★ Free online encyclopedia. Did you know? page 230                                               

Ilonc

Ilonc falu Szerbiában, a Vajdaságban, a Dél-bánsági körzetben. Közigazgatásilag Alibunár községhez tartozik.

                                               

Jankahíd

Jankahíd nevét 1221-ben említette először oklevél, mint az ittebői prépostság birtokát. 1332-1337. közt neve szerepelt a pápai tizedjegyzékben is, mely szerint ekkor már plébániája is volt. Gróf Mercy térképén Passin-Jankait néven, a becskereki k ...

                                               

Kanak

Saruld nevét az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékekben Zoruld, Soruld néven említették. 1438-ban bizonyos rác főurak kezéből, királyi jóváhagyással, a Thallócziak birtokába jutott.

                                               

Katalinfalva

Katalinfalva település Szerbiában, a Vajdaságban, a Közép-bánsági körzetben, Bégaszentgyörgy községben.

                                               

Horvátklári

Klári falu Szerbiában, a Vajdaságban, a Közép-bánsági körzetben, a szerb–román határ szomszédságában. Közigazgatásilag Magyarcsernye községhez tartozik.

                                               

Kumán

Kumán -ról az első adatok a középkorból maradtak fenn. A település átvészelte a török hódoltságot is, nem néptelenedett el ekkor sem. 1717-ben a becskereki kerülethez tartozott, ekkor 13 házat írtak itt össze. A Mercy-féle térképen Kuman néven az ...

                                               

Magyarcsernye

Magyarcsernye községhez a következő települések tartoznak zárójelben a szerb név szerepel: Klári Радојево / Radojevo. Magyarcsernye Нова Црња / Nova Crnja. Leónamajor Војвода Степа / Vojvoda Stepa. Tóba Тоба / Toba. Szerbcsernye Српска Црња / Srp ...

                                               

Óléc

A falut még 1830-ban Barách Lajos telepítette, akiről a Barácháza nevet kapta. A település nevét 1889-ben változtatta Óléczre, mikor Dániel Pál megvette. A település földesurai a Barách és a Dániel családok voltak, a Dániel család még az 1900-as ...

                                               

Párdány

Ezen a környéken feküdt egykor Ikerhalom is, mely eredetileg a Bár–Kalán nemzetség birtoka volt. 1280-ban a birtokot az e nemzetséghez tartozó II. Marján a margitszigeti monostornak hagyományozott. 1410-1461-ben Ikerhalom Keve vármegyéhez tartozo ...

                                               

Sándoregyháza

Sándoregyháza egyike a Dél-bánság három bukovinai székely településének a másik kettő Székelykeve és Hertelendyfalva. A falu 1876-ban az egykori Határőrvidéken, Ivanova község Duna által elpusztított területén települt. Először 200 bolgár és néme ...

                                               

Számos

Számos egykor az alibunári járáshoz tartozott, mely az egykori Határőrvidék területén, Nagylajos községgel együtt, 1804-ben települt. A falu nagyobb birtokosai Teodorovics János és fiai voltak. A középkorban a közelében feküdt Otvánteleke falu is ...

                                               

Szárcsatelek

Szárcsatelek Szárcsa település része 1947. óta a szerb Vajdaság Közép-bánsági körzetének Torontálszécsány községében. Azelőtt önálló község volt.

                                               

Szekerény

Szekerény neve régebben Szefkerin, temesmenti nagyközség. A település a török hódoltság alatt is lakott hely maradt. Az 1717. évi kincstári összeíráskor a pancsovai kerülethez tartozó községek között szerepelt 27 lakott házzal. A falu a gróf Merc ...

                                               

Szentjános

Szentjános falu Szerbiában, a Vajdaságban, a Dél-bánsági körzetben. Közigazgatásilag Zichyfalva községhez tartozik.

                                               

Tóba

Tóba az újabb alapítású települések közé tartozik, mely 1848-ig Nagy-Tóba néven önálló puszta volt. A szenthubert-tóbai uradalmat 1789-ben gróf Zichy Ferraris Róbert tábornagy alapította, akinek a leányát gróf Zichy-Ferraris Ferenc altábornagy ve ...

                                               

Torontálalmás

E területen már a történelem előtti időkben volt emberi település. A település fejlődése két periódusra oszlik, az egyik a Vinča kultúrához, a másik pedig a Starčevo kultúrához tartozik. Az első írott emlék a településről az 1385-ös évre tehető f ...

                                               

Torontáloroszi

Torontáloroszi település Szerbiában, a Vajdaságban, az Észak-bánsági körzetben, Nagykikinda községben.

                                               

Torontálsziget

Torontálsziget helyén már a középkorban is állhatott település, amit a határbeli Truntály nevű területen ásás és szántás alkalmával talált középkori pénzek és rommaradványok is igazolnak, azonban okleveles adatok nem maradtak fenn. E helység a tö ...

                                               

Torontáludvar

Torontáludvar Idvor már a török hódoltság alatt is lakott volt és 1717-ben a kincstári összeírásban a pancsovai kerülethez tartozónak írták, összesen négy lakott házzal. Nem sokkal később azonban teljesen elnéptelenedett, és a Mercy-féle térképen ...

                                               

Torontálújfalu

Borovszky Samu szerint: "Torontálújfalu, azelőtt csak Újfalu, a Berzava-csatorna mentén fekvő kisközség. Házainak száma 102, lakosaié 757, akik magyarok és németajkúak s leginkább római katolikus vallásúak. Postája Ólécz, távírója Istvánvölgy, és ...

                                               

Törzsudvarnok

Törzsudvarnok település Szerbiában, a Vajdaságban, a Közép-bánsági körzetben, Bégaszentgyörgy községben. Két település, Törzsudvarnok és Szőlősudvarnok egyesülésével jött létre. A települést a környékbeli magyarok csak Udvarnok néven ismerik.

                                               

Újozora

Újozora Uzdin a 18. század közepén még csak puszta volt, 1750-1761. között a becskereki kerülethez tartozott, Veliky-Usdin és Mali-Usdin néven és a délmagyarországi kincstári puszták bérlőtársasága bérelte. 1767-ben, mikor megalakult a német-báns ...

                                               

Ürményháza

Ürményháza település Szerbiában, a Vajdaságban, a Dél-bánsági körzetben, Zichyfalva községben. A Dél-bánsági szórványmagyarság egyik fontos települése.

                                               

Zichyfalva

Zichyfalvát a kincstár telepítette 1783-ban, 123 német családdal, nevét gróf Zichy Ferenc udvari kamarai tanácsos tiszteletére kapta. Első lakosai német betelepülők voltak Grabác, Kisjécsa, Nagyjécsa, Kiskomlós Ostern falvakból. 1819. március 5-é ...

                                               

Alsómogyoród

1327-ben "Maior Lyszkocz" néven említik először. 1330-ban Leszkouecz, Lieszkowecz, 1598-ban Lieskowecz néven szerepel. A Lieszkovszky-Leszkóczy család birtoka volt. 1598-ban 14 nemesi portája volt. 1720-ban 6 adóegység volt a településen, mind zs ...

                                               

Alsóosztorány

Alsóosztorány község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Zsolnai járásban. 2011-ben 733 lakosából 682 szlovák volt.

                                               

Alsószernye

A község területén már az újkőkorban emberi település állt, a vonaldíszes kerámiák népének leletei kerültek itt elő. A falut 1477-ben "Zerne" alakban említik először, a beckói váruradalom része volt. 1598-ban 64 hát állt a településen. 1720-ban 2 ...

                                               

Alsószúcs

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a bronzkorban is éltek emberek. A mai települést 1208ban "Suchan" néven említik először. 1244-ben "Zudczan", 1398-ban "Castrum Zudcze", 1429-ben "Castrum Zucha", 1439-ben "Nagh Sucha" néven szere ...

                                               

Alsótizsény

1439-ben "Chysina" néven említik először. 1483-ban "Czyzyna", 1518-ban "Chyssyna", 1598-ban "Czizinna" alakban szerepel az írott forrásokban. Kezdetben az óvári, majd a sztrecsényi váruradalom része volt. 1598-ban malma és 23 háza volt. 1720-ban ...

                                               

Alsóvadas

1359-ben "silva Waditzow" alakban említik először mint birtokot, magát a falut a 14. század végén alapították. 1419-ben "Vadychov" néven említik először mint a Rudinszki család birtokát. 1515-ben "Also Vadycho" már Sztrecsény várának uradalmához ...

                                               

Bánpecsenyéd

Bánpecsenyéd község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Báni járásban, Bántól 5 km-re délnyugatra. 2011-ben 441 lakosából 423 szlovák volt.

                                               

Bánudvard

A mai község területén már az újkőkorban emberi település állt, de a bronzkorban és nagymorva időszakban is állt itt erődített település. Udvardot 1455-ben "Odwarcz" alakban említik először. 1469-ben "Dwhoreczk", 1472-ben "Odworcz", 1520-ban "Dvo ...

                                               

Barossháza

A falu területén a Dupna-barlangban már az újkőkorban éltek emberek, pontosabban a lengyeli kultúra népessége, de találtak leleteket a 11-12. századból is. A mai települést 1272-ben "Prusina" néven említik először. 1330-ban "Prusinn", 1364-ben "P ...

                                               

Bella (Szlovákia)

1378-ban "Bela" alakban említik először. 1483-ban "Belen", 1496-ban "Bella" néven szerepel az írott forrásokban. Várna plébániájához tartozott, 1483-tól a sztrecsnói, később az óvári váruradalom része volt. Az itteni pásztorok Hunyadi Mátyástól k ...

                                               

Bellus

A régészeti leletek tanúsága szerint a falu területén már az újkőkorban és a korai bronzkorban ie. 2000–1500 körül is éltek emberek. A vonaldíszes kerámiák népének, valamint a lausitzi és a puhói kultúra népének települését és temetőjét találták ...

                                               

Berekfalu

Berekfalu község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Csacai járásban, Csacától 11 km-re délnyugatra a Kiszuca partján. 2011-ben 1955 lakosából 1858 szlovák volt.

                                               

Bobót

A falut és plébániáját 1332-ben a pápai tizedjegyzékben Bodac alakban említik először. 1439-ben Boboth néven szerepel. Részben a bát-trencséni uradalom része volt, részben pedig helyi nemesek birtoka. 1598-ban malma és 29 háza volt. 1720-ban 5 ad ...

                                               

Borcsány

Borcsány község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Báni járásban, Bántól 9 km-re délnyugatra. Kis- és Nagyborcsány 1892-es egyesítése. 2011-ben 236 lakosából 218 szlovák volt.

                                               

Boronás

A falu területe már a bronzkorban lakott volt. Ezt bizonyítják azok a leletek, amelyek 1961-ben a játszótér építésekor kerültek elő a föld alól. A megtalált tárgyak között cserépedények, amforák, bronz szekercék, sarlók, lándzsák, karperecek volt ...

                                               

Bosác

A mai falu területén már az újkőkorban is éltek emberek. Na Kopci nevű magaslatán a lelőhelyéről elnevezett ún. bosáci típusú kerámiák kerültek elő. A korai bronzkorban a lausitzi kultúra települése állt itt, melynek temetőjét is feltárták. A kés ...

                                               

Cobolyfalu

1393-ban Sablaho néven említik először, de a falu már a 13. században létezett. Temploma is állt már a 14. század első felében. 1421-1422-ben a husziták foglalták el. 1439-ben Erzsébet királyné adományából a Cillei család birtoka, ezután a trencs ...

                                               

Cselkószabadja

A települést a 14. század első felében alapították, nevét első birtokosáról Cselkóról kapta. 1471-ben "Chelkwa Lehota" néven említik először. 1510-ben "Czelkowa Lehota", 1598-ban "Czelkova Lehota" alakban bukkan fel a forrásokban. Nemesi birtok, ...

                                               

Csermely (település)

A község területén már az újkőkorban éltek emberek. A Vlč-barlangban a vonaldíszes kerámiák népének maradványait tárták fel. A bronzkorban a lausitzi kultúra népe lakott ezen a vidéken. A mai települést 1389-ben "Lehota" néven említik először. 14 ...

                                               

Dezsér

1208-ban Desir néven említik először, templomát 1332-ben említi a pápai tizedjegyzék. Neve a magyar Dezső személynév régi alakja, mely a latin Desiderius ból származik. A falu valószínűleg első birtokosáról lett elnevezve. Földesurai a Dezsericzk ...

                                               

Dombelve

Dombelve község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Csacai járásban. 2011-ben 1807 lakosából 1768 szlovák volt.

                                               

Donány

A község területe már a római korban lakott volt, ezt bizonyítják az itt előkerült az i. e. 1. századból származó kerámia leletek. 1471-ben említik először a lednici uradalom részeként. A 15. században a Felvidék északnyugati területeire román pá ...

                                               

Dunajó

A község területén már a 9. században szláv település volt. A mai falut 1498-ban említik először. 1582-ben a budatíni váruradalomhoz tartozott. 1598-ban 7 ház állt a faluban. Lakói ősidők óta mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoztak. A ...

                                               

Facskó

A település a 14. században a német jog alapján keletkezett. 1351-ben "Luchka" alakban említik először erdeivel és rétjeivel kapcsolatban. Nevét valószínűleg alapítójáról, vagy első bírójáról kapta. 1469-ben "Fachko", 1471-ben "Fachkwa Lhota", 15 ...

                                               

Felsőmogyoród

1330-ban "Leszkouecz" alakban említik először. 1409-ben "Felseu Lezkouch", 1493-ban "Kys Lezkowcz", 1519-ben "Superior Lyskwa" alakban szerepel az írott forrásokban. Több nemesi család birtoka volt. 1598-ban 22 háza volt. 1720-ban 11 adózója volt ...

                                               

Felsőricsó

Felsőricsó község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Zsolnai járásban. 2011-ben 769 lakosából 709 szlovák volt.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →