★ Free online encyclopedia. Did you know? page 255                                               

Máté árkádiai püspök

Kalocsai kanonok és bodrogi főesperes. Frangepán Gergely kalocsai érsek kérésére II. Gyula pápa 1511. február 10-én kinevezte a krétai Árkádia püspökévé és a kalocsai érsekség segédpüspökévé. Megengedte Máténak, hogy Kalocsán lakjon, az egyházmeg ...

                                               

Makláry Károly

Makláry Károly debreceni lelkész, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke 1936-tól haláláig. 1929-ben egyházkerületi főjegyző, 1934-ben debreceni lelkész, 1936-ban a tiszántúli egyházkerület püspöke lett. Alig 2 évnyi püspökség után hunyt e ...

                                               

Tüdős István (püspök)

Tüdős István bölcseleti doktor, református lelkész és teológiai tanár. A Tiszáninneni református egyházkerület püspöke 1914-től haláláig.

                                               

Anianosz alexandriai püspök

Szent Anianosz, magyarosan Ányos, a hagyomány szerint a 2. alexandriai püspök valószínűleg a 60-as / 70-es évektől haláláig. Állítólag Márk evangélista által rajta tett csoda miatt lett keresztény. Márk áldozópappá tette Anianoszt, és felruházta ...

                                               

Ammoniosz (püspök)

Ammoniosz püspök. Thmuisz püspöke volt, aki Órigenész első szíriai utazásakor megengedte, hogy a városban prédikáljon. Emiatt Héraklasz megfosztotta hivatalától, de egyháza kiállt mellette, így csupán egy koadjutort rendeltek mellé, Philipposzt, ...

                                               

Mahászí Szejádó

Mahászí Szejádó Ú Szóbhana burmai théraváda buddhista szerzetes és meditációs mester, aki jelentős hatással volt a vipasszaná- meditációra a Nyugaton és Ázsia-szerte. Az őáltala tanított módszer U Nárada "új burmai módszeréből” ered, amely szerin ...

                                               

Szandhinirmocsana-szútra

A Szandhinirmocsana-szútra vagy A legmélyebb titkok magyarázatának szútrája mahájána buddhista szöveg, amelyet a jógácsára buddhista iskola szellemi termékének tekintenek. Ezt a szútrát négy különböző alkalommal fordították le szanszkritról kínai ...

                                               

Szautrántika

A szautrántika azaz ismeretelméleti iskola korai buddhista iskola volt, amelyet általában a szthaviraváda iskola alá szoktak sorolni, azon belül is a szarvásztiváda irányzaton belül. Az elnevezés szó szerint annyit tesz, hogy "azok, akik a szútrá ...

                                               

Buddhizmus Afrikában

A buddhizmus Afrikában kisebbségi vallásnak számít. A bennszülött afrikaiak kis számban vették fel a buddhizmust, így a kontinensen jelenlevő buddhisták Ázsiából betelepült kínaiak, vietnámiak, szingalézek vagy japánok. A kontinens legnagyobb szá ...

                                               

Buddhizmus Dél-Ázsiában

A dél-ázsiai buddhizmus a következő országokra buddhista kultúrájára vonatkozik: Afganisztán, Banglades, Bhután, India, Maldív-szigetek, Nepál, Pakisztán és Srí Lanka. Ezek közül történelmileg és kulturálisan is jelentős vallás volt a buddhizmus ...

                                               

Bodhiszattvafogadalom

A bodhiszattva fogadalom a mahájána buddhista irányzatban használatos fogadalom, amelyet minden érző lény javára tesznek a gyakorlók. Általánosságban véve bodhiszattvának tekintik azt, aki letette ezt az esküt. Az ún. prátimoksa fogadalom érvényü ...

                                               

Srámanerí

A srámanerí a srámanera női alakja. A kifejezés szó szerinti jelentése új szerzetes, valaki, aki alacsonyabb szintű felvételt nyert az upaszampada szintnél alacsonyabbat. A prátimoksza szabályok nem vonatkoznak rájuk és nem a növendékek nem is ve ...

                                               

Upaszampadá

Az upaszampadá szó szerinti jelentése "az aszkéta hagyomány megközelítése”. A buddhizmusban ezt arra a szertartásra használják, amely során a világi gyakorló az egyház kötelékeibe lép és felvételt nyer, mint szerzetes vagy apáca. A szertartásra a ...

                                               

A Buddha születésnapja

A Buddha születésnapja Gautama Sziddhártha herceg születésnapja, amelyet hagyományosan megünnepel a mahájána buddhizmus. A théraváda Tipitaka szövegei szerint Gautama Lumbini városban született i. e. 563 körül és Kapilavasztuban nevelkedett. Esze ...

                                               

Buddhista ünnepek

Elefánt fesztivál: ezt a fesztivált november harmadik vasárnapján tartják. Buddha egy vad elefánt megszelídítéshez hasonlította a tudat lecsendesítését. Azt mondta, hogy az a személy, akinek újak még a dharma tanítások különleges kapcsolatokat áp ...

                                               

Bahusrutíja

A bahusrutíja korai buddhista iskola, amelyről a mahájána doxológiai forrásai alapján úgy tartják, hogy a mahászánghika iskolából vált ki a történelmi Buddha halála után több mint kétszáz évvel.

                                               

Csaitika

A csaitika korai buddhista iskola, amely a mahászánghika irányzatból alakult ki. A csaitikák nézetei főleg India déli hegyeiben terjedtek el - innen az iskola elnevezése is. A páli szövegekben ennek a szektának a szerzeteseit általánosan andhakák ...

                                               

Csaitjaváda

A csaitjaváda vagy csetijaváda korai buddhista iskola vagy szekta, amely a mahászánghika irányzatból alakult ki, főleg a szerzetesek magaviseleti szabályzatát illető vitát követően. Azokat a mahászánghikákat hívták csaitjavádának, akik a Dhanyaka ...

                                               

Ekavjávahárika

Az ekavjávahárika korai buddhista iskola volt, amelyről úgy tartják, hogy Asóka király idején vált szét a mahászánghika iskolától.

                                               

Kásjapíja

A kásjapíja elnevezés a kásjapa kifejezésből ered, amely az egyik misszionárius neve volt, akit Asóka király küldött a himalájai Himaván földre. A kásjapíjákat haimavatáknak is nevezték.

                                               

Kukkutika

A kukkutika vagy golulaka a mahászánghika alá tartozó korai buddhista iskola volt. Elképzelhető, hogy a kukkutika vagy kukkulika név az egykor Pátaliputrában álló Kukkutráráma kolostor nevéből ered, amely a mahászanghika egy korai központja volt. ...

                                               

Lokottaraváda

A lokottaraváda korai buddhista iskola volt, amelyről a mahájána doxológiai forrásai alapján úgy tartják, hogy a mahászánghika iskolából vált ki a történelmi Buddha halála után több mint kétszáz évvel.

                                               

Mahísászaka

A mahísászaka korai buddhista iskola volt az ősi Indiában. Eredete egészen a második buddhista tanácskozásig nyúlik vissza. Úgy tartják, hogy a dharmaguptaka szekta ebből az iskolából vált ki az i. e. 2. század vége és az i. e. 1. század eleje kö ...

                                               

Pradzsnaptiváda

A pradzsnaptiváda korai buddhista iskola volt az ókori Indiában. A mahászánghika buddhista irányzatból alakult ki. Az irányzat egy másik elnevezése a bahusrutíja-vibhdzsjaváda volt.

                                               

Pudgalaváda

A pudgalaváda a korai buddhista iskolák közé tartozott. I.e. 280 körül vált külön a Sthavira nikája vonaltól. A pudgalaváda csoportjába sorolják a vátszíputríja nikája és a szammitíja nikája iskolákat.

                                               

Szammitíja

A szammitíja - a forrásoktól függően - a tizennyolc vagy húsz korai buddhista iskola egyike az Ókori indiában, a Vátszíputríja szektából vált ki.

                                               

Szarvásztiváda

A szarvásztiváda korai buddhista iskola volt, amely a mindenkori dharma birtokosának vallotta magát. A szarvásztiváda az egyik legbefolyásosabb buddhista szerzetesrend volt, amely Észak- és Dél-India mellett egész Közép-Ázsiában virágzott. Úgy ta ...

                                               

Vaibhásika

A vaibhásika a mahávibhása egyik korai buddhista iskolája volt, amelynek része volt a szarvásztiváda iskola ortodox kasmíri ága is. A korai buddhista iskolák közül a legteljesebb és legrendszerezettebb tananyaggal rendelkező vaibhásika-szarvászti ...

                                               

Vibhadzsjaváda

A vibhadzsjavádákat nem említik egységesen a korai buddhista hagyományok között önálló szektaként. A théraváda Kathāvatthu sem tesz semmilyen említést a vibhadzsjaváda iskolára, azonban a szammatíja és a mahászánghika iskolák megemlítik, jóllehet ...

                                               

Mahájána szútrák

A mahájána szútrák buddhista írások gyűjteménye, amelyet a mahájána buddhizmus különböző hagyományai saját kánonként fogadnak el. Ezek zömét a kínai buddhista kánon, a tibeti buddhista kánon és egyéb szanszkrit kéziratok tartalmazzák. Mintegy szá ...

                                               

Buddhizmus Bhutánban

Bhután államvallása a vadzsrajána buddhizmus és az ország lakosságának kétharmada és háromnegyede között van a buddhisták aránya. Annak ellenére, hogy a buddhizmus, amelyet a bhutániak többsége gyakorol a tibeti buddhizmusból ered, mégis jelentős ...

                                               

Cshonthe

A cshonthe a kínai buddhista tientaj iskola koreai változata. A tientai több ízben is eljutott Koreába, mielőtt Uicshon koreai buddhista szerzetes megalapította a független cshonthe iskolát a Korjo állam területén. Uicshon befolyásosságának köszö ...

                                               

Buddhista szimbolizmus

A buddhista szimbolizmus a dharma különböző aspektusaira vonatkozó művészi megjelenítéseire vonatkozik. A vallásos művészek szimbólumokat használtak az i. e. 4. századtól kezdve. Az ember alakú ábrázolás jóval később, csak az 1. században jelent ...

                                               

Kundali

A buddhizmusban Kundali egyike az Öt bölcsességkirálynak, aki az öt égtáj közül délen helyezkedik el. Ratnaszambhava bölcsességbuddha megnyilvánulásaként is számon tartják, s ő az aki szétosztja az amritát, ami a halhatatlanság mennyei nektára. A ...

                                               

Kóan

A kōan kóan, kínai: 公案, pinjin: kung-an, koreaiul: 공안, egy olyan történet, párbeszéd, kérdés vagy nyilatkozat, amelyet a zen buddhista gyakorlatokban használtak, hogy előidézzék "a nagy kétséget”, és teszteljék vele a tanítványok fejlődését a ...

                                               

A két birodalom mandalája

A Két birodalom mandalája vagy A két osztály mandalája egy két részes mandala készlet, amiben a Gyémántbirodalom öt bölcsességbuddhája és a Méhbirodalom öt bölcsességkirálya egyaránt megtalálható. A mandalák belseje körüli istenségek száma eltérő ...

                                               

Vadzsra

A vadzsra szanszkrit szó, melynek jelentése mennykő vagy gyémánt. Ezen felül egy fajta fegyverként is szolgál, amelyet szertartásokon használtak, ugyanis az szimbolikusan rendelkezik a gyémánt elpusztíthatatlanságának és a mennykő ellenállhatatla ...

                                               

Buddhizmus Ausztráliában

A buddhizmus Ausztráliában kisebbségi vallás. A 2006-os népszámlálás idején Ausztrália lakosságának 2.1%-a, 418 749 fő vallotta magát buddhistának. Emellett ez a vallás volt a leggyorsabban növekvő vallás a kontinensnyi országban, ugyanis 1996 és ...

                                               

Hvaom

A hvaom a kínai buddhizmus hua-jen iskolájának koreai ága. A hua-jen iskola legtartósabb hatása Koreában volt tapasztalható, ahova Iszang hangul:의상대사 625-702 vitte el, aki Fa-cang szerzetessel együtt, Cse-jan Zhiyan tanítványa volt. Miután Is ...

                                               

Ánanda

Ánanda Buddha egyik leghűbb tanítványa volt. Buddha számos tanítványa közül Ánandának volt a legkiválóbb memóriája. A Szutta-pitaka szútráinak összegyűjtését neki tulajdonítják, az első buddhista tanácskozás idején. Emiatt nevezték a Dharma védőj ...

                                               

Asszadzsi

Asszadzsi Gautama Buddha egy az öt első arhat tudatszintet elért tanítványa közül. Arról is nevezetes, hogy ő térítette meg Száriputtát és Maudgaljájanát, Buddha két legfőbb tanítványát. Az i. e. 6. században élt a mai észak-indiai Uttar Prades é ...

                                               

Bhadrakalpika-szútra

Bhadrakalpika-szútra 24 fejezetes szútra a mahájána buddhista irányzatban, amely i. sz. 200-250 körül keletkezett, és állítólag Gautama Buddha Vaisáliban adott tanítását tartalmazza. A szútrában elhangzik a jelenlegi világkorszak 1002 buddhájának ...

                                               

Kárandavjúha-szútra

A Kárandavjúha-szútra egy mahájána szútra, amely Avalókitésvara bodhiszattva erényeit és spirituális erejét dicsőíti, és amely elsősorban arról híres, hogy bevezette a híres om mani padme hum mantrát a szútra hagyományba. A szútra a kínai buddhis ...

                                               

Mahá-pradzsnyá-páramitá-szútra

A Mahá-pradzsnyá-páramitá-szútra enciklopédikus pradzsnyápáramitá szövegek gyűjteménye volt, amelyet általánosan Nágárdzsunának tulajdonítanak, és amelyet a kínai Hszüan-cang és segítői fordítottak le kínai nyelvre. Úgy is szokás nevezni, hogy a ...

                                               

Szutta-pitaka

A Szutta-pitaka a páli kánonhoz tartozó Tipitaka második része. A théraváda buddhizmus szövegei közé tartozó Szutta-pitaka több mint tízezer szútrát tartalmaz, amelyeket a történelmi Buddhának vagy az ő tanítványainak tulajdonítanak.

                                               

Hetednapi baptisták

A hetednapi baptisták egy protestáns keresztény felekezet, olyan evangelikál baptisták, akik vasárnap helyett szombatot ünnepelnek. Gyülekezeteik sok országban megtalálhatók, összesen több mint 520 imaházzal és a 2010-es években körülbelül 45 eze ...

                                               

Krisztus Egyesült Egyháza

Krisztus Egyesült Egyháza – United Church of Christ – alapjában véve keresztény protestáns felekezet a református tradícióban, de ugyanakkor történelmileg befolyásolt a Lutheránus egyháztól is. Az Evangélium szerinti Reformált Egyház valamint a K ...

                                               

Püspöki Methodista Egyház

Az Egyesült Metodista Egyház elődje. A Püspöki Methodista Egyház nevű felekezetet az Amerikai Egyesült Államokban alapították 1784 karácsonyán. A püspöki elnevezés hivatalosan 1939-ig volt használatban: ekkor három metodista egyház egyesülésével ...

                                               

Schwenkfelder Gyülekezet

A Schwenkfelder Gyülekezet egy kis amerikai keresztény felekezet, melynek gyökerei a XVI. századi reformációig nyúlnak vissza, Kaspar Schwenkfeld von Ossig tanításai alapján.

                                               

Hitkapcsolatok

A Hitkapcsolatok egy hitoktató tananyag, melyet a Názáreti Egyház Alapítvány ad ki. Az Amerikai Egyesült Államokban már évtizedek óta használják széles körben az egyházak a WordAction Hitkapcsolatok tananyagot, amelyet tudatosan úgy állítottak ös ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →