★ Free online encyclopedia. Did you know? page 267                                               

Balázs

A Balázs az ismeretlen eredetű latin Blasio családnévből származó férfinév. Női párja: Blazsena. A nevet sokan a görög Bazileosz névvel azonosították, melynek szó szerinti jelentése: királyi. Ezzel szemben a név valójában az ókori Rómából ered, a ...

                                               

Bató

A Bató Bizonytalan eredetű régi magyar név, ami lehet a Bata személynév származéka, amely esetleg a báty szóból ered, esetleg a bot szóval függ össze, de származhat a germán Botho, Bodo névből is. Ez utóbbinak a jelentése: parancsoló, úr.

                                               

Béla (keresztnév)

A Béla név bizonytalan eredetű, a legvalószínűbb magyarázat szerint a régi magyar Bél személynévből származik a név, az -a betű itt kicsinyítőképző. A Bél jelentése belső rész, például: szív. Már a középkorban mesterségesen azonosították az Adalb ...

                                               

Bocsárd (keresztnév)

A Bocsárd bizonytalan eredetű férfinév, talán összefügg a Bocsárd helységnévvel, amely a régi magyar bocsár szóból származik, aminek a jelentése: kádár, pohárnok. Más feltevés szerint a német Bukhard névből származik, ennek jelentése: védelem + e ...

                                               

Buda (keresztnév)

A Buda régi magyar személynév, Attila fejedelem öccsének neve a monda szerint. Arany János balladája szól személyéről. Keresztnévként a 19. században újították fel. Újgur nyelven megvilágosultat jelent. Egyes vélekedések szerint a szláv Budimir s ...

                                               

Cézár

A Cézár a latin Caesar családnévből származik, az eredete és jelentése vitás. Latin szavakból való megfejtések szerint a jelentése lehet hosszú, dús hajú vagy metszett, vágott. Más magyarázat szerint a név etruszk eredetű. Női párja: Cezarin.

                                               

Csák (keresztnév)

Ladó János – Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv. Budapest: Vince. 2005. ISBN 963 9069 72 8. Nyilvántartó.hu – Lakossági számadatok – Utónév statisztikák. Hozzáférés: 2019. március 5. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Utónévkereső adatbázisa béta verz ...

                                               

Csege

A Csege régi magyar személynév, a bizonytalan eredetű Cseg személynév származéka. Ez a szó lehet, hogy a régi magyar cseg szóval függ össze, aminek a jelentése cövek, szeg. Alternatív etimológia: a mongol chaghan - fehér. /Benesóczky A. Tamás /

                                               

Csekő

A Cseke régi magyar személynév, az ismeretlen eredetű Csek név származéka. Más források szerint Erdély egy régi foglalkozás megnevezése. Jelentése "vízről vadászó". Csónakból vagy más úszó alkalmatosságról vízi madarakra és más vízfelszíni állato ...

                                               

Egyed (keresztnév)

Az Egyed férfinév a görögből latinosított Aegidius rövidült formája. Jelentése: pajzsvivő. Más vélemény szerint a régi magyar Egyed személynév az egy számnév vagy a szent jelentésű egy szó -d kicsinyítőképzős származéka. Jelentése ez utóbbi esetb ...

                                               

Elek (keresztnév)

Az Elek vitatott eredetű férfinév, a görög Alexiosz magyar megfelelője, más vélemény szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik.

                                               

Elemér (keresztnév)

Az Elemér bizonytalan eredetű régi magyar férfinév. Korábban Ilemer formában volt használatos, mai formájában Vörösmarty Mihály és Jókai Mór újította fel. Előfordulhat, hogy a szláv Velimir névből származik, melynek jelentése: nagy és béke, de er ...

                                               

Ellák

Az Ellák férfinév Attila hun uralkodó fiának, Ilek nek a nevéből származik, helytelen olvasatban. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eicke, Eilke névből származik, és ekkor a jelentése tölgy. Ennél valószínűbb azonban, hogy török eredetű, ...

                                               

Irnik

A Ernák Attila hun uralkodó harmadik fiának neve, aminek a helyes olvasata Irnik vagy Irnek lenne. Valószínűleg a germán Arnold név Ernke, Erne változatából való, de származtatják a török nyelvből is, jelentése ez esetben férfi.

                                               

Fajsz (keresztnév)

A Fajsz régi magyar személynév. Általában Árpád fejedelem egyik unokájának, az Árpádot követő második nagyfejedelemnek a nevével azonosítják, és a jelentését a faló, falánk szóval azonosítják. Újabb feltevés szerint azonban a név ismeretlen erede ...

                                               

Gara (keresztnév)

Az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzéke. Hozzáférés: 2019. március 5. Ladó János – Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv. Budapest: Vince. 2005. ISBN 963 9069 72 8. Az MTA Nyelvtudományi Intéz ...

                                               

Gazsó

A Gáspár bizonytalan eredetű név. A hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel. Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ez esetben kincset megőrző, kincstárnok.

                                               

Gaszton

Gaál Gaszton földbirtokos, a Független Kisgazdapárt vezetője. Gastón Mazzacane argentin volt Formula–1-es versenyző. Gaston Lagaffe kitalált figura, André Franquin egyik fontos képregényszereplője. Gastón Gaudio argentin teniszező. Gaston orléans ...

                                               

Járfás

A Gerváz valószínűleg a görög eredetű Gervasius névből ered, aminek a jelentése idős férfi, aggastyán, illetve akire hosszú élet vár. Más vélemény szerint azonban germán és kelta elemekből áll, és ezek jelentése dárda + szolga, katona, alattvaló.

                                               

Kamill

A Kamill férfinév eredete és jelentése bizonytalan, esetleg etruszk eredetű, de egyes vélemények szerint a latin camillus szóból származik. Camillus nak hívták a rómaiak a vallási szertartásokban segédkező, nemesi származású fiúgyerekeket. A név ...

                                               

Levéd

A Levedi régi magyar személynév. Általában a lesz ige származékának tartják, ekkor a jelentése levőcske, kis lény, ezt azonban többen vitatják. más vélemény szerint az eredeti alakja Elwedi lehetett, ami egy kételemű török név, és a jelentése nép ...

                                               

Noé (keresztnév)

A Noé valószínűleg héber eredetű bibliai férfinév, jelentése: nyugalom vagy vigasztalás, de más vélemény szerint sumér eredetű, és a jelentése hosszú élet.

                                               

Olivér

Az Olivér férfinév a latin olivarius szóból származik, a jelentése: olajfát ültető, de más feltevés szerint germán eredetű, jelentése: tündér, manó + sereg.

                                               

Ond (keresztnév)

Az Ond régi magyar férfinév, az ón vagy az ó szó kicsinyítőképzős származéka, így a jelentése ónocska vagy kis öreg. Török szóból való származása vitatott.

                                               

Petróniusz

A Petróniusz latin Petronius nemzetségnévből származik, ami vagy az etruszk petro, vagy a latin petra szóból ered, aminek a jelentése edzett férfi illetve kő. Női párja: Petrónia.

                                               

Rabán

Az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzéke. Hozzáférés: 2019. március 5. Ladó János – Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv. Budapest: Vince. 2005. ISBN 963 9069 72 8. Az MTA Nyelvtudományi Intéz ...

                                               

Ruben

A Ruben férfinevet általában héber eredetűnek tartják, és a jelentése: Nézzétek, egy fiú!. Ezt az állítást azonban többen vitatják, akik arab eredetűnek vélik a nevet. Jelentése azonban ebben az esetben bizonytalan, talán a helyreállítani jelenté ...

                                               

Surd (keresztnév)

A Surd régi magyar személynév, valószínűleg a Surány becenevéből önállósult. A Surány név valószínűleg egy ótörök méltóságnévből ered, aminek a lehetséges jelentése herceg, de származhat egy sógor jelentésű szláv szóból is.

                                               

Szalók (keresztnév)

A Szalók régi magyar személynév, eredete bizonytalan. Valószínűleg a Szal-, Szol kezdetű nevek régi magyar -ók kicsinyítőképzős beceneve, de lehet szláv eredetű is. A török származtatása, miszerint a jelentése balkezes volna, vitatott.

                                               

Tibor (keresztnév)

A Tibor Európában elterjedt férfinév. Eredetéről több elmélet alakult ki: Ó-szláv nyelven a Tibor "szent helyet" jelent. A latin Tiberius szóból, vagyis a "Tiber folyó vidékéről való" rövidült. A Tiborc név rövidüléséből alakult ki, ami a latin T ...

                                               

Titusz

A Titusz latin eredetű férfinév. Eredete és jelentése bizonytalan. Egyes vélemények szerint a latin titus szóból származik, ennek a jelentése vadgalamb, mások szerint szabin eredetű, és a jelentése tiszteletreméltó, tisztelt.

                                               

Vajk (keresztnév)

A Vajk régi magyar személynév, Szent István király pogány neve. Lehet, hogy a vaj szó kicsinyítőképzős alakja, de lehet a török eredetű Baj személynév kicsinyítő képzős változata is. A Baj jelentése gazdag, bő. A mondottakkal félig-meddig szemben ...

                                               

Vázsony

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Utónévkereső adatbázisa béta verzió. Hozzáférés: 2019. március 5. Az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzéke. Hozzáférés: 2019. március 5. Ladó János – Bí ...

                                               

Zajzon (keresztnév)

A Zajzon egy férfinév, ami Zajzon erdélyi falunévből vált család-, majd keresztnévvé. A helységnév eredete bizonytalan, lehet, hogy egy török személynévből származik.

                                               

Zaránd (keresztnév)

Az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzéke. Hozzáférés: 2019. március 5. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Utónévkereső adatbázisa béta verzió. Hozzáférés: 2019. március 5. Nyilvántartó.hu ...

                                               

Zdenkó

A Zdenkó férfinevet általában a latin Sidonius névre vezetik vissza, amelynek jelentése: Sidon városából való, ám újabban felmerült, hogy a szláv Zdeslav név önállósult becenevéből ered. Az utóbbi név elemeinek jelentése: kívánság + hála, dicsősé ...

                                               

Zelinda

A Zelinda vitatott eredetű női név, Goldoni olasz drámaíró műveiben fordul elő. Az olaszban a Gelinda alakváltozata, ez pedig valószínűleg germán eredetű, a jelentése győzelem + hársfa pajzs.

                                               

Zsinett

A Genovéva bizonytalan jelentésű, összetett női név. Lehet, hogy kelta, esetleg germán eredetű, első részének jelentése valószínűleg nemzetség, a második részéé asszony.

                                               

Gordána

A Gordána szláv eredetű női név, feltehetően a Gordon férfinév női változata. Jelentése: büszke, méltóságteljes. Leggyakrabban Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Észak-Macedóniában, Szlovéniában, Bosznia-Hercegovinában előforduló név.

                                               

Jolán

A Jolán női név. Dugonics András használta először 1803-ban megjelent Jólánka, Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, vagy a görög Jolantha, Jolanda név, a Jolánt utóbbi kettő magyarításának is tekintették. Változata ...

                                               

Mariann

A Mariann női név származhat a Mária névnek az eredetihez közelálló Mariam vagy a középkori angol és francia Marion változatából, de eredhet a latin Mariana névből is. Később több nyelvben a Mária és az Anna nevek összetételeként értelmezték.

                                               

Marianna (keresztnév)

A Marianna női név a latin Marianus férfinév latin női párjából, a Marianából eredhet, de lehet a Mariann továbbképzése is. A legtöbb nyelvben ma már a Mária és az Anna összetételének tekintik.

                                               

Méda

Az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzéke. Hozzáférés: 2019. március 5. Ladó János – Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv. Budapest: Vince. 2005. ISBN 963 9069 72 8. Az MTA Nyelvtudományi Intéz ...

                                               

Minerva (keresztnév)

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Utónévkereső adatbázisa béta verzió. Hozzáférés: 2019. március 5. Az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzéke. Hozzáférés: 2019. március 5. Nyilvántartó.hu ...

                                               

Norma (keresztnév)

A Norma Bellini Norma című operája nyomán terjedt el, főleg angol nyelvterületen. Eredete bizonytalan, lehet, hogy latin szóból származik, ekkor a jelentése szabály, minta.

                                               

Orália

Az Orália bizonytalan eredetű női név, lehet hogy az Aurélia francia vagy olasz megfelelőjéből ered, de lehet germán eredetű is, ekkor a jelentése tűz + harc, de származhat a latin orarius partvidéki jelentésű szóból is.

                                               

Oriána

Az Oriána bizonytalan eredetű női név, a középkori francia lovagregényekben Oriane alakban fordul elő. Általában latin eredetűnek tartják, az olasz nyelvben az Aurea olasz Oria megfelelőjének a továbbképzése, a jelentése: aranyos.

                                               

Petronella

Nyilvántartó.hu – Lakossági számadatok – Utónév statisztikák. Hozzáférés: 2019. március 5. Ladó János – Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv. Budapest: Vince. 2005. ISBN 963 9069 72 8. Az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalma ...

                                               

Réka

A Réka Attila hun király feleségének neve. Hun tárgyú mondákban szerepel először ezen a néven, a korabeli bizánci történetíró Kreka és Rekan alakban említi. Eredete bizonytalan, talán egy germán szóból származik, és a jelentése víz, patak, de ótö ...

                                               

Sába (keresztnév)

A Sába női név, lehet, hogy a héber Szabbász névből származik. Jelentése megtért, megtérített, de ismertebb a Sába királynője kifejezésből, ahol Sába egy ókori, dél-arábiai ország neve.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →