★ Free online encyclopedia. Did you know? page 400                                               

Tailored Access Operations

A Tailored Access Operations, az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének egyik tevékenységi területe és szervezeti egysége.

                                               

A Magyarországi Tanácsköztársaság idején létrejött ellenforradalmi kormányok

A Magyarországi Tanácsköztársaság idején létrejött ellenforradalmi kormányok az őszirózsás forradalmat követő események hatására elindult ellenforradalmi tevékenység egyik részeként születtek. 1919. március 21-én megszületett a Magyarországi Taná ...

                                               

Bethlen-kormány

A Bethlen-kormány 1921. április 14. – 1931. augusztus 24. között állt Magyarország élén. A kormány több mint tíz éven keresztül irányította az országot, míg a nagy gazdasági világválság miatt meg nem bukott.

                                               

Darányi-kormány

A Darányi-kormány 1936. október 12. és 1938. május 14. között állt Magyarország élén. A kormány mandátumának idején az ország még szorosabb kapcsolatba került a nemzetiszocialista Német Birodalommal, ugyanakkor viszont ennek ellensúlyozására javí ...

                                               

Dinnyés-kormány

A Dinnyés-kormány Dinnyés Lajos vezetésével alakult kormány volt 1947. május 31-ike és 1948. december 10-ike között. A kormányt rövid fennállása alatt két alkalommal is jelentősebben átszervezték, először 1947. szeptember 24-én, másodszor pedig k ...

                                               

Dobi-kormány

A Dobi-kormány volt az 1946-49 közötti Magyar Köztársaság utolsó, egyben a Magyar Népköztársaság első kormánya 1948. december 10. és 1952. augusztus 14. között, vezetője Dobi István volt. Működése alatt szilárdult meg a kommunista hatalomgyakorlá ...

                                               

Fejérváry-kormány

A Fejérváry-kormány az 1905-ös választások eredményeit negligáló Ferenc József király kinevezésével alakult meg 1905. június 18-án. A "darabontkormánynak” gúnyolt kabinet beiktatása súlyos belpolitikai válságot okozott Magyarországon. A kormány a ...

                                               

Friedrich-kormány

A Friedrich-kormány 1919. augusztus 15. – november 24. között állt Magyarország élén. A Peidl-kormány megbuktatása után, a román megszállás idején került a kormány hatalomra József főherceg megbízása alapján. A kormány mandátuma idején érvénytele ...

                                               

Gömbös-kormány

A kormányzó Egységes Párt Gömbös javaslatára és nyomására alig három héttel a kormány megalakulása után, 1932. október 27-én felvette a Nemzeti Egység Pártja nevet. A Gömbös-kormány alatt született meg a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszteri ...

                                               

Első Gyurcsány-kormány

A kormány Medgyessy Péter miniszterelnök lemondása után került hatalomra. Az MSZP és az SZDSZ által alkotott koalíció fennmaradt. A hivatali esküt a kormány 2004. október 4-én tette le. A Gyurcsány Ferenc által vezetett kormány a 2006-os választá ...

                                               

Ideiglenesen megbízott hivatalnokkormány

Az ideiglenesen megbízott hivatalnokkormány vagy hivatalnokkormány 1919. augusztus 7. és 1919. augusztus 15. között volt hivatalban. A román hadsereg 1919. augusztus 6-án vonult be Budapestre az 1919-es magyar–román háború után, megrengetve a Tan ...

                                               

Imrédy-kormány

Az Imrédy-kormány működése kezdetén elfogadta az első zsidótörvényt, amelynek értelmében minden olyan személy zsidónak számított, aki 1919. augusztus 1. után keresztelkedett ki. Korlátozta a zsidók jogait, az orvosi kamarának, valamint az ügyvédi ...

                                               

Lakatos-kormány

A Lakatos-kormány 1944. augusztus 29. és 1944. október 16. között volt hatalmon Lakatos Géza vezetésével. A Lakatos-kormány elsődleges feladata a háborúból való kiugrás előkészítése volt, melynek bejelentésére október 15-én került sor. A kiugrás ...

                                               

Nagy Ferenc-kormány

A második magyar köztársaság első kormányát Nagy Ferenc vezette. Az addigi miniszterelnök, Tildy Zoltán a köztársasági elnöki székbe került át. Az új kormány a Független Kisgazdapárt programját akarta megvalósítani, három fő feladatának tekintett ...

                                               

Peidl-kormány

A Peidl-kormány 1919. augusztus 1. és augusztus 6. között volt hatalmon. Kinevezése a Magyarországi Tanácsköztársaság bukását is jelentette. A "szakszervezeti kormánynak” is nevezett kabinet hatalomra kerülése után nekilátott visszavonni a kommun ...

                                               

Rákosi-kormány

A Rákosi-kormány volt az 1952. augusztus 14. és 1953. július 4. közötti szűk egy évben Magyarország kormánya, hivatalos elnevezéssel a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Rákosi Mátyásnak, a Magyar Dolgozók Pártja főtitkárának vezetése alatt. ...

                                               

Simonyi-Semadam-kormány

A Simonyi-Semadam-kormány 1920. március 15. és 1920. július 19. között volt hivatalban. A Horthy által kinevezett kormány megalakítására Simonyi-Semadam Sándor nemzetgyűlési alelnök kapott megbízást. Megtartotta az előző kormány hat tagját, a bel ...

                                               

Szálasi-kormány

A Szálasi-kormány volt Magyarország egyetlen hungarista kormánya, mely német segítséggel, puccs révén került hatalomra 1944. október 16-án. Kezdeti központja Budapest volt, ám 1944 decemberében a Dunántúlra helyezte át székhelyét. Hivatalosan 194 ...

                                               

Sztójay-kormány

A Sztójay-kormány 1944. március 22-e és augusztus 29-e között volt hatalmon Magyarországon, Sztójay Döme vezetésével. A kormány az 1930-as évek eleje óta először volt ismét koalíciós, az 1939 februárja óta Magyar Élet Pártja néven futó egykori Eg ...

                                               

Első Teleki-kormány

Az első Teleki-kormány 1920. július 19. és 1921. április 14. között volt hivatalban. A Simonyi-Semadam-kormány csupán a trianoni békeszerződés aláírására és a román hadsereg kivonulásának lebonyolítására volt hivatott, továbbá csak olyan politiku ...

                                               

Második Teleki-kormány

A második Teleki-kormány 1939. február 16. és 1941. április 3. között állt Magyarország élén, gróf széki Teleki Pál második miniszterelnöksége idején.

                                               

Tildy-kormány

A Tildy-kormány a Magyar Királyság utolsó kormánya volt, melyet a Független Kisgazdapárt akkori elnöke, Tildy Zoltán vezetett. A két és fél hónapig fennállt kormány tevékenységét a szovjetek által irányított Szövetséges Ellenőrző Bizottság agress ...

                                               

Harmadik Wekerle-kormány

A harmadik Wekerle-kormány 1917. augusztus 23. és 1918. október 31. között volt hatalmon Wekerle Sándor vezetésével. A kabinet az Esterházy-kormány valamennyi tagját átvette. A Wekerle-kormányra jutott a "nagy háború” elvesztésének tudomásulvétel ...

                                               

Wenckheim-kormány

A Wenckheim-kabinet az 1875-ös választásokat követően alakult, amit a korábban ellenzéki Balközép Párt és a kiegyezés óta kormányzó Deák Párt egyesüléséből született Szabadelvű Párt nyert meg. Ennek értelmében az új párt ami hivatalosan március 1 ...

                                               

Kriterion Könyvkiadó

A romániai Kriterion Könyvkiadó nevének jelentése mérce, mely a kiadó minőségi igényét hivatott kifejezni. Emblémája, egy nyitott könyvre emlékeztető stilizált Pegazus, Deák Ferenc grafikus-tervező munkája. A kiadó bukaresti központtal és kolozsv ...

                                               

5 Órai Újság

5 Órai Újság Három lap is futott ezen a címen a két világháború közt Erdélyben. 1. Politikai és közgazdasági napilap Kolozsvárt. 1921. szeptember 20-án indult, 1922. szeptember 10-én szűnt meg. Felelős szerkesztő Székely Béla. 2. Nagyváradi lap D ...

                                               

48-as Erdély

48-as Erdély címmel Kolozsvárt 1943-ban idősb Jordáky Lajos betűivel megjelent "zsebkönyv” a nemzetiszocialista nagynémet hódítással szembeforduló észak-erdélyi magyar írók tollából.

                                               

A Jövő Társadalma

A havonta megjelenő lap célja a bevezető szerint: ".hogy megismertesse és az ember szolgálatába állítsa a társadalmi erőket. A társadalomtudomány feladata, hogy kultúrává finomítsa a civilizációt. Hogy a szeretet oltárait emelje a félelem oltárai ...

                                               

A Másik Út

A Másik Út szociáldemokrata havi folyóirat Kolozsvárt. Alcíme: "társadalomtudomány, irodalom, kritika". 1931-ben három, 1932-ben négy száma jelent meg. Szerkesztette Erdélyi Kálmán és Salló Tamás írói álnéven Salamon László. A II. évfolyam 3-4. k ...

                                               

A Móka

A Móka illusztrált heti élclap Lugoson. 1932-ben Balázsi Ferenc, 1933-ban Molnár Ida és Keresztury Pál a felelős szerkesztője. Marianov Mátyás és Matuska Ödön szerkesztette, művészeti munkatárs Trauer Ödön. Néhány száma Új Móka címen jelent meg.

                                               

Acta Erdélyben

Acta – egyetemek és tudományos intézetek kiadványsorozatainak szokásos megnevezése, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem központi és kari kiadványainak gyűjtőcíme. 1. Acta universitatis litterarum regiae hungaricae Francisco-Josephinae: a k ...

                                               

Romániai magyar antifasiszta sajtó

Antifasiszta sajtó Erdélyben – általában a fasizmussal szembeforduló lapok és folyóiratok arcvonala, konkrétan javarészt a Kommunisták Romániai Pártja kezdeményezésére szerveződött antifasiszta mozgalmak időszaki kiadványai, amelyek a háborúra ké ...

                                               

Romániai magyar antológiák

A romániai magyar irodalomban bizonyos antológia-típusok annyira az irodalom keletkezésének és fejlődésének feltételeihez és igényeihez igazodtak, hogy valósággal irodalomtörténeti rangra tettek szert.

                                               

Aranyosszék (hetilap)

Aranyosszék radikális szemléletű politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap Tordán. Első száma 1932. július 30-án jelent meg. Felelős szerkesztője Heltmann Ervin, főszerkesztő Várfalvi Mór 1934-36, társszerkesztő Dávid György 1937-38. A lap fe ...

                                               

Auróra (folyóirat, 1922–1923)

Aurora – kétnyelvű irodalmi, művészeti, színházi és társadalmi folyóirat Nagyváradon, alapítója George Bacaloglu ezredes, a Societatea Cele Trei Crișuri elnöke. Mint hetilap 1922. december 24-én indult George A. Petre költő, Keresztury Sándor és ...

                                               

Az Út (folyóirat, 1915–1944)

Az Út Kolozsvárt 1915-ben indított református egyházi folyóirat. Főszerkesztője előbb Ravasz László volt, 1919-ben, az összeomlás, majd főszerkesztőjének Magyarországra távozása miatt megjelenése átmenetileg szünetelt, 1923 tavaszán indította újr ...

                                               

Az Út (folyóirat, 1933)

Az Út Nagyváradon 1933-ban megjelent irodalmi és művészeti folyóirat. Szerkesztőként impresszumában Gyallay Mihály, Daróczi Kiss Lajos neve szerepel, a munkatársak legnagyobbrészt Várad és környéke szerzői sorából kerültek ki, de közölt benne az ...

                                               

Bánáti Tükör

Bánáti Tükör az RNK Írószövetsége temesvári fiókjának kiadásában 1961-ben megjelent antológia. Szerkesztője Izsák László és Kubán Endre, Aradon nyomták. Aradi és temesvári írók szépirodalmi munkái mellett közli Majtényi Erik, Márki Zoltán, Mélius ...

                                               

Barátság (folyóirat)

Barátság társadalmi, irodalmi és művészeti folyóirat Kolozsvárt. Felelős szerkesztője Nagy József, szerkesztője Dánér Lajos. Kéthetenként jelent meg 1939. december és 1940. augusztus 17. között. A szerkesztők céljai közé tartozott a román-magyar ...

                                               

Egység (hetilap)

Egység: az erdélyi zsidóság antifasiszta hetilapja. Megjelent Kolozsvárt 1946. május 9-től 1950 áprilisáig. Felelős szerkesztője Neumann Sándor, majd 1946. október 18-tól Rózsa György. 1949-től Új Út címen jelent meg Fekete György szerkesztésében.

                                               

Ellenzéki Közlöny

Ellenzéki Közlöny politikai röpirat a Falvak Népe radikális gárdájával szövetkező Magyarpárti Ellenzék szolgálatában. Négy száma jelent meg 1933 áprilisa és 1934 májusa között Kolozsvárott, előbb Radványi József, majd Csőgör Lajos kiadásában. Az ...

                                               

Előre (hetilap, 1946–1947)

Földes Károly szerkesztő a lap álláspontját is jelezve, beköszöntő cikkében így ír: "Az eddigi társadalmi életformák azért omlottak össze, mert önzésre, gyűlöletre, hazugságra voltak építve. Ez az új világ, a szocializmus világa, örökkévaló lesz, ...

                                               

Enyedi Hírlap

Szabó András szerkesztette 1931-től 1941-ig, amikor a 3. szám után engedélyét megvonták. Segédszerkesztője az 1934. évfolyam 41. számától kezdve Papp G. György, majd 1935-36-ban Fövenyessy Bertalan, aki később is főmunkatársa. 1936-37-ben Hírlap ...

                                               

Enyedi Újság

Szabó András szerkesztette 1922 januárjától 1930 végéig, amikor megszűnt. 1935-ben Papp G. György szerkesztésével újra megjelent, de az év végén a 47. számmal végleg megszűnt. Az Országos Magyar Párt OMP támogatása szabta meg politikai irányvonal ...

                                               

Erdély (folyóirat, 1892–1948)

Erdély c. folyóirat 1892-17, majd 1930-48 között kolozsvári honismertető folyóirat, az Erdélyi Kárpát-egyesület értesítője. Címe 1936-37-ben Transilvania.

                                               

Erdélyi Munkás

Erdélyi Munkás az Erdélyi, majd az Erdélyi és Bánáti Szocialista Párt hivatalos orgánuma. Kolozsvárt jelent meg 1919. január 18-a és 1920. december 11-e között, évfolyamjelzésében és szellemében egyaránt a régi, 1903 és 1908 között ugyanilyen c. ...

                                               

Erről van szó

Erről van szó röpirat, amely Gaál Gábor és Ben Ami szerkesztésében "Művészeti és emberi figyelmeztető” alcímmel Kolozsváron 1927 elején, feltehetőleg április havában jelent meg. A 24 újságlap terjedelmű kiadvány montázsszerűen hozta a két szerző ...

                                               

Fajankó

Kezdetben Andreas álnéven Endre Károly szerkesztette, kiadóként Kóra-Korber Nándor grafikusművész szerepelt, főmunkatárs Varga Albert festőművész, aki testvérének, Varga Zsigának a temesvári sajtóban megjelenő tudósításait is illusztrálta. A szer ...

                                               

Fáklya (folyóirat, 1920–1921)

A Fáklya Kolozsvárt 1920 decemberétől a Romániai Szocialista Párt magyar nyelvű hivatalos lapja, 1921. május 25-től a Kommunisták Romániai Pártja magyar nyelvű központi lapja. Felelős szerkesztője Russ György. A munkásmozgalom közleményei és híre ...

                                               

Fiatal Szívvel

A Fiatal Szívvel a kolozsvári Brassai Sámuel Ipari Líceum időszaki diáklapja volt 1967-1991-ben. Főszerkesztője Józsa György tanár. A magyar nyelv mellett román és német nyelvű cikkeket is közölt. Első, még nagy formátumú kőnyomatos száma 1967 jú ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →