★ Free online encyclopedia. Did you know? page 245                                               

Falkus

A község területén ősidők óta élnek emberek. A régészeti leletek a neolitikumból, a korai bronzkorból, a hallstatti és laténi kultúrából, valamint a római korból származnak. 1290-ben említik először, 1339 óta nemesi birtok, 1411 óta különböző nem ...

                                               

Felsőfeketepatak

1399-ben említik először a csicsvai váruradalom részeként. 1402-ben a csicsvai uradalommal együtt Bebek István a birtokosa, melyben 1410-ben Zsigmond király is megerősíti. A 15. században a tapolymogyorósi uradalom része, a kis falvak közé számít ...

                                               

Felsőkohány

A mai települést 1377-ben "Kochanfalua ” néven említik először abban az okiratban, mely a köcsényi és a trócsányi uradalom közötti határról rendelkezik. A falut a 14. század közepén a soltészjog alapján alapították. Nevét a hagyomány szerint alap ...

                                               

Felsőkörtvélyes (Szlovákia)

1426-ban még a korábban elpusztult Kékszeg falu állt ezen a helyen. 1543-ban "Kerthuilyes ” alakban említik először, a 17. századig a Drugethek homonnai uradalmához tartozott. 1548-ban "Russo ”, később "Hrusso ” alakban szerepel okiratokban. 1582 ...

                                               

Felsőkrucsó

1382-ben említik először a makovicai vár uradalmának részeként. A falu az 1492. évi lengyelek elleni harcokban nagyrészt elpusztult, portáinak fele üresen állt. A lakosság pótlására a 16. században ruszinokat telepítettek ide. Az 1585. évi urbári ...

                                               

Felsőlászlófalva

1427-ben említik először, a homonnai uradalomhoz tartozott. Birtokosai a Klobusicky, Dernáth és Andrássy családok voltak. Lakói mezőgazdasággal, erdei munkákkal, szövéssel foglalkoztak. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "Alsó, és Felső ...

                                               

Felsőmihályi

1363-ban említik először. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "MIHÁLYI. Magyar, és tót falu Zemplén Várm. földes Urai Szerdahelyi, és több Urak, lakosai elegyesek, fekszik Legenyének, és Lasztócznak szomszédságában, térséges határja háro ...

                                               

Felsőolsva

Eredetileg szlovák falu volt, melynek lakossága az 1493. évi lengyelek elleni harcok következtében nagyrészt elpusztult. A lakosság pótlására a 16. század elején ruszinokat telepítettek be. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "Alsó, és F ...

                                               

Garany

1360-ban "Garan ” néven említik először. A Losonczy család és más nemesek birtoka volt, majd 1686-ban a tőketerebesi pálosoké. 1715-ben 8 ház nélküli jobbágytelke és 8 háztartása létezett. 1753-ban a Forgách családé, a 18. századtól az Almássy cs ...

                                               

Gatály

1278-ban "Gothala ” alakban említik először. A településnek egykor vára is volt, amelynek azonban már nyoma sincs. Lakói főként mezőgazdasággal és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. A község egykor gőzmalommal és pálinkafőzdével is rendelkezett. ...

                                               

Gercsely

1332-ben a pápai tizedjegyzékben "Gertschol ” alakban említik először, ekkor már plébániája is volt. 1410-ben "Gerchel ” néven a Toronyay család birtoka. 1481-ben "Gerchen ” néven szerepel. A 16. században a Perényiek a birtokosai. 1557-ben 7 por ...

                                               

Gerenda (település)

1321-ben "Gerenda Inferior ” alakban említik először, amikor Károly Róbert király a gálszécsi uradalommal együtt hívének, a Boksa nembeli Peten fia Péternek adja. A 15. században a Sempsey, és Széchy, később a Tárcsy, Rákóczi, Daróczi családok bi ...

                                               

Görbeszeg

A község területén elterülő birtokot 1478-ban "Kriwa ” alakban említik először. A mai falu csak a 16. század közepén – feltehetően a pásztorjog alapján – ruszin pásztorok betelepítésével keletkezett, a Drugeth család birtoka volt. Első írásos eml ...

                                               

Göröginye

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területén már a késői kőkorban is éltek emberek. Feltételezések szerint a település egyike a terület legrégibb településeinek, valamikor a 10. század táján keletkezett, de írott forrásban csak 1317-be ...

                                               

Harcos

1567-ben említik először, amikor a soltészjog alapján ruszinokkal telepítették be. A 17. század végéig a Drugeth család homonnai uradalmához tartozott, majd a 18. században a Csákyaké. 1715-ben 28 háza létezett. 1720-ban malom is működött a telep ...

                                               

Hardicsa

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területén már a korai kőkorszakban is éltek emberek. A bükki kultúra i. e. 4700 és 4000 között itt élt népe már földműveléssel is foglalkozott. A Várdombon kőkori cserépmaradványok és bronzkori emléke ...

                                               

Havaj

1403-ban Zsigmond király oklevele említi először, aki egy Gecse nevű nemesnek adja a birtokot. A falut a 16. században egy Havaj nevű soltész kapta, aki a német jog alapján ruszin pásztorokat telepített a faluba, mely a sztropkói uradalom része v ...

                                               

Hegedűsfalva

A falu soltész általi betelepítéssel keletkezett a 14. században, a német jog alapján. 1467-ben egy nádori oklevélben említik először, egy tavarnamezői birtokkal kapcsolatos vita során. A 15. század második felében egészen 1684-ig, a család kihal ...

                                               

Hegyi

1351-ben említik először, de más források szerint már 1220-ban is létezett. A 15. századig a Buttkayak tulajdona, később több tulajdonosa is volt. 1411-ben birtokosok még a Ráskay, Márki és Alcseby családok. A 15. század közepén a Buttkayak és Pá ...

                                               

Hegyzávod

A falu a 15. század első felében feltehetően a német jog alapján keletkezett, amikor területére ruszin pásztorokat telepítettek. 1454-ben a sztropkói uradalom részeként említik először. Birtokosai a Sennyey, Horváth és Szűcs családok voltak. 1567 ...

                                               

Hór (település)

1437-ben Drugeth László birtokaként említik először. A homonnai uradalom részeként a Szirmay, majd az Andrássy család birtoka. Lakói főként földműveléssel foglalkoztak. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "HÓR. Tót falu Zemplén Várm. föl ...

                                               

Hocsa

A falu keletkezése minden bizonnyal sokkal korábbi első írásos megjelenésénél, mivel neve "Hutcha ” alakban víznévként már 1269-ben feltűnik. A település is létezhetett már legkésőbb a 14. század elején. A falut 1379-ben említik először, a község ...

                                               

Holcsík

1408-ban említik először, a sztropkói uradalomhoz tartozott. 1591-től a Rákóczi-család birtoka. A 18. századtól a Vécsey család tulajdonában találjuk. 1715-ben 9 lakott és 10 lakatlan ház állt a településen. Az 1787. évi népszámlálás szerint 23 h ...

                                               

Imreg

A község területén a régészeti leletek tanúsága szerint már az i. e. 5000 és 3000 közötti időben éltek a bükki kultúrához tartozó embercsoportok. Az i. e. 7. századtól a laténi kultúra települése állt itt. A mai települést 1309-ben "Imbregh ” ala ...

                                               

Izbugya

A falu a 12. században már létezett, a 13. században már temploma is volt. Első írásos említése 1235-ből származik. Lakói főként mezőgazdasággal foglalkoztak. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "IZBUGYA. Tót falu Zemplén Várm. földes Ur ...

                                               

Izbugyabéla

1463-ban "Bela ” néven említik először. Az Izbugyai család, majd a 18. században a Boronkay és más családok birtoka volt. 1715-ben 16 lakatlan és 10 lakott háza állt. 1787-ben 77 házában 553 lakos élt. A 18. század végén Vályi András így ír róla: ...

                                               

Jakabvölgye

A falut a német jog alapján alapították a 15. században. 1454-ben a sztropkói uradalom részeként "Jakoswagasa ” alakban említik először. A 16. században ruszinokat telepítettek ide. A kis falvak közé számított. A 16. századtól a Dessewffy család ...

                                               

Józsefvölgy

1390-ben említik először. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "JUSZKO VOLYA. Orosz falu Zemplén Várm. földes Ura G. Forgács Uraság, lakosai ó hitűek, fekszik Vehécz, Bánszkához közel, N. Abaúj Vármegyével határos, köves határja 3 nyomásb ...

                                               

Kácsánd

1304-ben említik először. Lakói mezőgazdasággal és kosárfonással foglalkoztak. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "KÁCSÁND. Tót falu Zemplén Várm. földes Ura Kazinczy, és Aiszdorfer Uraságok, lakosai Római, és görögkatolikusok, fekszik ...

                                               

Kalenó

A község területe valószínűleg már a római korban is lakott volt. Erről tanúskodik az a 21 darab 3. századi érméből álló kincslelet, amit területén találtak. A mai falu a 16. században a homonnai uradalom területén keletkezett. 1604-ben "Kalino ” ...

                                               

Karaszna

1403-ban "Crasna ” alakban említik először, amikor Luxemburgi Zsigmond a pazdicsi uradalom egy részét nagycsebi nemeseknek adja. 1422-ben "Crazna ”, 1428-ban "Krazna ” néven említik. A 15-16. században a pazdicsi uradalom része volt. Birtokosai c ...

                                               

Kásó

A község területén már az őskorban éltek emberek, a paleolitikumból származó leletek kerültek itt elő. A mai települést 1298-ban "Kasow ” alakban említik először, 1390-ben a Losonczi család tulajdonában találjuk. 1598-ban a Bernáth családnak volt ...

                                               

Kelcse

A falu valószínűleg már a 13. század előtt is létezett, első lakói szlávok lehettek. Később a német jog és pásztor jog alapján új telepesek érkeztek. Első írásos említése Zsigmond király 1404-ben kelt oklevelében történik. I. Lajos király a királ ...

                                               

Kelen (település)

1548-ban "Klenau ” néven említik először, a homonnai uradalomhoz tartozott. Később a Hadik-Berkóczy család birtoka. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "KLENOVA. Orosz falu Zemplén Várm. földes Ura G. Barkóczy Uraság, lakosai ó hitűek, f ...

                                               

Kisazar

1324-ben az egri káptalan összeírásában említik először, melyben a Nagyazart határoló falvak között szerepel. 1332-ben a pápai tizedjegyzék is megemlíti. 1342-ben "Kysazar ” alakban említik. Nemesi birtok volt, több nemesi családnak is volt itt b ...

                                               

Kisberezsnye

A falu alapítása a 14. századra, vagy a 15. század elejére tehető. 1408-ban a sztropkói uradalom részeként említik először, birtokosa a Perényi család volt. Ezután a sztropkói uradalom 1430-ban írt oklevelében tűnik fel ismét, mint a Nagyberezsny ...

                                               

Kisdobra

A község területén a 10. században ősmagyar település állt, melynek temetőjét feltárták. A mai falut írott forrásban 1320-ban "Duba” néven említik először. Története során több nemesi család birtoka volt. 1411-ben az Agárdi, 1417-ben a Perényi és ...

                                               

Kisgereblyés

1568-ban említik először, a homonnai uradalomhoz tartozott. Neve a szláv roztoka = szétfolyás szóból származik. Magyar neve helytelen fordítás eredménye. A falu 1694-ben és 1716-ban elnéptelenedett. A 18. században kassai nemesek a birtokosai. A ...

                                               

Kisgéres

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a korai bronzkorban éltek emberek. A mai települést 1214-ben Királyhelmec határbejárási jegyzőkönyvében említik először "Gures” alakban, ekkor még csak mint pusztát említették. Zemplén várának ta ...

                                               

Kisgézsény

A község határában már a 9. században szláv település volt. A 11–12. században egy kisebb vár is állt itt, amely azonban elpusztult és nem építették újjá. A község első említése Károly Róbert 1317-ben kibocsátott oklevelében történik, amikor a kö ...

                                               

Kisgyertyános

1408-ban említik először. A sztropkói uradalom része volt, amikor Luxemburgi Zsigmond király katonai szolgálataiért Perényi Imrének adta. A 15. és 17. század között megszakítás nélkül a sztropkói uradalom része. 1600-ban hét adózó portáján kívül ...

                                               

Kiskárna

A falu a 14. században a német jog alapján, soltész általi betelepítéssel keletkezett. 1543-ban I. Ferdinánd király oklevelében említik először a Drugethek homonnai uradalmának részeként és egészen a család 1684-ben történt kihalásáig a birtokuk ...

                                               

Kiskemence

A falu a 14. században keletkezett a szomszédos Nagykemence határában. Első írásos említése 1416-ból Luxemburgi Zsigmond okleveléből származik "Kyskemencze ” néven. A falut a német jog alapján telepítették be. A 15–16. században a Drugeth család ...

                                               

Kiskolon

A falu akkor keletkezett, amikor a 16. században a vlach jog alapján ruszinokkal telepítették be. 1549-ben egy birtokvita kapcsán említik először. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "KOLONICZA. Orosz falu Zemplén Várm. földes Ura G. Smi ...

                                               

Kismihály

Írott forrásban 1547-ben említik először. A falut a 16. század második felében a vlach jog alapján ruszinokkal telepítették be. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "MIHALO. Orosz falu Zemplén Várm. földes Ura Bernát Uraság, lakosai görög ...

                                               

Kisráska

Nevét 1220-ban László király adománylevelében említették először, amikor a falut a Buttkai családnak adományozta. Később, 1403-ban Zsigmond király Pány Ferencnek és fiának adományozta a falut. 1411-ben már a Buttkai családé, majd rajtuk kívül a B ...

                                               

Kistárkány

A 13. század végén Tárkány már a Tárkányi család birtoka, de külön Kistárkányt csak a 14. század elején készített pápai tizedjegyzék említi "Kystarkyan” alakban. A 14. században a Perényi család a birtokosa. 1492-ben egy nagyszabású nemesi udvarh ...

                                               

Kistopolya

A falut 1588-ban az adóösszeírásban említik először. Első fatemploma 1650 körül épült. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "TOPOLYA. Orosz falu Zemplén Várm. földes Ura Szirmay Uraság, lakosai ó hitüek, fekszik Orosz Patak, és Runyinához ...

                                               

Kistölgyes

A falut a 16. század közepén a vlach jog alapján telepítették be ruszin pásztorokkal. 1548-ban említik először. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "DUBRAVA. vagy Dubrova. Elegyes orosz falu Zemplén Vármegyében, földes Urai több Uraságok ...

                                               

Kiszte

1272-ben említik először. Története során több nemesi család birtoka volt. 1405-ben az Imreghi család birtoka, ekkor "Kyzthe ”, majd 1438-ban "Kysthe ”, 1444-ben "Kezthe ” néven említik. 1458-ban a Pálócziaké, a 16. században a Dobó, Báthori és m ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →