★ Free online encyclopedia. Did you know? page 220                                               

Hőnig

Hőnig a 14. században a német jog alapján történt nemesi betelepítéssel keletkezett. Várát 1320 és 1330 között az Ákos nembeli Micsk bán fából építtette. A települést 1330-ban "Henigsdorf ”-ként említik először. 1342-ben Nagy Lajos megengedte, ho ...

                                               

Hutás

Helyén már a középkorban is vaségető volt, melyet 1424-ben "Wasekethew ” alakban említenek. A település a 16. század második felében keletkezett, amikor a vlach jog alapján ruszin pásztorokat telepítettek területére. Írott forrásban 1588-ban emlí ...

                                               

Istvánd

A község területén már a kőkorszakban is éltek emberek, ezt bizonyítja az a két késő kőkori sír, melyet a Kosariska hegyen találtak. A mai települést a német jog alapján alapították a 14. század első felében, 1414-ben "Stwfurka ” néven említik el ...

                                               

Istvánvágás

A települést 1320 körül a soltészjog alapján alapították. Első írásos említése 1331-ből "villa Stefani" alakban származik, a szinnai uradalomhoz tartozott. 1338-ban "Stephanwagasa", 1427-ben "Etsvanuagasa" néven említik. 1427-ben 17 porta volt a ...

                                               

Jakabfölde

A falut a német jog alapján alapították, 1315-ben "Jacabfolua ” néven említik először. A Berzeviczy család birtoka volt. 1427-ben 9 portája adózott. Lakói mezőgazdasággal, gabonakereskedéssel foglalkoztak. A 18. század végén fűrésztelep működött ...

                                               

Jakabvágása

A falut a német jog alapján alapították, 1334-ben "Jacabuagasa ” néven említik először. A szinyei uradalomhoz tartozott, a 15. századtól a Perényi család birtoka volt. 1427-ben 30 portája adózott. A 17. században a Hedry, Péchy és más családok bi ...

                                               

Jákórésze

1314-ben "Jakoresse ” néven említik először. Neve a szlovák rez = irtás főnévből származik. 1427-ben 18 portája adózott. Sáros várának uradalmához tartozott, majd a 16. századtól a Péchy család birtoka volt. 1787-ben 28 házában 177 lakos élt. A 1 ...

                                               

Janó

1341-ben "Janula ” néven említik először a falut, melynek leírják plébániáját, malmát és egy nemesi kúriáját. 1393-tól a mislyei prépostság birtoka. 1427-ben az adóösszeírásban "Jano ” alakban szerepel 20 adózó családfővel. 1789-ben 31 házában 21 ...

                                               

Kabalás (Szlovákia)

A község területén a régészeti leletek tanúsága szerint már a kőkorszak végén és a bronzkorban is éltek emberek. Az itt talált halomsírok a kelet-szlovákiai hasonló halomsírok csoportjába illeszkednek. A mai települést 1363-ban "Alsou Kabalapatak ...

                                               

Kajáta

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban emberi település állt. A bükki kultúra embere élt ezen a vidéken. A falut 1248-ban IV. Béla király oklevelében említik először. Ekkor lett a település a királyi tulajdonban levő nag ...

                                               

Kapi

Eperjestől 8 km-re északkeletre, a Sajói- és a Sárosi-hegység közötti Szekcsői-medencében, a Szekcső-patak bal partján fekszik. Tengerszint feletti magassága 240–520 m között váltakozik.

                                               

Kapinémetfalu

A település a német jog alapján keletkezett a 14. század elején. 1364-ben "Nemethfalua ” néven említik először. A komlósi uradalomhoz tartozott. 1427-ben 19 portája volt. 1787-ben 39 házában 288 lakos élt. A 18. század végén Vályi András így ír r ...

                                               

Kapisó

A települést 1548-ban "Capyssowa ” alakban említik először. Tarkő várának uradalmához tartozott. 1711-ben lakói elmenekültek és elnéptelenedett. A 18. században fűrésztelep működött a községben. Lakói mezőgazdasággal, állattartással foglalkoztak. ...

                                               

Kavocsán

Kavocsán Kassa városrésze Szlovákiában, a Kassai kerület Kassai I. járásában. Területe 10.5 négyzetkilométer. 1976-ig önálló község volt, ekkor csatolták Kassához.

                                               

Kecerlipóc

1229-ben említik először, története szorosan kötődik az 1282-ben említett Éleskő várához. A vár a lipóci uradalom központjaként az Aba nemzetség birtoka volt. A falut 1367-ben "Felselipolch ” néven említik. A 15. század elején Izbugyai István és ...

                                               

Kecskőc

1572-ben említik először, amikor ruszinokat telepítettek ide. Eredetileg Misztonkának is nevezték, de a későbbiekben többféleképpen is szerepel az írott forrásokban: "Keczkőuice alias Miztoka ” 1588, "Kechkowecz ” 1600, "Keczkocz ” 1618. 1618-ban ...

                                               

Kelembér

A falu a tatárjárás után keletkezhetett, első írásos említése 1330-ból való, amikor "Clencberk ” néven említik. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "KLEMBERG. Orosz falu Sáros Várm. földes Ura Rholy Uraság, lakosai többnyire ó hitűek, fe ...

                                               

Kende (település)

A község területe ősidők óta lakott. Az újkőkorban a bükki kultúra emberének települése állt itt, később a péceli, majd a puhói kultúra embere lakta, valamint a Nagymorva birodalom idejéből is találtak településmaradványokat. 1249-ben IV. Béla ki ...

                                               

Kerekrét

A település területe már a kőkorszak végén és a bronzkor elején is lakott volt. Az itt talált halomsírok a kelet-szlovákiai csoporthoz tartoznak. A mai település a radomai uradalom területén keletkezett és a makovicai uradalomhoz tartozott. 1394- ...

                                               

Kijó

1477-ben "Kyo ” néven említik először, de a falu már a 15. század első felében létezett, a tarkői uradalomhoz tartozott. A 16. században ruszinokkal telepítették be, 1538-ban a tizedjegyzék már ruszin faluként említi. 1600-ban a bíró házán kívül ...

                                               

Kisfagyalos

A 16. században ruszinokkal betelepített falu. 1559-ben "Kys Zwdnyk ” néven a szepesi káptalan oklevelében említik először. Makovica várának kiterjedt uradalmához tartozott. 1572-ben – amikor "Zydnicza ” néven említik – mindössze egy porta után a ...

                                               

Kisgombás

1414-ben "Grebo ” alakban említik először a makovicai váruradalom részeként, melyhez a 19. századig tartozott. A 16. században a vlach jog alapján ruszinokkal telepítették be. 1600-ban 7 ház állt a faluban. 1648-ban "Gribow ” alakban említik. 171 ...

                                               

Kishárs

A 14. század végén egy irtványon keletkezett falut az 1580-as években, a vlach jog alapján telepítették ruszin telepesekkel. A palocsai uradalomhoz tartozott, első írásos említése 1600-ból származik. 1715-ben "Kis-Lipnik ” néven említik. 1787-ben ...

                                               

Kishely

1414-ben még "Wywaras ” alakban említik először. 1427-ben 52 portája volt. 1618-ban már szláv nevén "Meszticzka ” alakban szerepel. A makovicai uradalom része volt. 1787-ben 38 házában 312 lakos élt. A 18. század végén Vályi András így ír róla: " ...

                                               

Kishollód

A falut a vlach jog alapján ruszinokkal telepítették be a 16. század második felében. A 17. századtól lakói híres zsindelykészítők voltak. A települést 1618-ban "Gawriniecz ” néven említik először. A makovicai uradalomhoz tartozott. 1787-ben 8 há ...

                                               

Kiskereszt

A falut a 16. század második felében alapították, amikor a vlach jog alapján ruszinokat telepítettek ide. Írott forrásban 1600-ban említik először. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "KRIZSE. Tót falu Sáros Várm. erdeje tágas, mellyből ...

                                               

Kiskohány

A falut egy Kohány nevű soltész alapította a 14. században, a trócsányi nemesi birtokon. 1377-ben említik először, amikor Trócsányi Miklós fia György kúriát épít a "villa Kohan ”-nak nevezett településen. A falu a köcsényi uradalom része volt. 14 ...

                                               

Kiskökény

1330-ban "Cohita ” néven említik először. 1345-ben "Keken ”, 1355-ben "Kuken ”, 1427-ben "Koken ” alakban szerepel a korabeli forrásokban. Kapi várának uradalmához tartozott. 1427-ben 10 portája adózott. 1787-ben 14 házában 94 lakos élt. A 18. sz ...

                                               

Kiskörösfő

1359-ben "Keuresfeu ” alakban említik először. A sebesi váruradalom része volt. 1427-ben 10 portája adózott. Lakói többnyire zsellérek voltak, akik erdei munkákkal, állatkereskedelemmel, fuvarozással foglalkoztak. 1787-ben 41 házában 248 lakos él ...

                                               

Kiskurima

Írott forrásban 1427-ben említik először, de a község csak 1548 körül keletkezett a vlach jog alapján, ruszinok betelepítésével. Ekkor "Kwrymka ” alakban szerepel, és a makovicai váruradalom része volt. 1711-ben majdnem a teljes lakossága elmenek ...

                                               

Kisladna

1378-ban "Felsoladna ” néven Zsigmond király oklevelében említik először. A 15. század elején Ladna három külön faluként Felső- Közép- és Alsóladna szerepel. 1427-ben tíz portát számláltak a faluban. 1440-ben I. Ulászló király Perényi Péternek és ...

                                               

Kissáros

A régészeti leletek tanúsága szerint területén az újkőkor végén és a bronzkor elején éltek már emberek. A mai települést 1248-ban "Kis Sarus ” alakban említik először, ekkor Sáros várának tartozéka volt. 1427-ben 56 portája adózott. A 16. századt ...

                                               

Kisszabados

1357-ben említik először. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "VOLYA. Orosz Volya, Fiassal. Orosz falu Zemplén Várm. földes Urai Gr. Forgács, és Matyasovszky Uraságok, lakosai görögkatolikusok, fekszik Sztropkó Városához 1 / 2, Orosz Kru ...

                                               

Komlóskeresztes

1212-ben II. András adománylevelében említik még posessioként először. A király ekkor adományozta más Sáros vármegyei területekkel együtt mint birtokot a Szent Sír Kanonokrendnek. A komlósi keresztesek egy 1264-ben kibocsátott oklevélben is feltű ...

                                               

Kormos

Az 1580-as években a birtokos Horváth család kezdeményezésére a palocsai uradalom területén telepített falu. 1600-ban "Gromos ” néven egy adóösszeírásban említik először, akkor 8 háztartás volt a településen. Lakói földművesek, pásztorok, takácso ...

                                               

Koróc

A települést 1573 és 1598 között alapították a makovicai uradalom területén. 1600-ban "Kerowche ” alakban említik először. 1618-ban "Koreocz ” néven szerepel. 1713-14-ben elnéptelenedett. 1787-ben 22 házában 133 lakos élt. A 18. század végén Vály ...

                                               

Kozsány

A települést 1406-ban, más forrás szerint 1350-ben említik először. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "KOZÁNY. Elegyes falu Sáros Várm. földes Ura G. Áspermont Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Kurimához nem meszsze, mellynek filiáj ...

                                               

Körmös (Sztropkói járás)

A falu akkor keletkezett, amikor a 16. század végén ruszinokat telepítettek ide. 1618-ban említik először, a makovicai uradalomhoz tartozott. A 18. században az Aspermont család birtoka. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "KOZUHÓCZ. Tót ...

                                               

Körösény

1551-ben említik először, a 16. században ruszinokkal telepítették be. A makovicai uradalomhoz tartozott. Templomáról 1601-ből származik az első adat. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "Orosz falu Sáros Várm. földes Ura G. Szirmai Uras ...

                                               

Kükemező

Területén már a kőkorszakban is éltek emberek. A mai települést a német jog alapján alapították a 14. században, a komlósi uradalom területén. 1342-ben "Keykmezew ” alakban említik először. 1352-ben "Kukewmezei ” néven szerepel. 1427-ben 24 portá ...

                                               

Láda (település)

A 18. század végén Vályi András így ír róla: "LÁDA. Tót falu Sáros Vármegy. földes Ura Kapi Uraság, lakosai többen evangelikusok, fekszik Kapinak szomszédságában, és annak filiája, határja jó gabonát terem, fája van, legelője is elég. ” Fényes El ...

                                               

Ladomérmező

1599-ben említik először. A falu akkor keletkezett, amikor a vlach jog alapján a 16. században ruszinokkal telepítették be. A makovicai uradalomhoz tartozott. 1618-ban "Polona alias Polianka Krainaj ” néven említik. 1712-ben a járványok és nélkül ...

                                               

Ladomérvágása

Neve eredetileg Vladimirova volt és valószínűleg a falut telepítő soltészról nevezték el. 1414-ben, más forrás szerint 1364-ben említik először "Ladamerwagasa” néven, a Bebek família makovicai uradalmához tartozott. Az 1427-es dézsmajegyzékben mé ...

                                               

Lemes

Lemes területe már a 8. században lakott volt. Határában 1866-ban értékes avar kori leleteket találtak, melyek a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek. A települést 1289-ben "villa Lemes ” néven említik először abban az oklevélben, melyben Amadé nádor ...

                                               

Lénártó

A falut 1427-ben említik először. Kezdetben a malcói uradalom részeként Liptói András a birtokosa. Eredeti neve "Lénártvágás ” volt, mai neve csak a 17. századtól használatos. Ekkor Kapi várához tartozott. A 18. század végén Vályi András így ír r ...

                                               

Licsérd

Területén már a kőkorszakban is éltek emberek, a kustánci kultúra települése állt ezen a helyen. 1249-ben IV. Béla király adománylevelében "Licardi ” néven említik először. A 14. században és a 15. század első felében az Aba nembeli Somosi család ...

                                               

Litinye

A települést 1330-ban "Lyutute ”, más forrás szerint 1341-ben "Lethenya ” néven említik először. Pécsújfalu határában keletkezett, ma Hőnig határában fekvő Újvár várának uradalmához tartozott. 1427-ben "Lithine ” alakban szerepel a dézsmajegyzékb ...

                                               

Lófalu

Területe ősidők óta lakott, határában 4000 éves kerámia leleteket találtak. A falut 1277-ben IV. László király oklevelében említik először. Királyi birtok, majd 1319-ben Károly Róbert király Perényi Miklósnak adja. A falu neve az évszázadok során ...

                                               

Long (Szlovákia)

1370-ben "Longh ” néven I. Lajos király birtok megerősítő oklevelében említik először. A somosi uradalomhoz tartozott, később a Széchy és a Semsey család birtoka. A 15. században a közepes nagyságú falvak közé tartozott. 1427-ben "Lono ” illetve ...

                                               

Lubóc

A falut 1334-ben "Lubouch ” néven említik először, de valószínűleg sokkal korábban keletkezett. Kezdetben az Aba nemzetség birtoka, majd Sároskőszeg várának tartozéka. 1427-ben 11 ház állt itt, ekkor "Lybolch ” néven említik. A Somosy, a 17. száz ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →