★ Free online encyclopedia. Did you know? page 362                                               

Detrekőcsütörtök

1206-ban Cheturtuchyel néven említik először. 1231-ben II. András oklevelében szerepel, melyben megerősíti Malacka város jogait a detrekőcsütörtöki uradalomra. A magyar királyok a középkorban határőröket telepítettek erre a vidékre, mely a közeli ...

                                               

Detrekőszentmiklós

Éleskő vára a 13. században épült királyi vár, később birtokosai gyakran változtak. 1707-ben Guido von Starhemberg császári tábornok ostromolta meg és elfoglalta. A nehezen megközelíthető erősség ezután sorsára maradt, azóta pusztul. Falai még em ...

                                               

Detrekőváralja

Környéke már az őskorban lakott volt. A falu és a vár közötti 495 m magas kúpon Hallstatt-kori erődítmény nyomait találták, mellette a kőkori ember által lakott barlangokkal. Detrekő vára a 13. század középén épült királyi várként. 1273-ban Ottok ...

                                               

Egyházhely

A falu területén már az i. e. 4. században kelta település volt, melynek díszített edény és cserépmaradványai a falutól nyugatra kerültek elő. A 4. században barbár település volt itt, a késő római korból származó leletekkel. A templom közelében ...

                                               

Kislévárd

A község területén már ősidők óta éltek emberek, egykori réz használati tárgyak tömegesen kerültek elő határából. A honfoglalás után határvédő íjászok által lakott település volt. Nevének elsődleges alakja valószínűleg Kislő volt, névelőtagja Nag ...

                                               

Konyha (település)

1206-ban említik először. Vára a 14. század elején épült. Kezdetben a Szentgyörgyi és Bazini grófok birtoka volt, majd kihalásuk után 1543-ban a királyé lett. Ezután a vár már nem szerepel oklevélben, valószínűleg a 16. században pusztult el. A f ...

                                               

Láb (település)

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban éltek emberek. A 8. században korai szláv település állt ezen helyen, mely később a Nagymorva Birodalomhoz tartozott. 1206-ban II. András oklevelében említik először, melyben hűség ...

                                               

Nagyjakabfalva

A falu határában már a római korban és a korai szláv időkben is település állt. A mai települést 1460-ban "Jacabfalva" néven említik először. 1553-ban a Serédy család detrekői uradalmához tartozott. 1703-ban teljesen leégett. 1720-ban malom és 22 ...

                                               

Nagylévárd

Valószínűleg 10. századi keletkezésű falu, melyet határvédő íjászok laktak. Első alakja valószínűleg "Nagylő" volt. A település a tatárjáráskor elpusztult, ezután német, szlovák és cseh telepesekkel telepítették be. Miután I. Lajos király 1377-be ...

                                               

Pozsonyalmás

A község területe a 11 12. században a magyar határvédelmi rendszer része volt. 1206-ban "Jablam Terra" alakban említik először, amikor II. András király hívének, Sándor comesnek adja. A 13. században fiának, Jakab pozsonyi bírónak a birtoka. 123 ...

                                               

Pozsonyborostyánkő

Neve birtoknévként 1273-ban "Borynka", 1284-ben "Perustian", "Parastian" alakban szerepel. A települést egy 1314. július 25-én kelt oklevélben "Pelystan" alakban említik először. Borostyánkő várának szolgálófalujaként alapították. 1322-ben "Burus ...

                                               

Pozsonyzávod

A település első írásos említése "Zabod" alakban 1557-ből származik, de régi templomát már 1339-ben és 1450-ben is említik. Az adóösszeírások szerint Éleskő várának uradalmához tartozott. 1665-ben Závodon 45 család élt. 1720-ban 38 adózó háztartá ...

                                               

Szentistvánkút

A falut Ausztriából érkezett német telepesek alapították a 15. században. Első lakói favágók, pásztorok voltak. Eredeti neve "Hausbrunn” volt, mely a német "Haus bei Brunn” azaz kút mellett levő ház kifejezésből származik. Ebből lett később a szl ...

                                               

Zohor

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a neolitikumban is éltek emberek, a vonaldíszes kultúra településének nyomait találták itt meg. Határa a továbbiakban is folyamatosan lakott volt. A bronzkor teljes időszakából is kerültek elő te ...

                                               

Annamajor

A mai község két korábbi telep, Annamajor és Erzsébetmajor területén jött létre 1936-ban. Erzsébetmajor Szent Erzsébet tiszteletére szentelt temploma már a 13. században állt, eredetileg román stílusú volt. Legkorábbi említése 1283-ból származik. ...

                                               

Csölle (település)

Csölle község Szlovákiában, a Pozsonyi kerületben, a Szenci járásban. Alsó- és Felsőcsölle egyesítésével jött létre.

                                               

Dénesdtorcsmisérd

Dénesdtorcsmisérd vagy Dénesd község Szlovákiában, a Pozsonyi kerületben, a Szenci járásban. Az egykori Dénesd, Misérd és Torcs falvak egyesítésével hozták létre 1974. január 1-jén.

                                               

Fél (település)

1240-ben Pozsony várának tartozékaként említi először oklevél. A 13. századtól említik itt a helyi birtokos Féli családot. 1330-ban a települést két faluként Kis- és Nagyfélként említik. 1390-ben Fele alakban szerepel oklevélben, később a Szentgy ...

                                               

Hegysúr

A régészeti leletek tanúsága szerint területe már a kőkorszakban lakott volt. A különböző korú leletek a község területén egészen a 7. századig megtalálhatók. Csandal nevű részén 1952-ben mélyszántás közben különböző korszakból származó emberi ma ...

                                               

Hurbanfalva

A település nem sokkal a Csehszlovák Köztársaság megalakulása után keletkezett a földreformmal, az egykori Pálffy-birtok majorjából. 42 szlovák család alapította, akik a Morva és Miava vidékéről települtek ide. A majorépületeket lebontották és he ...

                                               

Magyarbél

A települést 1294-ben "Beel" néven említik először a pozsonyi vár tartozékaként. Malombél 1323-ban szerepel először írott forrásokban, később Kisbél, illetve Németbél néven említik. A Bély család Bély Péter, említve 1434-ben itt volt birtokos, a ...

                                               

Pozsonysárfő

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban éltek emberek. A vonaldíszes kerámiák népének, a zselizi és a bükki kultúra településeit tálálták itt meg. A korai vaskorban la théne-i kultúra, a késői bronzkorban a nyitrai kultú ...

                                               

Szemet

A települést 1288-ban "Scemet” alakban említik először. pozsonyi királyi váruradalomhoz tartozott. Következő említése 1306-ban történt Hertlin pozsonyi bíró, valamint a Szentgyörgyi és Bazini grófok közti birtokvitával kapcsolatban. A pozsonyi ká ...

                                               

Nagydraskóc

Nagydraskóc község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Báni járásban. Alsó- és Felsődraskóc, valamint Csuklász közös közigazgatási egysége.

                                               

Kosaras

A község területén kőkorszaki leletek is előkerültek. Később, a bronzkorban a Lausitzi kultúra népe telepedett meg. A hallstatt kora vaskor korban kisebb erődítmény is állt a község területén, melyet valószínűleg az itt áthaladó út ellenőrzésére ...

                                               

Besztercsény

A falut 1388-ban "Byztriche alakban említik először, ekkor Keselőkő várának uradalmához tartozott. Ezután különböző nemesi családok birtoka, így 1601-ben a Dóczyaké, később a Hunyady és a Lessenyey-Nagy családé. 1536-ban malma is volt a település ...

                                               

Ófelfalu

1293-ban említik először "Superior Hozlem ” alakban. Éleskő várának uradalmához tartozott, 1388-ban annak vámszedőhelye volt. 1329-ben "Felfalu ”, 1520-ban "Felfolu ” néven említik. A 14. század végén és a 15. század elején a russói váruradalomho ...

                                               

Papszabadi (Privigyei járás)

Papszabadi község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban. Istvánszabadja és Kispapszabadi egyesítése.

                                               

Rákosvölgyudvarnok

Rákosvölgyudvarnok község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban. Bélaudvarnok és Rákosvölgy települések egyesítése.

                                               

Sújtó

Sújtó község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban. Alsó- és Felsősújtó egyesítése. 2011-ben 416 lakosából 412 szlovák volt.

                                               

Tormásborosznó

Tormásborosznó 1960-ban Nyitratormás és Nyitraborosznó egyesülésével létrejött település Szlovákiában, a Trencséni kerület Privigyei járásában, Privigyétől 7 kilométerre keletre. A két anyaközség 1919-ig Magyarországhoz, Nyitra vármegye Privigyei ...

                                               

Bossány

Bossány község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Simonyi járásban. Kis- és Nagybossány egyesítésével jött létre. Bacskafalva tartozik hozzá.

                                               

Kalacsna

1293-ban "Kolechna" néven említik először. 1365-ben "Kalachna", 1511-ben "Kalasnya" néven említi oklevél. 1355-ben oszlányi nemesek birtoka volt, később az elefánti pálosoké. 1527-től a nagytapolcsányi váruradalom része. A 18. században a Bossány ...

                                               

Kiskeresnye

A mai község területén már az újkőkorban emberi település állt. A lengyeli kultúra csontvázas temetőjét, a korai bronzkorból a lausitzi kultúra temetőjét, de a hallstatti kultúra és La Tène-kultúra településének nyomait is megtalálták itt. 1271-b ...

                                               

Kisugróc

Területén a kőkorszakban a vonaldíszes kerámia kultúrájának népe élt. A latén korból is kerültek elő leletek. Ugrócot 1274-ben "Vgrich" alakban említik először. Első lakói királyi szolganépek voltak. 1352-ben "Kysugrouch, Minor Vgrouch" alakban t ...

                                               

Nagyugróc

A falu területén már a történelem előtti időkben is éltek emberek. A régészeti leletek tanúsága szerint Kis- és Nagyugróc határán földvár, ennek közelében pedig település feküdt, melyet a vaskorban a hallstatti, majd a puhói és La Tène-kultúra em ...

                                               

Pázsit (település)

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területe már a bronzkorban lakott volt. A hallstatti- és a lausitzi kultúra települése állt itt, urnás temetőiket is megtalálták. A késői bronzkorban kelta-dák település volt ezen a helyen. A falut 13 ...

                                               

Adamóckohanóc

Adamóckohanóc község Szlovákiában a Trencséni kerületben a Trencséni járásban. Ádámfalva, Kisbiróc és Vágkohány egyesítése.

                                               

Melcsicmogyoród

Melcsicmogyoród község Szlovákiában a Trencséni kerületben a Trencséni járásban. Melcsic és Nemesmogyoród községek egyesítése.

                                               

Motesic

Motesic község Szlovákiában a Trencséni kerületben a Trencséni járásban. Alsó- és Felsőmotesic egyesítése. Bánpetri tartozik hozzá.

                                               

Neporác

1269-ben említik először. Vályi András szerint "NEPORÁCZ. Borsan Neporácz. Kis Neporácz. Három faluk Trentsén Várm. Borsán Neporácznak földes Ura Motesiczky Uraság, fekszik Alsó Moresiczhez nem meszsze, és annak filiája. Kis Neporácznak földes Ur ...

                                               

Tarajosvelcsőc

Tarajosvelcsőc község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Trencséni járásban. Kis- és Nagytarajos, valamint Velcsőc községek egyesítése.

                                               

Vágegyháza-Alsózáros

Vágegyháza–Alsózáros község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Trencséni járásban. Vágegyháza és Alsózáros egyesítése.

                                               

Alsómarikó

Területén a 9. századból származó jelentős leletek kerültek elő, ezek azonban még egyelőre közöletlenek. A települést a német jog alapján alapították a 14. század elején Csák Máté birtokán. 1321-ben "Kethlehota" alakban említik először. 1438-ban ...

                                               

Jeszence

Jeszence község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Vágbesztercei járásban. Kis- és Nagyjeszence egyesítése.

                                               

Pelyvássomfalu

Pelyvássomfalu község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Vágbesztercei járásban. 1952-ben keletkezett Pelyvás és Vágsomfalu egyesítésével.

                                               

Botfalu (Szlovákia)

Botfalu község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Vágújhelyi járásban. Alsó- és Felsőbotfalu egyesítésével jött létre.

                                               

Újbosác

Az eredetileg Bosác határában fekvő terület a 17. század elején kezdett benépesülni, amikor az ellenreformáció elől menekülő cseh protestánsok, valamint délről a török támadások elől menekülő szlovákok érkeztek ide. Nevét a délkeletre fekvő Bosác ...

                                               

Klokocsóvölgy

Turzófalvától 5 km-re északra a cseh határ mellett a fekszik. Tengerszint feletti magassága 508-tól 1061 m-ig terjed. Főbb településrészei: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky és Hrubý Buk.

                                               

Kornyavölgy

Turzófalvától 6 km-re északnyugatra fekszik, több kis telep tartozik hozzá. A cseh és lengyel határ közelében festői környezetben található. Közigazgatásilag három kerületre oszlik, ezek Kornya I., Kornya II. és Kornya III. Jelentősebb településr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →