Back

ⓘ VI. Montuhotep az ókori egyiptomi XVI. dinasztia egyik uralkodója volt, a második átmeneti korban. Dinasztiájának hatalma csak a felső-egyiptomi Théba környékér ..
VI. Montuhotep
                                     

ⓘ VI. Montuhotep

VI. Montuhotep az ókori egyiptomi XVI. dinasztia egyik uralkodója volt, a második átmeneti korban. Dinasztiájának hatalma csak a felső-egyiptomi Théba környékére terjedt ki. Montuhotep talán a dinasztia 14. uralkodója volt.

                                     

1. Említései

Meranhré Montuhotep csak két szoborról ismert, az egyik a kairói Egyiptomi Múzeumban található JE 37418/CG 42021, a másik a British Museumban BM EA 65429. Az elsőt a karnaki rejtekhelyen találta meg Georges Legrain, ennek hiányzik a feje és lába, de szerepel rajta a király uralkodói neve, a Meranhré, valamint egy dedikáció Szobek istennek, Szemenu urának. A másik szobor eredete ismeretlen, ezen is szerepel a király titulatúrája.

Egy további lehetséges említése egy fakoporsó egy darabján fordul elő, amelyet most a British Museumban őriznek BM EA 29997. Ennek szövege:

Az itt említett, Montuhotep nevű király uralkodói neve hiányzik, így azonosítása bizonytalan, Kim Ryholt azonban felhívja rá a figyelmet, hogy a koporsón a Halottak Könyve egyes részeinek korai változatai is szerepelnek, ez egyike a szöveg mindössze két olyan előfordulásának, ami az Újbirodalom kora előtti. Ryholt szerint ez arra mutat, hogy a koporsón említett Montuhotepnak a második átmeneti kor vége felé kellett uralkodnia. Így három ilyen nevű uralkodó jöhet szóba: Montuhotepi Szanhenré, V. Montuhotep Szeuadzsaré és VI. Montuhotep Meranhré. Montuhotepit Ryholt az alapján zárja ki, hogy bár neve hasonlít a Montuhotep névre, nem azonos vele és így nem említették volna Montuhotepként. A fennmaradó két lehetőség közt az alapján dönt, hogy a Halottak Könyve másik ismert korabeli előfordulása a XVI. dinasztia második uralkodója, Dzsehuti feleségének, Montuhotep királynénak a koporsóján található. Dzsehuti i. e. 1645 körül uralkodott. A királyné koporsóján olvasható szöveg majdnem teljesen megegyezik a Herunofer koporsóján lévővel, ami arra utal, időben egymáshoz közel készülhetett a két koporsó. Szeuadzsaré Montuhotep kb. tíz évvel Dzsehuti előtt, Meranhré Montuhotep pedig hatvan évvel utána uralkodott, így Ryholt feltételezése szerint előbbiről van szó, így V. Montuhotepnak volt a fia Herunofer, a felesége pedig Szitmut. Ez az azonosítás azonban bizonytalan; Aidan Dodson és Dyan Hilton a XVI. dinasztia végére datálták a koporsót, és VI. Montuhotep fiának, illetve feleségének tartják Herunofert és Szitmutot.

                                     

2. Helye a kronológiában

Meranhré Montuhotep nevét nem említik a torinói királylista fennmaradt töredékei; uralkodása és a XVI. dinasztia végén élt négy másik királyé helyén a szöveg hiányos. Emiatt sem pontos helye a kronológiában, sem uralkodásának hossza nem ismert. Ryholt szerint Meranhré Montuhotep a dinasztia végén uralkodott, egyrészt, mert uralkodói neve az "X-anh-ré” formát követi, hasonlóan Dzsedanhré Montuemszaf nevéhez, és mindkettejük nevében Montu neve szerepel, ami azt jelzi, időben egymé-shoz közel uralkodtak, másrészt pedig mert Meranhré Montuhotep egyik szobrát a szumenui Szobeknek szentelték, így valószínűleg Gebelein közelében, el-Mahamid Kiblinél állt, ahol II. Dedumosze és Dzsedanhré Montuemszaf nevét is említik; innen került a karnaki rejtekhelyre később, talán a dinasztia uralmának végén.

Jürgen von Beckerath 1964-es tanulmányában a XIII. dinasztiához sorolta Meranhré Montuhotepet.

                                     

3. Fordítás

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a Merankhre Mentuhotep című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.