★ Free online encyclopedia. Did you know? page 217                                               

Jászfalu

1434-ben "Tykeresnyek aliter Jaszafalu" alakban említik először, de sokkal régebben keletkezett. 1436-ban "Jazfalu" néven szerepel. Hunyadi Mátyás egyik 1469-ben kiadott oklevele szerint más falvakkal együtt Kürthy Mátyás és Uriel birtokolta, még ...

                                               

Jattó

A mai község területén már a kora bronzkorban is élhettek emberek. Alsójattó határában vasút építése közben a hévmagyarádi kultúra telepének nyomaira bukkantak. A község északkeleti határában, a Čierny vŕšok nevű részen kora vaskori kelta települ ...

                                               

Kicsind

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban is éltek emberek, de a későbbi korokban is lakott volt. A bronzkorban, i. e. 1500 és 1800 között a hatvani kultúra népe élt ezen a tájon, cserépedényeik maradványait a Kerek-dombon ...

                                               

Kisbaromlak

1418-ban "Barumlak" néven említik először. Különböző nemesi családok birtoka volt. A török hódítás során a falu elpusztult és később új helyen települt be újra. A régi falu helyét ma "Stará Ves" nek, azaz Óhely nek nevezik. 16. században a Szentm ...

                                               

Kőhídgyarmat

A község területén már a bronzkorban éltek emberek. Hallstatt kori települést és latén kori hamvasztásos sírokat is találtak. A római korban is fontos védelmi rendszer húzódott itt. Ezt bizonyítja az a római sánc, mely innen Kéménd irányába húzód ...

                                               

Kolta (település)

Kolta a történelmi Komárom vármegye északi határán, Érsekújvártól 19 km-re keletre, Komáromtól 35 km-re északkeletre, a Cserhát-dombsor a Dunamenti-hátság része 287 m magasságig Hosszúhegy – Dlhý vrch emelkedő dombsorának Kezrik-hegy 270 m, Svins ...

                                               

Komáromcsehi

1419-ben "Felsewchey" néven említik először. 1497-ben "Superior Chey" alakban említik. Története során több nemesi család birtokolta: a Csehi, Gyöpös, Nagyörvedi, a 17. században a Kürthy, Balogh, Megyery és más családok tulajdonában állt. A 16 1 ...

                                               

Leléd

Területén már az újkőkorban is éltek emberek. 1262-ben említi először oklevél, ekkor az esztergomi érsekség birtokolta. A 16. században a török által elpusztított magyar lakosság helyére szlovákokat telepítettek, akik idővel elmagyarosodtak. 1715 ...

                                               

Mánya (Szlovákia)

Mánya község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, az Érsekújvári járásban. Kis- és Nagymánya közös közigazgatási egysége, e két település egyesítésével jött létre.

                                               

Nána

Nána Párkánytól 2 km-re északnyugatra fekszik, a Garam nyugati partjának közelében, 110 méteres tengerszint feletti magasságban. Párkánytól a Pozsony-Budapest vasútvonal választja el ez egyben a községhatár is. Nánán keresztülhalad a Párkányt Lév ...

                                               

Nyitramalomszeg

A régészeti leletek szerint az ondrohói részen már az újkőkorban, az i. e. 3000 - 2000 közötti időben éltek emberek. A bronzkorból a nyitrai- és a hévmagyarádi kultúra temetkezései és tárgyi emlékei kerültek itt elő. Malomszeg első írásos említés ...

                                               

Ohaj

A régészeti leletek szerint már az i. e. 5000 körüli időben, az újkőkorban is éltek a területén emberek. A mai települést 1293-ban "Vhay" alakban említik először. A helyi Historia Domus szerint neve "Ogoj, Vhaj, Oahaj" formában szerepel a százado ...

                                               

Özdöge

Területén már a kőkorszakban is éltek emberek, a vonaldíszes kultúra népe élt ezen a vidéken. A falut 1273-ban "Izdegey" alakban említik először, de története a 8. századig nyúlik vissza, amikor szláv település állt ezen a helyen. 1273-ban a Peth ...

                                               

Rendve

A régészeti leletek szerint területén már az újkőkorban is éltek emberek. A vonaldíszes és a hévmagyarádi kultúra népének emlékei kerültek itt elő, de találtak sírokat a Nagymorva Birodalom idejéből is. A települést 1237-ben egy birtokcsere kapcs ...

                                               

Sárkányfalva

Sárkányfalván korábban volt gólyafészek, de elpusztult. 2012-ben is próbálkoztak fészeképítéssel, de sikertelenül. 2013-ban már nem fészkeltek a gólyák.

                                               

Valkház

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban is éltek emberek. Ebből a korszakból a vonaldíszes kultúra és a lengyeli kultúra településeinek nyomait találták itt meg. A korai bronzkorban a hévmagyarádi kultúra, később a latén ...

                                               

Párkányi járás

A Párkányi járás a Magyar Királyság Esztergom vármegyéjének Duna-balparti járása volt a trianoni békeszerződés előtt, illetve a második világháború idején.

                                               

Bátorkeszi

Bátorkeszi község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban. Közigazgatási területe 45.9 km². Miklósháza és Antalháza tartozik hozzá. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott.

                                               

Nagyölved

1282-ben "Vluend" alakban említik először, amikor Olivér magiszter birtoka. Későbbi névalakjai 1293-ban "Vlued", "Wlued", 1448-ban "Nagelued". A 13. század végétől az esztergomi érsekség birtoka. A 16. századtól már bizonyosan egyházi nemesek lak ...

                                               

Betlen (Brassó megye)

Ez a szócikk a Brassó megyei korábban Fogaras vármegyei faluról szól, de 1910 előtt ez volt a hivatalos neve Bethlen városnak is. Betlen falu Romániában, Erdélyben, Brassó megyében, Fogarastól három km-re nyugatra.

                                               

Herszény

Neve a román Hârs keresztnévből, az pedig Aranyszájú Szent János melléknevéből ered Hrisostom. Először 1520-ban említették, Herszeni alakban. Ezután 1589-ben Herszén, 1632-ben Herszin, 1637-ben Hirszen, 1839-ben Hirsziny és 1854-ben Herszény néve ...

                                               

Kerc

Egy 1207-es oklevél szerint Benedek erdélyi vajda beiktatta a néhány évvel korábban alapított kerci ciszterci monostort a románoktól elvett föld birtokába. 1223-ban Kerch alakban fordul elő. 1252-ben a románokat Kercről nevezték, ami azt valószín ...

                                               

Gainár

Oláhtyúkos, Gainár, Korláttelke nevét 1357-ben említette először oklevél Corlathteluke néven. További névváltozatai: 1375-ben Chonradi villa, 1382-ben p. Koralatthelke, villa Conradi Ub II. 136, 436, 551, 556, 559, 1509-ben Korlathelke Scheiner 5 ...

                                               

Szarata

2002-ben 400 lakosából 386 volt román és 12 magyar nemzetiségű, 394 ortodox vallású. 1850-ben 1042 lakosából 1030 volt román és 12 cigány nemzetiségű, 891 ortodox és 151 görögkatolikus vallású.

                                               

Törcsvár

A vár a Törcsvári-szorost, a Déli-Kárpátok egyik legfontosabb szorosát védelmezte. 1211 és 1215 között a német lovagok építették, melyet kiűzésük után a király, II. András leromboltatott. 1377-ben a várat újjáépítették. Zsigmond 1395-ben I. Mirce ...

                                               

Újtohán

Mai helyén 1769-ben alapította 119 ótoháni ortodox család, akik a határőrség szervezésekor nem kívántak áttérni görögkatolikus hitre, és ezért 1765-ben elhagyták régi falujukat. Az új helyen is folytatták régi mesterségüket, és fazekassággal fogl ...

                                               

Abafalva

Tornaljától 11 km-re délre, a Sajó bal partján, a magyar határ mellett fekszik. Majdnem egybeépült a szomszédos Sajószentkirállyal. Keresztülhalad a falun a Rimaszécsen 9 km át Rimaszombatra 31 km vezető 571-es út, mely itt csatlakozik a 67-es fő ...

                                               

Ágostonlak

A települést a vlach jog alapján alapították a 16. században, 1611-ben "Nagypatak” néven említik először. Magyar nevét egykori birtokosa, Ágoston coburgi herceg tiszteletére kapta. 1617-ben "Zavadka”, 1650-ben "Zavadka” alakban szerepel a korabel ...

                                               

Almágy

1275-ben Almag néven említik először, de már a 11. században is létezett. Kisnemesek birtoka volt. A falunak már a középkorban is volt temploma, a jelenlegi templom elődje. 1554-től a töröknek fizetett adót. A török elnyomás és fosztogatások elől ...

                                               

Alsófalu

A falu a 14. században keletkezett, első írásos említése 1325-ből származik "Polanfolua néven. 1427-ben "Polanfalwa ", 1434-ben "Alsofalu néven szerepel írott forrásokban. A Zsoldos és a Szkárosi család birtoka volt, később más családok is a birt ...

                                               

Alsósziklás

Rimaszombattól 10 km-re északra, a Rima folyó bal partján fekszik. Északnyugatról Rimaráhó, délnyugatról és délről Bakostörék, keletről Tóthegymeg, északról Karaszkó és Felsősziklás községekkel határos.

                                               

Alsóvály

Alsóvály község Szlovákiában, a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában. A mai település Alsóvály és Kisgergelyfalva egyesítésével jött létre.

                                               

Andrási

A patak 1291-ben "Patchapataka ” néven szerepel, a falut 1338-ban említik először. Krasznahorka várának uradalmához tartozott. Lakói a 14. században a Szepességből érkezett ruszin pásztorok voltak. 1564-ben "Pacziafalu ” néven találjuk. 1766-ban ...

                                               

Annafalva

A falu a 15. század második felében a vlach jog alapján keletkezett, 1556-ban "Hanckowa ” néven említik először. 1569-ben "Hankosz ” néven szerepel. Lakói pásztorok voltak. A csetneki Bebek, majd a 17. századtól az Andrássy család birtoka. Lakói ...

                                               

Babarét

1407-ben "Babalwaska néven említik először, de már a 13. században is létezett. 1413-ban "Babaluchka ", 1427-ben "Babafalva alakban tűnik fel a forrásokban. Birtokosai a Derencsényi és a Széchy családok voltak. 1427-ben még 13 portája létezett, e ...

                                               

Bakostörék

Rimaszombattól 7 km-re északnyugatra, a Rima mindkét partján fekszik. Délről és keletről Rimaszombat, délkeletről Cserencsény, északkeletről Tóthegymeg, északról Alsósziklás és Rimaráhó, északnyugatról Susány, nyugatról pedig Kruzsnó községekkel ...

                                               

Balogiványi

1245-ben Iwan néven említik először. Valószínűleg ekkor alapították Milost fiai, akik egészen a 16. századig birtokolták a települést. További tulajdonosai a Széchy és Koháry család, később a Coburgok voltak. 1427-ben az adóösszeírásban Ivanfalua ...

                                               

Balogpádár

Balogpádár a Balog-patak Blh völgyében fekszik, Rimaszombattól 9 km-re északkeletre, 237 méteres tengerszint feletti magasságban. Területének mintegy felét erdő borítja. Balogpádárt mellékút köti össze Alsópokorágyon át Rimaszombattal 9 km és Mel ...

                                               

Balogrussó

Rimaszombattól 17 km-re északkeletre fekszik, a Balog-patak Blh völgyében. Északkeletről rövid szakaszon Gömörlipóc, keletről Szeleste, délkeletről Derencsény, délnyugatról Kőhegy, nyugaról Kiéte, északról pedig Dobrapatak és kis szakaszon Nyusty ...

                                               

Balogtamási

Kialakulása a 12. század második felére tehető, írásos források csak a 15. század elején említik először. A középkorban vámszedőhely volt, lakossága a kezdetektől magyar. Magva már a várispánság idején kialakulhatott, teljes kialakulása az adomán ...

                                               

Balogújfalu

A település a 13-14. században keletkezett. Első írásos említése az 1427-es adóösszeírásban Wyfalu alakban történt. Ilsvay György, majd a 15. századtól a Derencsényi család birtoka. A 16. században a Széchy, a 18. században a Koháry család a föld ...

                                               

Barka (település)

1409-ben "Barka alakban említik először, Torna várának uradalmához tartozott. A község gótikus temploma 1428-ban épült. 1759-ben XIII. Kelemen pápa az itteni Kármelhegyi Boldogasszony Társulat tagjait búcsúkiváltságokban részesítette. A falu lakó ...

                                               

Bátka

A faluban régóta fészkelnek gólyák. 2012-ben a kéményen lévő fészekben 3 fiókát számoltak össze, 2013-ban nem költöttek, 2014-ben viszont 4 fiókát számoltak össze. Ezenkívül több fészekalátét is van a faluban.

                                               

Bellény

A falu a 12. század végén keletkezett. 1349-ben és 1427-ben Beleyn alakban említik. 1349-ben a Bellényi család birtoka volt. Később a török támadások következtében elpusztult, de újjáépítették és köznemesi község lett. Az 1773-as urbárium szerint ...

                                               

Berdárka

A 16. században a vlach jog alapján alapították, első lakói juhászok voltak. Először 1556-ban említik "Berdalka ” néven. Lakói később erdőgazdálkodással, bányászattal is foglalkoztak. A Bebekek, majd az Andrássyak birtoka volt. 1598-ban 6 ház áll ...

                                               

Beretke

1286-ban említik először "terra Beretke néven. Nevét valószínűleg első birtokosáról kapta. 1291-ben "Berethke ", 1427-ben "Berethke alakban szerepel. Később két falura vált szét. A nemesi község Felső- vagy Kisbretke, a parasztok faluja Alsó- vag ...

                                               

Betlér

A falu bányásztelepülésként keletkezett a 13. század végén. 1330-ban "Bethler ” néven említik először. Ősi bányásztelepülés, melynek határában vasat, rezet, aranyat bányásztak. A csetneki Bebek család birtoka volt, majd a 16. század második felét ...

                                               

Bugyikfala

1301-ben említik először, de a falu már a tatárjárás előtt is létezett. 1427-ben "Budikfalua ", 1460-ban "Bodikfalwa alakban bukkan fel az írott forrásokban. 1427-ben birtokosa 10 porta után adózott. A 18. században a murányi uradalom része volt. ...

                                               

Cserepes

Rimaszombattól 17 km-re északnyugatra, Poltártól 5 km-re keletre, a Szuha-patak partján fekszik. Nyugatról Poltár, délről Fazekaszsaluzsány, illetve külterületének délnyugati nyúlványa révén Kétkeresztúr és Osgyán, délkeletről Susány, északkeletr ...

                                               

Csoltó

A falut 1291-ben "Chokothow néven említik először, de valószínűleg már a 12. században létezett. 1297-ben "Cholto ", 1327-ben "Choltow alakban szerepel az írott forrásokban. A Csoltói és több család birtoka. 1566-ban a falut elpusztította a török ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →