★ Free online encyclopedia. Did you know? page 246                                               

Poliédergráf

A matematika, azon belül a geometriai gráfelmélet területén a poliédergráf egy konvex poliéder élváza által alkotott irányítatlan gráf. Tisztán gráfelméleti fogalmakkal leírva a poliédergráfok 3-szorosan összefüggő síkgráfok.

                                               

Kerékgráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén egy kerékgráf olyan gráf, amit egy körgráf univerzális csúccsal való bővítésével kapunk. Az n csúcsú kerékgráf tekinthető az -szögű gúla 1-vázának is. Egyes szerzők W n -nel jelölik az n csúcsú ker ...

                                               

Létragráf

A matematika, azon belül a gráfelmélet területén az L n -nel jelölt létragráf egy 2n csúccsal és 3n−2 éllel rendelkező összefüggő, irányítatlan, síkba rajzolható gráf. A létragráf előállítható két útgráf Descartes-szorzataként, amennyiben az egyi ...

                                               

Csavarvonal

A csavarvonal, más néven hélix térgörbe, mely úgy származtatható, hogy egy henger, kúp vagy gömb felületén egy pont egyenletes sebességgel mozog a felület tengelye irányában, és közben egyenletes szögsebességgel forog a felületen a tengely körül. ...

                                               

Forgástest

Forgástest olyan geometriai test, mely egy síkidom síkjában fekvő, azt nem metsző egyenes, mint tengely körüli megforgatásából származtatható. A forgástest az a test, melyet a síkidom forgatása közben súrolt felület és az alapkörlap, valamint a f ...

                                               

Gábriel harsonája

Az intuíciónk számára úgy fordítható ez le egyszerűen a paradoxon, hogy a harsona megtölthető véges mennyiségű festékkel, ugyanakkor a lefestéséhez végtelen mennyiségre lenne szükség, ami azért meglepő, hiszen a megtöltés során gyakorlatilag lefe ...

                                               

Henger

A henger térbeli test. A henger alapját egy görbe, a vezérgörbe adja. Többnyire olyan hengerről van szó, aminek alapját ellipszis, speciális esetben kör alkotja. Legtöbbször ezt nevezik hengernek. A keskenyebb, vagyis az alapot képező kör átmérőj ...

                                               

Hiperboloid

Hiperboloid alatt olyan másodfokú felületet értünk, amely a következő egyenletekkel jellemezhető: x 2 a 2 + y 2 b 2 − z 2 c 2 = 1 {\displaystyle {x^{2} \over a^{2}}+{y^{2} \over b^{2}}-{z^{2} \over c^{2}}=1} egyköpenyű hiperboloid vagy hiperbolik ...

                                               

Hippokratész holdacskái

Hippokratész holdacskái egy derékszögű háromszöghöz hozzárendelt két síkidom. A síkidomokat úgy kapjuk, hogy a derékszögű háromszög két befogója fölé rajzolt félkörből kivonjuk az átfogó fölé rajzolt – a háromszöget tartalmazó – félkör és a befog ...

                                               

Kiválasztási axióma

A halmazelméletben a kiválasztási axióma biztosítja az úgynevezett kiválasztási függvények létezését. Kiválasztási függvény alatt olyan leképezést értünk, amelynek az értelmezési tartománya tetszőleges nemüres halmazokból áll és minden egyes nemü ...

                                               

Gnómon (matematika)

A geometriában a gnómon olyan síkbeli alak, amit egy nagyobb paralelogramma sarkából egy kisebb, az eredetire hasonló kisebb paralelogramma elvonásából kapunk, általánosabban, egy olyan alakzat, ami egy adott figurához hozzáadva ugyanolyan alakú ...

                                               

Hatszögszámok

A hatszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik ötszögszám h n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos hatszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak száma. A h n általánosa ...

                                               

Hétszögszámok

A hétszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik hétszögszám h n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos hétszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak száma. Az n -edik héts ...

                                               

Huszonegyszögszámok

A huszonegyszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik huszonegyszögszám, H n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos huszonegyszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak szá ...

                                               

Huszonháromszögszámok

A huszonháromszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik huszonháromszögszám, H n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos huszonháromszögek körvonalai egymástól különböző pontjain ...

                                               

Huszonkétszögszámok

A huszonkétszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik huszonkétszögszám, H n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos huszonkétszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak szá ...

                                               

Huszonnégyszögszámok

A huszonnégyszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik huszonnégyszögszám, H n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos huszonnégyszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak ...

                                               

Húszszögszámok

A húszszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik húszszögszám, H n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos húszszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak száma. Az n -edik ...

                                               

Kilencszögszámok

A kilencszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik kilencszögszám, K n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos kilencszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak száma. Az n ...

                                               

Középpontos dodekaéderszámok

A számelméletben a középpontos dodekaéderszámok olyan középpontos poliéderszámok, illetve figurális számok, melyek olyan alakzatokat jellemeznek, ahol a középpontban egy gömb van, és azt sűrűn pakolt gömbökből összeálló, dodekaéder alakú gömbréte ...

                                               

Középpontos ikozaéderszámok

A számelméletben a középpontos ikozaéderszámok olyan középpontos poliéderszámok, illetve figurális számok, melyek olyan alakzatokat jellemeznek, ahol a középpontban egy gömb van, és azt sűrűn pakolt gömbökből összeálló, ikozaéder alakú gömbrétege ...

                                               

Középpontos köbszámok

A számelméletben a középpontos köbszámok olyan középpontos poliéderszámok, illetve figurális számok, melyek olyan alakzatokat jellemeznek, ahol a középpontban egy gömb van, és azt sűrűn pakolt gömbökből összeálló, kocka alakú gömbrétegek veszik k ...

                                               

Középpontos oktaéderszámok

A számelméletben a középpontos oktaéderszámok vagy Haüy-féle oktaéderszámok olyan középpontos poliéderszámok, illetve figurális számok, melyek olyan alakzatokat jellemeznek, ahol a középpontban egy gömb van, és azt sűrűn pakolt gömbökből összeáll ...

                                               

Középpontos sokszögszámok

A középpontos sokszögszámok a figurális számok egy fajtája. Olyan alakzatokat jellemeznek, ahol a középpontban egy pont van, és azt sokszög alakú pontrétegek veszik körül. Adott réteg minden oldala eggyel több pontot tartalmaz, mint a korábbi rét ...

                                               

Középpontos tetraéderszámok

A számelméletben a középpontos tetraéderszámok olyan középpontos poliéderszámok, illetve figurális számok, melyek olyan alakzatokat jellemeznek, ahol a középpontban egy gömb van, és azt sűrűn pakolt gömbökből összeálló, tetraéder alakú gömbrétege ...

                                               

Nyolcszögszámok

A nyolcszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik nyolcszögszám o n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos nyolcszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak száma. Az n -edi ...

                                               

Ötszögszámok

Az ötszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik ötszögszám p n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos ötszögök körvonalai egymástól különböző pontjainak száma. Például a harmadi ...

                                               

Piramisszámok

A számelméletben a piramisszámok olyan figurális számok, melyek egy sokszög alapú gúlát jelképeznek. A "piramisszám” kifejezés gyakran a négyzetes piramisszámokra utal, melyeknek négyzet alakú az alapja, de utalhat akár a következőkre: Hatszög al ...

                                               

Tizenegyszögszámok

A tizenegyszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik tizenegyszögszám, K n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos tizenegyszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak száma. ...

                                               

Tizenháromszögszámok

A tizenháromszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik tizenháromszögszám, T n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos tizenháromszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak ...

                                               

Tizenhatszögszámok

A tizenhatszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik tizenhatszögszám, T n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos tizenhatszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak száma. ...

                                               

Tizenhétszögszámok

A tizenhétszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik tizenhétszögszám, T n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos tizenhétszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak száma. ...

                                               

Tizenkétszögszámok

A tizenkétszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik tizenkétszögszám T n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos tizenkétszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak száma. ...

                                               

Tizenkilencszögszámok

A tizenkilencszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik tizenkilencszögszám, T n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos tizenkilencszögek körvonalai egymástól különböző pontjain ...

                                               

Tizennégyszögszámok

A tizennégyszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik tizennégyszögszám, T n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos tizennégyszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak szá ...

                                               

Tizenötszögszámok

A tizenötszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik tizenötszögszám, T n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos tizenötszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak száma. Az ...

                                               

Tizennyolcszögszámok

A tizennyolcszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik tizennyolcszögszám, T n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos tizennyolcszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak ...

                                               

Tízszögszámok

A tízszögszámok a figurális számokon belül a sokszögszámok közé tartoznak. Az n -edik tízszögszám T n a közös csúcsból rajzolt, legfeljebb n pont oldalhosszúságú szabályos tízszögek körvonalai egymástól különböző pontjainak száma. Az n -edik tízs ...

                                               

Chen-tétel

A matematika, azon belül a számelmélet területén a Chen-tétel kimondja, hogy minden elegendően nagy páros szám felírható vagy két prímszám összegeként, vagy egy prímszám és egy félprím összegeként.

                                               

58 (szám)

A tízes számrendszerbeli 58-as a kettes számrendszerben 111010, a nyolcas számrendszerben 72, a tizenhatos számrendszerben 3A alakban írható fel. Az 58 páros szám, összetett szám, azon belül félprím, kanonikus alakban a 2 1 29 1 szorzattal, normá ...

                                               

63 (szám)

A tízes számrendszerbeli 63-as a kettes számrendszerben 111111, a nyolcas számrendszerben 77, a tizenhatos számrendszerben 3F alakban írható fel. A 63 páratlan szám, összetett szám, kanonikus alakban a 3 2 7 1 szorzattal, normálalakban a 6.3 10 1 ...

                                               

65 (szám)

A tízes számrendszerbeli 65-ös a kettes számrendszerben 1000001, a nyolcas számrendszerben 101, a tizenhatos számrendszerben 41 alakban írható fel. A 65 páratlan szám, összetett szám, azon belül félprím, kanonikus alakban az 5 1 13 1 szorzattal, ...

                                               

73 (szám)

A tízes számrendszerbeli 73-as a kettes számrendszerben 1001001, a nyolcas számrendszerben 111, a tizenhatos számrendszerben 49 alakban írható fel. A 73 páratlan szám, prímszám, kanonikus alakja 73 1, normálalakban a 7.3 10 1 szorzattal írható fe ...

                                               

81 (szám)

A tízes számrendszerbeli 81-es a kettes számrendszerben 1010001, a nyolcas számrendszerben 121, a tizenhatos számrendszerben 51 alakban írható fel. A 81 páratlan szám, összetett szám. Kanonikus alakja 3 4, normálalakban a 8.1 10 1 szorzattal írha ...

                                               

88 (szám)

A tízes számrendszerbeli 88-as a kettes számrendszerben 1011000, a nyolcas számrendszerben 130, a tizenhatos számrendszerben 58 alakban írható fel. A 88 páros szám, összetett szám, kanonikus alakban a 2 3 11 szorzattal, normálalakban a 8.8 10 1 s ...

                                               

93 (szám)

A tízes számrendszerbeli 93-as a kettes számrendszerben 1011101, a nyolcas számrendszerben 135, a tizenhatos számrendszerben 5D alakban írható fel. A 93 páratlan szám, összetett szám, azon belül félprím, kanonikus alakban a 3 1 31 1 szorzattal, n ...

                                               

94 (szám)

A tízes számrendszerbeli 94-es a kettes számrendszerben 1011110, a nyolcas számrendszerben 136, a tizenhatos számrendszerben 5E alakban írható fel. A 94 páros szám, összetett szám, azon belül félprím, kanonikus alakban a 2 1 47 1 szorzattal, norm ...

                                               

95 (szám)

A tízes számrendszerbeli 95-ös a kettes számrendszerben 1011111, a nyolcas számrendszerben 137, a tizenhatos számrendszerben 5F alakban írható fel. A 95 páratlan szám, összetett szám, azon belül félprím, kanonikus alakban az 5 1 19 1 szorzattal, ...

                                               

96 (szám)

A tízes számrendszerbeli 96-os a kettes számrendszerben 1100000, a nyolcas számrendszerben 140, a tizenhatos számrendszerben 60 alakban írható fel. A 96 páros szám, összetett szám, kanonikus alakban a 2 5 3 1 szorzattal, normálalakban a 9.6 10 1 ...

                                               

100 (szám)

A tízes számrendszerbeli 100-as a kettes számrendszerben 1100100, a nyolcas számrendszerben 144, a tizenhatos számrendszerben 64 alakban írható fel. A 100 páros szám, összetett szám, kanonikus alakja 2 5 2, normálalakban az 1 10 2 szorzattal írha ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →