★ Free online encyclopedia. Did you know? page 232                                               

Somos

A falut 1283-ban IV. László király oklevelében említik először. 1284-ben "Sumus ” alakban említik, ekkor birtokosa Somosi György fia Péter volt. A település a 13. században keletkezett az Aba nemzetség egy elpusztult faluja helyén, a somosi várur ...

                                               

Somosújfalu

1335-ben "Wyfolua ” néven említik először, ekkor a somosi uradalom része. 1427-ben 11 portája adózott. 1449-ig a Somosi, majd a Bocskay és Horváth családé. 1619-től a Máriássyaké, majd 1695-tól Andrássy báróé, míg 1753-tól a Dessewffy család tula ...

                                               

Sósfüred

1414-ben említik először, amikor Zsigmond király a makovicai uradalommal együtt a Czudar családnak adta. A település alapítása azonban csak a 16. században történt. Faluként történt írásos említése 1567-ből származik "Chawnyk ” alakban. 1572-ben ...

                                               

Sósgyülvész

A települést 1417-ben "Gwluez ”, "Gwluuez ” alakban említik először. 1427-ben 5 portája adózott. 1787-ben 45 házában 279 lakos élt. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "GULVIZ. Tót falu Sáros Vármegyében, földes Ura G. Csáky Uraság, lako ...

                                               

Sósújfalu

A település a 13. században keletkezett, Sóvár filiája, a Soós család birtoka volt. 1402-ben "Wyfalu ” alakban említik először. 1423-ban "Alsowyfalu ”, "Felswvyfalu ” néven szerepel, tehát ekkor már két részből állt. 1427-ben 16 portát számláltak ...

                                               

Szánkó (település)

Közvetett írásos bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a falu már a 15. században létezett. Valószínűleg a német jog alapján alapították és a falu első embere a soltész volt. Birtokosai a 15. század végén korotnoki nemesek, később a polyánfal ...

                                               

Szárazvölgy

1330-ban említik először. A 14. század során "Zokdelino ”, "Zuhadelma ”, "Zuhadolina ”, "Sokdelino ” alakban szerepel a korabeli forrásokban. Az 1332-es pápai tizedjegyzék említi templomát és Ivánka nevű papját is. A budaméri Somosi, majd a 15. s ...

                                               

Szedikert

A települést 1285-ben IV. László király adománylevele "Scegekerthe ” alakban említi először, amikor a korábban helyi nemesek kezén levő falut a nagysárosi ágoston rendi szerzeteseknek adja. A falu eredetileg nem a mai helyen, hanem a Mosurovanka- ...

                                               

Szedlice

A falut a német jog alapján létesítették a 14. század elején. A falu Szent Mihály temploma már az 1330-as években biztosan állt, hiszen a pápai dézsmajegyzék megemlíti István és János nevű plébánosát. Ez a templom még fából épült. 1330-ban "Selic ...

                                               

Szemelnye

A települést 1250-ben IV. Béla király adománylevelében "Zemelne ” alakban említik először, melyben a szemelnyei birtokot a Tekule nembeli István fiainak: Simonnak, Istvánnak és Salamonnak adja. Valószínűsíthető azonban, hogy a település már a 11. ...

                                               

Szemes

A települést 1553 és 1572 között a vlach jog alapján alapították. A makovicai uradalomhoz tartozott. 1572-ben "Semethkocze ” néven említik először. 1618-ban "Semetkocz ”, "Semetkowcze ” néven szerepel a korabeli forrásokban. Lakóinak kiváltságait ...

                                               

Szentkereszt (Eperjesi járás)

A 13. század végén soltész útján történt betelepítéssel alapították. 1318-ban a trsztenai Lacka fia Domonkos birtokát Perényi Orbán szerezte meg. 1318-ban "Scenthkerezth ” alakban említik először, majd 1330-ban "Santa Crux ” néven írják. Ugyanekk ...

                                               

Szentmihályfalva

1248-ban IV. Béla király oklevelében "Szent Mihaly ” néven említik először, de a falu valószínűleg korábban keletkezett. Ekkor már állt Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt temploma. 1403-ban a falut Sáros várának uradalmaként említik. 14 ...

                                               

Széprét

A falu a német jog alapján keletkezett a 13. század második felében, amikor szepesi szászokkal telepítették be. 1329-ben "Sonwyz ” alakban említik először, de már 1295-ben állt temploma, melyet Szent Márton tiszteletére szenteltek. 1331-ben említ ...

                                               

Szinyefő

A települést 1389-ben "Rezencei ” alakban említik először, a szinyei uradalom része volt. 1426-ban "Rencseso alias Zvingefev ” néven találjuk. 1427-ben 20 portája adózott, a Semsey család tulajdonában állt. 1448-ban "Synefew ”, 1457-ben "Resencho ...

                                               

Szobos

A falut a 14. század közepén alapították a radomai uradalom területén. Már ekkor állt fából épített temploma. 1414-ben "Zabus ”, "Zobos ”, 1427-ben "Soowos ” néven találjuk. 1427-ben 30 portája adózott, a makovicai uradalom része volt. A 15. száz ...

                                               

Szorocsány

Közvetett források arra utalnak, hogy a falu már 1235 előtt is létezett, ezzel a Felső-Ondava völgy legrégibb faluja. Az Aba nemzetség birtoka, a 13. század közepén a szemelnyei uradalomhoz tartozott. 1317-ben "Strachyna ” alakban Károly Róbert k ...

                                               

Szulin

Szulin a német jog alapján keletkezett az ólublói uradalom területén a 13. században. 1306-ban "Edusturnya ” néven említik először a palocsai uradalom részeként, mai nevén először 1338-ban "villa Zolonk ” alakban szerepel. 1412-től 1772-ig – az e ...

                                               

Tapolybeszterce

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban is éltek emberek. A mai település – valószínűleg soltész általi betelepítéssel – a 14. század első felében keletkezett. Első írásos említése 1312-ből származik. A Tapolytól északra ...

                                               

Tapolyhermány

A község területe már a bronzkorban lakott volt, ezt bizonyítják az itt megtalált bronzkori leletek, melyek az i. e. 13. és 8. század közötti időből származnak. A falu a német jog alapján keletkezett egy Hermann nevű soltész általi betelepítés ut ...

                                               

Tapolykomlós

A település a 12. század második felében keletkezett. 1251-ben "Cumlous ” alakban említik először. A 13. században uradalmi központ, melyhez hat falu tartozott. 1311-ben "Komlos ”, 1351-ben "Komlos alebo Nadfeu ” alakban említik a korabeli forrás ...

                                               

Tapolylengyel

A falut a 14. és 15. század fordulóján egy lengyel származású soltész alapította, valószínűleg lengyel telepesekkel. 1414-ben "Poljak ” néven említik először abban az oklevélben, melyben Luxemburgi Zsigmond a Czudar családot megerősíti a makovica ...

                                               

Tapolylippó

A település a 15. században keletkezett a makovicai uradalom területén, első írásos említése 1567-ből származik. 1600-ban 10 adózó háztartása volt. 1715-ben 8, 1720-ban 5 az adózóinak száma. 1787-ben 138 lakosa volt, akik főként juhtenyésztéssel ...

                                               

Tapolylucska

A település a 14. század közepén soltész általi telepítéssel keletkezett a komlósi uradalom területén. 1401-ben "Luchka ” alakban említik először, ekkor helyi nemesek birtoka volt. 1427-ben 21 portája adózott. 1600-ban 10 jobbágyház mellett nemes ...

                                               

Tapolynémetfalu

A falut a német jog alapján alapították a tatárjárás után, létezésének nyomát 1320-ban találjuk "Harthmanhely ” alakban. Eredeti nevét telepítő soltészáról: Hartmannról kapta. Később német lakosairól Németfalu lett a neve. 1427-ben a dézsmajegyzé ...

                                               

Tapolyortovány

A település soltész általi betelepítéssel keletkezett a 14. század közepén. Első írásos említése az 1427. évi adóösszeírásból származik. A köcsényi uradalom része és Sáros várának tartozéka. 1427-ben 20 adózó háztartása volt. 1600-ban 10 ház állt ...

                                               

Tapolysárpatak

1277-ben "Mokurlang ” néven említik először, 1320-ban "Saarpotok ” néven szerepel. Első temploma a 14. század elején épült. A középkorban a szemelnye-makovicai uradalomhoz, majd 1471-től Bártfa városához tartozott. 1427-ben 30 adózója volt. 1600- ...

                                               

Tapolytarnó

A falu 1300 körül soltész általi betelepítéssel keletkezett. 1355-ben említik először. A Tekulok és Bártfa városának birtoka volt. 1427-ben a dézsmajegyzék szerint 25 háztartása adózott. 1600-ban 15 jobbágyháza volt. 1715-ben 17, 1720-ban 11 adóz ...

                                               

Tarcadobó

1278-ban "Petwimezeg ”, "Petwmezew ” neveken említik. 1330-ban önálló plébánia. 1332-ben "Petermezew ” néven szerepel a korabeli forrásokban. 1427-ben 7 portája adózott. A 17. századig a Dobay család birtoka. Lakói zsellérek voltak. A 18. század ...

                                               

Tarcaszentpéter

A falu a Szent Péter tiszteletére szentelt templom körül alakult ki a 13. században. Területét királyi adományként egy Sinko nevű nemes, a Sebesi család őse kapta a 13. század második felében. 1304-ben "Scenpetur ” alakban – egy birtokvita kapcsá ...

                                               

Tarkő

Tarkő várát a 13. században a Berzeviczyek építették a Kassáról Lengyelországba vezető kereskedelmi út védelmére, majd a rokon Tarkőieké lett. A falu a vár szolgálófalujaként keletkezett a 13. században. 1248-ban "Tharkveley ” néven említik elősz ...

                                               

Terjékfalva

A település a 14. század közepén keletkezett a sóvári uradalom területén. 1385-ben "Terykfalua ” néven említik először. 1412-ben "Terjekfalva ” néven említik. 1427-ben 8 portája volt. 1600-ban 13 adózó háztartása létezett. A Tegzes, majd a Ternye ...

                                               

Ternye

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban is éltek emberek, a bükki kultúra népe élt ezen a vidéken, amely később a hallstatt korban is lakott volt. A hallstatt kori település maradványait a Lysa Stráža dűlőben 1954-ben tár ...

                                               

Tizsény

A települést 1379-ben említik először abban az oklevélben, melyben I. Lajos király a Czudar családot megerősíti a szorocsányi uradalom birtokában. Ebben az időben ugyanis Tizsény a szorocsányi uradalomhoz tartozott, melyet 1379-ben a Czudar csalá ...

                                               

Tizsite

A település 1282 után az Aba nembeli Sándor általi betelepítéssel keletkezett. 1299-ben "Chizete ” néven említik először. A lipóci váruradalom részeként az Aba nembeli Péter és Sándor fiainak birtoka. A birtok megosztása 1282-ben úgy történt, hog ...

                                               

Tölgyed

1327-ben említik először, amikor Károly Róbert király a falut Fóny Balázsnak és Jánosnak adja. A család azonban csak a 14. század közepéig birtokos a településen. Fóny Balázs halála után, 1352-ben birtokait Czudar Péter szerezte meg és az akkori ...

                                               

Trocsány

A település egy, a Szentháromság tiszteletére szentelt templom körül keletkezett 1100 körül. Nevét is a templom patrónusáról kapta Sv. Trojica = Szentháromság. Első írásos említése 1277-ből származik. Kezdetben helyi nemesek birtoka volt. 1427-be ...

                                               

Turina

Várát 1298-ban "Kerekkő ” néven írják, neve alapján az Aba nembeli Vejte fia Bodon építtette. Ez évben a rokon Somosiak foglalták el, valószínűleg akkor pusztulhatott el, és már nem építették újjá. 1299-ben és 1435-ben "Makovica ” néven említik. ...

                                               

Úszfalva

A 13. századtól a 19. századig a Tekule nemzetségből származú Úsz család birtoka volt. 1370-ben "Wzfalua ” alakban említik először, de a község honlapja szerint már 1280-ban van róla írásos feljegyzés "Uzfalva ” néven. Első temploma már a 14. szá ...

                                               

Úszpeklény

A települést a 14. század elején alapították a német jog alapján. 1337-ben "Herdunghau ” néven említik először. A Tekule nembeli Usz család birtoka volt. 1339-ben "Herdegenshau ”, 1354-ben "Peklen ”, 1360-ban "Nemethfalu alebo Puklen ” néven emlí ...

                                               

Vajkvágása

A települést a német jog alapján alapították a radomai uradalom területén 1325 után. Nevét Valkó nevű első bírájáról kapta. 1382-ben "Balkuagasa ” néven írják. Az 1427-es adóösszeírás szerint 15 portája adózott a tarkői uradalomnak. 1449-ben "Wal ...

                                               

Váradka

A falu a 15. században soltész általi betelepítéssel keletkezett, első írásos említése 1470-ben történt. A makovicai uradalom része volt. 1492-ben "Warathka ” néven említik. 1600-ban malommal és 3 adózó háztartással rendelkezett. 1715-ben 16, 172 ...

                                               

Vargony

A község területén már az újkőkorban is éltek emberek, ezt bizonyítják az itt talált halomsírok. A mai települést a 13. század végén a német jog alapján alapították, 1393-ban "Wargon ” alakban említik először. Nevét valószínűleg első bírájáról ka ...

                                               

Varjúfalva

A település valószínűleg már a 13. század előtt is létezett, azonban csak 1420-ban említik először. 1427-ben 12 háztartása adózott. 1600-ban temploma, plébániája, malma, nemesi kúriája és 16 jobbágyháza volt. A kaproncai uradalomhoz tartozott, ké ...

                                               

Vaspataka

II. András király 1212-ben azt a területet, ahol ma a község is fekszik, a komlósi keresztesek kolostorának adta. Nem tudjuk, hogy a falu ekkor már létezett-e, az adománylevél nem említi. 1319-ben a területet az Aba nembeli Somosy család szerezte ...

                                               

Végcsarnó

Csánki Dezső szerint a mai település elődje lehet az 1427-ben "Fekethepathak ” és "Kysfekethepathak ” néven említett település: "Feketepatak. Fekethepathak és Kysfekethepathak. 1427: Dl. 32690. Duo Fekethepatak. Fekethewpathak. 1415. 1416. Makovi ...

                                               

Végortovány

A települést 1582-ben Porubka néven említik először. Az adóösszeírás szerint 4 jobbágy és egy zsellér háztartás adózott itt. Szláv eredetű neve arra utal, hogy erdőirtványon keletkezett. 1773-ban és 1776-ban "Porubka ” néven írják. A makovicai ur ...

                                               

Végpetri

A település a vlach jog alapján soltész általi betelepítéssel keletkezett a 14. század második felében. Első írásos említése 1414-ből származik, a makovicai uradalomhoz tartozott. 1427-ben 15 portáig adózott. 1600-ban 15 ház állt a faluban. 1715- ...

                                               

Végrosztoka

1435-ben "Roztoka ” néven említik először, Makovica várának uradalmához tartozott. Ez az első település valószínűleg a 16. században elpusztult. A mai települést 1573 és 1598 között alapították és ruszinokkal telepítették be. A 17. század elején ...

                                               

Viskó (település)

A település soltész általi betelepítéssel keletkezett a 14. század második felében. Első írásos említése 1414-ben történt, a makovicai uradalomhoz tartozott. 1427-ben 30 adózó háztartása volt. 1600-ban 10 jobbágyház állt a településen. 1715-ben 9 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →