★ Free online encyclopedia. Did you know? page 235                                               

Lengvárt

Lengvárt, község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Lőcsei járásában. 2011-ben 541 lakosából 521 szlovák volt.

                                               

Leszkovány

Leszkovány község Szlovákiában a Kassai kerület Iglói járásában. 2011-ben 292 lakosából 286 szlovák volt.

                                               

Lublókorompa

1342-ben említik először, az ólublói uradalom része volt. 1412 és 1772 között zálogként Lengyelországhoz tartozott. 1551-ben Zsigmond Ágost lengyel király vámszedési joggal ruházta fel és mentesítette az adófizetés alól. Vámállomása az egyik legf ...

                                               

Margitfalva

Főnikszhuta vagy Főnixhuta nevű településrészét a 18. században a Rolló család alapította a környéken kitermelt réz feldolgozására. 1879-ben a kohókat már csak faszén égetésére használták, majd 1885-ben végleg bezárták.

                                               

Menguszfalva

A falu a 13. században keletkezhetett, sokáig a savniki apátság birtoka volt. Első írásos említése 1398-ból származik, amikor "Mengus" néven szerepel. A 16. század a Laszki, majd a Máriássy családé. Lakói híres teknőkészítők voltak, de emellett f ...

                                               

Nagyfrankvágása

Nagyfrankvágása község Szlovákiában, az Eperjesi kerületben, a Késmárki járásban. 2011-ben 351 lakosából 347 szlovák volt.

                                               

Nagykuncfalva

A települést a 13. században a német jog alapján alapították. Első lakói a soltész által betelepített németek voltak. A települést 1297-ben említik először. 1326-ban "Kunchfalva", 1374-ben "villa Hencmanni" néven szerepel az írott forrásokban. A ...

                                               

Nagymajor

Nagymajor község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Ólublói járásában. 2011-ben 201 lakosából 127 szlovák és 57 ruszin volt.

                                               

Poprádfalu

Poprádfalu község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Ólublói járásában, Ólublótól 6 km-re nyugatra a Poprád bal partján. 2011-ben 410 lakosából 401 szlovák volt.

                                               

Poprádremete

Poprádremete község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Ólublói járásában. Közúti határátkelőhely Nowy Sącz felé. 2011-ben 662 lakosából 645 fő szlovák volt.

                                               

Prakfalva

Prakfalva község Szlovákiában a Kassai kerület Gölnicbányai járásában. 2011-ben 3397 lakosából 2885 szlovák és 141 roma volt.

                                               

Relyó

A 13. században német pásztorfaluként keletkezett az örökhaszonbéri jog alapján. Alapítója Berzeviczy Kakas magiszter volt, aki 1314-ben a vöröskolostori karthauziaknak adta. 1344-ben "Kehhelo" alakban bukkan fel az írott forrásokban. 1568-ban te ...

                                               

Rókus (Szlovákia)

A község területén már az újkőkorban is éltek emberek, a vonaldíszes kultúra és a puhói kultúra hagyta itt nyomait. A mai települést 1288-ban "Rokus" néven említik először. A falu a 13. század végén keletkezett azon a területen, melyet 1263-ban I ...

                                               

Stóla (település)

Területét 1279-ben adományozta IV. Béla király betelepítés céljára. 1314-ben a kiirtott erdő helyén bencés kolostor létesült, a falu később a kolostor körül alakult ki. A falu első írásos említése 1330-ból származik "Stoly” alakban. 1333-ban "Sta ...

                                               

Svábfalva

Svábfalva község Szlovákiában, az Eperjesi kerületben, a Poprádi járásban. 2011-ben 1228 lakosából 1185 szlovák volt.

                                               

Svedlér

A falut német bányászok alapították a 13. század elején. Eredetileg három különálló település, Alsó-, Közép-, és Felsősvedlér volt. 1333-ban Károly Róbert király mindhárom települést a szomolnoki uradalomhoz csatolta, később pedig Gölnicbányához ...

                                               

Szepesedelény

1263-ban "Odorin" néven említik először, szepesi szászok alapították a 13. század elején. 1287-ben "Odolyn", 1299-ben "Odorinum, Oderin", 1435-ben "Odorinum, Edelen" alakban szerepel a korabeli forrásokban. Első temploma 1240 körül épült, valószí ...

                                               

Szepesjánosfalva

1312-ben villa Johannis néven említik először. 1322-ben "Janus”, 1448-ban "Janofaluwa” néven szerepel a korabeli forrásokban. Az egykori lándzsás falu a 13. században keletkezhetett. 1322-ben Henrik szepesi prépost tizedét a vágsziklási kolostorn ...

                                               

Szepeskárolyfalva

1300-ban "Kaloua, Kalyawa” néven említik először, ekkor zsigrai családok birtoka. Később a rihnói váruradalom része. 1693-ban a Csákyak szerezték meg és egészen 1848-ig voltak a falu birtokosai. 1787-ben 16 háza és 152 lakosa volt. 1828-ban 28 há ...

                                               

Szepesmátyásfalva

A falu a 14. században az első soltésztelepítés idején keletkezett Nedec várának birtokaként. 1326-ban "Mathyasuagasa" néven említik először. 1340-ben "Matheusuagasa", 1352-ben "Mathiasfalva" alakban említik a korabeli források. Később a Palocsay ...

                                               

Szepesnádasd

Szepesnádasd község Szlovákiában a Kassai kerület Iglói járásában. 2011-ben 236 lakosából 230 szlovák volt.

                                               

Szepespatak

A mai település 1961-ben több kis bányásztelepülés, Iglórosztoka Ráztoky, Bindt, Felső-Hnilec és Kis-Hnilec Hnilčík egyesülésével keletkezett. A településrészek közül Kishnilec és Bindt a Máriássy család márkusfalvi uradalmának területén, Iglóros ...

                                               

Szepesrét

Szepesrét, község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Lőcsei járásában, Lőcsétől 15 km-re keletre, Szepeshelytől 3 km-re a Lucsanszka-patak völgyében. 2011-ben 125 lakosából 124 szlovák volt.

                                               

Szepestölgyes

Szepestölgyes, falu Szlovákiában, az Eperjesi kerület Lőcsei járásában. 2011-ben 346 lakosából 341 szlovák volt.

                                               

Szepesszentlőrinc

Szepesszentlőrinc, falu Szlovákiában, az Eperjesi kerület Lőcsei járásában, Lőcsétől 20 km-re északkeletre. 2011-ben 197 lakosából 186 szlovák volt.

                                               

Szlatvin

A települést a 12. században magyar telepesek alapították, első neve Szék volt. 1246-ban "Zek" néven említik először. 1336-ban "Sceek", 1428-ban "Zyk", 1460-ban "Zekelfalva", 1525-ben "Zeek sive Zlathwina" néven említik a korabeli források. A Zsi ...

                                               

Sztracena

A falut a 17. században alapították a káposztafalvi uradalom területén, első lakói bányászok voltak. Hatátában kobaltot, nikkelt, rezet bányásztak. A falunak a Gölnic jobb partján fekvő Spitál nevű része korábban Dobsinához tartozott. 1723-ban a ...

                                               

Tarcafő

Tarcafő, község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Lőcsei járásában. 2011-ben 354 lakosából 209 szlovák és 129 ruszin volt.

                                               

Újlubló

1322-ben "Nova Lublo ” néven említik először, amikor Drugeth Fülöp szepesi gróf megbízást ad István soltésznak arra, hogy itt az örök haszonbérleti jog alapján falut alapítson. Temploma közvetlenül a falu alapítása után épült. 1342-ben "Neuliubli ...

                                               

Védfalu

Védfalu község Szlovákiában, az Eperjesi kerületben, a Poprádi járásban. 2011-ben 1088 lakosából 979 szlovák és 96 roma volt.

                                               

Vereshegy

Vereshegy község Szlovákiában a Kassai kerület Iglói járásában. 2011-ben 1009 lakosából 703 szlovák, 176 roma, 102 ruszin volt.

                                               

Vojkfalva

Vojkfalva község Szlovákiában a Kassai kerület Iglói járásában, Szepesváraljától 13 km-re délkeletre. 2011-ben 435 lakosából 418 szlovák volt.

                                               

Zakárfalva

1368-ban "Villa Zakery" néven említik először. 1374-ben "Zachari", 1390-ben "Sakar", 1477-ben "Sakaar" alakban szerepel a korabeli forrásokban. Német bányászfalu volt, mely a Gölnic völgyének bányáihoz települt. Később a német lakosságot fokozato ...

                                               

Ákos (település)

Ákos: falu Romániában, Szatmár megyében. Községközpont, melyhez Krasznamihályfalva, Újnémet és Gánás tartozik.

                                               

Almásbalázsháza

Zilahtól légvonalban 20 km-re keletre közúton 37.5 km, Zsibótól légvonalban 12 km-re délkeletre közúton 15.5 km, az Almás vizének bal partján, Kettősmező és Kendermező között fekvő település.

                                               

Almásgalgó

A falu nevét az oklevelekben 1560-ban említették először Chalgo alakban. Galgó Almás várának tartozéka volt, s mint ekkor Doboka vármegyéhez tartozó helység a Páncélcsehi járáshoz tartozott. 1560 előtt Bebek Ferenc birtoka volt. 1560-ban Somlyói ...

                                               

Benedekfalva

Neve talán a Szamos túlparti Kőd határában létezett bencés kolostor birtoklására utal. Először 1475-ben Benedfalwa, majd 1487-ben Benedekfalwa alakban említették.

                                               

Bogdánd

Bogdánd nevét az oklevelek 1383-an említették először, Bogdand néven. 1454-ben Magdand, 1475-ben Bagdan, 1543-ban Baghdand, 1547-ben Bogdan, 1553-ban Bogdaan formában írták nevét. 1383-ban Mária királynő Jakcsi mester 5 fiának, Györgynek, Istvánn ...

                                               

Csizér

1219-ben a várjobbágyok és várnépek Kraszna várához tartozó várföldként követelték vissza. Ezzel szemben a Káta nemzetséghez tartozó Magas Lénárd, Panyit fia, a Csaholyi család egyik őse megesküdött, hogy a birtokot felmenőitől örökölte. Az 1300- ...

                                               

Debren

Debren nevét az oklevelek 1387-ben említették először. 1423-ban Debren néven írták nevét. 1387-ben az aranyosi várhoz tartozó magyar faluként volt említve. 1423-ban a Kusalyi Jakcs család, Kusalyi Jakcs Dénes birtoka volt. Ő volt az, akit Zsigmon ...

                                               

Érmindszent

Érmindszent ma Adyfalva nevét 1320-ban említette először oklevél Mendzenth néven. 1414-ben Mindszent, 1430-ban, 1458-ban és 1475-ben Mendzenth, 1733-ban Mint-Szent, 1760-ban Mind-Szent, 1913-ban Érmindszent, 1957-től Adyfalva néven írták. Első is ...

                                               

Felsőnyárló

Ugyan Felsew Nyarlo alakban már 1438-ban említették, de a 17. század végéig csupán a környező falvak által használt legelőterület volt. Akkor települt, román lakossággal. A falut először 1722-ben említették Felső-Kékes-Nyárlo. Doboka vármegyéhez, ...

                                               

Felsőszék

Felsőszék nevét az oklevelek 1341-ben említették először Zeek néven. 1481-ben Zek, 1523-ban Zik, Zyk, 1546-ban Zeekh, 1760-ban Felső- és Alsó-Szék, 1808-ban Felső-Szék néven írták. Két Szék nevű település volt a régi Kraszna megyében. Az egyik Al ...

                                               

Felsőszopor

Felsőszopor nevét az oklevelek 1205-1235 között már említették Zupur néven. 1414-ben Zopor, 1543-ban Felsw Zopor, 1549-ben Felseo-Zopor néven írták. 1205-1235 között II. András uralkodása alatt a Zupur villabeli Kösön -ről írták, hogy kuruzslássa ...

                                               

Galponya

A falu nevét 1350-ben említették először az oklevelekben Galpuna alakban. 1469-ben Galponya, 1492-ben Kalponya formában írták nevét. A falu a szájhagyomány szerint egykor nem a mai helyén feküdt, hanem a Puszta nevű határrészen. Mostani helyére c ...

                                               

Gyümölcsénes

Gyümölcsénes nevét 1341-ben említette először oklevél, az Almás és Genelchenes folyók közt fekvő földrészekkel kapcsolatban. Ekkor Dancs mestert és fiait iktatták be a birtokba, azonban egy Napakur nevű ember tiltakozott beiktatásuk ellen, arra h ...

                                               

Hadad (település)

Első említése: Hodod 1334. Valószínű, hogy személynévi eredetű. A román név a középkori zárt névalakot őrizte meg. Német neve tükörfordítás eredménye Krieg háború.

                                               

Hadadgyőrtelek

Első említése 1378-ból származik. Nevét az idők során többféle változatban írták: 1351-ben Gyurgtelke, 1352-ben Gyurgtelke, 1405-ben Gyurtelek néven írták. 1462-ben Kusalyi Jakcsi György volt birtokosa, aki visszaadta Bélteki Drágfi Miklósnak. 14 ...

                                               

Halmosd

A fennmaradt néphagyomány szerint a község a magyarok bejövetelekor keletkezett. Nevét az oklevelek 1341-ben említették először, ekkor Dancs mestert iktatták be birtokába, de Gergely fia Jakab ellentmondott. Ekkor Kraszna vármegyei helység volt é ...

                                               

Ipp

1208-ban Ypu néven említi először oklevél. 1373-ban az akkor Kraszna vármegyéhez tartozó Ip birtokába Albesi Mártont iktatták be. 1438-ban Borzás János fia György és a Jakcsiak birtokot cserélnek Ipen. 1466-ban Ippi Lászlót és fiát Jánost iktattá ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →