★ Free online encyclopedia. Did you know? page 60                                               

Marton Béla (politikus)

Szülei Marton Ödön miniszteri titkár később tanácsos és Braun Irma Mária voltak. 1921-ben vette feleségül Koczán Máriát. Házasságukból három gyermek született.

                                               

Mészáros Imre (honvédtiszt)

Mészáros Imre magyar honvédtiszt, tisztként és lovasezred őrnagyaként szolgált az amerikai polgárháborúban az északiak oldalán.

                                               

Nehéz Ferenc

Újságírói pályáját mint a Komáromi Lapok munkatársa, majd szerkesztője kezdte. Az 1940-es évek elején a Jókai Közművelődési és Múzeumi Egyesület főtitkáraként, majd a Szlovákiai Magyar Kultúregyesület központi titkáraként tevékenykedett. Egy időb ...

                                               

Németh Kálmán (egyházi író)

Németh Kálmán P. Gellért, Németh Gellért vagy P. Németh Gellért néven publikált vagy álneveken: Fegyverneki, Krónikás, Pukk Pál erdélyi magyar római katolikus pap, egyházi író, szerkesztő.

                                               

Pető Dániel

Pető Dániel részt vett az amerikai polgárháborúban. Az Abraham Lincolnról elnevezett New York-i lovasezredben teljesített szolgálatot, mint közvitéz. 1861. augusztus 16-án lépett be az ezredbe, s 1865. június 27-én szerelt le. Pető József szintén ...

                                               

Pető József (katona)

Pető József részt vett az amerikai polgárháborúban. Az Abraham Lincolnról elnevezett New York-i lovasezredben teljesített szolgálatot, mint közvitéz. 1861. augusztus 16-án lépett be az ezredbe, s 1865. június 27-én szerelt le. Pető Dániel szintén ...

                                               

Rákóczi György (1701–1756)

Rákóczi György II. Rákóczi Ferenc és Sarolta Amália hessen–wanfriedi hercegnő harmadik fia, Rákóczi József öccse.

                                               

Schimkó János

Rev. Schimkó János más forrásban: Simkó János, John P. Schimko 1881. szeptember 11-én született Poprádon. Hittudományi tanulmányait a Szepeshelyen található szemináriumban végezte. Az Egyesült Államokba 1905-ben érkezett, ahol a Clevelandi egyház ...

                                               

Schwartz Károly

Kossuth Lajos környezetének szakácsa volt Kiutahiában. Ő is a többi számos 1848-49-es száműzött szabadságharcossal a "Mississippi” nevű hajóval kelt át az Atlanti-óceánon, s 1851 november 9-én érkezett meg New York-ba. Részt vett az amerikai polg ...

                                               

Szedlák Mátyás

Szedlák Mátyás magyar honvédtüzér hadnagy az 1848-49-es szabadságharcban, a szabadságharc leverése után emigrált, az emigrációban emigráns társai és Kossuth Lajos ellen fordult, kalandor, a jelekből ítélve 1852-től osztrák hírszerző.

                                               

Szende Ferenc

Hant községben született jelenleg Aparhant része, Tolna megyében, azonban Babarc községben nevelkedett. Apja Szende Studer Mátyás kántor volt, anyja Walter Anna. Pécsett tanult, majd a bajai tanítóképzőben folytatta tanulmányait. Itt Pesti Ihász ...

                                               

Szerényi Fülöp

Szerényi Fülöp magyar származású amerikai szabadságharcos. Hadnagyként szolgált az amerikai polgárháborúban az északiak oldalán.

                                               

Török Béla (katolikus pap)

1943. június 27-én Szombathelyen szentelték pappá. Első kápláni helyét Letenyén kapta, 1943-46 között, majd Vasszentmihályon káplán 1946-tól 1949-ig. Ezután adminisztrátori kinevezést kap Alsószölnökre, ahonnan a hívei figyelmeztetésére, miszerin ...

                                               

Varga Pál (katona)

Varga Benjámin szíjgyártó mester legfiatalabb fia. Testvéreivel együtt, Varga Jánossal, Varga Sándorral, Varga Józseffel, apja hozatta ki 1858-ban Texas államba, San Antonió városába. Az amerikai polgárháború kitöréséig apja műhelyében foglalatos ...

                                               

Wallisch Kálmán

Wallisch Kálmán, teljes születési nevén Wallisch Kálmán Adolf József szociáldemokrata aktivista, kőműves.

                                               

Gyöngyösi Miklós

Gyöngyösi Miklós vízvezeték-szerelő, az 1956-os forradalomban a Landler Jenő utcai ellenállás egyik vezetője volt, amiért később halálra ítélték.

                                               

Horák Jenő

Horák János és Abonyi Anna fia. A kecskeméti piarista gimnázium tanulója volt, majd Budapesten járt egyetemre. Ezt követően Assisiben minorita rendi szerzetesnövendékként filozófiát tanult, valamint helyi gimnáziumokban tanított. Felszentelését m ...

                                               

Szerednyei János

Szerednyei János katolikus pap, aki 1945-ben önként jelentkezett, hogy elhurcoják a málenykij robotra egy saját tarcali híveiből álló csoporttal együtt. Egy balesetben halt meg egy szénbányában, ahol dolgozott.

                                               

Bornemissza János (főispán)

Bornemissza János pozsonyi főispán, kincstartó, jegyző. Tolnáról származott, a feltételezések szerint jobbágyi sorból nőtte ki magát. Mivel Mátyás király sokakat emelt ki ebből a sorból, ezért írni, olvasni tanulhatott. 1481-től négy évig Nagyluc ...

                                               

Csáky Miklós (püspök)

Körösszegi báró Csáky Miklós kinevezett és megerősített, de föl nem szentelt csanádi püspök. Püspöki széke révén Csanád vármegye örökös főispánja, ebbéli minőségében a Dózsa György-féle parasztfelkelés idején a Csanád vármegyei nemesi felkelő had ...

                                               

Fáncsy Antal

Nemesi származású volt, a Batthyány Boldizsár-féle misés könyvet másolta Kőszegen 1489-ben. A latin szöveg közé egykorú magyar felírások és magyarázatok vegyülnek, melyek a codex becsét nagyon emelik. Kiváló értékű a 3–14 leveleken magyarul szerk ...

                                               

Hierotheosz

Hierotheosz ortodox szerzetes. 950 táján Theophülaktosz konstantinápolyi pátriárka a turkok püspökévé szentelte föl, Geórgiosz Kedrénosz szerint Turkia püspöke lett. A kegyességéről híres férfit Zombor gyula magával vitte Erdélybe, hol "a barbár ...

                                               

Kereskényi István (mezőgazdász)

1797-ben született Vinicán, Varasd vármegyében, ősi előkelő nemesi családból. A Kereskényi család Nyitra vármegyéből származik és már a XIII. században jelentős birtokokkal rendelkezett. Édesapja volt Kereskényi Mihály dragonyos ezredes, Magyaror ...

                                               

Mancz János

Mancz János serfőző és Schaffler Erzsébet fiaként született. A gazdasági pálya vonzotta, ezért gazdatiszti képesítést szerzett, majd Gróf Waldstein János uradalmában nyert alkamazást mint uradalmi kasznár gazdatiszt 33 éven keresztül. Széchenyi I ...

                                               

Illyefalvi Gál Dániel

Illyefalvi Gál Dániel a háromszéki forradalmi párt vezetője, országgyűlési képviselő, kormánybiztos, cím­zetes alezredes, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik hősi harcosa.

                                               

Mártonffy Mór Antal

Az általa gondozott csoport az ő vezetésével alapította 1776 őszén a bukovinai Istensegíts falut, amelyet ő nevezett el így. Saját faluján kívül iskolát létesített négy más bukovinai magyar faluban is. Iskolai tankönyveket Erdélyből hozatott. Meg ...

                                               

Ördög Balázs

Régi székely család leszármazottja. Ősei feltehetőleg a három székely nemzetség tisztségviselő rendjébe tartozó hat nem közül a Jenő tagjai voltak, akiknek a Balási ága először Sepsiszéket telepítette be, de a 16. században már számos Balással le ...

                                               

Aquiles Serdán

Különböző források szerint 1876-ban vagy 1877-ben született a mexikói Pueblában az állam egykori kormányzójának unokájaként, szülei Manuel Serdán és Carmen Alatriste voltak, de apja a gyermek születése után néhány évvel meghalt. Iskoláit szülővár ...

                                               

Mariano Abasolo

Jó vagyoni helyzetű családba született 1783-ban ma Guanajuato államhoz tartozó Dolores városában. Anyja Micaela Outón, apja az ávalai baszkföldi származású José Bernardo Abasolo volt, aki három haciendát is hagyott fiára: a Del Rincónt, az Espejó ...

                                               

José Antonio Torres

José Antonio Torres,? – Guadalajara, 1812. május 23) mexikói függetlenségi harcos volt. Beceneve El Amo volt.

                                               

Vicsolok

Többségük négy állam, Nayarit, Jalisco, Durango és Zacatecas területén él, legnagyobb számban a jaliscói Mezquitic és Bolaños, a nayariti Del Nayar, La Yesca és Tepic, valamint a durangói Mezquital községekben találhatók meg. Mezquitic községen b ...

                                               

Bartholomäus Bausner (lelkész)

Bartholomäus Bausner, magyaros írásmóddal Bausner Bertalan erdélyi szász evangélikus lelkész. Az azonos nevű evangélikus püspök idősebbik fia volt. Szászorbón szolgált evangélikus lelkészként. Az alábbi műve Wittenbergben jelent meg. Lotio manuum ...

                                               

Simon Brenner

Simon Brenner nagyszebeni polgár. Az 1609–1612-ben a városban történt eseményeket írta le. E mű kézirata Kemény József gróf birtokában volt, és a Fundgruben der Geschichte Siebnbürgens II. kötetében Kolozsvár, 1840 a Wie sich der Tyrann Gabriel B ...

                                               

Karl Ludwig Czekelius

Karl Ludwig Czekelius von Rosenfeld, magyaros írásmóddal Czekelius Károly Lajos valódi belső titkos tanácsos.

                                               

Michael Filstich

Michael Filstich, korai dokumentumokban Michaelis Fillstich, magyarosan Filstich Mihály aranyműves, Brassó városbírója. Szolgálata egybeesett a Habsburg-hatalomátvétellel és az ezt követő brassói felkeléssel és tűzvésszel.

                                               

Johannes Fuchs (városbíró)

Johannes Fuchs aranyműves, Brassó városbírója. Szolgálata egybeesett Johannes Honterus reformátori munkásságával. Egyes magyar forrásokban Fuchs János néven jelenik meg.

                                               

Franz Hiemesch

Lelkész fiaként született. Középiskolai tanulmányait Segesváron végezte, majd jogot hallgatott Nagyszebenben, Lipcsében, és Kolozsváron. Lipcsei tanulmányai alatt a Normannia diákszövetség tagja volt. Jogászként doktori címet szerzett. Tanulmánya ...

                                               

Friedrich Boedicker

Friedrich Boedicker német tengerésztiszt volt, legmagasabb rangjában altengernagyként szolgált az első világháború idején.

                                               

Fogarasy-Fetter Mihály

1917. május 21-én született Pilisvörösvárott, sváb szülők egyetlen gyermekeként. Alig öt hónapos volt, amikor édesapja, Fetter János hősi halált halt az első világháborúban, özvegyen maradt édesanyja pedig nem ment újra férjhez, hanem bábaasszony ...

                                               

Volksbund

A Volksbund a magyarországi német kisebbség szervezete volt, amely 1938-ban, Imrédy Béla miniszterelnöksége alatt alakult a korábbi Német Népművelési Egyesület utódaként. Vezetője Basch Ferenc volt, de fontos szerepet játszott a megalakulásában H ...

                                               

Hóman Ottó

Középiskoláit Magyaróváron és Budán végezte, majd a pesti egyetemen filológiát hallgatott. A középiskolai tanári oklevél elnyerése után 1866-tól három évig működött mint gimnáziumi tanár Szabadkán. 1869-70-ben külföldi egyetemeket látogatott és h ...

                                               

August Karl von Goeben

August Karl Friedrich Christian von Goeben porosz gyalogsági tábornok. Jelentős szerepet játszott a német egység megteremtéséhez vezető háborúk győztes megvívásában.

                                               

Klaus Bargsten

Fiatalon a Hapag-Lloyd vállalatnál állt alkalmazásban. Ugyanebben az időben csatlakozott a Nemzetiszocialista Német Munkáspárthoz NSDAP, de családja tiltakozása miatt kilépett. 1935-ben került a tengerészeti akadémiára. A második világháborúban a ...

                                               

Gil Andersen

Gil Andersen norvég-amerikai autóversenyző. Norvégiában született, de később amerikai állampolgárságot kapott.

                                               

Giulia Tofana

Giulia Tofana palermói születésű méregkeverő volt, aki hatszáz férfi meggyilkolását ismerte el. Elképzelhető, hogy az általa előállított méreg receptjét anyjától, Thofania d’Adamótól tanulta, akit 1635-ben végeztek ki Palermóban férje megmérgezés ...

                                               

Fredo Corleone

Federico "Fredo" Corleone egy kitalált karakter Mario Puzo A Keresztapa című regényében és az abból készült filmben. Ő a középső testvér a három Corleone-fivér közül. A filmvásznon John Cazale alakítja.

                                               

Szent Calogero

Szicíliai Szent Calogero latinosan Calocerus trákiai születésű szicíliai remete, misszionárius szerzetes, a katolikus és az ortodox egyház szentje. Görög eredetű nevének jelentése szép öreg átvitt értelemben jó pásztor. Szoborábrázolásain általáb ...

                                               

Alekszandr Fjodorovics Trepov

Alekszandr Fjodorovics Trepov – orosz államférfi és nagybirtokos. Az első világháború során, 1916 és 1917 között, ő volt az Orosz Birodalom miniszterelnöke.

                                               

Fokanov Anatolij

Fokanov Anatolij orosz származású magyar operaénekes. Tanulmányait a Novoszibirszki Zeneakadémián végezte, énekes, pedagógus és kóruskarmester szakon. Tanulmányai befejezte után a Novoszibirszki Operaház szólistája lett. Hazájában az operairodalo ...

                                               

Borisz Vlagyimirovics Morukov

1973-ban a Moszkvai Orvosi Intézetben MOLGMI szerzett orvosi diplomát. 1973-1975 között az Institute of Biomedical légi és haditengerészeti laboratóriumának vezetője. 1979-ben megvédte doktori oklevelét Ph.D. 1978-1984 között az Orvosbiológiai Pr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →