★ Free online encyclopedia. Did you know? page 241                                               

Felsőszúcs

Szúcsot 1208-ban "Suchan" néven említik először. 1244-ben "Zudczan" alakban szerepel oklevélben. Felsőszúcs alapítása az 1350 és 1400 közötti időszakra tehető, amikor az első lakosok letelepedtek a mai község helyén. Első írásos említése az 1598- ...

                                               

Felsővadas

A község területén már a korai bronzkorban éltek emberek, később a lausitzi kultúra népe telepedett itt meg. Ők a Ľadonhora nevű hegy tetején erődítményt is építettek. A mai települést a 14. század második felében alapították, 1386-ban "Silva Vad ...

                                               

Felsővisnyó

1393-ban "posessio Vysnew" alakban említik először. 1438-ban "Wyssnova", 1439-ben "Felfalu", 1474-ben "Wysnyewe", 1598-ban "Wysnowe" alakban szerepel az oklevelekben. Részben a litvai, részben a sztrecsnói uradalom része volt. Régi templomát 1514 ...

                                               

Felsőzáros

A települést 1475-ben "Zaryecze" alakban említik először. 1504-ben "Zaryczy", 1512-ben "Zaryacze", 1598-ban "Zareche" alakban szerepel az írott forrásokban. Lednic várának uradalmához tartozott. 1598-ban 21 ház állt a településen. 1720-ban 3 malm ...

                                               

Fenyvesszoros

Fenyvesszoros község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Csacai járásban. 2011-ben 3583 lakosából 3376 szlovák volt.

                                               

Fűrészfalu

Fűrészfalu község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Nagybiccsei járásban. 2011-ben 1176 lakosából 1161 szlovák volt.

                                               

Gallyas

A község területén a korai bronzkorban a lausitzi kultúra erődített települése állt. Román stílusú templomát valószínűleg a 13. században építette a gróf Cseszneky család. A kőfallal megerősített, erődítményként is szolgáló templomot III. András ...

                                               

Gerebes

1438-ban "Povina" alakban említik először, ekkor a budatíni váruradalomhoz tartozott. A falut teljesen körbeveszi az erdő, amely a címerében is kifejezést nyer. 1507-ben "Powyne", 1598-ban "Powinna" alakban említik. 1598-ban 10 portája és egy mal ...

                                               

Gergőfalva

A község területe már a szláv betelepülést követő időszakában lakott volt, ezt bizonyítják a 10. századtól a 12. századig használt szláv temető maradványai. A mai települést 1393-ban egy oklevélben "via Harohania sen de terra abbatis de Scala" al ...

                                               

Györkeháza

Györkeháza község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Zsolnai járásban. 2011-ben 1068 lakosából 1051 szlovák volt.

                                               

Harmatos

Harmatos község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Zsolnai járásban. 2011-ben 2973 lakosából 2919 szlovák volt.

                                               

Határújfalu

Határújfalu község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Csacai járásban. 2011-ben 1301 lakosából 1274 szlovák volt.

                                               

Hatna

A község területén a Marikói-pataktól északra ősidők óta két erődítmény állt, melyeknek területéről a legkorábbi cserépmaradványok az i. e. 3. évezred-ből származnak. Az erődítményeket később a bronzkor és a vaskorban itt élt népek vették birtokb ...

                                               

Havas

1426-ban "Szneznych" alakban említik először, a sztrecsnói uradalomhoz tartozott. 1438-ban "Sznesznicze", 1439-ben "Sneznice", 1511-ben "Zneznycza" alakban szerepel az írott forrásokban. 1511-ben az óvári uradalom része lett. 1598-ban egy malom é ...

                                               

Hornyán

1352-ben "Hornyan" néven említik először. 1433-ban "Hornian", 1598-ban "Hornian" alakban szerepel az írott forrásokban. A trencséni váruradalom része volt, később a Dezsericki család és mások birtoka volt. Miután lakói a husziták elől elmenekülte ...

                                               

Horóc

1259-ben "Gown" néven említik először. 1262-ben "Gowor", 1450-ben "Horowcz", 1460-ban "Horowecz" néven szerepel az írott forrásokban. Birtokosai a Horoveczky, Dulovszky, Nozdrovichky, később a Madocsányi családok voltak. 1515-től a lednici várura ...

                                               

Jeszenye

A mai falu területén a 7. és 11. század között korai szláv település állt. A mai falut 1407-ben "Yesenov" alakban említik először, amikor Lambert fia István volt a falu bírája. Neve a szláv jeszeny = kőrisfa főnévből származik. 1474-ben "Jasenyow ...

                                               

Kasza (település)

Illavától 2 km-re északkeletre, a Vág bal partján fekszik. Jelentősebb részei Rudé, mely az Illava felől bejövő úttól Zsolt falu irányába húzódik, Újkasza Nová Košeca a község északkeleti részén, Planina amely Vágbeszterce irányában terül el, Plo ...

                                               

Kelebény

Kelebény a Beszterce-völgy egyik legrégibb települése, mely valószínűleg a korai szláv időktől fogva folyamatosan lakott. Neve pataknévként 1417-ben Karásznó határleírásában szerepel először. Egy évvel később a karásznói határkijelölésben szerepe ...

                                               

Kenyered

A település Kővágás határában erdőirtással keletkezett. Neve személynévi eredetű, a Konerad név először 1331-ben bukkan fel írott forrásban. A község első említése 1490-ben "Hynyarad" alakban történik, a Paraznói és Athalmy családok birtoka volt. ...

                                               

Kesnyő

A mai község területén a kőkorszakban a lengyeli kultúra települése állt. A korai bronzkorban a lausitzi kultúra népe élt itt, melynek temetőjét is megtalálták. A falu területén már a 8. században szláv erődítmény állt, a 13. században ennek köze ...

                                               

Kiscserna

A mai Kiscserna területén egykor a puhói kultúra települése állott. A települést 1471-ben "Kys Charna" néven említik először. 1474-ben "Cherna Parva", 1520-ban "Kys Cherna" néven említik. Litva várának uradalmához tartozott, később a vágbeszterce ...

                                               

Kislednic

1339-ben "terra Lednicz" alakban említik először. 1384-ben "Lednycza", 1510-ben "Nag Lednycze" néven szerepel. A vágbesztercei váruradalomhoz tartozott. 1598-ban 28 ház állt a községben. 1720-ban 13 adózója volt. A község első pecsétje 1783-ból s ...

                                               

Kisradna

A falut 1329-ben "Garadna Superior" néven említik először. 1332-ben "Granna", 1439-ben "Kys Hranna", illetve "Felsewradna" alakban szerepel. Temploma a 11. században épült, először 1332-ben a pápai tizedjegyzék említi. A Pogány nemzetség birtoka, ...

                                               

Kiszucaújhely

1254-ben IV. Béla király oklevelében "Terra Jesenin" néven említik először, amikor a birtokot a király a tatárjárás alatt tett szolgálataiért Szobeszláv fiának Bohumír comesnek adja. azelőtt a terület a trencséni várispánsághoz tartozott. 1321-be ...

                                               

Kosárfalva

A falu Jeszence határában keletkezett a nagybiccsei uradalom területén. 1525-ben "Spapradna" alakban említik először, a nagybiccsei váruradalomhoz tartozott. 1594-ben 39 ház állt a településen. 1720-ban 81 adózója volt. 1784-ben 743 házában 555 c ...

                                               

Kővágás

Kővágás község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Zsolnai járásban. 2011-ben 1823 lakosából 1793 szlovák volt.

                                               

Kunfalva

A falu keletkezése az 1228-as évszámhoz köthető, amikor az egyházi források szerint az első templom épült. A falu rajeci uradalomhoz tartozott. A templom felépülése a rajeci uradalom egy részének II. András király által az esztergomi káptalan rés ...

                                               

Láz (Szlovákia)

Puhótól 15 km-re északnyugatra fekszik, 14 km hosszúságban húzódik Alsórétfalutól a morva határig. Teljes területe 50 km2, két korábbi településből Lázból és Lázaljából egyesült. Főbb településrészei: Tisové, Dubková, Potok, Rieka, Mladoňov és Če ...

                                               

Lednicróna

Puhótól 7 km-re délnyugatra, a Fehér-Kárpátok és a Sztrázsó-hegység között a Vág jobb partján, 270 m tengerszint feletti magasságban, az 507-es út mentén fekszik. A Fehér-Kárpátokban eredő és a Vágba torkolló Lednic-patak szintén érinti. Kiserdő, ...

                                               

Lejtős

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a 9. században szláv település volt. A sírokban talált tárgyak a budatíni várban található Vágmenti Múzeumba kerültek. 1321-ben "Sverepecz" néven említik először. 1369-ben "Suerepech", 1396-ban " ...

                                               

Litó

A település feltehetően a 12. században szlovákok betelepülésével keletkezett. Első írásos említése 1389-ben a Mednyánszky család levéltárában fennmaradt okiratban történik. Ugróc várának uradalmához tartozott. A 13. század végén Csák Máté szerez ...

                                               

Lótos

A mai község területét 1438-ban királyi adományként Hatnai György és László kapták. A falu a 17. század első felében keletkezett, az 1662. évi urbáriumban "Litisse" néven említik először. Sztrecsno várának uradalmához tartozott. 1784-ben 122 házá ...

                                               

Majosfalva

1419-ben "Vasarfalva", 1438-ban "Vassanfalua", illetve "Mayusfalwa" néven említik. 1504-ben "Moysfalwa", 1526-ban "Moys" alakban tűnik fel az oklevelekben. Neve a régi magyar Mojs személynévből származik. A Mojs és a Záborszky család birtoka volt ...

                                               

Marsófalva

Marsófalva község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Nagybiccsei járásban. 2011-ben 814 lakosából 799 szlovák volt.

                                               

Mézgás

1389-ben "Negowycha" néven Luxemburgi Zsigmond adományleveklében említik először, melyben az ugróci uradalmat Stíbor vajdának adja. 1439-ben Albert király oklevele "Myzgoucz" néven említi Beckó várának tartozékaként. Ezután a Bánffy család birtok ...

                                               

Mikosfalva

Mikosfalva község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, az Illavai járásban. 2011-ben 1010 lakosából 950 szlovák volt.

                                               

Nagybiróc

1300-ban említik először, ekkor a gróf Cseszneky család kezén lévő Trencsén várának tartozéka volt. 1300 és 1321 között Csák Máté birtoka volt, majd halála után a királyra szállt. 1439-ben Albert király feleségének adta, ekkor "Byroucs" néven eml ...

                                               

Nagycserna

A mai község területén a történelem előtti időkben a puhó kultúra népe lakott. A mai települést 1361-ben "Nagh Cherna" alakban említik először. 1477-ben "Cherna", 1476-ban "Czerna", 1512-ben "Czerna", 1598-ban "Nagy Cherna" néven szerepel az írot ...

                                               

Nagyhelvény

1276-ban "Hleulan" néven említik először. 1323-ban "Maior villa Holewna", 1398-ban "Helwen", 1439-ben "Naghelwen", 1472-ben "Chliewen", 1501-ben "Chlewan" néven említik. A középkorban Trencsén várának tartozéka, majd a gróf Cseszneky család birto ...

                                               

Neszlény

A falu keletkezéséről nincs pontos adat, csak valószínűsíthető, hogy a 13. században jött létre. Első írásos említése Nezlusa néven 1367-ből származik és a Festetics család levéltárában található okiratban szerepel. Nemesi községként nem tartozot ...

                                               

Óbeszterce

A település 1417-ben szerepel először a nyitrai püspök oklevelében. 1498-ban alapítottak itt vámszedőhelyet, mely a Lengyelország menő kereskedelmi forgalmat ellenőrizte. A 16. században vlach pásztorok telepedtek itt le. A község területe ekkori ...

                                               

Ösvényes

Területén már a bronzkorban éltek emberek, a lausitzi kultúra települése állt itt. A falu a 16. század második felében a vlach jog alapján keletkezett a budatíni váruradalom területén Újhelymogyoród határában. Első írásos említése 1569-ből szárma ...

                                               

Pásztorzávod

Pásztorzávod község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Zsolnai járásban. 2011-ben 233 lakosából 227 szlovák volt.

                                               

Pázsitos

Pázsitos község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Kiszucaújhelyi járásban. Pázsitos és Lapus községek egyesülése.

                                               

Peredmér

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a bronzkorban a lausitzi kultúra települése állt. Számos lelet került elő a vaskorból és a 12. - 13. század közötti időszakból is. A leletek általában a zsolnai múzeumba kerültek. A települést 11 ...

                                               

Peres (Báni járás)

1232-ben "Provta" alakban említik először. 1323-ban "Protha", 1370-ben "Prauota", 1598-ban "Prawoticz" néven szerepel az írott forrásokban. A Dejméndi család birtoka volt. 1598-ban 21 ház állt a településen. 1720-ban 10 adózója volt a községnek. ...

                                               

Pocsaró

1466-ben "Zpocernoie Lhotta", 1471-ben "Pocherova Lhota", 1498-ben "Pocharowa Lhota, Poczarowa", 1500-ban "Pocharowa Lehotha" néven említik. A vágbesztercei uradalomhoz tartozott, részben pedig a Kartuz és Brigant családok birtoka volt. 1598-ban ...

                                               

Poroszi

1208-ban "Prus" néven említik először. 1389-ben "Prúzy", 1419-ben "Prwsy" alakban szerepel az írott forrásokban. 1389-ben Zayugróc várának uradalmához tartozott, később a trencsén-báni uradalom része lett. 1598-ban malma és 17 háztartása volt. 17 ...

                                               

Radola

Területén a történelem előtti időkben a puhói kultúra népe élt. A falut 1332-ben említik először, a budatíni uradalom része volt. 1439-ben "Radolie", 1507-ben "Radula", 1598-ban "Radollya" néven említik. 1598-ben 10 háza volt. 1720-ban 13 adózójá ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →