★ Free online encyclopedia. Did you know? page 392                                               

Kolozsvári Friss Újság

Kolozsvári Friss Újság – népszerű bulvárlap független politikai napilap jelleggel 1929-1935 között, 1934-től címe Friss Újság. Felelős szerkesztő Nagy József, szerkesztő Walter Gyula. Munkatárs: Gredinár Aurél.

                                               

Kolozsvári Szemle

Kolozsvári Szemle negyedévenként megjelenő várostörténeti és városigazgatási folyóirat Kolozsváron. Első száma 1942. december 15-én jelent meg, megszűnt 1944-ben. Szerkesztette Csizmadia Andor és Katona Lajos, címlapját Sütő-Nagy Magdolna tervezt ...

                                               

Komédia (hetilap, 1916–1922)

A temesvári színház műsorát, a bemutatott darabokat ismertette s közölt színészportrékat, rövid színi-esztétikai eszmefuttatásokat, riportokat, karcolatokat, verseket és műfordításokat is. A szerzők között Bardócz Árpád, Endre Károly, Kozmuth Art ...

                                               

Korunk Évkönyv

Korunk Évkönyv címmel az évkönyv gyűjtőcímszóban már bemutatott 1973-80-as kötetek folytatásaként a következők jelentek meg Kolozsvárott művészi mellékletekkel: Két évtizedes hagyományainkból. Visszatekintés a Korunk új folyamára Ritoók János sze ...

                                               

Korunk Füzetek

Korunk Füzetek címmel 1982-ben indult sorozat Kolozsvárt a Korunk Kiadványok keretében Veress Zoltán szerkesztésében. A megjelent három cikkgyűjtemény: Elektronika – múlt és jövő. Dezső Ervin bevezetőjével 1983. Orvoslás a XX. század végén. Spiel ...

                                               

Romániai magyar kórusirodalom

Kórusirodalom – A Romániai Magyar Dalosszövetség országos keretet biztosított a dalárdák, énekkarok, kórusok működésének, több daloskönyv, dalosnaptár, a kolozsvári Magyar Dal, egy ideig a nagyenyedi Magyar Dalárdák Lapja szolgálta az együtteseket.

                                               

Közélet (folyóirat)

A Közélet egy Temesváron 1929. március 24. és 1931. augusztus 22. között hetenként, majd kéthetenként megjelent társadalmi, művészeti, kritikai és közgazdasági lap. Főszerkesztője Sébor Ferenc, felelős szerkesztője Bartus László, később Lantos Fe ...

                                               

Krassó-Szörényi Lapok

Krassó-Szörényi Lapok. Székhely: Lugos. Politikai hetilapként indult 1878-ban Lugoson Virányi János nyomdász alapításában. Felelős szerkesztő és kiadó 1919-ben Szidon József. 1920-ban Sulyok István tulajdonába került, aki Botos Jánossal és Horvát ...

                                               

Kristóf György Emlékkönyv

Kristóf György Emlékkönyv – a kolozsvári I. Ferdinand-Egyetem magyar tanszéke vezetőjének hatvanadik születésnapjára 1939-ben kiadott, irodalomtörténeti és nyelvészeti tanulmányokat tartalmazó kötet.

                                               

Kriterion Kézikönyvek

Kriterion Kézikönyvek a Kriterion Könyvkiadó 1973-ban indított kiadványsorozata, amelynek kötetei általában magyarázó szótári szerkesztésben, bőséges illusztrációs anyaggal eligazítást nyújtanak a technika, fizika, földrajz, történelem, egészség, ...

                                               

Kriterion Kiskalauz

Kriterion Kiskalauz a Kriterion Könyvkiadó 1978-ban indított sorozata, amely a romániai magyar könyvkiadásban már korábban is meglévő közhasznú ismeretterjesztő és hobbi-könyveket kívánta egységes – főképp az ifjú könyvkedvelők elvárásaihoz igazo ...

                                               

Kritikai Kiskönyvtár

Kritikai Kiskönyvtár az Irodalmi Könyvkiadó által a romániai magyar kritika fellendítésére kezdeményezett könyvsorozat. 1962 és 1964 között összesen négy kötete jelent meg: Jánosi János A regényeposz c. műfajmonográfiája, Kacsó Sándor, Sőni Pál é ...

                                               

Különvélemény (bulvárlap)

Különvélemény – alcíme szerint "Gerő Sándor lapja". Havonta kétszer megjelenő bulvárlap. Kolozsvárt indult 1934. október 23-án, címébe az 1935 / 15-ös számtól kezdve felvette az Erdélyi, címe ekkortól Erdélyi Különvélemény. 1939 őszén szűnt meg.

                                               

Küzdelem (napilap)

Küzdelem – az Erdélyi Szocialista Párt központi hivatalos közlönyeként indult Kolozsvárt 1920. december 15-én mint napilap, XI-es évfolyamjelzéssel folytatva az Erdélyi Munkás c. lapot. Felelős szerkesztője 1921. január 27-ig Klein Jakab, majd a ...

                                               

Kút (folyóirat)

Szerkesztette Fáskerti Tibor, Pénzes Artúr és Erdős György. Az előszóban leszögezik: "Programunk ennyi: Európa legfiatalabb írója Henri Barbusse, és mi szívünkre öleljük a fiatalságot." A szám Balla Károly, Wojticzky Gyula és Salamon László verse ...

                                               

Lugosi Futár

Lugosi Futár – társadalmi és kritikai riportlap. Szerkesztette Reyser Lajos, majd Tóth Gyula Lugoson 1925 és 1927 között. Művészeti szerkesztője Trolly Olivér és Reuart Revillo volt. Megjelent Bánáti Futár és A Futár címen is.

                                               

Magazin (folyóirat, 1930–1939)

A Magazin Rajnay Tibor 1930-ban Kolozsvárt indult társadalmi, színházi és kritikai hetilapja. Tíz évfolyamot ért meg 1939-ig. A "társadalmi" fogalmán "társasági"-t értett, a vezető körök és személyiségek kérdéseivel foglalkozott, s elsősorban a s ...

                                               

Magazin (folyóirat, 1933)

A Magazin Sándor Vilmos szerkesztésében 1933-ban indult havi folyóirat volt, de mindössze három száma ismeretes. Üzleti hirdetéseket körített cikk- és képanyaggal a "Hollywoodi Hírek"-től a kesztyű- és cipő-divatig, a sex appealtől a filmbemutatókig.

                                               

Magyar Dal (folyóirat, 1922–1936)

Magyar Dal a Romániai Magyar Dalosszövetség hivatalos havi folyóirata. Első száma Brassóban jelent meg 1922 januárjában, szerkesztője Rombauer Tivadar, a Dalosszövetség titkára Fövenyessy Bertalan nagyenyedi zenetanár, felelős szerkesztő Póka Dez ...

                                               

Magyar ifjúság (röpirat)

A Magyar ifjúság a Magyar Népi Szövetség ifjúságának 1947. március 15-e alkalmából megjelent röpirata. Kezdeményezői egy leendő romániai magyar ifjúsági folyóirat kialakításának reményével indították útjára, s olyan időszaki kiadvány első hajtásá ...

                                               

Magyar Kisebbség (folyóirat)

A Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle 1922 és 1942 között havonta kétszer megjelenő folyóirat Lugoson. 480 számával a leghosszabb időtartamú romániai magyar folyóirat a két világháború között. Az 1989-es romániai forradalom után indították ú ...

                                               

Magyar Nép (hetilap)

Magyar Nép Politikai, gazdasági, szépirodalmi képes hetilap. A Minerva Rt. támogatásával 1921. november 25-től 1944. szeptember 9-ig Kolozsvárt jelent meg.

                                               

Magyar Nép (napilap)

Magyar Nép a Magyar Népi Szövetség lapja Bihar megyében. 1946. október 31. és december 23. között 13 száma jelent meg Nagyváradon.

                                               

Magyar Újság

Az OMP Arad megyei szervezetének hivatalos lapja. 1924 és 1927 között négy évfolyamot ért meg, majd Aradi Magyar Újság címen 1928 és 1931 között újra megjelent. Felelős szerkesztője Barabás Béla, majd Geller Ödön és Juhász Attila. A kisebbségpoli ...

                                               

Magyar Szó (hetilap, 1919–1920)

Szépirodalmi folyóirat. Első száma Nagyváradon 1919. június 15-én jelent meg mint a Fehér Dezső szerkesztette Nagyváradi Napló társlapja. Első szerkesztője Tabéry Géza, majd 1920 januárjától kezdve – már román fennhatóság alatt – Bíró László, kés ...

                                               

Magyar Szó (napilap, 1929–1937)

A Magyar Szó politikai napilap Nagyváradon 1929-1937-ben. 1929-ben alapította Kövér Gusztáv, felelős szerkesztője Zágoni Dezső. Többszöri betiltása miatt számos címváltozáson ment át, Árvay Árpád szerkesztésében Magyar Hírlap, később Erdélyi Magy ...

                                               

Mai Világ (napilap)

Mai Világ – Kolozsvárt 1927-ben indult független politikai napilap. Felelős szerkesztője Karsay László, 1929-től Wojticzky-Kelemen Gyula. 1933-tól kezdve magába olvasztotta az Erdélyi Kurír, így 1940-ig élt tovább.

                                               

Megyei Tükör

1968 februárjának végén, Románia közigazgatási átszervezésekor, az egykori Háromszék területén létrehozott Kovászna megye hetilapjaként indult, felvállalva a Sepsiszentgyörgyön egykor megjelent lapelődök, így a Székely Nép örökségét. Alapító fősz ...

                                               

Méhész (folyóirat)

Méhész – Valló Zoltán szerkesztésében 1914-ben Temesvárt indult és 1935 decemberéig megjelent méhészegyesületi hivatalos közlöny. 1925-től kezdve címe: Apicultura-Bienenzüchter-Méhész, 1934-től csak román és német nyelvű a címe.

                                               

Metamorphosis Transylvaniae (1936–1937)

Metamorphosis Transylvaniae, azaz: Erdélynek régi együgyű alázatos ideiben való gazdagságából ez mostani kevély, czifra felfordúlt állapotjában koldússágra való változása Apor Péter 1736-ban írt korrajzának címe hasonló munkák élén századok múlva ...

                                               

MI (diáklap)

MI – a kovásznai líceum 1968-ban indult diáklapja. Tanárszerkesztője Gazda József, 1971-től Dobra Árpádné Sütő Irén. Az 1. szám mindössze 6 gépelt példányban jelent meg, de stencilezve hamar felszökött 300 példányra. Diákszerkesztő Dudás László, ...

                                               

Minden gyermek könyve

Minden gyermek könyve – a Ion Creangă Könyvkiadó gyermekkönyv sorozata, 10-14 éves gyermekek számára a magyar és a világirodalom klasszikus műveiből nyújtott olvasnivalót. A kiadó román sorozatáról Biblioteca pentru toti copii másolt grafikai elk ...

                                               

Munkás (hetilap)

Munkás politikai hetilap, mely Aradon indult 1920-ban Bőripari Munkás címmel. 1921. május 1-i számától címét Munkásra változtatta. Főszerkesztője Fáskerti Tibor, szerkesztője Hustya Sándor, az 1922. évi 2. számtól Orosz János. Az eredetileg szoci ...

                                               

Munkás (pártlap)

Munkás Bukarestben 1923. május 27. és 1924. április 9. között megjelent kommunista pártlap. Felelős szerkesztője és kiadója Cloțan-Klotan János, utána Imre Aladár, Gelert Koszty, Encsel Mór. Rendszertelenül jelent meg. Megindítója és tényleges sz ...

                                               

Munkás Újság

Munkás Újság – az Erdélyi Szocialista Párt kolozsvári hetilapjaként Raffai István szerkesztette Romániai Népszava 1929 / 18. számától kezdve Munkás Újság cím alatt jelent meg. Szerkesztője 1932-től Hoffer Géza. Az 1934 / 42. számtól mint "A nép é ...

                                               

Munkásélet (hetilap, 1926–1931)

Munkásélet a Romániai Egységes Szövetségek és Szakszervezetek magyar nyelvű hetilapja. A Bukarestben 1923-tól megjelent Munkás folytatásaként indult, 1926-os és 1927-es évfolyamait felelős szerkesztőként Imre Aladár, majd az 1931-es betiltásig En ...

                                               

Múzeumi Füzetek

Múzeumi Füzetek címen több kiadvány is élt és él Erdélyben. 1. Az EME természettudományi szakosztályának, valamint az ásvány-, növény- és állattáraknak az értesítője. Apáthy István zoológus egyetemi tanár indította. 1906-ban három, 1907-ben két, ...

                                               

Művelődés (folyóirat)

Művelődés a romániai magyar közművelődés havi folyóirata 1948 és 1985 között, majd 1990-től folytatólag. Székhely:Bukarest 1985-ig, 1990-től Kolozsvár.

                                               

Művészet (folyóirat, 1958–1959)

Művészet képes havi folyóirat. Székhely: Marosvásárhely. A lap célja a romániai magyar képzőművészet, film-, színház és zeneművészet értékeinek bemutatása és népszerűsítése volt. Rövid fennállása alatt a folyóirat ösztönzött az alkotói tevékenysé ...

                                               

Művészeti Szalon

Alapítója és főszerkesztője Hirschler József, felelős szerkesztője Kende János. A Providentia nyomdánál megjelentetett kisfólió méretű lap mindenekelőtt művészettörténeti feltáró és ismeretterjesztő írásoknak adott helyet. Emellett kitekintést ny ...

                                               

Nagyapó mesefája

Nagyapó mesefája – gyermekkönyv-sorozat, mely Romániában, 1970–1990 között Petre Judit gondozásában az Creangă Könyvkiadónál jelent meg. A 300–400 oldalas, kisformátumú könyvek fedőlapját Cseh Gusztáv, majd Kalab Ferenc tervezte.

                                               

Nap (folyóirat)

A Nap Több folyóirat is élt ezen a címen Erdélyben a 20. században a két világháború közt. 4. Temesvári politikai napilap, szerkesztette Asztalos Sándor. Mindössze 1930 októberétől 1931 januárjáig létezett. 3. Kolozsvári napilap. Keleti Sándor sz ...

                                               

Napkelet (folyóirat, 1920–1922)

Főszerkesztője Paál Árpád, szerkesztői Ligeti Ernő és Kádár Imre, segédszerkesztője Szentimrei Jenő. A főmunkatársak névsora: Bárd Oszkár, Janovics Jenő, Kós Károly, Nagy Dániel, Nyirő József, Szombati-Szabó István, Tabéry Géza, Zsolt Béla.

                                               

Népbírák Könyvtára

Büntetőjog és bűnvádi eljárás Kolozsvár, 1949. A népbíró jogai és kötelességei Kolozsvár, 1948. A népbíró kézikönyve Kolozsvár, 1948. Mindhármat Kiss Géza fordította románból.

                                               

Népi Egység

Népi Egység – a romániai Magyar Népi Szövetség napilapja, 1944. október 22-től 1948. március 1-ig jelent meg, előbb Brassóban, majd 1946 szeptemberétől kezdve Sepsiszentgyörgyön.

                                               

Népművelődés

Népművelődés – a román Minisztertanács mellett működő kulturális intézmények bizottságának folyóirata. Havonta jelent meg Bukarestben, 1951 januárjától 1952 májusáig, ekkor beolvadt a Művelődési Útmutatóba. Művelődési propagandalap volt, a Cultur ...

                                               

Népsport (Bukarest)

Népsport bukaresti sporthetilap. Bukaresti Népsport címmel indult 1949. február 24-én. A 28. szám után váltott címet. Kiadója kezdetben a Népi Sportszervezet, 1950-től a minisztertanács mellett működő Testnevelési és Sportbizottság s az Országos ...

                                               

Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények: Studii și cercetări de lingvistică si istorie literară. Magyar nyelv- és irodalomtudományi folyóirat. Kiadó: Academia Română. Székhely: Kolozsvár. Periodicitás: változó. Indulás éve: 1957. ISSN 0567-6223

                                               

Orient Express (hetilap)

Az Orient Express Bukarestben 1992 novemberében indított "polgári hetilap”. Főszerkesztője Román Győző, a szerkesztőségben ott találjuk Béres Katalint, Kallós Pétert, Kállai Lászlót, Lázár Editet. Felelős kiadója 1994-96-ban Szőcs Géza, illetve a ...

                                               

Orsova és Vidéke

Orsova és Vidéke – a helyi Wochenblattal párhuzamosan megjelenő magyar nyelvű hetilap Orsován, 1896-tól ismeretes. Orsovai káplánkodása idején Lengyel István szerkesztette. A lap 1920-ban megszűnt, az Orsován később Orsovai Napló címmel 1935-ben ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →