★ Free online encyclopedia. Did you know? page 364                                               

Kide

Kide Romániában, Kolozs megyében, a Dobokai-dombvidéken, a Borsa-patak mellékvölgyében található, a Dobokai-dombvidék egyetlen mindmáig magyar többségű faluja.

                                               

Kisbogács

Kisbogács, Bogács nevét már 1318-ban megemlítette egy oklevél t. Bogath ~ t. Bagach néven. Későbbi névváltozatai: 1320-ban t. Bogach, 1446-ban Bogach, 1449-ben Bogath, 1452-ben, 1460-ban és 1479-ben Bogach, 1808-ban Bogács, 1913-ban Kisbogács. 13 ...

                                               

Kisesküllő

Először 1320-ban Kyseskuleu alakban említették. A 13. században a Zsombor nemzetség, később a 19. századig főként a Sombori / Zsombory család birtoka volt. A 18. században román jobbágyok mellett református vallású kisnemesek is lakták. A reformá ...

                                               

Kolozsgyula

1307-ben Gyula néven említik először. A települést a középkorban római-katolikus vallású magyarok lakták, akik a reformáció idején felvették a református vallást. Eredetileg önálló egyházközség volt, majd a hívek számának megcsappanása miatt 1788 ...

                                               

Kolozskorpád

1215-ben villa Kurnad néven említik, neve jelenlegi formájában először 1369-ben jelentkezik. A középkorban római-katolikus, a település névetimológiája alapján magyar lakossága volt, amelyet 1460-ban említenek utoljára, ezt követően valószínűleg ...

                                               

Kolozskovácsi

A települést 1320-ban említi először írott forrás Kuachtelke néven, a kovácsi elnevezés először 1467-ben jelentkezett a forrásokban. A települést a 14. század elején a Zsombor nemzetségbeli Mihály fiai birtokolták, tőlük azonban I. Károly magyar ...

                                               

Kolozspata

A 13. században várbirtok volt a kolozsi sóbányák mellett. Nevét az oklevelek 1229-ben említették először, amikor Mog de Poca = Pata más kolozsi várjobbágyokkal együtt vádolta Gotfred, Farkas, Vilc, Olbert, Pet., And. és Fila nevű szomszédait két ...

                                               

Kötelend

Kötelend nevét 1320-ban Keduelen néven említette először oklevél. Kélsőbbi névváltozatai: 1326-ban silva Kedlen, 1329-ben v. Keduelen, 1332-ben p. Kedelenteluk, 1391-ben p. Kethelend, 1733-ban Kötelend, 1750-ben Gedelin, 1808-ban Kötelend h., Ged ...

                                               

Magyarfodorháza

1214-ben Fodot néven említik az oklevelek először. A középkorban római-katolikus vallású magyar lakossága volt, amely a reformáció idején áttért a református vallásra. 1658-ban a betörő tatár seregek teljesen elpusztították a települést, romba dő ...

                                               

Magyarfráta

Rogerius mester 1242-ben Frata néven említette. Nevéhez személynévi párhuzamot 1353-ból találunk egy román kenéz neveként, amely a román frate fivér szóból keletkezett.

                                               

Magyarkályán

Első írásos említése 1326-ból maradt fenn villa Kalyán néven, mini a Kályáni nemesek birtoka. További névváltozatai: utraque Kályán 1457, Magiar Kályán 1652. 1516-ban p. Magyarkallyan, Olahkallyan birtokosai a Kályáni Nagy, Suki, Pongrácz, Suki E ...

                                               

Magyarnádas

Először Nadas néven, 1285-ben említették. Előtagja 1485-ben tűnt fel és Oláhnádastól Kalotanádas való megkülönböztetésére szolgált. A középkorban a Bánffy család magyar jobbágyfalva volt Kolozs vármegyében. Lakói a 16. században református hitre ...

                                               

Magyarpalatka

Magyarpalatka falu Romániában, Kolozs megyében, az azonos nevű község központja. Lakossága vegyesen románokból, magyarokból és cigányokból áll.

                                               

Mészkő (település)

1311-ben Mezku néven említik először. A falunak 1333-ban már volt temploma. 1910-ben 848 lakosából 481 román és 367 magyar volt. A trianoni békeszerződésig Torda-Aranyos vármegye Tordai járásához tartozott. 1992-ben 554-en lakták, lakói többségbe ...

                                               

Mezőgyéres

Mezőgyéres, Gyéres nevét 1377-ben említette először oklevél p. Gerus néven. Későbbi névváltozatai 1414-ben p. Geres, 1461-ben Geres nobilium, 1496-ban p. Geres, 1733: Géres, 1750: Giris, 1760–2: Oláh Gyéres, 1808-ban Gyéres Oláh-, Gyirisu, 1861-b ...

                                               

Mezőkeszü

Nevét 1312-ben Kezw néven említették először Dl. 30 598. Későbbi névváltozatai: 1332-ben Kezev, Kezy, Gezev, Kezu. A település – nevéből következtetve – a Keszi törzsbeli vitézek, utóbb várjobbágyok települése volt. 1312-ben már említették a Kesz ...

                                               

Mezőszava

1318-ban említik először az oklevelek villa Zaua néven. A település lakossága a reformáció idején áttért a református vallásra, egy részük felvette az unitárius vallást. A település első temploma a 14. században épült, a róla fennmaradt adatok sz ...

                                               

Mezőszopor

Neve szláv eredetű személynévből keletkezett azonos forrásból való, mint a magyar szapora melléknév. Először 1320-ban említik, Zupur alakban, majd 1450-ben Zopor és 1760–62-ben Mező-Szopor.

                                               

Móró

Móró, Maró nevét 1335-ben említette először oklevél Moro néven, mint a Kökényes-Radnót nemzetségből való Dobokai Mikud bán fiai Miklós fiainak birtokát. 1440-ben Marai Miklós volt említve, 1440-ben pedig V Dobokai Lökös János és fia Bálint Maro b ...

                                               

Nádasszentmihály

1283-ban Zent Mihalytelke néven említik először a források. A középkorban római-katolikus lakossága volt, akik magyar nemzetiségűek voltak, erre utal egy 1341-ből fennmaradt oklevélben az Egyházbérce helynév. 1343-ban egy János nevű gyulafehérvár ...

                                               

Nagyesküllő

Anonymus szerint miután Tuhutum Tétény legyőzte az erdélyi vlachok románok vezérét, Gelou -t Gyalu, Erdély lakói itt tettek hűségesküt a győztesnek, és a helyet ennek emlékére nevezték el Esküllőnek. A magyar történettudomány ma már nem tartja An ...

                                               

Nagysebes

Kolozs megye délnyugati részén, Kolozsvártól 65 km-re nyugatra, Nagyváradtól 80 km-re keletre található. A Vigyázó- és a Meszes-hegység között fekszik. A falu mellett ömlik a Dragán folyó a Sebes-Körösbe.

                                               

Nemeszsuk

1325-ben Abelteleky, 1461-ben Olahswk, 1483-ban Aboltheleke a. n. Olahswk néven említették. 1733-ban Nemes Suk, románul 1808-ban Nyemnisu, 1888-ban Zsuku nimis. Az 1660-as években elpusztult Kolozs vármegyei falut 1674-ben Kővár vidéki román kisn ...

                                               

Omboztelke

Omboztelke, Omboz Árpád-kori település. Nevét már 1230-ban említette oklevél p. Ombuzteleke néven III. Béla király oklevelében, aki Ombozt Lob és Tamás testvéreknek, a Wassok ősének adta, és az adományt Béla herceg 1230-ban meg is erősítette Lob ...

                                               

Ördögkeresztúr

Nevének "Ördög” előtagját egykori birtokosától Ördög András kapta, míg "Keresztúr” utónevét valószínűleg Szent Kereszt tiszteletére szentelt temploma után kapta.

                                               

Reketó

Reketó falu Romániában, Kolozs megyében, az azonos nevű község központja. Egyike annak a 14 településnek, amelyek a megyében GMO-mentes régiót alakítottak.

                                               

Sólyomkő (Kolozs megye)

1320-ban Solumkuu néven említik először. Lakossága a reformáció idején felvette a református vallást. 1658-ban a tatárok elpusztították a falut, melynek következtében román jobbágyokkal népesítették be újra. A település gótikus stílusban épült re ...

                                               

Szamosszentmiklós

1280-ban Sancto Nicolaus néven említik először. Egy 1389-ből származó oklevél hospes nek nevezi lakóit, ami német lakosságot feltételez. Mivel azonban a hagyományban nem maradt fenn az egykori német népesség emléke sem, ezért valószínű, hogy akár ...

                                               

Tarányos

Tarányos nevét 1850-ben említette először oklevél Tranics néven. Későbbi névváltozatai: 1854-ben Trányis, 1861-ben Trajnis praedium, 1888-ban Trányis Tranis, 1913-ban Tarányos. A trianoni békeszerződés előtt Kolozs vármegye Bánffyhunyadi járásáho ...

                                               

Tótháza

Tótháza nevét már 1378-ban említette oklevél már akkor is Tothaza néven. Későbbi névváltozatai: 1381-ben Tothaza, 1441-ben p. Thothaza, 1452-ben Thothaza, 1587-ben Tootthaza, 1733-ban Thoth-Haza, 1750-ben Tothaza, 1808-ban, 1861-ben és 1913-ban T ...

                                               

Válaszút

1325-ben Valazut néven említik először. Több évszázadon keresztül a Bánffy család birtokában volt. 1449-ben a Borsa-patak völgyében duzzasztással kialakított halastó elárasztotta a falut. 1658-ban a II. Rákóczi György ellen bejött tatárok pusztít ...

                                               

Virágosvölgy

Virágosvölgy a Kolozsbós határában eredő és Aranyosgyéres fölött az Aranyosba ömlő patak völgye, ahol vasút kanyarog. 1808-ban val+riv Világosvölgy ~ Virágosvölgy. Tanyaszerű lakott helyeinek egy része Virágosvölgy néven faluvá szerveződött. 1913 ...

                                               

Viságmező

Viságmező nevét 1909-ben említette először oklevél Lunka, majd 1913-ban Viságmező néven. Korábban Viság Visagu, com. Săcuieu része volt, 1926-ban alakult önálló községgé. 1910-ben 449 lakosából 444 román, 5 magyar volt. 1930-ban 623 lakosából 614 ...

                                               

Zsuk (település)

A községközpont Felsőzsuk Kolozsvártól 13 km-re északkeletre, a Kis-Szamos jobb partján, a Mezőség nyugati peremén helyezkedik el. Tőle nyugatra, a DN1C főút mellett, a Kis-Szamos bal partján fekszik Zsukiménes, a kettő között, szintén a Kis-Szam ...

                                               

Aldoboly

Ősidők óta lakott hely. A határában levő erdőszélen a Bás nevű magaslaton a hagyomány szerint egykor vár állott, amelynek azonban nyoma sem maradt. Valószínűleg őskori telep lehetett. A falut 1461-ben Dobolj néven említik. 1704. július 25-én az a ...

                                               

Angyalos

Ősidők óta lakott hely. A falu északi részén 7-8. századi település nyomaira bukkantak. A hagyomány szerint a falu eredetileg a Kurtapatak mellett a Kápolna nevű hely közelében feküdt, onnan költöztették mai helyére. 1332-ben Agelsu néven említik ...

                                               

Árkos

1332-ben Arkus néven említik először. 1802-ben, 1829-ben és 1838-ban földrengés pusztította. 1910-ben 1721 magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Háromszék vármegye Sepsi járásához tartozott. 1992-ben 1248 lakosából 1222 magyar és 26 romá ...

                                               

Barátos

Területe már az ókorban lakott volt, a Horváth-kertben 2. – 3. századi római telep volt. A falu eredetileg nem a mai helyén, hanem a Bodmezeje nevű helyen feküdt, ahol egykori templomának romjai is látszanak. 1415-ben Borothfalva néven emlytik. 1 ...

                                               

Bélafalva

Bélafalva falu Romániában Kovászna megyében, Kézdivásárhelytől 12 km-re északkeletre. Közigazgatásilag Kézdiszentkereszt községhez tartozik.

                                               

Bélmező

A falun felül jobbpartilag Nyárádba szakadó Bélmező pataka mellett levő Bélmező vára. A nevezett patak balpartján egy szeszélyes idomú sziklaszál emelkedik fel, minden oldalról oly függélyes meredeken, hogy csak keleti oldalán lehet nagy ügygyel- ...

                                               

Bereck

Bereck falu Romániában, Erdélyben, Kovászna megyében. Községközpont, Kézdimartonos és Ojtoztelep tartozik hozzá.

                                               

Bikfalva

Bikfalva falu Romániában Kovászna megyében, Sepsiszentgyörgytől 19 km-re délkeletre a Bodzai-hegyek lábánál. Közigazgatásilag Uzonhoz tartozik.

                                               

Bodos

Sepsiszentgyörgytől 26 km-re északnyugatra, Barót keleti szomszédságában a Várbükk és a Cseretető közti völgykatlanban fekszik. Google Maps Erdővidék történelmi tájegység egyik települése.

                                               

Csomortán

Területe már a bronzkorban lakott volt, ezt bizonyítják a határában emelkedő Várhegyen található sáncmaradványok. Először 1506-ban említik a források. A trianoni békeszerződésig Háromszék vármegye Kézdi járásához tartozott.

                                               

Dálnok

1332-ben Dabunk, 1334-ben Dalnuk néven említik. Ősi székely falu. Innen indult el 1514-ben Dózsa György, akit Bakócz Tamás esztergomi érsek a kereszteshadak vezérévé nevezett ki, majd a parasztsereg urai ellen fordult. A felkelést leverték és Dóz ...

                                               

Esztelnek

Esztelnek falu Romániában, Kovászna megyében. 2005-ig közigazgatásilag Kézdiszentkereszthez tartozott, azóta önálló. Hozzá tartozik a szomszédos Kurtapatak is.

                                               

Gidófalva

Területe ősidők óta lakott. Északi határában bronzkori település nyomaira bukkantak. Déli határában a tatárjáráskor elpusztult Bedeháza falu feküdt. A falut 1332-ben villa Guidonis alakban említik először. 1713-ban tűzvész pusztította. 1764-ben a ...

                                               

Haraly

A falu felett a 750 m magas Barátok-hegyén őrtorony állott, a hagyomány szerint domonkos kolostor volt ott. Egyesek szerint a faluban egykor egy német lovagok által épített toronyerőd is volt, nyoma nem maradt. Más források a templomosok által fe ...

                                               

Kézdialmás

Kézdivásárhelytől 11 km-re északkeletre, az Avas-tető oldalában, a Szent Mihály-hegy alatt fekszik, a háromszéki Szentföld egyik végfalujaként. Régen Baksafalvával együtt emlegették. Feltételezhető, hogy vagy két néven volt ismeretes a falu, vagy ...

                                               

Kézdimárkosfalva

A kézdimárkosfalvi Sipos család története 1590-től. Bodola család zágoni. 1333-ban a neve Marci-villa alakban fordult elő. 1744-ben Háromszék itt tartotta közgyűlését. Lakosságának nagyobb része református, kisebb része római katolikus vallású. 1 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →