★ Free online encyclopedia. Did you know? page 367                                               

Köröstárkány

Az 1910-es népszámlálás szerint 1483 lakosából 1453 magyar, 29 román, 1 német volt. A 2002-es népszámlálás szerint, Köröstárkánynak 1188 lakosa volt, ebből 1161 magyar, 24 román és 3 cigány. Köröstárkány a Fekete-Körös menti települések közül a l ...

                                               

Mérág

Mérág nevét 1588-ban említette először oklevél Mirrag néven. 1642-ben Mierragh, Merag I. Rákóczi György birtoka volt Mérág a nagyváradi gör. keleti püspök birtoka volt, aki itt a 20. század elején is birtokos volt. 1851-ben Fényes Elek írta Mérág ...

                                               

Mezőbottyán

Mezőbottyán, Bottyán Árpád-kori település. Nevét már 1257-ben említette oklevél, mint a Csanád nemzetség birtokát. 1360-ban a falut Thelegdy Tamás kalocsai érsek és rokonai három részre osztották fel maguk közt. 1366-ban a pápai tizedjegyzékben m ...

                                               

Papmezőszeleste

Papmezőszeleste nevét 1583-ban Felseozeleste néven említette először oklevél. 1587-ben Felsö-Zelestyeh, 1808-ban Szelistye Papmező-, 1913-ban Papmezőszeleste néven írták. Az 1800-as évek elején a Dobsa család volt a település birtokosa. 1851-ben ...

                                               

Révtízfalu

Révtízfalu község Romániában, Bihar megyében. Rév településrészeként 1919-ig és 1941–1944 között Magyarországhoz, Bihar vármegye Élesdi járásához tartozott, 1966-tól Vársonkolyos társközsége.

                                               

Sólyom (település)

Sólyom nevét 1487-ben Solyond, Sylyond néven említette először oklevél. 1600-ban Soliond, 1692-ben Solom, Solondi, 1808-ban Sólyom Beél-, Solym, 1913-ban Sólyom néven írták. Sólyom falu a fennmaradt hagyományok szerint a pálos szerzeteseké volt. ...

                                               

Sólyomkővár

Nevét az oklevelekben 1458-ban említették először Solymoskew, majd 1535-ben Semtheesth néven. A középkor végén és az újkor elején valószínűleg román falu volt, de elpusztult. A Bihar vármegyei falut a Bánffyak telepítették újra 1817-ben sárosi, g ...

                                               

Száka

A falut 1587-ben említette először oklevél Zeek néven. Nevét később többféleképpem is írták, így 1588-ban Zaka, 1600-ban Szaka, 1625-ben Szakha, 1692-ben Szaká, 1808-ban és 1913-ban Száka néven is. 1647-ben Szalárdi János Száka birtokot 1919 magy ...

                                               

Szokány

Szokány nevét 1580-ban Zeokefalva néven említette először oklevél. 1587-ben Zeökefalva, 1692-ben Szükefalua, 1808-ban Szokány néven írták. Az 1800-as évek elején a görögkatolikus püspök volt a birtokosa, de a Beőthy családnak is volt itt birtoka. ...

                                               

Tárkányka

Tárkányka nevét 1588-ban említette először oklevél Tarchanichia néven. 1692-ben Tarkaicza, 1808-ban Tarkajcza, 1851-ben és 1888-ban Tarkaicza, 1913-ban Tárkányka néven írták. 1851-ben Fényes Elek írta a településről: 1910-ben 631 lakosából 4 magy ...

                                               

Tatárfalva

1580-ban mint Totorfalua szerepel először, majd 1588-ban Tateryan, 1692-ben Tatarfalua. Román telepítésű falu, bár a helyi hagyomány a tatárokhoz köti alapítását. A 18–19. században a nagyváradi görögkatolikus püspökség belényesi uradalmához tart ...

                                               

Tenkegörbed

Tenkegörbed nevét 1300-ban p. Gurbeth ~ Gvrbeth néven említette először oklevél. 1302-ben Gurbeed, 1332-ben Gorbed, 1430-ban Gwrbed, 1450-ben és 1475-ben Gerbed, 1552-ben Gewrbedh, 1808-ban Görbed, Gurbegye, 1851-ben Görbed néven írták. 1332-1337 ...

                                               

Újpalota (Románia)

Az Alföldön, Bihar megyében, Nagyváradtól légvonalban 8 km-re nyugatra, a magyar-román határtól 5 km-re, Biharszentandrás és Köröstarján között fekvő település.

                                               

Váradpósa

Váradpósa Árpád-kori falu. Nevét 1291–1294 között már említette oklevél in Posalaka alakban. 1319-ben Pausam, Pausa, 1332–1337 között Pasa, 1482-ben Pousa, 1808-ban Pósa vel Poósa h., Pausa val. 1913-ban Váradpósa néven írták. 1291–1294 már egyhá ...

                                               

Váradszentmárton

Váradszentmárton, vagy régi nevén Pecze-Szent-Márton volt, amely nevének Pecze előtagját az itt keresztül folyó Pece-patakról kapta. A település a váradelőhegyi prépostság ősi birtoka volt, később pedig a Szent István-káptalané lett. Nevét Villa ...

                                               

Vaskohszohodol

A román sohodol tájszóból származik, amely mészkőhegységben fekvő, vízben szegény völgyet jelöl &lt, szláv suchodol száraz völgy. Először 1588-ban Zohodol alakban említették. A helységnévrendezés idején ennek értelmileg megfelelő nevet találtak k ...

                                               

Drág

2002-ben 767 lakosából 575 vallotta magát román, 184 cigány és nyolc magyar nemzetiségűnek, 649 volt ortodox, 101 pünkösdi és hét református vallású. Az elmúlt százötven évben a magyar anyanyelvűek száma 1880-ban volt a legmagasabb, akkor 1175 la ...

                                               

Kémer

Kémer nevét az oklevelek 1320-1321-ben említették először Kemer néven. 1335-ben Kemur, 1349-ben Kemer, 1477-ben Kémer, 1546-ban Kemyr néven írták nevét. Kémer már az 1400-as években népes hely volt, s Hunyadiak korában már mezőváros volt, ahol mi ...

                                               

Kendermál

Hidalmástól 6.5 km-re délnyugatra, Almásszentmihály és Magyarzsombor között, az Almás vize mellett fekvő település. Áthalad rajta az E81-es európai út a DN1F és a DN1G főutak közös szakasza.

                                               

Krasznahídvég

A község határán, a Kraszna folyón egykor vámhíd volt, és e híd mellett épültek később az első lakóházak. A közeli Ilosva település lakói a helységet Hídvég nek nevezték el.

                                               

Lecsmér

Lecsmér nevét 1213-ban említették először az oklevelek Nezmer néven. 1318-ban Lechmer, 1423-ban Oláh Lehymer, 1460-ban Lethmer, 1652-ben Lecmer néven írták. 1213-ban Kügy mostoha testvérének Herbortnak adja birtoka Bályok nevű földön fekvő részén ...

                                               

Maladé

Maladé nevét 1448-ban említették először az oklevelek Malade néven. Ekkor Báthory Lászlót iktatták be az itteni birtokba. 1473-ban Pwzthamalade, 1553-ban Puszta-Malad, 1795-ben Maladéj néven írták. A Kraszna vármegyéhez tartozó Maladé 1553-ban So ...

                                               

Mojád

Mojád neve már 1205-1235 között említve volt a Váradi Regestrumban egy perrel kapcsolatban. Nevét akkor Moiota néven írták. 1246-ban Mayad, 1321-ben Mayod, 1459-ben Majod néven volt említve. A település az 1200-as években a Gutkeled nemzetség tag ...

                                               

Somlyóújlak

Somlyóújlak: falu Romániában Szilágy megyében. Szilágysomlyótól 6 km-re északnyugatra a Kraszna bal partján fekszik, Krasznahídvéghez tartozik, melytől 6 km-re délnyugatra van. 1259-ben Wathasomlyuowa néven említik először. Határában keletre a cs ...

                                               

Szilágynagyfalu

Szilágysomlyótól 8 km-re délnyugatra, a Réz-hegység, a Szilágysomlyói Magura és a Szilágysági-dombvidék övezte Szilágynagyfalusi-medence közepén, a Berettyó folyó felső folyásánál, 215 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. Északon Bürg ...

                                               

Szilágyzovány

Szilágy megye nyugati részén helyezkedik, a Nagyváradot Zilahhal összekötő műút mentén. A falun keresztülfolyik a Berettyó. A legközelebbi vasútállomás 3 km-re van. Alaprajzát tekintve Zovány két utcából áll: a Nagy Fő illetve a vele párhuzamos K ...

                                               

Bánmonostor

Szerémségben, a Duna jobb partján fekszik, a Tarcal-hegység északi lejtőin. A település a Dunán keresztül komppal össze van kötve a bácskai oldalon fekvő Begecs faluval. Újvidéktől 28 km-re távolságra van.

                                               

Belcsény

Közigazgatásilag Belcsény mellett még hét település tartozik a községhez zárójelben a szerb nevük áll: Szilszeg Сусек / Susek. Sviloš Свилош. Garáb Грабово / Grabovo. Dombó Раковац / Rakovac. Lúg Луг / Lug. Cserög Черевић / Čerević. Bánmonostor Б ...

                                               

Cserög

Újvidéktől 24 km-re délnyugatra, a Duna jobb partján, a Tarcal-hegység lankáin fekszik. A település a földrajzi Szerémség része, de közigazgatásilag a bácskai Belcsényhez soroljuk.

                                               

Dombó (Szerbia)

Dombó nevét 1237-ben említi először oklevél a IV. Béla király által alapított bélakúti péterváradi apátság javai között. A dokumentum a dombói kolostort az apátsággal szomszédos birtokként említi. Itt állt a 13. és a 14. században a Szent György ...

                                               

Futak

Futak városi jellegű település Szerbiában, a Vajdaságban, a Dél-bácskai körzetben, Újvidék községben. Két település, Ó- és Újfutak egyesítésével jött létre.

                                               

Kabol

Kabol falu Szerbiában, a Vajdaságban, a Dél-bácskai körzetben, Újvidék községben. Két település, Alsó- és Felsőkabol egyesítésével jött létre.

                                               

Szilszeg

Szerémségben, Újvidéktől 35 km-re nyugatra, a Duna jobb partján fekszik, közigazgatásilag Belcsény község része. A település lakott területe 45 km², tengerszint feletti magassága 96 méter.

                                               

Veternik

Újvidék és Futak határában a megszálló délszláv állam 1918-ban kolóniát alapított az első világháborús veteránok és sebesültek számára. A katonák zömmel a macedóniai Veternik-hegységnél harcoltak, amiért a telepesfalut Veterniknek nevezték el. 19 ...

                                               

Temesvajkóc

Temesvajkócz ról az első adat a török hódoltság utánról maradt fenn, ekkor már lakott helyként említették. Az 1717. évi kamarai jegyzékben Vlaikovaz ként említették, ekkor már 22 ház állt itt, és az 1761. évi térképen pedig Weikovez néven szerepe ...

                                               

Gunaras

Gunaras település a Délvidéken, Szerbiában, a Vajdaságban, az Észak-bácskai körzetben, Topolya községben. Közigazgatásilag hozzá tartozik még két kisebb település, Brazília és Bogaras is.

                                               

Kisbosznia

Az 1991-es népszámlálás szerint 1488, a 2002-es szerint pedig 1245 lakosa volt. Ebből 621 49.87% horvát, 283 22.73% bunyevác, 92 7.38% magyar, 69 5.54% szerb, 69 5.54% jugoszláv, 24 1.92% muzulmán, 5 0.4% német, 1 0.08% montenegrói, 1 0.08% orosz ...

                                               

Ludas (Szerbia)

Ludas ősrégi településk környékén kőkori, bronzkori, rézkori, kora vaskori, szarmata kori, népvándorlás és honfoglalás kori leletek kerültek napvilágra. Nevét az oklevelek 1335-ben említették először Ludasyghaz néven. Később a török hódoltság ala ...

                                               

Nagyfény

Már a középkorban lakott volt a térség, 1462-ben már falunak említik. Bajmokkal és Györgyénnel együtt Mátyás király anyjának, Szilágyi Erzsébetnek adományozta a birtokot. A török defterekben, 1580-ban és 1590-ben 15 és 25 adózó házzal említik. A ...

                                               

Palics

Palics vagy Palicsfürdő közkedvelt fürdőváros Szerbiában, az azonos nevű tó partján a Vajdaság északi részén, az Észak-bácskai körzetben, Magyarország déli határától légvonalban 3 km távolságban.

                                               

Zentagunaras

A legmenőbb lakosa Slajher Gregor Zentagunaras szerbül Ново Орахово / Novo Orahovo, ruszinul Новe Орахово falu a Szerbiában, a Vajdaságban, az Észak-bácskai körzetben, Topolya községben.

                                               

Adorján (Szerbia)

Adorján Árpád-kori település. Nevét 1271-ben említette először oklevél Adryan ként. Adorján az egykori Bodrog vármegye legismertebb Tisza-parti települése volt. Két részből állt, mely részeket a 15. század elejétől Alsó- és Felső- névvel különböz ...

                                               

Bánátnagyfalu

Bánátnagyfalu település Szerbiában, a Vajdaságban, az Észak-bánsági körzetben, Nagykikinda községben.

                                               

Aradi

Felsőaradi 1786-ban alakult, Párdányról idetelepült lakosokból. 1851-ben Fényes Elek írta a településről: AradáczTót-, tót falu, Torontál vármegyében, s Rácz-Aradácztól csak egy utca választja el. E helység 1786-ban szállítá ide első gyarmatait P ...

                                               

Begafő

Begafő, előző nevén Klekk a 18. század közepéig csak kincstári puszta volt, melyet 1750-től a délmagyarországi kincstári puszták bérlő-társasága bérelt. 1765-ben Mária Terézia királynő rendeletére, a kincstár Maros menti románokat telepített az i ...

                                               

Bégatárnok

Bégatárnok település Szerbiában, a Vajdaságban, a Közép-bánsági körzetben, Bégaszentgyörgy községben.

                                               

Bozitópuszta

Bozitópuszta a 20. század elejének adatai szerint Bozitó-puszta néven Anda-pusztával, János-majorral, Nagyrókus-pusztával, Öregház-pusztával Sztárihodáj, Csonka-halommal és József-majorral együtt Magyarcsernyéhez tartozó pusztaként volt említve. ...

                                               

Elemér (település)

Elemér falu Szerbiában, a Vajdaságban, a Közép-bánsági körzetben. Korábban két község, Alsó- és Felső- Elemér volt.

                                               

Szerbittabé

Szerbittebé település Szerbiában, a Vajdaságban, a Közép-bánsági körzetben, Bégaszentgyörgy községben.

                                               

Babapuszta

Babapuszta vagy Sári falu Szerbiában, a Vajdaságban, a Nyugat-bácskai körzetben, Zombor községben, a magyar határtól 7 km-re. A település a hivatalos szerb nevét a boszniai szerb költőről, Aleksa Šantićról kapta. A települést először 1468-ban Sár ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →