★ Free online encyclopedia. Did you know? page 219                                               

Bartosfalva

A település a 13. század második felében, vagy a 14. század elején keletkezett. A falut 1408-ban említik először. Nevét egykori birtokosáról kapta. 1427-ben 50 parasztház állt a faluban. A 15. század első felétől a Perényiek birtoka, később a Sza ...

                                               

Bélavézse

Neve a szláv biela = fehér melléknévből és a veža = torony főnévből származik, mely egyesek szerint az itt állt egykori bencés kolostor fehér tornyára, mások szerint a templomtoronyra vonatkozik.

                                               

Belejőc

A falu 1573 és 1598 között a ruszinok betelepítésével keletkezett, 1598-ig a makovicai váruradalom része volt. 1600-ban "Belouche ” néven említik először, később 1618-ban "Beleocz ” alakban tűnik fel. Lakossága 1713-1714-ben a kuruc háborúk és a ...

                                               

Benedekvágása

A falut a német jog alapján alapították a radomai uradalom területén a 14. században. Első írásos említése 1414-ből származik "Benedukwagasa ” néven. 1427-ben 31 adózó portája volt, a makovicai uradalomhoz tartozott. 1492-ben "Benedikocz ” alakba ...

                                               

Berzenke

A település valószínűleg a 14. század második felében keletkezett. 1423-ban említik először, amikor Csicseri Ferenc zálogba adja a falu egy részén levő birtokát Nátafalusi Jánosnak. 1427-től kis időre a leleszi prépostsághoz, majd a 16. században ...

                                               

Biharó

A települést a német jog alapján alapították a 15. század elején, a makovicai váruradalomhoz tartozott. 1414-ben "Kwbeher ” alakban említik először. Neve a szlovák Bichor személynévből származik. 1492-ben "Byahro ” néven írják. A 15. század végén ...

                                               

Bodonlaka

Eperjestől 15 km-re északra, Kisszebentől 6 km-re keletre fekszik. Földrajzi koordinátái: é. sz. 49° 06′ 43″, k. h. 21° 10′ 30″ 49.111944444444, 21.175.

                                               

Borókás

A falu akkor keletkezett, amikor területére a 16. század közepén ruszinokat telepítettek. Írott forrásban 1567-ben említik először. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "JEDLINKA. Tót falu Sáros Várm. földes Ura G. Szirmay Uraság, lakosai ...

                                               

Cigla

A falut a német jog alapján alapították. 1427-ben az adóösszeírásban "Cekla ” alakban említik először, ekkor 44 adózó portája volt. 1492-ben "Czygla ” a neve. Makovica várának uradalmához tartozott. A 16. században a Serédy család birtoka. A 15. ...

                                               

Csendespatak

1427-ben Stelbach néven említik először, mint a Berzeviczy és Tarcsay család tarcsai uradalmának faluját, ekkor 8 portája volt. Temploma már a 14. században állt. A 15. században a községbe román pásztorokat telepítettek, akik az ortodox vallást ...

                                               

Csércs

1238-ban, más források szerint 1330-ban említik először Henrik nevű papjával együtt. A falut a német soltészjog alapján telepítették be a 13 14. században, a palocsai uradalom területén. 1329-ben a Drugeth család birtoka, akik 1323-ban kapták a b ...

                                               

Daróc (Szlovákia)

Neve a szláv dráč = nyúzó szóból ered és arra utal, hogy lakói egykor állatprémekkel kereskedtek. A mai települést 1295-ben "Dorauch ” néven említik először. A későbbiekben "Drauch ” 1309, "Drauche ” 1330 alakban fordul elő az írott forrásokban. ...

                                               

Décső

Décső nevét 1338-ban említette először oklevél "Deychehalma ” néven. Később 1370-ben Posalaka, 1411-ben Posalaka, Gyechehalma néven írták. Egykori birtokosai a Dessewffy, Tahy, Berzeviczy és Palocsay családok voltak. A 18. század végén Vályi Andr ...

                                               

Delnekakasfalva

A falu valószínűleg már a 12. században is létezett. 1247 körül a falu középső és északi része a bártfai ciszterci kolostorhoz tartozott. 1272-ben V. István király adománylevelében "Delnafeu ” néven említik először. Később, a 14. századtól több h ...

                                               

Endrevágása

Nevét 1355-ben említik először, amikor területe Makovica várának birtoka volt. A falu maga a 14. század végén keletkezett, ekkor már Szemelnye uradalmához tartozott. 1492-ben 10 ház állt a községben, ebből 3 lakatlan volt. A 15. század végén a le ...

                                               

Erdővágás

A község területén már az újkőkorban is éltek emberek, ezt bizonyítja az a kőbalta, amit az eperjesi múzeumban őriznek. Kerültek elő még az i. e. 2500-1800-as évekből származó fésűs motívumú cseréptöredékek is. A mai település a tatárjárást követ ...

                                               

Esztebnek

A települést 1414-ben Zsigmond király oklevelében említik először, melyben Makovicát és környékét, így Esztebneket is a Cudar családnak ajándékozza. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "SZTEBNIK. Orosz falu, és Huta Sáros Várm. földes Ur ...

                                               

Fazekasrét

A falu keletkezéséről nincsenek pontos adatok, első írásos említése 1323-ban az egri püspökség oklevelében történik, amikor kiváltságot kapott az egyházi tized fizetésével kapcsolatban. 1345-ig Szentgyörgyi Simon a község birtokosa, ezután Tarkő ...

                                               

Felsőkomaróc

A település területén már a korai bronzkorban is éltek emberek. 1355-ben a makovicai uradalom birtokjegyzékében említik először. 1427-ben 36 portát számláltak a faluban. 1473-ban Bártfa város birtoka lett. 1492-ben épült régi temploma. A 15. száz ...

                                               

Felsőcsernye

A település a német jog alapján keletkezett a kurimai uradalom területén, a 14. század második felében. Első lakói pásztornépek voltak. 1414-ben "Cyronna ” alakban említik először. 1427-ben 16 portáig adózott a makovicai uradalomnak. 1492-ben "Cz ...

                                               

Felsőfenyves

A falu 1559-ben keletkezett, amikor a makovicai váruradalom birtokosa, Serédy Gáspár birtokán új települést alapított és ide rutén pásztorokat telepített. Az új települést "Oroz Wyfalw ” alakban említik először, a 16. században kis falucska volt. ...

                                               

Felsőhunkóc

1548-ban "Hwnkoch ” alakban említik először. 1588-ban "Hwkoch ” néven szerepel az írott forrásokban. A makovicai váruradalomhoz tartozott. Lakói mezőgazdasággal, állattartással foglalkoztak. 1711-ben a kuruc háborúk és a járványok következtében c ...

                                               

Felsőkánya

A falut a 15. században a vlach jog alapján telepítették. 1435-ben "Jeztreb ” néven említik először. 1479-ben Kemencei László itteni birtokát Tarcai Tamásnak adja zálogba. A 15. és 16. század folyamán oklevelekben többször fordul elő "Jetzreb ” a ...

                                               

Felsőkomárnok

A települést a 16. század végén alapították a makovicai uradalom területén. 1600-ban "Fölsö Komornik ” alakban említik először. 1618-ban "Felso Komarnik ” néven említik. 1713-1714-ben a járványok következtében a falu elnéptelenedett. 1787-ben 25 ...

                                               

Felsőköcsény

A falut 1315-ben említik először a Perényiek birtokaként. Később az Illésházyak, majd a Duka család a birtokosai. 1787-ben 43 háza volt 311 lakossal. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "KUCSIN. Tót falu Sáros Várm. földes Ura G. Áspermo ...

                                               

Felsőmerse

1567-ben "Felsö Mireso ” néven említik először, amikor a német jog alapján ruszin pásztorokkal telepítették be. 1572-ben "Felssö Meraso ”, 1618-ban "Felsö Miroso ” alakban tűnik fel. Ruszin többségét évszázadokig megőrizte. A makovicai uradalomho ...

                                               

Felsőodor

A települést a német jog alapján a 14. században alapították. 1414-ben "Orly ”, "Orlyh ” alakban említik először, a makovicai uradalomhoz tartozott. 1618-ban "Felsö Orlich ” néven szerepel az írott forrásokban. A 18. században postaállomása volt. ...

                                               

Felsőrákóc

A község akkor keletkezett, amikor a 16. században területére a német jog alapján ruszinokat telepítettek. 1572-ben "Rakowcz ” néven említik először. A makovicai váruradalom része volt. Lakói erdei munkákkal, állattartással foglalkoztak. 1787-ben ...

                                               

Felsősebes (Szlovákia)

Területén már az újkőkorban laktak emberek, a bükki kultúra népe. A települést 1272-ben "Feulsebus ” néven említik először. 1300-ban "Fel Sebes ”, 1427-ben "Felso Zebes ” néven szerepel az írott forrásokban. Az 1427-es adóösszeírásban 30 portával ...

                                               

Felsővargony

A települést 1548-ban "Wagrinecz ” néven említik először. A makovicai uradalom része volt, 1618-ban 5 és fél portával rendelkezett. A 18. században a báni uradalomhoz tartozott. 1720-ban 3 háztartás adózott a faluban. 1787-ben 16 házában 116 lako ...

                                               

Ferzsó

A falu a 14. századtól Szemelnye uradalmához tartozott. A települést 1355-ben említik először, amikor az egri káptalan megerősíti a szemelnyei uradalom határait. Ferzsó az uradalom keleti részén fekvő falu volt malommal. 1427-ben 17 jobbágyportáj ...

                                               

Fias

Területén az újkőkor végén és a bronzkor kezdetén már emberi település állt. A mai település a német jog alapján, a radomai uradalom területén keletkezett a 14. század végén. 1414-ben "Fyas ” alakban említik először. 1427-ben 10 portával adózott. ...

                                               

Frics

A település a 13. század közepén történt betelepítéssel keletkezett. A szinyei uradalom része volt. 1320-ban "Frich" alakban említik először Tóth Péter birtokaként. 1330 előtt már birtokosai közt szerepel a Szalánc nembeli Wilermus mester, aki 13 ...

                                               

Fulyán

1410-ben "Fwlyan ” alakban említik először. A nagykaposi uradalom része volt. 1427-ben 9 porta után adózott. A 18. századtól a Dessewffy család birtoka. 1787-ben 40 házában 282 lakos élt. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "FULYÁN. Fuly ...

                                               

Galbatő

A legenda szerint Szent Adalbert püspök – útban Lengyelország felé – az itteni kút mellett pihent meg. A középkorban előbb kápolnát, majd a jeruzsálemi Szent Kereszt Lovagrend kolostort épített ide. Ők alapították a községet is. A település a 11- ...

                                               

Gellért (település)

A települést a 13. század második felében a német jog alapján alapították, 1339-ben "Geralthfolua” alakban említik először. Nevét a valószínűség szerint alapítójáról kapta. 1383-ban "Geralth” néven tűnik fel. 1427-ben a raszlavicai uradalom része ...

                                               

Geréb (település)

Az a terület, amelyen ma a község fekszik, a 13. században királyi birtokként a sárosi várispánsághoz tartozott. 1338-ban Károly Róbert király az uradalomnak ezt a részét a szepességi Polyánfaluból származó Pongrác fia Bertalannak adja. Még ebben ...

                                               

Gergelylaka

A település területén már az újkőkorban éltek emberek. A vonaldíszes kerámia, a bükki és a lengyeli kultúra népeinek leletei kerültek itt elő. Később a hallstatt korban is lakott volt, a római korban pedig barbár település állt a helyén. A mai fa ...

                                               

Gyertyánpatak

A falu a 16. században keletkezett akkor, amikor területére a pásztorjog alapján ruszinokat telepítettek. 1548-ban "Hrabochyk ” alakban említik először. 1567-ben "Hraboczik ” a neve. 1618-ban a makovicai uradalomhoz tartozott. A 18. század másodi ...

                                               

Györgyfölde

A falu a feljegyzések szerint már a 14. században létezett. A 15. században ruszinokkal telepítették be. A mai település alapítása 1573 és 1598 közé esik. A makovicai uradalomhoz tartozott. 1600-ban "Vollia Stredni Szuidnicze ” néven bukkan fel e ...

                                               

Hajtóka

A falu a 14-15. század fordulóján keletkezett. 1427-ben Sáros vármegye adóösszeírásában "Ayathuagasa ” néven említik először, ekkor 6 adózó portája volt, a palocsai uradalomhoz tartozott. Lakossága a 16. században elmenekült vagy elpusztult, késő ...

                                               

Hankvágása

A falu írott forrásokban a 14. században, 1377-ben tűnik fel először, amikor a Perényiek köcsényi uradalmához tartozott. Első soltészát Hanus nak hívták, a név a helyi lakosság ajkán Hankó alakra változott és ebből lett a falu neve. Az 1427. évi ...

                                               

Harapkó

Harapkó a történészek szerint a 13-14. század fordulóján keletkezhetett és rövidesen felépült Szent Simon és Júdás apostolok tiszteletére szentelt temploma is. A falut és Szigfrid nevű plébánosát 1332-ben a pápai tizedjegyzék említi először. Még ...

                                               

Harság

1303-ban "Hasag ” alakban említik először, mint Sinko fia Petej birtokát. 1427-ben 12 porta után adózott. Birtokosa Farkas Márton és családja, akik a 18. századig voltak birtokosok a községben. 1787-ben 53 házában 414 lakos élt. A 18. század végé ...

                                               

Hazslin

A falu területe ősidők óta lakott, határában az i. e. 13 10. századból származó bronz tárgyakat találtak 1955-ben. Hazslin első, birtokként történő említése 1247-ből, a bártfai ciszterciták birtokainak elhatárolási okiratában történik. A mai falu ...

                                               

Hedri

A falu a 13. században nemesi betelepítéssel keletkezett. 1320-ban "villa Herrici" alakban említik először, ekkor részben a Merse család birtoka volt. 1330-ban "Hedrychfalva" néven említik, ekkor szerez itt birtokot az Aba nemzetség. 1427-ben 16 ...

                                               

Hernádszokoly

A falut 1270-ben "terra Zokola” néven említik először. Az 1332 és 1337 között felvett pápai tizedjegyzékben "Zakul” néven szerepel. Ekkor már létezett a falu plébániája, egykori temploma ma Kostolany nak nevezett falurészen állt. A falu a 13. szá ...

                                               

Hertnek

1351-ben említik először. 16. századi reneszánsz udvarházát gróf Forgách Simon nagy költséggel kastéllyá alakította át, 1598-ban már így említik. A kastély uradalmi központ és a család kedvelt tartózkodási helye volt. Később az anhalti herceg tul ...

                                               

Hervartó

A falut 1406-ban "Eberhardtuagasa ” néven említik először, azonban már ennél korábban, a 14. században alapították Bártfáról érkezett német telepesek. 200 évig Bártfához tartozott. Lakói földművesek, pásztorok, erdei munkások voltak, később zsind ...

                                               

Héthárs

Ősrégi település, már a honfoglalás előtt létezett. Szláv lakossága mellé kunokat, székelyeket, úzokat telepítettek. A tatárjárásban elpusztult, ezután németekkel telepítették be. Első írásos említése "Septem Tyliis ” alakban 1312-ből származik, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →