★ Free online encyclopedia. Did you know? page 97                                               

Habsburg–Lotaringiai Mária Terézia főhercegnő

Maria Theresia Elisabeth Philippine Luise Josepha Johanna Habsburg főhercegnő, II. József német-római császár egyetlen gyermeke.

                                               

Habsburg–Lotaringiai Zsófia főhercegnő

Habsburg–Lotaringiai Zsófia Friderika Dorottya Anasztázia Amália Erzsébet Franciska Stefánia Karolina Mária Jozefa főhercegnő császári-királyi osztrák főhercegnő, Ferenc József és Erzsébet elsőszülött leánya. Kétéves korában halt meg tífuszban.

                                               

Csanád (nemzetségős)

Csanád, Doboka ispán fia, Ajtony vezér katonai vazallusa volt, majd legyőzésével vált híressé 1028-ban. Csanád vármegye első ispánja és névadója, a Csanád nemzetség megalapítója.

                                               

Kún Kocsárd

Ozsdolán született 1490 táján. 1526-ban Szapolyai János szegedi táborában a háromszéki lovasság vezére volt, majd 1526. november elején is ott volt a székesfehérvári királyválasztó gyűlésen, és János király koronázásán már mint a székely hadak ve ...

                                               

Makó vezér

Makó vezér nevét egy mondából ismerjük, mely szólás formájában a mai napig fennmaradt. Sokan tévesen a mondásban szereplő Makó t összetévesztik a várossal.

                                               

Béla magyar királyi herceg (1250–1269)

Árpád-házi Béla magyar királyi herceg magyar királyi herceg, IV. Béla és Laszkarisz Mária másodszülött fia, V. István öccse. Béla herceg a tatárjárás után, szüleinek legkisebb gyermekeként született 1250-ben. 1264. október 25-én feleségül vette K ...

                                               

Dávid magyar királyi herceg

Édesapja I. András magyar király, édesanyja Anasztázia kijevi hercegnő. "Miután bátyja Salomon 1052-ben született s András a tihanyi apátság alapító levelében 1055-ben már" fiai "-ról beszél, ennélfogva Dávid valószinüleg 1055-ben már élt, szület ...

                                               

Lampert magyar királyi herceg

1059-ben, I. András uralkodása idején apjával és testvéreivel Géza, László II. Boleszláv lengyel herceghez menekültek. Apja halála után Salamon trónra kerülésekor testvéreivel Magyarország harmadrészét követelték, de mivel Salamon tanácsadói ezt ...

                                               

Syagrius

Syagrius Gallia utolsó római helytartója. Aegidius Magister militum per Gallias fia. Kr. u. 476 után az Észak-Galliában még fennálló csekély római uralom helytartója. 480 óta a rómaiak királyának nevezte magát. Míg ő Childerich-el szövetkezett, a ...

                                               

Caius Claudius Marcellus (Kr. e. 50)

Caius Claudius Marcellus római politikus. Családja a plebeius Claudiusok közé tartozott. Édesapja, maga is Caius, Kr. e. 80-ban volt praetor, és Szicília igazságos helytartójaként szerzett múlhatatlan érdemeket. Apján keresztül már fiatal korától ...

                                               

Lucius Calpurnius Piso Caesonius (Kr. e. 58)

Lucius Calpurnius Piso Caesonius római politikus, a plebejus Calpurniusok nemzetségének tagja volt. Leginkább Caius Iulius Caesar apósaként és egyik legtekintélyesebb híveként ismert, akit emiatt Cicero meglehetősen sötét színekkel festett le.

                                               

Lucius Calpurnius Piso Caesonius (Kr. e. 112)

Lucius Calpurnius Piso Caesonius római politikus, a plebejus Calpurniusok nemzetségének tagja, a Lucius Calpurnius Piso Caesonius consul gyermeke volt. A kimber háború idején, Kr. e. 112-ben consul volt, Kr. e. 107-ben pedig Lucius Cassius Longin ...

                                               

Cnaeus Cornelius Lentulus Clodianus

Cnaeus Cornelius Lentulus Clodianus római politikus, az előkelő patricius Claudia gens tagja volt, de később adoptálták a Corneliusok közé. Nevelőapja valószínűleg Cnaeus Cornelius Lentulus, I. e. 97 egyik consulja volt. I. e. 72-ben volt consul ...

                                               

Cnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus

Cnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus, római politikus, szónok. Édesapját, Publiust adoptálták a patríciusi származású Cornelius Lentulusok közé, azonban vér szerint a plebejus Claudiusok közé tartozott. Cnaeus első említése Kr. e. 70-ből származ ...

                                               

Cnaeus Domitius Ahenobarbus (Kr. e. 32)

Cnaeus Domitius Ahenobarbus római politikus, hadvezér, az előkelő, plebeius származású Domitia gens Ahenobarbus-ágához tartozott. Édesapja, Lucius, Kr. e. 54-ben consul volt, fia, Lucius pedig Kr. e. 16-ban nyerte el a legmagasabb rangot. Már fia ...

                                               

Cnaeus Domitius Ahenobarbus (Kr. e. 96)

Cnaeus Domitius Ahenobarbus római politikus, az előkelő, plebeius származású Domitia gens Ahenobarbus-ágához tartozott. Édesapja, szintén Cnaeus, Kr. e. 122-ben consul volt. Fivére, Lucius szintén elérte ezt a rangot. Kr. e. 104-ben, Caius Marius ...

                                               

Publius Cornelius Scipio Nasica (Kr. e. 191)

Publius Cornelius Scipio Nasica római politikus, hadvezér, a patrícius származású Cornelia gens tagja volt. Atyja, Cnaeus Calvus Kr. e. 222-ben volt consul, és Kr. e. 211-ben esett el Hispania területén. Ő volt a később fontos szerepet játszó Nas ...

                                               

Iullus Antonius

Iullus Antonius római politikus, a plebejus Antonia gens tagja, Marcus Antonius és Fulvia Antonia kisebbik fia volt. Mostohaanyja, Octavia nevelte fel Rómában. Kr. e. 30., apja és fivére, Antyllus halála után nagy kegyekben részesült mostohaanyja ...

                                               

Limmu

A limmu asszíriai állami tisztviselő. Eredetileg valószínűleg önálló feladatkörű pozíció, talán főbíró, de a későbbiekben a legfontosabb tartománykormányzók vagy éppen az uralkodó viselte ezt a címet egy-egy évre. A limmuk névsorát feljegyezték, ...

                                               

Caius Marius (i. e. 82)

Caius Marius római politikus, a hasonló nevű híres hadvezér, Marius adoptált fia volt. Származása bizonytalan, Appianosz egy helyen Marius unokaöccsének nevezi. Gyermekkoráról is kevés információval rendelkezünk, annyi azonban biztos, hogy Kr. e. ...

                                               

Quintus Caecilius Metellus Nepos (Kr. e. 98)

Quintus Caecilius Metellus Nepos római politikus, az előkelő, plebejus származású Caecilia gens Metellus-ágának tagja, Quintus Caecilius Metellus Balearicus, Kr. e. 123. consuljának fia. Agnomenjét a latin Nepos jelentése unoka feltehetően onnan ...

                                               

III. Alexiosz bizánci császár

III. Alexiosz, magyarosan III. Elek, eredetileg Alexiosz Angelosz bizánci császár, az Angelosz-dinasztia második uralkodó tagja, II. Iszaakiosz bátyja volt. Öccsétől bitorlással szerezte meg a trónt, de uralkodóként tehetségtelennek, pazarlónak é ...

                                               

II. Anasztasziosz bizánci császár

II. Anasztasziosz a Bizánci Birodalom császára volt, akit Philippikosz titkáraként választottak uralkodóvá a monothelétizmus eretnekségét támogató uralkodó megcsonkítását követően. Anasztasziosz kiváló szervezőnek bizonyult rövid uralkodása alatt ...

                                               

Hérakleónasz bizánci császár

Kicsinyítő képzővel elterjedt nevén Hérakleónasz, eredeti nevén Hérakleiosz a Bizánci Birodalom császára néhány hónapig 641-ben. Hérakleiosz és második felesége, Martina fia volt, aki féltestvére, III. Kónsztantinosz társuralkodójaként lépett trónra.

                                               

I. Iszaakiosz bizánci császár

I. Iszaakiosz Komnénosz, magyarosan I. Izsák a Bizánci Birodalom császára, a később több uralkodót adó Komnénosz-dinasztia első trónt szerző tagja volt. A katonatisztként trónt szerzett Iszaakiosz uralkodása csak rövid közjáték volt a hivatali ar ...

                                               

III. Kónsztantinosz bizánci császár

III. Kónsztantinosz, magyarosan Konstantin a Bizánci Birodalom császára néhány hónapig 641-ben. Hérakleiosz és első felesége, Fabia Eudokia fia volt, aki féltestvére, Hérakleónasz társuralkodójaként lépett trónra.

                                               

I. Mikhaél bizánci császár

Mikhaél atyja, Theophülaktosz Rhangabé az égei-tengeri bizánci flotta főparancsnoka volt, Niképhorosz pedig Prokópia nevű lányát adta hozzá, és kuropalatészi rangra emelte. Apósa halála és sógora bolgárok elleni csatában elszenvedett sérülése utá ...

                                               

VI. Mikhaél bizánci császár

VI. Mikhaél Sztratiótikosz, magyarosan VI. Mihály, eredeti nevén Mikhaél Bringasz a Bizánci Birodalom császára, Theodóra adoptált fia és örököse volt. A halálos beteg Theodóra röviddel halála előtt fogadta örökbe Mikhaél Bringaszt, a hadsereg kif ...

                                               

Philippikosz bizánci császár

Philippikosz, eredeti nevén Bardanész a Bizánci Birodalom apai ágon örmény származású császára volt, akinek legmaradandóbb tette a krisztológiai viták újraélesztése volt.

                                               

IV. Rómanosz bizánci császár

IV. Rómanosz, eredeti nevén Rómanosz Diogenész a Bizánci Birodalom császára, Eudokia Makrembolitissza császárné férje volt. Bár tehetséges hadvezér volt, nevéhez fűződik a birodalmat megrengető manzikerti csatavesztés.

                                               

Sztaurakiosz bizánci császár

Sztaurakiosz, a Bizánci Birodalom császára, I. Niképhorosz fia és 803-tól kezdve tárcsászára volt. 807-ben vette feleségül a hajdani Eiréné császárnő rokonát, az athéni Theophanót.

                                               

Theodóra bizánci császárnő

Nem összetévesztendő a következővel: Theodóra bizánci császárné. Theodóra a Bizánci Birodalom császára, VIII. Kónsztantinosz lánya, Zóé császárnő testvére, a Makedón-dinasztia utolsó tagja volt. Nővére 1028-as trónöröklését követően annak kérésér ...

                                               

III. Tiberiosz bizánci császár

III. Tiberiosz, eredeti nevén Apszimar a Bizánci Birodalom germán származású császára volt. 698-ban a muszlim arabok elfoglalták Karthágót, ezzel a Bizánci Birodalom elveszítette afrikai területeit. A vereség hatására a flotta fellázadt, és drung ...

                                               

Zóé bizánci császárnő

Zóé a Bizánci Birodalom császárnője, VIII. Kónsztantinosz idősebbik lánya, III. Rómanosz, IV. Mikhaél, V. Mikhaél, Theodóra és IX. Kónsztantinosz társuralkodója volt. Apja halála előtt három nappal, 1028. november 12-én házasították össze Rómanos ...

                                               

György battenbergi herceg

György battenbergi herceg, vagy Mountbatten György milford haveni őrgróf és medinai gróf battenbergi herceg, Medina grófja és Milford Haven őrgrófja.

                                               

Haller János (főkormányzó)

Haller II. István fiaként született. 1729-től Csík, Gyergyó és Kászonszék főkirálybírája. 1734-ben III. Károly Erdély gubernátorává nevezte ki, megkerülve a Diploma Leopoldinum rendelkezését, amely szerint a főkormányzót az országgyűlés jelöli. 2 ...

                                               

Jósika János

Jósika János magyar nemes, Erdély kormányzója. Jósika Antal főkormányszéki titkár fiaként született. 1793-tól a kolozsvári királyi líceumban tanult. 1796-ban európai tanulmányútra indult, de a napóleoni háborúk miatt Torinóból kénytelen volt viss ...

                                               

Ali Csengizade

Ali Csengizade törökül: Ali Çengizade török pasa, Jenő, majd Temesvár parancsnoka, Köprülü Mehmed nagyvezír helyettese. 1660-ban és 1662-ben vezette a török seregeket az Erdély elleni háborúban, s a nagyvezír szerdárrá tette. 1660-ban a budai pas ...

                                               

Domitianus gall császár

Domitianus római hadvezér, katonai parancsnok volt, aki magát a Gall Birodalom császárává nyilvánította 271-ben. A Gall birodalom ekkor már csak Gallia és Britannia provinciára terjedt ki. Életéről csak két írott szöveg maradt fenn: Zószimosz leí ...

                                               

Flavius Iovinus

Flavius Iovinus római katona, hadvezér. Iulianus császár és Valentinianus császár szolgálatában a galliai haderő parancsnoka, majd magister equitum. A 361-es polgárháborúban a Mediolanumot Iulianus számára elfoglaló hadoszlop parancsnoka. Iulianu ...

                                               

Manlius Acilius Aureolus

Manlius Acilius Aureolus lovassági tábornok a Római birodalomban Gallienus császár uralkodása idején, majd trónbitorló. 268-ban Aureolus, aki Gallienus császár hadvezére, lovassági parancsnoka volt, nyíltan a császár árulója lett. Gallienus szül. ...

                                               

Marcus Valerius Maximianus

Marcus Valerius Maximianus legátus, aki a markomann háborúk alatt Laugaricio település melletti táborban 178 / 179-ben telelő II. légió speciális egységének parancsnoka volt. Ezen történetről a várszikla falán lévő trencséni római felirat tudósít ...

                                               

Quintus Salvidienus Rufus

Quintus Salvidienus Rufus ókori római hadvezér volt. Az általa veretett pénzérméken Quintus Salvius néven szerepel. Lovagrendi származású volt. Kr. e. 44-ben együtt tanult Octavianusszal és barátaival, Agrippával és Maecenasszal Apolloniában, ami ...

                                               

Tiberius Claudius Nero

Tiberius Claudius Nero az ókori római Claudia gens tagja, Tiberius Claudius Pius Felix Nero, Kr. e. 202 consuljának leszármazottja volt. Apja és anyja a Claudiusok patriciusi nemzetségének illusztris republikánus tagjai voltak. Ő volt Tiberius és ...

                                               

I. Bernát szász herceg

I. Bernát szász herceg 973 – 1011 között, a Billung-ház második uralkodója apja, Hermann szász herceg után. Anyja feltehetően apja első felesége, Oda.

                                               

II. Bernát szász herceg

II. Bernát szász herceg 1011 – 1059 között, a Billung-ház harmadik uralkodója nagyapja, Hermann szász herceg és apja, I. Bernát herceg után. Anyja Hildegarde von Stade.

                                               

Sarolta Mária württembergi királyné

Sarolta Mária württembergi királyné, született Sarolta Mária schaumburg–lippei hercegnő schaumburg–lippei hercegnő, házassága révén Württemberg királynéja.

                                               

Aaron ben Batash

Aaron ben Batash, teljes héber név: Ben Senton, Ben Shem Tov, arab névváltozat: Harún al-Jahúdi vezír. Spanyolországból Marokkóba, Fezbe települt család sarja volt. Abd al-Hakk szultán udvarában előbb mint bankár és tanácsadó működött, később az ...

                                               

Akházjáhu izraeli király

Akházjáhu, az Izraeli Királyság uralkodója a Kr. e. 9. század közepén, Akháb fia. Rövid uralkodása alatt az adót fizető moábiták fellázadtak ellene, amelyről a mésa-sztélé is beszámol. Gazdasági okokból Jósafát júdai királlyal próbált szövetséget ...

                                               

Akházjáhu júdai király

Akházjáhu, más írásmóddal Áházia, Ochoziás, Júda királya Kr. e. 843-tól Kr. e. 842-ig. Jórám és Atália legkisebb fia 1Kir, 2Krón. Mivel bátyjait egy portyázó arab csapat elrabolta, ő lett édesapja utóda 22 éves korában. Anyja befolyására teret en ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →