★ Free online encyclopedia. Did you know? page 290                                               

Lukács Antal (plébános)

Középiskolai tanulmányait Csíksomlyón, Kolozsvárt és Gyulafehérvárt végezte, a teológiát pedig mint pazmanita Bécsben. 1883. július 16-án miséspappá szenteltetett fel és Kolozsvárra küldték káplánnak, ahol folytatta jogi tanulmányait és 1884. már ...

                                               

Papp János (görögkeleti pap)

1848-ig a Bihar megyei börtönben lévő rabok lelkésze volt. 1848-tól 1861-ig mint belényesi pap és esperes működött, majd hasonló minőségben az Arad megyei Borosjenőbe tették át. Mint Belényes kerületi Bihar megye országgyűlési képviselő a kormány ...

                                               

Sipos Imre (lelkész)

Sipos János református lelkész és Sófalvy Luiza fia. A gimnázium I. és II. osztályát 1860-tól Nagyszalontán, a III-V et Hódmezővásárhelyt, a VI-VIII. -at Kecskeméten 1868-ban végezte és ugyanott 1868-69-ben az I. évi teológiát hallgatta. 1869-ben ...

                                               

Atzél Béla

Báró borosjenői Atzél Béla Antal József neves utazó, földbirtokos, képviselőházi tag, az országos kaszinó igazgatója.

                                               

Ács Alajos

Ács Alajos a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett, Harag György-, Kovács György- és Szentgyörgyi István-díjas romániai magyar színész, a Szatmárnémeti Északi Színház és a Harag György Társulat alapító tagja, örökös tagja, a ...

                                               

Kovács Gábor (jegyző)

A gimnáziumot Debrecenben kezdte és Eperjesen folytatta és az érettségi vizsga letételével Debrecenben végezte be. A katonaságnál egyéves önkéntes volt és tiszti rangot nyert. Községi jegyzőnek Albison Bihar megyében 1878-ban választották meg. Kö ...

                                               

Kertsó Cirjék

Firtoson lépett be a rendbe, Nagybányán és Lugoson tanulta a filozófiát. 1760 és 1767 között Nyírbátorban folytatta tanulmányait, ezután három éven keresztül volt Szentmártonegyházban lelkész. 1771 és 1774 között Kézdivásárhely-Kántán működött mi ...

                                               

Lengyel Zoltán (pap)

Lengyel Zoltán örmény szertartású katolikus egyházi pap és író, örmény katolikus apostoli kormányzó.

                                               

Kováts Ferenc (apát)

Egyetemi tanulmányait 1859-ben, mint a Pázmáneum növendéke, a bécsi egyetemen végezte és októberben az erdélyi püspök, Haynald Lajos püspöki igazgatónak nevezte ki. 1860. októberben gimnáziumi tanár lett Gyulafehérvárt. 1860. április 16-án pappá ...

                                               

Michael Adami

Teológiai tanulmányait Lipcsében végezte 1690-ben. Disszertációjának címe Dissertatio philologico-philosophico-theologica de potentia Dei. Visszatérve hazájába, a papi pályán előbb mint segéd működött, azután Szeretfalvára hívták meg lelkésznek. ...

                                               

Fabini János (lelkész)

Medgyesen végezte 1843-ban a gimnáziumot, a bölcseleti és teológiai tanulmányok végeztével 1849-ben ugyanott tanító lett, később bogácsi Bogeschdorf, 1881-től pedig baráthelyi Pretai lelkész. 1872 és 1877 között dékánságot viselt, 1886-ban Baráth ...

                                               

Johann Friedrich Geltch

Das Lied von der Oeffentlichkeit. Parodie auf Schillers Lied von der Glocke. Hermannstadt, 1845. Nachruf an die Mitglieder des Vereins für siebenb. Landeskunde, welche sich in der am 8. und 9. Juni 1843 zu Kronstadt abgehaltenen General-Versammlu ...

                                               

Bíró László (szatmári püspök)

Ő az egyetlen szatmári püspök, aki részt vett a Világegyház egyik egyetemes zsinatán. Az első vatikáni zsinaton való felszólalásaival - a történetírás tanúsága szerint - nagy tekintélyt szerzett a magyar püspöki karnak. 1872. január 12-én halt me ...

                                               

Sarkadi Mihály András

Középfokú tanulmányai elvégzése után rajzolóként helyezkedett el szülővárosában, kedvtelésből festett és rajzolt. Megrendelésre gobelin-előrajzokat készített, amelyeknek legtöbbjét Dercze Ferenc varrta ki. Lerajzolta Resicabánya valamennyi templo ...

                                               

Novák Gergely

Novák Péter és Bogdánffi Anna fia. Középiskoláit szülőhelyén kezdte, Kolozsvárt folytatta és Gyulafehérvárt végezte, ahol a hittudományokat is a püspöki líceumban tanulta. 1873. október 20-án pappá szenteltetett és ugyanazon évben a szamosújvári ...

                                               

Sombori József

Tanult Székelyudvarhelyt, 1801-től 1807-ig pedig a kolozsvári római katolikus főiskolában. 1805-ben püspöke, Mártonffy József a nagyszombati kispapi intézetbe küldte. 1806 augusztusában visszatért Erdélybe és szeptember 28-án miséspappá szentelte ...

                                               

Janszky Adolf

Az alsó gimnáziumi osztályokat és a kereskedelmi iskolát Szegeden végezte. Tanulmányainak befejezése után Temesvárt kereskedelmi irodákban, majd a kereskedelmi és iparkamaránál mint segédtiszt, a kereskedelmi banknál mint könyvelő, a jelzálogbank ...

                                               

A Salamon-szigetek az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

A Salamon-szigetek az egyesült államokbeli Atlantában megrendezett 1996. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 2 sportágban 4 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.

                                               

A Salamon-szigetek a 2000. évi nyári olimpiai játékokon

A Salamon-szigetek az ausztráliai Sydneyben megrendezett 2000. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 1 sportágban 2 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.

                                               

A Salamon-szigetek a 2004. évi nyári olimpiai játékokon

A Salamon-szigetek a görögországi Athénban megrendezett 2004. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 1 sportágban 2 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.

                                               

A Salamon-szigetek a 2008. évi nyári olimpiai játékokon

A Salamon-szigetek a kínai Pekingben megrendezett 2008. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 2 sportágban 3 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.

                                               

A Salamon-szigetek a 2012. évi nyári olimpiai játékokon

A Salamon-szigetek a nagy-britanniai Londonban megrendezett 2012. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 3 sportágban 4 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.

                                               

Barnaszemű lombgébics

A barnaszemű lombgébics vagy Bell-lombgébics a madarak osztályának verébalakúak rendjébe és a lombgébicsfélék családja tartozó faj.

                                               

Arroyuelosi sziklatemplom

Az építmnéy Kantábria déli részén, a Valderredible községhez tartozó Arroyuelos településtől 250–300 méterre északra található. A homokkősziklába vájt templom egyetlen hajójának alaprajza szabálytalan, de közel téglalap formájú. A déli oldalon ny ...

                                               

Szent Bertalan-templom (Logroño)

A Szent Bertalan-templom a spanyolországi Logroño egyik középkori műemléke. A városban ma is álló templomok közül ez a legrégebbi.

                                               

Mezeta

A Mezeta az Ibériai-félsziget központi fennsíkja, az Ibériai-hegységrendszer része. Területének nagy többsége Spanyolországban, egy kis hányada Portugáliában van.

                                               

Berni Jura

A Berni Jura az elnevezése Svájc Bern kantonához tartozó azon területnek, ahol a lakosság főként a francia nyelvet beszéli. A terület a kanton északi részének területén három francia nyelvű körzetből tevődik össze. A Berni Jura népessége a 2004-e ...

                                               

Borensberg

Borensberg egy település Svédország Östergötland nevű megyéjében, Motala település mellett. A településnek 2686 lakosa volt 2010-ben. Motala városától 15 kilométernyire helyezkedik el a Göta-csatorna és a Boren-tó mellett. A település határában e ...

                                               

Szamoa a 2000. évi nyári olimpiai játékokon

Szamoa az ausztráliai Sydneyben megrendezett 2000. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 5 sportágban 5 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.

                                               

Szamoa a 2004. évi nyári olimpiai játékokon

Szamoa a görögországi Athénban megrendezett 2004. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 2 sportágban 3 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.

                                               

Szamoa a 2008. évi nyári olimpiai játékokon

Szamoa a kínai Pekingben megrendezett 2008. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 5 sportágban 6 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.

                                               

Szamoa a 2012. évi nyári olimpiai játékokon

Szamoa a nagy-britanniai Londonban megrendezett 2012. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 6 sportágban 8 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.

                                               

Bács-ér

A Bács-ér a Duna és a Tisza mellett Bácska legnagyobb felszíni vízfolyása. Völgyének legnagyobb részét a bácskai löszfennsíkba, a Telecskai-dombságba vájta, kisebb részét a Bácskai löszteraszba. Természetes forrása Pavlovac pusztán található, Sza ...

                                               

Tarbucka

A Tarbucka az Alföld északi részén, a Bodrogköz közepén húzódó dombság a Bodrog folyó bal partján Kelet-Szlovákiában. A szlovák földrajzi belosztás szerint az ún. Kelet-szlovákiai-síkság déli részén terül el. Bodrogszerdahely, Kiskövesd, Nagyköve ...

                                               

Dejte (település)

1258-ban villa Degce néven említik először, Jókő várának uradalmához tartozott. A trianoni békeszerződésig Pozsony vármegye Nagyszombati járásának része.

                                               

Felsőmarikó

Területe ősidők óta lakott, a puhói kultúra maradványait találták itt meg. "Kathlehatha – Dvelehoty" nevű birtokként 1321-ben említik először. 1438-ban Marikowa Lehota néven szerepel oklevélben. A 18. század elejétől a vágbesztercei váruradalom r ...

                                               

Jókő

Nagyszombattól 25 km-re északra, a Kis-Kárpátok északi részén, a hegyekkel és erdőkkel övezett Jókői-völgy délkeleti részén fekszik. A Bláva patak folyik át rajta.

                                               

Korlátkő

Korlátkő község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Szenicei járásban. 1889-ben Korlátkő néven egyesítették Czerova és Lészkó községeket.

                                               

Köpösd

A mátyusföldi község a Kisalföldön, Vágsellyétől 14 km-re északra, Szeredtől 12 km-re délkeletre fekszik. Mladý Háj településrésze a községtől 3 km-re északnyugatra fekszik.

                                               

Moraván

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területén már a kőkorszakban is éltek emberek. A korszak egyedülálló művészeti emléke az ún. Moraváni Vénusz. Ebből a korszakból mammutcsontok, csontból készített ékszerek, vadászeszközök is kerültek ...

                                               

Nagykosztolány

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban is éltek emberek. A legkorábbi leletek az i. e. 5. évezredből származnak. A kutatások azt is megerősítették, hogy a terület az 5.–12. század közötti időben is folyamatosan lakott vo ...

                                               

Vágszakaly

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban is éltek emberek, de kerültek elő leletek a korai vaskorból is. A mai települést 1293-ban "Zokol ", 1324-ben "Zakal néven említik. Lakói egykor királyi solymászok voltak. Legrégibb ...

                                               

Vágvörösvár

A régészeti leletek tanúsága szerint már az újkőkorban éltek itt emberek, de találtak használati eszközöket a korai és a késői vaskorból is. A terület már a római korban lakott volt. A 10. század közepéről származó ősmagyar temetőt is tártak fel ...

                                               

Zsúk

A régészeti leletek tanúsága szerint a falu feletti teraszos részen már a kőkorszakban, mintegy 15000 éve is élhettek emberek. Az 1947-48-ban, 1954-ben, majd 1980 és 1985 között végzett feltárások során a Karkóc és Vágmedence közötti út mellett s ...

                                               

Maklári Pap Lajos

Tanulmányait 1823-tól Losoncon, 1826-tól Sárospatakon folytatta, ahol miután a német nyelv kedvéért közben Késmárkon is időzött, 1841-ben végezte el a teológiát. Ekkor segédül ment lelkész atyja mellé szülőföldjére, ahol 1842-ben annak helyére re ...

                                               

Kisdy Benedek

Kisdy Benedek más írásmóddal Kisdi szerémi püspök 1644-től, nagyváradi püspök 1646-tól, egri püspök 1648-tól haláláig, királyi tanácsos.

                                               

Varga József (plébános)

A gimnáziumot elvégezvén, a teológiát Esztergomban hallgatta. 1877. július 1-én fölszenteltetett. Segédlelkész volt Budapest-Tabánban, majd ugyanaz a várban. Ezután mint esperes-plébános működött Nagysallón Bars megye. Cikkei az István bácsi Napt ...

                                               

Révay János

Szklabinai és blatniczai gróf Révay János Antal szepesi püspök, valóságos belső titkos tanácsos, Turócz vármegye örökös főispánja.

                                               

Kováts Mátyás (besztercebányai kanonok)

Selmecen született, ahol a gimnáziumot végezte. Pesten hallgatta az egyetemen az első évi bölcseletet és ezután a pannonhalmi bencések közé lépett, ahol egy évet töltvén a novíciátusban, kilépett a rendből és 1807-ben a besztercebányai egyházmegy ...

                                               

Schirgl Endre

A bölcseletet Rozsnyón, a teológiát 1832-től a bécsi Pázmáneumon hallgatta. Felszentelték 1835. július 12-én. Előbb a rozsnyói püspöknek, 1840-ben a pécsi püspöknek szertartója, 1847-ben pécsi papnevelő-intézeti tanár, 1849 januárjában mohácsi pl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →