★ Free online encyclopedia. Did you know? page 58                                               

Lucia Sauca

Az 1984-es Los Angeles-i olimpián nyolcasban ezüstérmet szerzett társaival. 1985-ben világbajnoki bronzérmet nyert nyolcasban. 1986-ban és 1987 világbajnok lett kormányos négyesben illetve nyolcasban.

                                               

Yvette Williams

Yvette Winifred Williams a Brit Birodalom Rendjével kitüntetett, olimpiai bajnok új-zélandi atléta. Aranyérmes volt távolugrásban az 1952-es olimpiai játékokon Helsinkiben. A szám döntőjében 6 méter 24 centimétert ugrott, tíz centivel hosszabbat, ...

                                               

Uruguayi magyarok

Az uruguayi magyar olyan Uruguayban élő személy, aki teljesen vagy részben magyar származású, vagy Magyarországon született. Bár magyar származásúak és magyarok egész Dél-Amerikában élnek, aktív közösségi élet csak Argentínában, Brazíliában, Vene ...

                                               

Farkas Endre

Boldogfai Farkas Endre István magyar nemesi származású második világháborús katonatiszt, vezérkari őrnagy, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének tulajdonosa, kocsordosi földbirtokos, a Közellátási minisztérium országmozgósítási osztály vezetője, 2 ...

                                               

Szent Arcadius

Szent Arcadius szentként tisztelt ókeresztény vértanú. Az észak-afrikai Mauretániában egy alkalommal maga jelentkezett a pogány római bírónál, hogy kiszabadítsa fogságba vetett barátját. A bíró felszólította, hogy tagadja meg a hitét, mire Arcadi ...

                                               

Kaiszareiai Szent Dániel és társai

Kaiszareiai Szent Dániel és társai ókeresztény vértanúk csoportja. Egyiptomban éltek pogány emberekként, és a római keresztényüldözések idején, 308-ban elkísérték az onnan Kilikiába bányamunkára ítélt keresztényeket. Hazatérőben a palesztinai Kai ...

                                               

Padovai Szent Dániel

Padovai Szent Dániel szentként tisztelt ókeresztény vértanú. Dániel zsidó származású ember volt, aki az itáliai Padova városában felvette a kereszténységet, és diakónus is lett. Hitéért a keresztényüldözések idején vértanúhalált halt, a hagyomány ...

                                               

Etiópiai Szent Mózes

Etiópiai Szent Mózes, vagy Fekete Mózes szentként tisztelt ókeresztény egyiptomi remete, az úgynevezett sivatagi atyák egyike.

                                               

Szent Eufémia

Szent Eufémia nagyvértanúnő 290 előtt nem sokkal született Konstantinápolytól nem messze, gazdag patríciusok gyermekeként. Egyes források szerint apja egy bizonyos "Filotron szenátor” volt, anyja pedig Theodosia. Keresztény hitben nevelkedett a B ...

                                               

Küzikoszi Szent Fauszta

Küzikoszi Szent Fauszta ókeresztény görög vértanú. Maximianus római császár keresztényüldözése idején szenvedett vértanúságot a mindössze 13 éves szűz hosszabb kínzások után. A későbbi legenda úgy tudja, hogy a legkegyetlenebb kínzások között is ...

                                               

Szent Glafíra

Szent Glafíra, görögösen Glaphüra szentként tisztelt ókeresztény szűz. Licinius római császár feleségének volt a szolgálója. A császár nemi vágytól hajtott közeledése elől férfi katonaruhában Amazea városába menekült. Ott hunyt el 324-ben. A kere ...

                                               

Szent Hór

A szkétiszi szerzetesek első nemzedékéhez tartozott, és Szent Sziszoész idejében élt. Az Apophthegmata Patrum több mondását idézi, bár ezek eredetisége nem állapítható meg minden kétséget kizáróan. Másik három egyiptomi Hór neve ismert a korban.

                                               

Törpe Szent János

Törpe Szent János, görögösen Jóannész Kolobosz, szentként tisztelt ókeresztény egyiptomi remete, az úgynevezett sivatagi atyák egyike.

                                               

Szent Lea

Szent Lea, vagy másképpen Római Lea a Biblia-fordító Szent Jeromos pénzügyi támogatója, az özvegyek védőszentje, kolostoralapító. Lea, igen gazdag férje korai halála után elzárkózott a korabeli kicsapongó római nagyvilági társasági élettől, s bar ...

                                               

Szent Orontius

Szent Orontius legendája egy 12. századi kéziratban maradt fenn. E szerint Szent Justus, aki Pál apostol egyik tanítványa volt, a salentói partok mellett szenvedett hajótörést. Két Rudiae-i lakost, Orontiust és Fortunatust keresztény hitre téríte ...

                                               

Egyiptomi Szent Paisziosz

Egyiptomi Szent Paisziosz vagy Nagy Szent Paisziosz, koptul Pisoi, szentként tisztelt ókeresztény egyiptomi remete, az úgynevezett sivatagi atyák egyike.

                                               

Szent Pambosz

Szent Pambosz vagy Pambo, Pambó, szentként tisztelt ókeresztény egyiptomi remete, az úgynevezett sivatagi atyák egyike. Szent Ámon egyik első társa volt, ugyanakkor kapcsolatban állt Remete Szent Antallal és Egyiptomi Szent Makariosszal is. 340 e ...

                                               

Nagy Szent Poimén

Nagy Szent Poimén, szentként tisztelt ókeresztény egyiptomi remete, az úgynevezett sivatagi atyák egyike.

                                               

Szent Sziszoész

Szent Sziszoész vagy Tithoész szentként tisztelt ókeresztény egyiptomi remete, az úgynevezett sivatagi atyák egyike. A szkétiszi szerzetesek első nemzedékéhez tartozott. Egyiptomi Szent Makariosz tanítványaként először Szkétiszben élt, majd amiko ...

                                               

Alexandriai Szent Szünklétika

Alexandriai Szent Szünklétika, szentként tisztelt ókeresztény egyiptomi remetenő, az úgynevezett "sivatagi anyák” egyike. Szünklétika Alexandria városából származott. A források szerint ragyogó szépsége miatt sok kérője akadt, ő azonban "Krisztus ...

                                               

Szent Tigrius és Eutropius

Szent Tigrius és Eutropius ókeresztény vértanúk. Aranyszájú Szent János barátai voltak. Püspökük Konstantinápolyból való száműzetése után a helybeliek rájuk fogták a városban kitört tüzet, amely elégette a főtemplomot és a törvényszéket. Tigriust ...

                                               

Avaloni Szent Hugó

Avaloni Szent Hugó vagy Lincolni Szent Hugó lincolni püspök 1186-1200 között, a város katedrálisának építtetője, a reformációig ő volt Becket Tamás után a legismertebb angol szent.

                                               

Stock Szent Simon

Életéről három fő forrás szól: a 13. században keletkezett Vitae Fratrum Gerard de Frachet OP műve, a 14. századi firenzei Kármel Nekrológja, amely fölsorolja a karmelita-rend legfőbb elöljáróit, és egy 15. század elejéről származó Catalogus Sanc ...

                                               

Eusztathiosz antiochiai pátriárka

Nagy Szent Eusztathiosz antiochiai püspök 324-től 332-ig. Pamphiliában, Szidében született. Előbb beröai, majd antiochiai püspökk lett. Az első nikaiai zsinaton Jézus istenségét védte, ezért az ariánusok ellenfelei voltak. A 330-as antiochiai zsi ...

                                               

I. Eulogiosz alexandriai görög pátriárka

Eulogiosz egy antiochiai kolostornak vezetője volt, és II. Tiberiosz bizánci császár választotta ki az alexandriai pátriárkai székre 581-ben. Részt vett a hitvitákban, és Jézus egyszemélyben lévő isteni és emberi természetét védte a nesztoriánuso ...

                                               

Oszlopos Szent Alüpiosz

Oszlopos Szent Alüpiosz bizánci stylita. Alüpiosz életének 2 forrása egy régi talán 7. századi szöveg Metaphrasztész Szent Simeon átdolgozásában, valamint Neophitosz reclusus tollából egy panegyricus. Alüpiosz a paphalagóniai Hadrianopoliszban sz ...

                                               

Proteriosz alexandriai görög pátriárka

Szent Proteriosz, alexandriai görög pátriárka 451-től haláláig. Proterioszt akkor választották meg alexandriai pátriárkának, amikor a khalkédóni zsinat elítélte és megfosztotta tisztségétől I. Dioszkoroszt. Ezzel szakadt kopt és görög pátriárkátu ...

                                               

Szent Naum

Szent Naum Szent Cirill és Metód tanítványa, a bolgárok misszionáriusa, akit Bulgária hét apostola közt tartanak számon. Halála után az Ortodox Egyház szentté avatta.

                                               

Kilenc Szent

A Kilenc Szent misszionáriusok egy csoportja, akik az 5. században nagy szerepet játszottak Etiópia, a korabeli Akszúmi Királyság keresztény hitre térítésében.

                                               

Alacoque Szent Margit

Alacoque Szent Margit kora újkori szentté avatott francia apáca. Nevéhez fűződik a római katolikus egyházban Jézus Szent Szívének tisztelete. Alacoque Szent Margit LHautecour helységben született 1647-ben. Huszonhárom éves korában lépett be a bol ...

                                               

Szent Hiltrud

Szent Hiltrud, szentként tisztelt kora középkori apáca. Grófi családból származott, és szülei Liessier-i birtokán – bátyja, Gantrád apát felügyelete mellett – egy kis cellában reclusaként élte az életét. Ünnepnapját halála napján, szeptember 27-é ...

                                               

Szent Hospicius

Nizzai Szent Hospicius, egyiptomi származású remete, aki a mai Dél-Franciaország területén élt. Hospicius Egyiptom területén született, majd ott élt remete életet. Később a provance-i Villafranca-félszigetre ma Franciaország költözött át. Ott pró ...

                                               

Kunyhós Szent János

Kunyhós Szent János, görögösen Jóannész Kalüvitész szentként tisztelt késő ókori keresztény szerzetes. Élettörténete nagyban hasonlít a római Szent Elek történetére.

                                               

Szent Siegfried

Szent Siegfried, szentként tisztelt középkori angol misszionárius. Angol szerzetes volt, aki III. Olaf svéd király kérésére ment Svédországba, hogy ott a 9. századi Szent Oszkár óta elhanyagolt hitéletet felvirágoztassa. A legenda szerint távollé ...

                                               

Harmadik Oszlopos Szent Simeon

Nagyon kevés ismeret maradt fenn róla. Mivel mind a görög ortodox egyház, mind a kopt egyház a szentjei között tartja számon Julián naptár: július 3., Gergely-naptár: július 16., úgy vélik hogy az 5. században élt, a görög–kopt egyházszakadás 451 ...

                                               

Ifjabb Oszlopos Szent Simeon

Ifjabb Oszlopos Szent Simeon, görögösen Szimeon Sztülitész, szír stylita. Néhol Admirabilis-hegyi Szent Simeon ként, Szimeon Thafmasztoreitisz ként is szerepel. Simeon atyai nagyszülei edessza gazdag illatszer-kereskedők voltak, János fiuk kiskor ...

                                               

Malam Bacai Sanhá

Malam Bacai Sanhá bissau-guineai politikus, az Országos Népgyűlés elnöke 1994 és 1999 között, majd ideiglenes elnökként funkcionált 1999-től 2000-ig. A 2009-es elnökválasztások győztese, ennek révén haláláig Bissau-Guinea elnöke. 2012 elején, hos ...

                                               

Odon de Pins

Odon de Pins a Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Lovagrend francia nagymestere volt. Elődje Jean de Villiers volt, akitől a tisztséget 1293-ban vette át. 1296-ban meghalt, utóda Guillaume de Villaret lett. Működése alatt a lovagrend központja a ...

                                               

Peder Reedtz

Peder Reedtz német származású dán főnemes, királyi istállómester. A korabeli brandenburgi őrgrófságban született pomerániai nemesi családban. Korán árvaságra jutott és katonának állt. Németországban, Franciaországban, a Baltikumban is katonáskodo ...

                                               

Amharák

Az amharák egy népcsoport Északkelet-Afrikában, Etiópia második legnépesebb nemzetisége. Számuk világszerte több mint 20 millió, ebből 98.5% él Etiópiában, elsősorban Amhara szövetségi államban. Az általánosan elterjedt vélemény szerint Etiópia u ...

                                               

Guragiék

A guragiék egy népcsoport Etiópiában. Számuk közel kétmillió. Etiópia népességének 2.5%-át teszik ki, amivel az országban ez a hatodik legnagyobb népcsoport.

                                               

Hadiyák

A hadiyák ma Etiópia Déli nemzetek, nemzetiségek és népek szövetségi államában élnek, a szövetségi állam lakosságának 8%-át teszik ki. Ezen belül főleg a Kék-Nílustól délre fekvő Hadiya Zónában találhatóak, ahol ők alkotják a lakosság közel 80%-át.

                                               

Welaiták

A welaiták egy népcsoport Etiópiában, számuk közel kétmillió. Etiópia népességének 2.3%-át teszik ki, amivel az országban ez a hetedik legnagyobb népcsoport.

                                               

Ramuald Jazepavics Klim

Ramuald Jazepavics Klim, belaruszul: Рамуальд Язэпавіч Клім olimpiai bajnok szovjet-fehérorosz atléta, kalapácsvető.

                                               

Peter Mohr Dam

Peter Mohr Dam feröeri tanár, politikus, a Javnadarflokkurin egykori tagja és elnöke. 1958-tól 1963-ig és 1967-től 1968-ig Feröer miniszterelnöke volt.

                                               

Hákun Djurhuus

Hákun Djurhuus feröeri tanár és politikus, a Fólkaflokkurin egykori tagja és elnöke. 1963-tól 1967-ig Feröer miniszterelnöke volt.

                                               

Finnországi magyarok

Finnország messze van Magyarországtól, és nem is esik a főbb kivándorlási célpontok közé, mégis élnek ott nagyobb számban magyarok és magyar származású finnek, számuk mintegy 2500 fő lehet, sokan közülük Erdélyből települtek oda.

                                               

Maurice Garin

1871. március 3-án született Arvierben, Olaszországban. Később családjával Franciaországba költözött, és kéményseprőként dolgozott. Pályafutása befejezése után műhelyt nyitott Lens-ben. 1957. február 18-án halt meg.

                                               

Brazíliai görögök

A brazíliai görögök azok a brazíliai lakosok, akik részben vagy teljesen görög származásúak. Körülbelül 50 000-en élnek, csak São Paulóban 20 ezren.

                                               

Ephébosz

Ephébosz volt az ókori Görögországban azon ifjak neve, akik kinőttek a serdülőkorból. Az ephébosz a tanár-tanuló viszonyban jelentheti a tanulót is. Ezen kívül a gümnaszion vagy lükeion ifjait is jelölte. Athénban a Kr. e. 4. századtól kezdődően ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →