★ Free online encyclopedia. Did you know? page 369                                               

Gyertyánfa (település)

1228-ban a revistyei váruradalom határleírásában említik először. Első lakói aranymosók voltak, akik a környező patakokban mostak aranyat. Később favágással és szénégetéssel foglalkoztak. A faluról az első összeírás 1674-ből származik, amikor 20 ...

                                               

Kisülés (település)

1388-ban Kyslyhota néven említik először Russó várának tartozékaként. A Bars vármegye északnyugati részén fekvő település később a kistapolcsányi uradalom része volt. A hegyes vidéken fekvő község határát főként erdők és rétek alkották. Lakói fők ...

                                               

Madarasalja

A település a 17. század végén keletkezett Felsőhámor területén. 1735-ben említik először. Magyar nevét arról kapta, hogy a Madaras csúcs alján fekszik. A Bányakamarához tartozott. Üveghutáját a 18. század végén alapították és még 1840-ben is üze ...

                                               

Nagyülés

A falu Csák Máté uralma idején keletkezett a garamszentbenedeki apátság területén. Első írásos említése Nova plantatio néven Nagy Lajos király oklevelében 1345-ben történik, melyben Újbánya városát megalapítja. A települést Kisüléssel együtt 1424 ...

                                               

Oromfalu

A települést 1209-ben III. Ince pápa oklevelében említik először, melyben a garamszentbenedeki apátságot megerősíti birtokaiban, többek között terra Varanza nevű birtokában is. Területét a középkorban nagyrészt erdő borította. A korai település a ...

                                               

Pálosnagymező

1332-ben "de Prato ”,1354-ben "Welkypolya ”, 1358-ban "Welkapolya ”, 1395-ben "Walkapalya ” néven említik. Magyar nevének előtagja egykori birtokosaira a pálosokra utal. Az 1332 és 1337 között kelt pápai tizedjegzékben már említik Máté nevű papjá ...

                                               

Hollópatak

Hollópatak község Szlovákiában, a Kassai kerület Iglói járásában. Hollópatak, Rosszmalom, Palzmannhuta, Középhámor, Iglófehérvíz, Hollópatak, Rakovec és Sykavka bányatelepülések közös közigazgatási egysége. 2011-ben 577 lakosából 525 fő szlovák volt.

                                               

Szalánk

1368-ban I. Lajos király oklevelében "villa Abakuk" néven említik először. Már a 14. században templomos hely volt, a rihnói uradalom része. 1460-ban két különálló község volt, ekkor "Zlowinka", illetve "Zluwinkautraque" néven a Szapolyai család ...

                                               

Izdobabeszter

Izdobabeszter község Szlovákiában, a Kassai kerület Kassa-környéki járásában. Izdoba és Beszter települések egyesítésével jött létre.

                                               

Kassaolcsvár

Kassaolcsvár község Szlovákiában, a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában. Alsó- és Felsőolcsvár egyesítésével jött létre.

                                               

Méhészudvarnok

Méhészt 1314-ben "Othelek néven említik először. 1345-ben Méhészi Péter fia János birtoka. 1430-ban nyolc portája volt. A 15. század közepéig a Méhészieké, majd a Szádelői, Szentkirályi és Kálnai családé. 1512-től a Nádasdyaké, 1606-tól a Monoki, ...

                                               

Migléc

Kassától 21 km-re délre, a magyar határ mellett fekszik Szina és Kenyhec községek szomszédságában, a hidasnémeti határátkelőtől 1-1.5 km-re. Lakosságának 80%-a magyar anyanyelvű. A község 7.84 km² területen terül el 166 m tengerszint feletti maga ...

                                               

Perény-Hím

Perény-Hím község Szlovákiában, a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában. Perény, Hím és Felsőlánc települések közös közigazgatási egysége.

                                               

Kráskarebrény

Kráskarebrény község Szlovákiában, a Kassai kerület Nagymihályi járásában. Kráska és Rebrény települések egyesítésével jött létre.

                                               

Mátyócvajkóc

Mátyócvajkóc község Szlovákiában, a Kassai kerület Nagymihályi járásában. Mátyóc és Vajkóc települések egyesítésével jött létre.

                                               

Mokcsamogyorós

Mokcsamogyorós község Szlovákiában, a Kassai kerület Nagymihályi járásában. Mokcsakerész és Ungmogyorós egyesítésével jött létre.

                                               

Veszverés

Veszverés község Szlovákiában, a Kassai kerület Rozsnyói járásában. Kisveszverés és Nagyveszverés egyesítésével jött létre.

                                               

Alsómihályi

Az Észak-Alföldön, az Eperjes–Tokaji-hegységtől keletre, közvetlenül a magyar-szlovák határ mellett, Tőketerebestől 16 km-re délnyugatra, a Ronyva-patak bal partján fekszik. Vasúton a Kassa–Csap vonalon érhető el.

                                               

Bári

A régészeit leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban éltek emberek. A vonaldíszes kerámiák népének leletei kerültek itt elő, akiknél fejlett volt a fazekasság. 1296-ban "Bary” néven említik először, a Bári család birtokaként. A 14. s ...

                                               

Kázmér (település)

Nagykázmér külön 1454-ben szerepel először a forrásokban "Nagykazmer ” alakban. A Török, majd a Berchtold család birtoka volt. 1715-ben 9 háztartása adózott. 1787-ben 77 házában 556 lakos élt. A 18. században a községben szeszfőzde működött. A 18 ...

                                               

Tiszacsernyő

A régészeti leletek tanúsága szerint a település területe már a bronzkorban lakott volt, de megtalálhatók a 9.–10. századi település nyomai is. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "CSERNŐ. Szabad puszta Zemplén Vármegyében. ” 1910-ben mé ...

                                               

Újruszka

Újruszka község Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában. Kis- és Nagyruszka egyesítésével jött létre.

                                               

Zemplénújfalu

A mai falu a korabeli Upor és Zemplénkelecsény egyesített területén található. Uport 1290-től említik az írott források, a helyi nemes Upori család ősi fészke. Zemplénkelecsényt 1263-ban említik először nemesi birtok volt. 1964-ben Isztáncs, Upor ...

                                               

Bacsfa

A települést 1205-ben említik először, 1238-ban temploma volt, melyet 1852-ben bontottak le. 1319-ben "Bochfolua", 1321-ben "Boch", 1406-ban "Bachfalua" néven említik a korabeli források. Az esztergomi érsekség faluja volt, érseki nemesek lakták. ...

                                               

Csallóközkürt

A falut 1138-ban említik először. Neve a magyar kürt törzsnévből származik török: kögur = mellecske. Határában feküdt az egykori Nyék határőrfalu. 1252-ben a települést IV. Béla király a pozsonyi káptalannak ajándékozta. 1324-ben Miklós pozsonyi ...

                                               

Csenke

Csenke község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban. A községhez tartozik Vajasvata és Csörgepuszta.

                                               

Dercsika

1253-ban említik először. Templomát 1519-ben szentelték fel. Vályi András szerint "DERCZIKA. Magyar falu Poson Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik a’ Csalóközben, Bőstöl fél mértföldnyire, határja jó termékenység ...

                                               

Diósförgepatony

Diósförgepatony község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban. Dióspatony és Förgepatony egyesítésével jött létre 1850 körül.

                                               

Dunakisfalud

Diósförgepatony, Lúcs, Solymos és Királyfiakarcsa.

                                               

Egyházkarcsa

Egyházkarcsa község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban. A Karcsák falucsoport része. A köznyelvben Alsókarcsának is nevezik, ami összesen 6 falurészből áll. A nagyszombati főegyházmegyén belül a dunaszerdahelyi es ...

                                               

Felbár

1245-ben királyi birtokként szerepel, neve a régi magyar Baar személynévből származik. 1269-ben Bodobar néven, 1310-ben Obar, 1342-ben Naghbar néven említi oklevél. 1269-ben IV. Béla király Bodo comesnek adományozza. Egykor négytornyos Amadé-kast ...

                                               

Felsőpatony

Felsőpatony község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban. 1940-ben jött létre Benkepatony és Lögérpatony részekből. 1960-ban hozzácsatolták Csécsénypatonyt is. 2003-ban Patonyrét önállósult belőle.

                                               

Felsővámos

A falu neve már az 1268-as pápai tizedjegyzékben felbukkan Wamus néven. Más források szerint csak 1406-ban említik először. A település a középkorban vámszedőhely volt. 1553-ban Serédy Gáspár 4, Mérey Mihály 3 portával birtokos a faluban. 1683. f ...

                                               

Karcsák

A Karcsák egy falucsoport a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban. 12 faluból áll, amelyek közigazgatásilag két részre oszlanak: Királyfiakarcsai önkormányzathoz tartozó falurészek köznyelvben Felsőkarcsa: Erdőhátkarcsa. Etrekarcsa. ...

                                               

Kisudvarnok

A község területén már a 6. században avar település volt. A Kápolnadombon végzett ásatások során számos, ebből a korból származó leletet tártak fel. Az avarok emlékét őrzi a községet körülvevő földhányás, az ún. Ring maradványa is. 1252-ben emlí ...

                                               

Lúcs

Lúcs község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban. Kis- és Nagylúcs egyesítésével jött létre.

                                               

Nagyabony

A mai falu területe évszázadokon át mocsaras, nádas terület volt. A község azon a földön keletkezett, amelyet III. István király adományozott Csehországból érkezett telepeseknek. 1162-ben "terra Oboni" alakban említik először. Később "Fulobon, Cs ...

                                               

Nagybodak

1272-ben említik először. A falu a 15. században pozsonyi várbirtok, majd a 17. században az Amadéké, ezután a gróf Pállfyak birtoka, mellettük a Kánya és gróf Cseszneky családok is rendelkeztek a faluban kisebb birtokrésszel. Lakossága főként ha ...

                                               

Nagymad

1254-ben Mod néven említik először. 1260-ban Mod, illetve Nagmod, 1299-ben Felmod néven szerepel az írott forrásokban. A 16. század második felében a település elpusztult. Több nemesi család birtoka volt, majd a 16. századtól a Dóczyaké és másoké ...

                                               

Nagymagyar

Nagymagyar nagyközség Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban. Templomát a Csallóköz legnagyobb méretű szakrális építményei közé sorolják.

                                               

Nagyszarva

Nagyszarva község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban. Egykor Szentandrás, Szentandrásfa és Szentandrásfalva néven is szerepelt. Kövecses tartozik hozzá.

                                               

Nagyudvarnok

1252-ben említik először. Első lakói, mint azt neve is mutatja királyi udvarnokok voltak, akik Pozsony várának szolgáltak. Később több nemesi család birtoka volt. Vályi András szerint "Kis Udvarnok, Nagy Udvarnok. Két falu Pozsony Várm. Kis Udvar ...

                                               

Nemeshódos

1245-ben "Hodus" alakban említik először. Nevét hódokban gazdag területéről kapta. Lakói 1287-ben nemesi rangot kaptak. 1279-ben "Hudus", 1287-ben "Hodos", 1361-ben "Kishodos", 1428-ban "Felsewhodos" alakban említik a korabeli források. Pozsony v ...

                                               

Olgya

Első okleveles említése 1239-ből származik Olgia Ogua alakban. Kezdetben pozsonyi várbirtok, 1358-ban már az olgyai Olgyay család a teljes község földesura. A 19. század első felében Olgyay Károlynak és Zsigmondnak, valamint Bacsák Vendelnek volt ...

                                               

Padány

Helyén valószínűleg eredetileg besenyő szálláshely volt, mert egy 1256-ban kelt oklevél "Padan" falut mint a besenyők régi települését említi. Ez egyben a község első írásos említése is. Kezdetben a pozsonyi vár tartozéka volt. IV. Béla egyik kés ...

                                               

Pozsonycsákány

A magyar közigazgatásban a község hivatalos nevét, a vármegyei hovatartozásra utaló Pozsony- előnévvel 1907-ben hatósági úton állapították meg. Az 1994-es táblatörvény listáján, valamint a 2012-es kormányrendeletben azonban már Csákány néven szer ...

                                               

Sárosfa

A települést 1286-ban "Sarafia" néven említik először. Több nemesi család birtoka, majd a 16. századtól a Kéméndy, a 17. századtól a Földesi családé, akik később az egész falut birtokolták. 1828-ban 68 házában 521 lakos élt. Lakói főként mezőgazd ...

                                               

Sárrét (település)

A települést 1925-ben "Blahová Dedina" néven alapították az akkori Előpatony, Nagylég és Tonkháza közigazgatási területén. Magyar neve úgy alakult ki, hogy az uradalomnak ezt a mélyen fekvő vizenyős területét "Sárrét" nek, vagy "Sárföld" nek neve ...

                                               

Szentmihályfa

Dunaszerdahelytől 8 km-re északnyugatra fekszik. A falu szinte beékelődik a környéken csak Patonyok néven emlegetett településcsoportba. A falutól délre Egyházgelle, és Cséfalva, keletre Diósförgepatony, nyugatra Csécsénypatony, és Felsőpatony ta ...

                                               

Úszor

A települést 1230-ban "Vzor" néven említik először. 1282-ben "Vzur", 1290-ben "Wozor", 1294-ben "Zor", 1808-ban "Uszor" alakban szerepel a korabeli forrásokban. Egykori templomát már 1390-ben említik, ma a községnek csak egy kápolnája van. Több n ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →