★ Free online encyclopedia. Did you know? page 243                                               

Székelyszentlélek

1333-ban, Sancto Spiritu néven említették először. Területe ősidők óta lakott. A Baknya-tetőn késő bronz – kora vaskori település maradványai kerültek elő. A 17. században a tatárok kétszer is elpusztították. 1910-ben 594, 1992-ben 634 magyar lak ...

                                               

Székelyvécke

A Marosvásárhelytől 28 km-re délkeletre egy hosszanti völgykatlanban levő falu a Kis- és a Nagy-Küküllő vízgyűjtőterületének vízválasztóján, a Vécke és Zsákod patakok forrásvidékén fekszik, Székelyszállás és Magyarzsákod tartozik hozzá.

                                               

Szentdemeter

A falu Marosvásárhelytől 22 km-re délkeletre a Kis-Küküllő bal partján kisebb patakok völgyében fekszik. Balavásárhoz tartozik, melytől 5 km-re délkeletre van.

                                               

Újszékely

A Nagy-Küküllő jobb partján fekszik, a Küküllő menti dombvidék keleti részén, a Székelykeresztúri-medencében. Az egykori Udvarhelyszék legnyugatibb faluja volt. Községközpont, melyhez Alsóboldogfalva és Székelyszenterzsébet települések tartoznak. ...

                                               

Ülke

Ülke nevét az oklevelek 1550-ben említették először Wlke néven. 1567-ben Illke, 1602-ben Ülke néven írták nevét. A falu eredetileg nem a mai helyén, hanem a Kétvízköze nevű területen feküdt, ahonnan településnyomok kerültek elő. Mindvégig megtart ...

                                               

Fáy Ágoston

Fáy László 1710–1777 és Lengyel Magda fia volt. 1787-ben Abaúj vármegye alispánja, később Bereg vármegye adminisztrátora és Ugocsa megye főispánja, 1809-ben utódaival együtt grófi rangra emeltetett. Sághy Annával Dormándon kötött házasságot 1769. ...

                                               

Feketeardó

Feketeardó környéke már a bronzkorban lakott volt. Nevét 1319-ben említik először az oklevelekben Ordo néven. Királyi erdőóvók alapították a 13. század elején. Neve szerepelt az 1334 évi pápai tizedjegyzékben is. 1355-ben királyi kiváltságokat ka ...

                                               

Feketepatak (Ukrajna)

Feketepatak település Ukrajnában, a Nagyszőlősi járásban. Nincs önálló önkormányzata, közigazgatásilag Verbőc községi tanácsához tartozik.

                                               

Salánk

1332-ben Salanch néven említik először. Az Árpád korban kiváltságos település volt. A falu egykor a Gacsályiak birtoka volt. A Gacsályi családnak Salánkon kívül Magyarkomjáton és Alsó-Karaszló helységekben is voltak birtokai a megyében. 1483-ban ...

                                               

Sósfalu

A település az 1372-ben már létezett Csarnatő határában létesült új faluként. Görögkatolikus temploma a 17. században épült. 1910-ben 558 lakosából 62 német, 492 ruszin volt. Ebből 496 görögkatolikus, 62 izraelita volt. A trianoni békeszerződésig ...

                                               

Szőlősegres

Szőlősegres nevét Egres néven említették először az oklevelekben. Egykori birtokosai a báró Perényi, gróf Károlyi, Buday, Megyery, Hakus családok és azok leszármazottai voltak. Az 1910-es népszámláláskor 1738 lakosából 112 magyar, 1595 rutén volt ...

                                               

Tiszabökény

Nagyszőlőstől 20 km-re délnyugatra, Beregszásztól 25 km-re délkeletre a Tisza bal partján fekszik. 1971-ben Tiszafarkasfalvával egyesítették, korábban Tiszapéterfalvához tartozott. Tiszabökény jelenleg még négy faluval egyetemben – Forgolány, Tiv ...

                                               

Tiszafarkasfalva

Nagyszőlőstől 21 km-re délnyugatra, Beregszásztól 26 km-re délkeletre a Tisza bal partján fekszik. 1971-ben Tiszabökényhez csatolták, korábban Tiszapéterfalvához tartozott.

                                               

Tiszakeresztúr

Tiszakeresztúr, oroszul Перекресте falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Nagyszőlősi járásban. Közigazgatásilag hozzá tartozik Karácsfalva is.

                                               

Nagybereznai járás

A Nagybereznai járás Kárpátalja északnyugati sarkában helyezkedik el, keletről a Volóci, délről a Perecsenyi járással, nyugatról Szlovákiával, északról Lengyelországgal, északkeletről pedig a Lvivi területtel határos. Jelenlegi formájában 1953-ba ...

                                               

Ungvári járás

Az ungvári járás Kárpátalja egyik közigazgatási egysége. Jelenlegi formájában 1953-ban szervezték meg, de már része volt a történelmi Magyarország közigazgatási beosztásának is Ung vármegye egyik járásaként.

                                               

Bező

1214-ben "Blezanalaza ” néven említik először. 1286-ban IV. László király Pánki György fiának, Jakabnak adja, ekkor "Bezeu ” néven említi az oklevél. A 14. századtól a Dobó család birtoka. Később a Sztáray, Berényi, Barkóczy és Apponyi családoké. ...

                                               

Felsődomonya

Első említése 1412-ből származik, de a határában talált régészeti leletek tanúsága szerint már ötezer évvel ezelőtt is lakott hely volt. A falu a 14–17. században a Drugethek birtoka volt. Egy 1427-es összeírás szerint a faluban 32 porta adózott. ...

                                               

Felsőhalas

Területén már a korai paleolitikum óta éltek emberek. A mai települést 1418-ban Zsigmond király oklevelében "Rybnychke ” néven említik először. A nagymihályi és a tibai váruradalomhoz tartozott. 1451-ben "Kysrebniche ” néven szerepel, megkülönböz ...

                                               

Fenyvesvölgy

Fenyvesvölgy Sztavna az Ung folyó árterében jött létre. Nevét 1551-ben említette először oklevél Zthawna néven. 1727-ben Sztavna, 1739-ben és 1851-ben Sztavna, 1913-ban Fenyvesvölgy néven írták. 1910-ben 1128 lakosából 100 magyar, 131 német, 894 ...

                                               

Fogas (település)

1405-ben említik először előbb "Zavada ” néven, majd a század második felétől mai szlovák "Zavadka ” nevén. Zsigmond király a 15. század elején a nagymihályi uradalomhoz csatolta. A 18. század végén, 1799-ben Vályi András így ír róla: "ZAVATKA. E ...

                                               

Gálocs

Gálocs nevét a 13. században említette először oklevél. A falu az Aba nemzetség egyik birtoka és az ő idejükben véres csaták színhelye volt. Gálocs a középkorban a nevickei vár tartozékai közé tartozott, később pedig a homonnai Drugeth család bir ...

                                               

Gezsény

A 18. század végén, 1799-ben Vályi András így ír róla: "GESÉNY. vagy Gezsény. Nagy, és Kis Gesény. Tót falu Ungvár Vármegyében, földes Urai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik Sobrántzhoz más fél mértföldnyire, határja jó termékenységű, ...

                                               

Hajagos

1358-ban említik először a nagymihályi uradalom részeként. A 17. században szegény község volt 150 lakossal. A Sztáray, Szemere, Daróczi és Niczky családok birtokolták. A 18. század végén, 1799-ben Vályi András így ír róla: "KLOKOCSO. Elegyes fal ...

                                               

Hajasd

A falu neve szláv eredetű, mely valószínűleg az ukrán volockij, vagy a román vlah, vagy a lengyel woloski melléknévből származik. A falu 1904-ben kapta mai Hajasd nevét, melyet valószínűleg tévesen neveztek el Hajasdnak az ukrán haj volosz, volos ...

                                               

Hanajna

A község területe már a kőkorszakban lakott volt, határában a bükki kultúra emberének cserépmaradványai kerültek elő. A 9. századtól szláv település állt ezen a helyen. A mai falut 1390-ben említik először, a nagymihály-jeszenői uradalomhoz tarto ...

                                               

Havasköz

Neve víznévi eredetű. A Lykra-folyóról vette nevét, mely mellett települt. Neve valószínűleg az ősszláv ljuty nőnemű alakja, vagy a szláv ljuty szikla köznév, mivel a falu magas hegyek közt található. Ukrán nyelvészek szerint neve az ukrán nyelvj ...

                                               

Jenke

1288-ban említik először. Története során a Jenkey, Leszteméri és Nagymihályi családok birtoka. A 18. században a Mokcsay és Horváth családok birtokában találjuk. 1715-ben hét háztartás volt a faluban. A 18. század végén, 1799-ben Vályi András íg ...

                                               

Jeszenő

Nem tévesztendő össze a szlovákul azonos nevű Várjeszenő településsel. Jeszenő szlovákul Jasenov község Szlovákiában, a Kassai kerület Szobránci járásában.

                                               

Jeszenőremete

A 14. században "Remethe al. nom. Jezenew ” alakban említi először oklevél. Német jogon épült fel a század második felében. A falut magát 1412-ben említik először, de 1437-ben a 65 portából már 28 üresen állt. A lakosok között még voltak németek, ...

                                               

Ligetes

Ligetes Luh egy erdei tisztáson települt falu. Nevét 1602-ben említette először oklevél Luh néven. 1773-ban Luch, 1800 körül Luch, 1851-ben Luch, 1913-ban Ligetes néven írták. A falu a mai Ligetes nevét az 1904-es országos helységnévrendezés alka ...

                                               

Magasrév

1214-ben említik először és a 20. századig a leleszi prépostság birtoka volt. Az 1214-ben kiadott oklevélben II. Endre megerősíti a premontrei rend leleszi Szent Kereszt kolostorát birtokaiban. Az oklevél a települést "Vyzaka ” alakban említi. A ...

                                               

Nagyberezna

Nagyberezna városi jellegű település Ukrajnában, Kárpátalján. A Nagybereznai járás székhelye. Révhely tartozik hozzá. Lakosainak száma 6200 fő.

                                               

Nagyszeretva

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a 9. században korai szláv település állt, ezért valószínű, hogy azóta folyamatosan lakott volt. 1266-ban "Zirutua ” néven említik először, de neve pataknévként már 1244-ben felbukkan "aqua Zyrtu ...

                                               

Ókemence

Ungvártól északra, az Ung folyó völgyében, Nevicke és Kapuszög közt fekvő település. Ókemencénél található az Ung folyón 1941-ben átadott Ung-völgyi Vízerőmű duzzasztó- és vízkivételi műve.

                                               

Ördögvágás

1451-ben "Porupka ” néven említik először, a homonnai uradalomhoz tartozott. A 17. századtól a Csáky, majd az Andrássy család birtoka volt. Lakói mezőgazdasággal és állattartással foglalkoztak. A 18. század végén, 1799-ben Vályi András így ír ról ...

                                               

Pálóc

A település a 11-12. században keletkezett, első lakói az itteni gyepüt őrző határőrnépek voltak. A 13. században már temploma is volt, az 1332-es pápai tizedjegyzék Vid nevű plébánosát is megemlíti. Pálócot 1334-ben az egri káptalan összeírása e ...

                                               

Pályin

1302-ben "Paulyn ” néven említik először, de a falu névadó patakját már 1266-ban is említi okirat. A falunak már a 13. században volt temploma, mely az egri egyházmegyéhez tartozott. Ez a templom a mai templom helyén állt és temető vette körül. K ...

                                               

Patakújfalu

Neve szláv víznév eredetű, a falu ugyanis a Sztuzsica patak mellett jött létre. Jelentése az ukrán, hucul eredetű sztuzsa szó, képzővel ellátott változata, melynek magyar jelentése: hideg, fagy, nagy hideg.

                                               

Porosztó

1412-ben "Porosthohaza ” néven említik először, a tibai váruradalomhoz tartozott. 1427-ben 31 portája volt. 1437-ben "Porozlohaza a n. Jakabhaza ” néven szerepel. A 18. század elejére majdnem elnéptelenedett, 1715-ben 9 háztartása volt. A 18. szá ...

                                               

Sárosmező

1417-ben szerepel először írásos dokumentumban. 1670-ben kétszintes udvarházat említenek itt. A 18. század végén, 1799-ben Vályi András így ír róla: "Sáros Polyánka. Tót falu Ungvár Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és ...

                                               

Sóslak

Sóslak falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Nagybereznai járásban. Ungvártól 56 km-re északkeletre az Ung partján fekszik. Domafalva tartozik hozzá. Nevét az itt folyt sóbányászatról kapta.

                                               

Sóhát

1910-ben 1570, többségben ruszin lakosa volt, jelentős német és magyar kisebbséggel. A trianoni békeszerződésig Ung vármegye Nagybereznai járásához tartozott. 1991-ben körülbelül 1700 görögkatolikus lakosa volt.

                                               

Solymos (Szlovákia)

A település keletkezési ideje nem ismert, első írásos említése Luxemburgi Zsigmond 1417-ben keltezett oklevelében történt "Solmus ” alakban. Első lakói valószínűleg királyi solymászok lehettek. A Sztáray család birtoka volt. 1427-ben 18 portája a ...

                                               

Székó

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban is éltek emberek. A mai települést 1412-ben említik először. Több nemesi család birtoka volt. 1427-ben 21 adózója lakta. 1599-ben 25 adózót számoltak itt. Később, főként a 18. száz ...

                                               

Szenteske

A települést 1300 körül alapították, 1386-ban "Zenthushaza ” néven említik először. Helyi nemesi családok birtoka volt. A 15. században említést tesznek a falu malmáról is. 1427-ben 10 portáig adózott. 1599-ben 8 ház állt a településen. 1715-ben ...

                                               

Szerednye

Szerednye, oroszul Среднее), szlovákul Seredné) városi jellegű település Ukrajnában, Kárpátalján, az Ungvári járásban.

                                               

Szirénfalva

Nagykapostól 11 km-re délkeletre, a Szirén-patak mellett, a Latorca jobb partján fekszik. A Szirén eredendően a Latorca egyik mellékága volt, mely a Latorcából indult és oda is érkezett. Az 1950-es folyószabályozás hatására a Szirén jelenleg a La ...

                                               

Szürte

Szürte, korábban Струмківка, oroszul Струмковка, szlovákul Surty). falu Ukrajnában, Kárpátalján, az Ungvári járásban fekszik.

                                               

Tarna (település)

1249-ben abban az oklevélben említik először, melyben Szobeszláv fia Péter és felesége Agáta három falut, Tarnát, Vinnát és Zalacskát lányainak, Katalinnak és Petronellának adományozza. Az oklevél a települést "Turnua ” alakban említi. 1258-ban P ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →