★ Free online encyclopedia. Did you know? page 224                                               

Szélkút

1332-ben Zilkuch néven említik először. A középkorban katolikus lakossága volt, amely azonban áldozatául esett az 1348 - 49-es pestisjárványnak. Ezt követően román telepedtek le itt, 1403-ban már román faluként említik meg. A trianoni békeszerződ ...

                                               

Szénaverős

Szász lakossággal települt. A vármegyei területen maradt szász falvak egyike volt – nem a Királyföldhöz, hanem Küküllő vármegyéhez tartozott. 1582-ben való az első említés tanítójáról. 1593-ban 141 telkes gazda- és 11 zsellércsaládot, 1713-ban el ...

                                               

Teremiújfalu

Első írásos említése 1263-ból származik. Református temploma a 17. században épült. 1910-ben 767 lakosa volt, ebből 754 magyar és 13 román. 1996-ban önállósodott, mint református egyházközség. 2002-ben ötéves munka után felavatták a Timóteus Refo ...

                                               

Vámosgálfalva

1910-ben 1569, többségben magyar lakosa volt, jelentős román kisebbséggel. A trianoni békeszerződésig Kis-Küküllő vármegye Dicsőszentmártoni járásához tartozott. 1992-ben 3585 lakosából 2577 magyar, 787 román, 218 cigány, 3 német volt, közülük 22 ...

                                               

Vidrátszeg

A falu nevét 1383-ban említette először oklevél Vidrazeg alakban. Későbbi névváltozatai: 1465-ben p. Vydradzeg, 1467-ben és 1519-ben p. Wydradzeg. 1466 előtt Vidrátszeg Meggyesfalvi Alárd László birtoka volt, ekkor azonban cserében Bogáti Andrásh ...

                                               

Bakamező

Bakamező nevét 1332-ben említette először oklevél Mok ~ Both néven, mint az Aradi főesperesség parochiális faluját. 1717-ben Bacomesso, 1738-ban Bago-messeu, 1761-ben Bacamesau, 1778-ban Baecames, 1808-ban Bakamező, Bakanczea, 1913-ban Bakamező n ...

                                               

Bulcs

1828-ban 337 római katolikus és 87 ortodox lakosa volt. 2002-ben 143 román nemzetiségű lakosából 108 volt római katolikus és 34 ortodox vallású. 1910-ben 449 lakosából 414 vallotta magát román és 29 magyar anyanyelvűnek, 440-en római katolikusok ...

                                               

Cella (település)

1479-ben Selle, 1607-ben Cella néven említették. Utóbbi alkalommal Rákóczi Zsigmond Cserepes Ábrahám diáknak adományozta. A török hódoltság alatt elnéptelenedett, majd többségben ortodox, részben katolikus népességgel települt újra. 1717-ben 15 h ...

                                               

Kaprióra

1337-ben Caprewar alakban említették. Ezzel Kiss Lajos szerint az legkorábbról datált román eredetű településnév a középkori Magyarországon. Az alapjárul szolgáló căprioară szó nyelvjárási jelentése kecskegida. Talán a falura vonatkozik egy 1256- ...

                                               

Marosborosznok

Marosborosznok nevét 1437-ben kenezius de Bruznuk néven említette először oklevél. 1440-ben Brwznyk, 1477-ben Brwznik, 1808-ban Bruznik, 1888-ban Bruznik Briznik, 1913-ban Marosborosznok néven írták. 1477-ben Brwznik néven mint Solymosvár 13. tar ...

                                               

Marosnagyvölgy

Marosnagyvölgy nevét 1717-ben említette először oklevél Vallemare néven. 1808-ban Vallemáre, Váleamáre, 1888-ban Valemáre, 1913-ban Marosnagyvölgy néven írták. 1851-ben Fényes Elek írta a településről: "Valemare Ó-, Krassó vármegyében, a Maros me ...

                                               

Szabálcs

Szabálcs, Szabadfalu nevét 1440-ben említette először oklevél Zabadfalw néven, mint Solymos vár 83. tartozékát. 1597-ben Sabacz, 1808-ban Zabálcs, 1888-ban Zabalcz, 1913-ban Szabálcs néven írták. 1851-ben Fényes Elek írta a településről: "Zabalcz ...

                                               

Szolcsva

Szolcsva, Szalcsva nevét 1445-ben említette először oklevél p. Zaczwa néven. 1445-ben Zaczwa, 1508-ban Salchwa, 1468-ban p. Zalchwa, 1539-ben és 1592-ben Zelchova, 1622-ben Zalcsova, 1690–1700 között Szalcsova, 1717-ben Salschova, 1808-ban Szelcs ...

                                               

Udvarszállás

Udvarszállás fiatal település, először 1825-ben említik. Katolikus családokat telepítettek ide. Az első ide érkezett telepesek Bánátból érkezett német földművesek voltak, majd tót, és cseh telepesek is érkeztek, akik idővel elmagyarosodtak, vagy ...

                                               

Szentiványi Márton (politikus)

1837-ben ügyvéd lett, 1844-ben Liptó vármegye főjegyzője, 1848-ban országgyűlési képviselő, 1859-ben a Liptó vármegyei evangélikus esperesség felügyelője. Ugyanez évben jelent meg szeptember 1-jén a Thun-féle császári nyílt parancs, mely, mint a ...

                                               

Bobrovnik

A falu a 12. században keletkezett, királyi őrök és hódvadászok alapították. 1273-ban még Hodaz néven említik, mai nevén 1409-ben szerepel először. 1399-ben Zsigmond király Szentannai Péternek adományozza, kinek leszármazottai Bobrovniczky néven ...

                                               

Gombás (Szlovákia)

Területén egykor a puhói kultúra megerősített települése állt. A mai település 1425 előtt a soltészjog alapján keletkezett, a közeli Sztankován lakói alapították. A 15–16. században Likava várának uradalmához tartozott. 1551-ben 4 paraszti, 1 pás ...

                                               

Guotfalu

Nevét egykori birtokosáról, a Guoth családról kapta, Fiacsic nevű részét már 1267-ben említik. Goutfalva 1358-ban szerepel először írott forrásban "Ipochfalva" néven. 1445-ben "Lewstachhaza", 1773-ban "Goutowany" a neve. Nemesi község volt. 1784- ...

                                               

Háromrevuca

Háromrevuca község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Rózsahegyi járásban. Alsó-, Felső- és Középrevúca egyesülése. 1899-ben a Háromrőce nevet kapta.

                                               

Háromszlécs

1252 – due ville Scelech. 1251 – utraque Stelach a latin utraque szó jelentése: mindkét. 1572 – Zlecz Superior, Zlecz Mediocris, Zlecz Inferior. 1535 – Tres possessiones Zlech. 2001 – Liptovské Sliače. 1773 – Sliače. 1786 – Oppidum Trium Slécsch. ...

                                               

Hutti

A falu a 16. század elején keletkezett, amikor az itteni üveghutákhoz a Felső-Árva vidékéről gorálokat telepítettek ide. Első írásos említése 1545-ből származik "Huty" alakban. Birtokosai a részben udvarnoki és liptóteplai nemesek, részben a lucs ...

                                               

Ivachnófalu

A település még 1298 előtt keletkezett Liptótepla határában azon a területen, melyet Zalok fia Ivánka kapott adományként. A 13. század végén egy bizonyos Ivánka földjeként említik. 1300-ban III. András király Ivánka fiának Jakabnak adja. Ezután h ...

                                               

Jalóc

A mai Jalóc területén már a korai bronzkorban is éltek emberek, a laténi kultúra bronzeszközeit találták itt meg. A mai falu Bobróc határában keletkezett 1317-ben akkor, amikor a Jalóci-patak menti területet Panest fia Márton kapta meg. 1391-ben ...

                                               

Kelecsén

Liptószentmiklóstól 15 km-re délnyugatra a Kelecséni völgy végénél 672 m magasan fekszik. A falu határához tartozó 1955 m magas Chabenec hegy az Alacsony Tátra Nemzeti Parkhoz tartozik.

                                               

Kelemenfalu

A falu 1264-ben keletkezett Liptótepla határában, először egy Kelemen nevű földesúr birtoka volt, innen a neve. Sorsa szorosan összefügg a közeli Nagyvár Szielnic várával, melyeknek szolgálófaluja volt. A vár romjai község közelében a Chočs hegye ...

                                               

Kisbobróc

A mai község területén már a bronzkorban is éltek emberek, ezt bizonyítják az itt előkerült bronztárgyak. A falu a 13. században Nagybobróc határából vált ki, első lakói hódvadászok, erdei munkások voltak. Először 1231-ben még "Hodos" néven említ ...

                                               

Kisborove

A jellegzetes hegyi falu a 16. században keletkezett felső-árvai gorálok letelepülésével egy üveghuta környékén. Első írásos említése 1550-ből származik. 1784-ben 43 házában 299 lakos élt. 1828-ban 64 háza volt 419 lakossal. Lakói földműveléssel, ...

                                               

Konszka

Konszka község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Liptószentmiklósi járásban. A 20. század elején visszakapta régi Csikótelke nevét, de ez nem bizonyult maradandónak

                                               

Kvacsan

1256-ban IV. Béla a területet, melyen ma a község fekszik András Besztercebányai bírónak adta. A falu ezután keletkezett, 1286-ban "Kovachan" néven említik először. 1391-ben a szászfalvi Szász családé, később a liptóteplei Dvornikovitsoké. 1715-b ...

                                               

Laziszkó

Laziszkó község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Liptószentmiklósi járásban. A 20. század elején nevét Lazitelkére magyarosították, de ez nem bizonyult maradandónak.

                                               

Liptótepla

A község telülete ősidők óta lakott. Határában későbronzkori települést és temetőjét tárták fel. Előkerültek egy késő római kori és korai szláv település maradványai is. Oklevél 1264-ben említi először. A falu a 13. században a liptói óvár birtok ...

                                               

Lúzsna

A falut 1669-ben Thököly István árvai főispán alapította felsőárvai gorálok betelepítésével. A község alapító soltésze az Árva megyei Veszele községből evangélikus túlkapásai miatt a lakatlan lúzsnai völgybe száműzött Weszelovszky György soltész- ...

                                               

Magyarfalu (Liptószentmiklósi járás)

A község területén már a kőkorszaktól fogva éltek emberek. Határából 1934-ben kőbalta került elő. Mint az a település nevéből is kikövetkeztethető egyike a 12. század elején a király által létesített határőrfalvaknak. Liptó vármegyében ez az első ...

                                               

Nagybobróc

1231-ben "Bobrouch" néven II. András adománylevelében említik először. A 13. században még Kisbobróc, Behárfalu és Jalóc is hozzá tartozott. 1288-ban IV. László megerősítette Bogomir ispánt bobróci birtokában. 1310-ben vásártartási jogot kapott. ...

                                               

Nagyolaszi (Szlovákia)

A falut a francia-belga határról származó vallonok alapították a 12. század végén. 1262-ben IV. Béla adománylevelében említik először. Az alapítók egyike Gallicus János később a környék földjeinek ura lett. A 13. századi forrásokban általában lat ...

                                               

Németlipcse

Németlipcse község, egykori járási székhely Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Liptószentmiklósi járásban. Szlovák nevét az 1945-ben itt folyt partizánharcok emlékére kapta.

                                               

Paucsinalehota

Felette a Szina-hegyen, Na Jame nevű területen találták meg Szlovákia legmagasabban fekvő várhelyét, melyet a puhói kultúra népe lakott. Az erősséget később La Tène-kultúra népe is használta, sőt a római korban egészen a 4. századig használatban ...

                                               

Prószék

Területe az újkőkortól kezdve folyamatosan lakott volt. Határában a vonaldíszes kerámiák népének, a puhói kultúrának, valamint hallstatti, La Tène-i és római kori települések nyomait találták meg. Egykor szláv telep is volt a Hrádek tövében. A fa ...

                                               

Sósó

A falu a 15. században a német jog alapján keletkezett a likavai uradalom részeként. Első soltésza egy Sós nevű ember volt. 1572-ben "Sosow" néven említik először. Első lakói pásztorok, földművesek, favágók voltak. A 16. század elején vlach pászt ...

                                               

Szélporuba

Szélporuba falu Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Liptószentmiklósi járásban. A 20. század elején nevét Szelesortoványra változtatták.

                                               

Szentandrás (Liptószentmiklósi járás)

Magyarfalu határában keletkezett a 13. században, nevét Szent András apostolnak szentelt 13. századi gótikus templomáról kapta. Plébániáját 1332-ben a pápai tizedjegyzék már említi A falu neve 1352-ben is szerepel egy Bohumír nevű nemes örökségén ...

                                               

Szentanna

1396-ben "Senth Anna" néven említik először. Ekkor már állt Szent Anna tiszteletére szentelt temploma is, melyről nevét a település kapta. Birtokosa a helyi nemes Szentannay család volt, később az Allman és Dobák családok birtoka. 1784-ben 52 ház ...

                                               

Szentiván (Szlovákia)

A régészeti leletek tanúsága szerint területén a bronzkorban a lausitzi kultúra települése állt itt. A falu 13. században keletkezett azon a területen, melyet 1263-ban IV. Béla király adott Budimir comesnek a Plostin és a Bocianka-patak között. 1 ...

                                               

Szentpéter (Szlovákia)

1286-ban "Scentpeter" néven említik először, valószínűleg már ekkor állt a falu temploma. Bohumír comes, majd utódainak a Szent-Iványi családnak birtoka, akik egészen 1848-ig megőrizték az itteni birtokukat. Később a pottornyai család is birtokos ...

                                               

Szmrecsán

Környéke már a vaskorban is lakott volt, a közeli Hrádok-dombon kora vaskori erődítmény maradványaira bukkantak, leletei a Kr. e. 5 6. századból valók és a lausitzi kultúrához tartoznak. A mai település a 13. században keletkezett, 1299-ben "Zeme ...

                                               

Sztankován

A település a 14. század végén, a 15. század elején keletkezett. 1425-ben "Stankovan" alakban említik először. Nevét Sztanka nevű első bírájáról kapta. 1899-ben nevét "Sztankófalvára" magyarosították. 1425-ben Sztanka fia Péter volt a falu bírája ...

                                               

Tarnóc

Területe a bronz- és a vaskorban is lakott volt. A falu már a 12. század előtt is létezett, királyi birtok volt. 1283-ban "Tornouch" alakban említik először. 1391-ben "Tarnoch", 1406-ban "Trnoch", 1480-ban "Thernouecz", 1482-ben "Trnowecz" néven ...

                                               

Turapatak

Turapatak község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Rózsahegyi járásban. 2011-ben 226 lakosa volt, mindegyik szlovák.

                                               

Zsár

A falu a 13. század végén erdőirtással keletkezett Szmrecsán határában. Először 1349-ben említik "Zar" néven. A szmrecsáni Szentiványi család birtoka volt. Lakói faszénégetéssel, fakitermeléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak. Vályi András szer ...

                                               

Huszti járás

A Huszti járás közigazgatási egység volt Ukrajna Kárpátontúli területén. Kárpátalja középső részén helyezkedett el, nyugatról a Nagyszőlősi és Ilosvai, északról az Ökörmezői, keletről a Técsői járással, délről Romániával határos. Jelenlegi formáj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →