★ Free online encyclopedia. Did you know? page 228                                               

Kiskürtös

Kürtöst 1251-ben "villa Cvrtus" alakban említik először. Kiskürtös külön 1482-ben "Kyskwrthes" alakban szerepel először írott forrásban. Története során több nemesi család birtokolta. 1594 és 1593 között a török hódoltság része volt. A 17. század ...

                                               

Kislibercse

A település Somorkő várának uradalmán keletkezett a 13. században, 1335-ben "Leberchee" alakban említik először. Kislibercse önállóan 1387-ben "Kyslyberche" néven szerepel először korabeli forrásban. 1554 és 1593 között török megszállás alatt áll ...

                                               

Lentő

A falu a 14 15. században keletkezett, 1446-ban "Kozmalehotha" néven említik először. Egy évvel később "Linterlehothaya a. n. Kozmahaza" alakban szerepel. Divény várának uradalmához tartozott, majd a 17. század közepétől Kékkő várának tartozéka v ...

                                               

Lónyabánya

A bányászati tevékenység első nyomai 1247-1250 körül tűnnek fel a település határában, amikor főként aranyat, ezüstöt és rezet bányásztak itt. A falu első említése 1336-ból származik, a divényi uradalom része volt. A későbbiek során Lonia ", Loni ...

                                               

Losonctamási

A falu első említése IV. Béla király 1247. augusztus 3-án, Zólyomban kibocsátott oklevelében "Tamasy” alakban történik. Több nemesi család birtoka, majd a divényi és a halicsi uradalom része. 1351-ben I. Lajos oklevelében szerepel. 1469-ben a div ...

                                               

Málnapatak

1212-ben említik először, első birtokosa ekkortájt Fülek és Hollókő ura, a Kacsics nemzetség. Később Ozdin várának tartozéka volt, amely abban az időben ellenőrzés alatt tartotta a Felső-Ipolymentét. A 15. században a vár uradalmával együtt a hus ...

                                               

Maskófalva

A község területén ősidők óta élnek emberek. Határában a pilinyi kultúra, a korai bronzkor emberének települését tárták fel. Maskófalvát az 1332 és 1337 között kelt pápai tizedjegyzék "Moscvilla" néven említi először. 1385-ben "Maskfalu et Lehota ...

                                               

Medveshidegkút

A falu a 13. század második felében keletkezett Egyházasbást határában. 1304-ben "Hydegkwth" alakban említik először. A 14. században a Kacsics nemzetség birtoka. A 15. században Somoskő várának tartozéka, majd a 16. századtól több nemesi család ...

                                               

Miksi

1370-ben említik először. Vályi András szerint "MIKSI. Miklusovce. Magyar falu Nográd Várm. földes Ura G. Forgách Uraság, lakosai többfélék, fekszik Losonczhoz nem meszsze, és annak filiája, határja néhol soványas." Fényes Elek szerint "Miksi mag ...

                                               

Nagydaróc

A mai község területén már az újkőkorban is éltek emberek, a régészeti leletek tanúsága szerint a vonaldíszes kerámiák népe lakott ezen a vidéken. Nagydaróc valószínűleg már a 13. században is létezett, nevét az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék ...

                                               

Nagylám

A település a 14. században keletkezett, de csak 1573-ban, Laam néven említik először. Kezdetben a divényi uradalom, majd a 17. századtól a kékkői váruradalom része volt. A 18. században sörfőzde működött a községben. 1828-ban 59 háza és 440 lako ...

                                               

Nagylibercse

Várát a Kacsics nemzetség Folkus ágából származó Libercsei-család emeltette 1271-ben. Templomát szintén a Libercseiek építtették a 14. században. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Gácsi járásához tartozott.

                                               

Nemesfalva

A falu a 14. században keletkezett, 1436-ban Mlagho néven említik először. A 16. század végétől a divéki uradalom része volt. Később a sági uradalom része. 1828-ban 19 házában 146 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, állattartással, faeszközök készí ...

                                               

Nógrádszenna

1249-ben "Seyna" néven említik először. 1269-ben "Szena ", Szenna" alakban szerepel. A 13. századtól 1554-ig mezőváros, majd 1593-ig a török hódoltság része volt. A felszabadítás után a divényi, majd a kékkői váruradalom része. A 18. században sö ...

                                               

Óbást

A régészeti leletek szerint területén a késői bronzkorban a pilinyi kultúra települése állt. A falu valószínűleg a 12. században keletkezett, 1455-ben Obasth néven említik először. Kezdetben a gömöri, majd az ajnácskői váruradalom része volt. 155 ...

                                               

Óvár

A falut IV. Béla 1245. szeptember 9-én kelt oklevelében "Olwar" alakban említik először, de valószínűleg sokkal régebbi alapítású. Az 1731-es egyházi vizitáció szerint a település temploma 1076-ban már létezett. Kezdetben Hont várának tartozéka v ...

                                               

Panyidaróc

A mai község területén a történelem előtti időkben, a késői bronzkor idején a pilinyi kultúra települése állt. A mai település valószínűleg a 13. században keletkezett, első írásos említése "Pani Darocz" néven 1573-ból származik. Több nemesi csal ...

                                               

Patakalja

A falu területén már a bronzkorban éltek emberek. Patakalja a 13. században keletkezett, első írásos említése 1393-ból származik "Potruchan" néven. 1467-ben "Petrochan", 1473-ban "Kyspotrochan", 1573-ban "Podroczan" néven szerepel az írott forrás ...

                                               

Perse

A mai község területén már az újkőkorban laktak emberek. A bükki kultúra településének nyomait, a polinai kultúra hamvasztásos sírjait, a hallstatti és laténi kultúra településeit és vasolvasztó kemencéit lelték fel. Találtak még itt kelta hamvas ...

                                               

Pinc

1326-ban "Pynch” alakban említik először. 1335-ben említik plébániáját is. 1573-ban több nemesi család birtoka volt. Lakói főként mezőgazdaságból és az Ipolyon való halászatból éltek, halászai a losonci és füleki uradalomnak adóztak. 1828-ban 56 ...

                                               

Rapp

1312-ben "Kop" alakban említik először. 1327-ben "Roph" néven szerepel írott forrásban. Története során több család birtokolta, utoljára a Coburgok. 1554 és 1593 között a hódoltság része volt, ezalatt csaknem teljesen elnéptelenedett. 1595-ben ke ...

                                               

Rárósmúlyad

Rárósmúlyad község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Nagykürtösi járásban. Rárós és Múlyad települések egyesülésével jött létre.

                                               

Süllye

A települést 1460-ban "Swlye" alakban említik először. 1461-ben "Syle", 1773-ban "Sulka" alakban szerepel a korabeli forrásokban. Somoskő várának uradalmához tartozott, majd a 17. századtól a divényi és kékkői uradalom része. 1828-ban 23 házában ...

                                               

Száraznyírjes

A mai község területén, a történelem előtti időben a hallstatti és a pilinyi kultúra települései álltak. A települést 1573-ban "Brezowa" alakban említik először. A divényi váruradalom része volt. A 17. század elején a hadak elpusztították, majd 1 ...

                                               

Szinóbánya

A település bányászfaluként keletkezett a 13. században, 1279-ben "Villa Suine néven említik először. 1342-ben "Sciuina ", "Schiuina ", 1393-ban "Zennabanya ", 1460-ban "Zwyneybanya "alakban szerepel a korabeli forrásokban. Területén aranyat, ezü ...

                                               

Tósár

A település a 14. században keletkezett, 1467-ben "Thosoncza" alakban említik először. A divényi váruradalomhoz tartozott. A mezőgazdaságon kívül lakói főként famegmunkálással, kádár- és bognármesterséggel foglalkoztak. 1828-ban 37 házában 232 la ...

                                               

Tótkelecsény

1379-ben "Kelechen" néven említik először. A divényi váruradalom része volt, majd a 17. századtól a Madách család birtoka. 1715-ben 14, 1720-ban 9 háztartása létezett. Később a Baross, a Zichy és a Forgéch családok a főbb birtkosai. 1828-ban 32 h ...

                                               

Tőrincs

Losonctól 14 kilométerre délnyugatra, az Ipoly jobb partján, a magyar határ mellett, annak Litkével átellenes oldalán fekszik. Bár nincs Nógrád megyei községgel közúti összeköttetése, távolsága légvonalban mindössze 2 kilométer a Salgótarjántól 2 ...

                                               

Tugár

A régészeti leletek szerint határában már a bronzkorban éltek emberek. Az i. e. 1500 és 1250 közötti időből a pilinyi kultúra cserépmaradványai kerültek itt elő, melyek a losonci múzeumba kerültek. I.e. 1250 és 700 között a kiétei kultúra embere ...

                                               

Várkút

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a bronzkorban is éltek emberek. A település a 13. században keletkezhetett, első írásos említése 1411-ben Hradischa alakban történt. 1435-ben "Hradissa ", 1454-ben Haradihcha ", 1573-ban Hradisti ...

                                               

Veres

A települést 1345-ben Verus alakban említik először. 1348-ban Veres néven említik. Mai hivatalos nevét csak 1948-ban kapta. A divényi uradalomhoz tartozott. A 16. és 17. században a Balassák birtoka. 1686-ban a Zichy család szerzett itt birtokot, ...

                                               

Gulner Gyula

Gulner Gyula, Gulner Gyula János – Budapest, Erzsébetváros, 1909. december 18) magyar jogász, vármegyei tisztviselő, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főispánja, Monor majd Abony országgyűlési képviselője. 1876. február 17-én országgyűlés egyik jeg ...

                                               

Abonyi járás

Az Abonyi járás Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez tartozó járás volt Magyarországon, székhelye Abony volt. Ezen a néven 1898-tól működött az addigi Kecskeméti alsó járás helyébe lépve, melynek állandó székhelye már 1886 óta Abony volt, és az 195 ...

                                               

Alsódabasi járás

Az Alsódabasi járás Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez tartozó járás volt Magyarországon, székhelye Alsódabas, majd ennek Felsődabassal való egyesülése után néhány hónapig Dabas volt. Ezen a néven 1898-tól működött az addigi Pesti közép járás hel ...

                                               

Biai járás

A Biai járás Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez tartozó járás volt Magyarországon, székhelye Bia volt. Ezen a néven 1898-tól működött, de a Pilisi alsó járás állandó székhelye már 1886 óta Bia volt. Megszűnésére 1934-ben került sor, amikor létrej ...

                                               

Budakörnyéki járás

A Budakörnyéki járás Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez tartozó járás volt Magyarországon, székhelye Budapest volt. 1934-ben jött létre a Biai járás egyidejű megszüntetésével. Ezen a néven az 1950-es járásrendezés során szűnt meg, amikor helyére ...

                                               

Gyömrői járás

A Gyömrői járás Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez tartozó járás volt Magyarországon. 1913 és 1950 között működött, nyolc nagyközség tartozott hozzá, székhelye Gyömrő volt.

                                               

Kispesti járás

A Kispesti járás Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez tartozó járás volt Magyarországon. 1911 és 1922 között működött, hat nagyközség tartozott hozzá, székhelye Kispest volt. Területe ma – Dunaharaszti kivételével – Budapest része.

                                               

Pomázi járás

A Pomázi járás Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez tartozó járás volt Magyarországon, székhelye Pomáz volt. Ezen a néven 1898-tól működött, de a Pilisi felső járás állandó székhelye már 1886 óta Pomáz volt. Megszűnésére 1940-ben került sor, amikor ...

                                               

Dersffy Ferenc

III. Dersffy István fia volt, testvérei: Bora osgyáni Bakos Jánosné és Dersffy II. Miklós honti főispán. 1594-ben főpohárnokmester és Sáros vármegye alispánja volt. Részt vett több török elleni harcban, így 1597-ben a Pápa ostromában is. Járt szö ...

                                               

Abos

Területe már a honfoglalás korában lakott volt, ezt bizonyítják az itt előkerült leletek. Először 1289-ben "Obus ” néven említi oklevél. Határában az óvár helyén az Abák építettek a tatárjárás után várat. A 18. század végén Vályi András így ír ró ...

                                               

Ábrány

A falu a 13. században keletkezett, 1320-ban említik először. A 15. században a Raszlaviczky család birtoka. A 17. században a Sennyey, Pálffy és Kapi családoké. A 18. században a Nemessányi család a birtokosa. 1787-ben 39 házában 236 lakos élt. ...

                                               

Abroncsos

A települést 1636-ban "Obruczno ” néven említik először, első lakói keletről betelepített ruszinok voltak. 1787-ben 14 háza állt. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "OBRUCSNO. Orosz falu Sáros Várm. földes Ura G. Szirmay, B. Palocsay, é ...

                                               

Ádámfölde

1259-ben IV. Béla király adománylevelében említik először, a ternyei uradalomhoz tartozott. Az évszázadok során "Adamfewde ”, "Adamfelde ”, "Ádamfolde alias Mosorew ” névalakokban szerepel. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "ÁDÁMVÖLGYE ...

                                               

Alsóhímes

1573 és 1598 között alapították a vlach jog alapján, a makovicai uradalom területén. 1600-ban "Also Pisana ” alakban említik először. 1787-ben 29 házában 187 lakos élt. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "Alsó, és Felső Piszana. Két Oro ...

                                               

Alsókomárnok

A falu a 17. század elején a vlach jog alapján keletkezett, első írásos említése 1618-ból származik "Also Komarnik ” néven. Makovica várának uradalmához tartozott. Lakói a 17. században favágással, fazsindely készítéssel foglalkoztak. 1787-ben 32 ...

                                               

Alsómerse

A települést 1567-ben "Also Meraso ” néven említik először. 1572-ben "Alsso Myresso ”, 1618-ban "Also Miroso ” alakban szerepel a forrásokban. Makovica várának uradalmához tartozott. 1787-ben 54 házában 296 lakos élt. A 18. század végén Vályi And ...

                                               

Alsóodor

A falut az 1330-as években a német jog alapján Orlik bíró alapította. 1357-ben "Orlyuagasa ” néven említik először. A szorocsányi uradalomhoz, majd a 14. század végétől Makovica várához tartozott. 1414-ben "Orlyh ”-ként említik. 1427-ben lakói fe ...

                                               

Alsószalók

Szalókot 1214-ben említik először, ekkor 12 háza volt és már állt a Szent Anna kápolna. 1352-ben határában egy a 12. században már állt erődítményt említenek. Neve a török Szalók személynévből származik. 1289-ben "Zolouk", 1321-ben "Solovk", 1322 ...

                                               

Aranybánya (település)

Viszonylag késői alapítású falu, 1550-ben említik először. 1567-ben "Aranpatak ” néven említik. Határában 1730 és 1861 között aranybánya működött. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "BÁNYA. Zlata Banya. Tót falu Sáros Vármegyében, birto ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →