★ Free online encyclopedia. Did you know? page 352                                               

Szépmező

Szépmező nevét 1313-ban Scepmezeu inta Kukullew néven említette először oklevél. 1322-ben Zepmezew, 1332-ben Scepmwzwv, 1492-ben Zaz Zep Mezew, 1525-ben p. Zepmezew néven írták. Szépmező első ismert tulajdonosai Kelneki Chel fiai voltak, akik min ...

                                               

Verespataktorka

Verespataktorka nevét 1909-ben említette először oklevél Verespataktorka néven, mint Verespatak tartozékát. Korábban Abrudkerpenyes része volt, 1956 körül vált külön, ekkor 66 lakosa volt. 1966-ban 83 lakosából 81 román, 2 magyar volt. 1977-ben 9 ...

                                               

Vidaly

Tordától 29 kilométerre délnyugatra, az Aranyos jobb partján, a Torockói-hegységben fekszik. Délkeleti szomszédjától, Torockótól magas hegylánc választja el.

                                               

Ajnád

Csíkszentmihálytól északra települt és csaknem összenőtt vele. A 124-es megyei úton közelíthető meg. A Csíki-medence északkeleti részén, Csíkszeredától 22 km-re található. A Kőd-vonulat 842 m keleti oldala, Lóvész-tető 1289 m déli oldala, a Pogán ...

                                               

Békástelep

Békástelep falu Romániában, Hargita megyében. Parajd községhez tartozik. A sóvidékiek Békástanyának nevezik, de használatos a Sófalvi hegy elnevezés is, hiszen a lakók többsége az 1800-as években Felsősófalváról költözött fel a fennsíkra. A trian ...

                                               

Bélbor

Gyergyószentmiklóstól 65 km-re északra a Kis-Beszterce völgyében, a Kelemen-havasok keleti lábánál fekszik 1000 m magasságban, nagy kiterjedésű tanyatelepülés.

                                               

Borospataka

Borospataka Gyimesközéplokhoz tartozó falu Gyimesben, Hargita megyében, Erdély területén. A helyi székelyek általában a Borospataka nevet használják. 1992-ben 432 magyar lakta, ekkor a faluban mindenki római katolikus vallású volt.

                                               

Bucsin (Gyergyóalfalu)

A Parajd és Gyergyóalfalu közötti út legmagasabb pontján lévő hágón, 1287 méter magasan terül el Bucsin, egy kis település, alig ötven házzal. Míg lent, például Parajdon késő őszi az időjárás, addig fent már a hó az úr.

                                               

Csatószeg

Csíkszeredától 18 km-re délkeletre, 662 m tengerszint fölötti magasságban, az Olt bal partján, a Fiság torkolatánál fekszik. Északon Csíkszentsimon, északkeleten Csíkszentmárton, délkeleten Csíkkozmás, délen Verebes, délnyugaton pedig Erdővidék t ...

                                               

Csíkcsekefalva

Nevét a monda szerint Cseke Körös székely vitézről kapta, aki 1061-ben I. Béla elől menekülve telepedett le ide. A borvízforrás melletti nagy követ ma is Cseke kövének nevezik.

                                               

Csíkcsicsó

Nem tévesztendő össze vele: Csicsó, Csicsóújfalu Csicsó vára. Csíkcsicsó falu Romániában Hargita megyében. Közigazgatásilag 1952-óta Madéfalvához tartozott, 2004-től önálló község.

                                               

Csíkcsomortán

A határában levő Remetevölgy oldalán levő Cserehomlok egy pontját Várdombnak hívják, ahol kör alakú vár romjai látszanak. Eredete, sorsa ismeretlen, de bronzkori leleteket találtak területén. 1661-ben határában ölték meg a tatárok Somlyói Miklós ...

                                               

Csíkdelne

Nevét 1333-ban a pápai tizedjegyzék említette először Delna Dilna néven. Már ekkor templomos hely volt, székely lakossággal. 1495-ben említette egy oklevél Abram de Delne és Vicentius de Delne a széki tisztség képviselői közt az Olt vizén lévő ma ...

                                               

Csíkmadaras

Csíkmadaras falu Romániában Hargita megyében, Mădăraș központja. Közigazgatásilag 2002 áprilisától lett önálló, azelőtt Csíkdánfalva községhez tartozott.

                                               

Csíkménaság

Neve a magyar mén és ság = domb főnevek összetétele. Más vélemény szerint a keleti egyház szentjétől, Szent Ménásztól ered, de ismét mások a ménes és az ág magyar szavakból magyarázzák.

                                               

Csíkmindszent

1332-ben Omnes Sancti néven említik először. A szétszórt telepítésű falu már az Árpád-korban létezett, ekkor román stílusú temploma is volt, melynek mára csak szentélye maradt fenn, 1433-ban búcsúengedélyt kapott, 1661-ben a török felégette, tete ...

                                               

Csíkrákos

A székelyek ősi gyülekezőhelye, itt Rákosmezején állapították meg a székely törvényeket László herceg jelenlétében. Határában volt Abránfalva, mely a tatárjárásban pusztult el. A Bogát, a Vár és a Kulcs patak közötti kiszögellő hegyfokon feltehet ...

                                               

Csíkszentkirály

Csíkszeredától 7 km-re délkeletre, az Alcsíki-medence északi végénél, az Olt két partján, a Zsögödi-szoros előtt, Csíkzsögöd és Csíkszentimre közt fekvő település. Területe négy egykori falvat ölel magába: Csíkszentkirály, Tiva, Poklonfalva és Ki ...

                                               

Csíkszentmárton

Orbán Balázs szerint lakói a Szentmártoni-patak völgyfőjéből Pálfalváról költöztek mai helyükre. A falut 1332-ben Zenth Márton néven említik először. 1661-ben a tatárok felégették a falut. Egykori járási székhely, iskolája 1614-től, algimnáziuma ...

                                               

Csíkszentmihály

Csíkszentmihály falu Romániában Hargita megyében. A község Ajnád, Alszeg, Csigafalva és Tőkeszeg összeolvadásából keletkezett. Községközpont, Ajnád, Lóvész és Vacsárcsi tartozik hozzá.

                                               

Csíkszentmiklós

1332-ben S. Nicolao néven említik először. Első román kori, 1498-ban gótikus stílusban átépített templomát 1661-ben a tatárok égették fel, 1694-ben pedig tornyát is lerombolták. A tornyot 1724-ben újjáépítették. 1910-ben 1100 magyar lakosa volt. ...

                                               

Csíkszentsimon

Csíkszentsimon falu Romániában, Erdélyben, Hargita megyében. Felszeg, Kútszeg, Kápolnaszeg és Bolhaszeg nevű részekből áll. Csatószeg tartozik hozzá.

                                               

Csíkszenttamás

1333-ban Sancto Toma néven említik először. Az Árpád-kori faluból csak egykori gótikus temploma tornyának romja a Csonkatorony maradt meg a mai falutól 2–3 km-re feljebb. A templomot 1725-ben bontották le, egykor várfal övezte. A plébánia kertjéb ...

                                               

Csíkszépvíz

Csíkszépvíz falu Romániában, Hargita megyében. A Tatros völgyét őrző falvak legnagyobbika. Csíkszeredától 12 km-re északkeletre a Gyimesbe vezető úton, a Szépvíz-patak völgyében fekszik. Csíkszentmiklós és Csíkborzsova tartozik hozzá.

                                               

Gyergyóalfalu

A Gyergyói-medencében, Gyergyószentmiklóstól 6 km-re nyugatra fekszik, Borzont és Bucsin tartozik hozzá. Átszeli a Békény patak, amely a falu határánál a Maros folyóba ömlik. A falu az ország leghidegebb pontja, ahol már többször mértek -30°C ala ...

                                               

Gyergyóhodos

Gyergyóhodos avagy Ditróhodos falu Romániában, Erdélyben, Hargita megyében. Közigazgatásilag Salamás községhez tartozik. A falu eredetileg Ditró része volt, a trianoni békeszerződés előtt Csík vármegye Gyergyószentmiklósi járásához tartozott.

                                               

Gyergyóvárhegy

Gyergyóvárhegy falu Romániában, Erdélyben, Hargita megyében, az azonos nevű község központja. A Maros völgyében, a vasút mentén, Ditróhodostól 4 km-re délnyugatra terül el, a 153D megyei út mentén. Fő vízfolyása a Maros, melybe balról ömlik a Kal ...

                                               

Kászonaltíz

Névelőtagja a szláv kvasny = savanyú melléknévből ered, a név a környék savanyúvíz forrásaira utal. Nevében a "tíz” szó a nemzetségi alapon szerveződött településszerkezetre utal, egykor Nagykászon alsó tízese volt. A román plaieș szó hegylakót, ...

                                               

Kászonújfalu

1477-ben említik először. 1701-ben lett önálló egyházközség, a régi fatemplom helyén ekkor kőkápolna épült, melyhez 1768-ban kőtorony is készült. 1719-ben a falut pestis pusztította. 1849. augusztus 1-jén itt szenved vereséget a magyar sereg a cs ...

                                               

Komjátpataka

Gyimesfelsőlokhoz tartozik. 966 m-rel a tengerszint fölött fekszik, 230 km-re Bukaresttől, a fővárostól. A legközelebbi nagyváros Csíkszereda, 19.5 km-re.

                                               

Tekerőpatak

A falun átfolyó patakról kapta a nevét, amely nevéhez híven hol itt, hol ott bukkan fel. A patak tulajdonképpen az Alsó- és Felső-Visszafolyó-patak egyesüléséből keletkezett.

                                               

Tusnád

Tusnád falu Romániában Hargita megyében. Tusnád jelenlegi szerkezete a következő: Szeretszeg, Középtiz, amelyet neveznek még Alszegnek is, Bólya-alja. A jelenlegi Szeretszeg neve volt valamikor Sántaszeg.

                                               

Úzvölgye

Neve valószínűleg az itt élt ősi úz népcsoport nevéből való. Az Abaksa havasa északkeleti végénél régi várhely nyomai látszanak. Az Uz völgye az első és második világháborúban is heves harcok színtere volt. Temetőjében 1917-ben a munkácsi gyaloge ...

                                               

Alsószálláspatak

Alsószálláspatak, Szálláspatak nevét 1360-ban Zallas néven említette először oklevél. A későbbiekben neve többféle formában is előfordult, így: 1392-ben p. Zalaspathaka, 1404-ben p. seu keneziatus Zallaspataka, 1457-ben p. Alsozallas, 1493-ban Za ...

                                               

Bajesd

Neve a régi román Bae személynév helységnévképzős alakja, jelentése kb. Bae népe, Bae emberei. Először 1447-ben említették, Boyesd és Bayesd alakban.

                                               

Berkány

A Sztrigy völgyében, a Kudzsiri-havasok nyugati lábánál, Hátszegtől 5.6 km-re keletre, Kovrágy és Bucsum között fekvő település. Közelében található a Sztrigyen létesült Kovrágyi-víztározó.

                                               

Bikótelep

Bikótelep, Bekő nevét 1484-ben p. Bewkew néven említette először oklevél. 1485-ben p. Bekew néven szerepelt az oklevelekben. 1492-ben Baracskai birtok volt. Barancskai Pétert tiltották Bwkew-i részének Werbőczy Jánosnak való eladásától. 1518-ban ...

                                               

Borbátvíz

Neve a férfi jelentésű, de itt valószínűleg személynévként használt román bărbat szóból való, patakjára alkalmazva. 1391-ben Barbaduize, 1404-ben Barbaadvyz, 1411–12-ben Burbaduize, 1507-ben Barbathwyze alakban említették.

                                               

Brád

Az Erdélyi-érchegységben, a Fehér-Körös partján, Dévától 32 km-re északnyugatra, egy medencében fekszik. 450-500 méteres tengerszint feletti magasságú hegyek veszik körbe.

                                               

Buceș-Vulcan

Buces-Vulcan korábban Bucsesd Buces része volt. 1956-ban vált önálló településsé 279 lakossal. 1966-ban 379 lakosából 376 román, 1 magyar lakosa volt. 1977-ben 365, 1992-ben 317, a 2002-es népszámláláskor pedig 301 román lakosa volt.

                                               

Bucsesd

Bucseny nevét 1441-1445 között említette először oklevél Buchafalwa néven, mint a világosi vár tartozékát. 1525-ben Bwchaz, 1733-ban Bucseni, 1750-ben Bucses, 1805-ben Butsesd, 1808-ban Bucsesd néven írták. 1910-ben 821 lakosából 11 magyar, 798 r ...

                                               

Bunesd

Az egykor Kisalmáshoz tartozó településről 1910 óta folyamatosan elköltöztek az emberek. 1992-ben már csak tizen laktak itt, ez tizenketted része a legmagasabb, 129 főt számláló népességnek. Bunesd egyike azon négy Hunyad megyei falunak, amelynek ...

                                               

Csolnakoscserna

Csolnakoscserna falu Romániában, Erdélyben, Hunyad megyében. Mai helyén 1962–64-ben létesült, amikor a Csolnakosi-tó kialakításával víz alá került Csolnakos, Cserna, Királybánya, Balánatelep és Moara Ungurului lakosságát új helyre költöztették.

                                               

Farkaspatak (Hunyad megye)

Farkaspatak nevét 1472-ben p. Farkaspathaka néven említette először oklevél. 1750-ben Valye Lupuluj, 1760–1762 között Farkas Pataka, 1808-ban Farkaspataka, Valyelupuluj, 1888-ban Farkaspatak Valea Lupuluj, 1913-ban Farkaspatak néven írták. 1519-b ...

                                               

Fehérvíz

Fehérvíz neve 1411–1412 között Feyruizy kenéz nevében tűnt fel először. Később több változatban is említették: 1445-ben kenezii de Feyeruiz, 1447-ben nobiles de Feyerwiz, 1519-ben nobiles preledis Feyerwyz, 1733-ban Fejérviz, 1750-ben Fejer viz, ...

                                               

Felsőbulzesd

Brádtól 29 kilométerre északra, az Erdélyi-szigethegységben, az Erdélyi-érchegység és a Bihar-hegység találkozásánál fekvő szórványtelepülés. A község területének 52%-a erdő, 27%-a legelő és 16%-a rét.

                                               

Felsőkajanel

Nevét a Kaján patakról vette. A Marosnémetivel szemben betorkolló patak ma is Kaján nevet visel 1910. tk: Caian, ezzel ma csak a Felsőkajanel Căinelul de Sus felől folyó főágát jelölik, régente azonban jobb oldali ágának mellékágát is így nevezté ...

                                               

Felsőlunkoj

Felsőlunkoj, Lankoj nevét 1439-ben említette először oklevél Felsew-Lankoyh néven. 1525-ben Lonkwy néven említették, mint Világosvár tartozékát. A későbbiekben neve többféle változatban is előfordult: 1733-ban Felső-Loszkovény, 1750-ben Felső-Lun ...

                                               

Felsőzsunk

1956-ig Alsózsunkhoz tartozott. Lakói a 20. század első felében, több évtizeden keresztül furulyakészítéssel foglalkoztak. A furulyának való kőris-, szilva-, cseresznye- és fűzfát tavasz végén és nyáron vágták ki, a furulyákat viszont a téli idős ...

                                               

Hercegány

Dévától 26 kilométerre északra, Brádtól 25 kilométerre délkeletre, az Erdélyi-érchegységben elterülő szórványtelepülés. Négy falurésze négy párhuzamos völgyben fekszik.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →