★ Free online encyclopedia. Did you know? page 216                                               

Alsóapsa

Alsóapsa, oroszul Нижняя Апша románul Apsa de Jos): falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Técsői járásban. 1946–2004 között hivatalos ukrán neve: Діброва.

                                               

Alsókalocsa

Ökörmezőtől 20 km-re délkeletre a Kalocsa-patak és a Talabor folyó összefolyásánál fekszik. Tanyaszerű településrészekből tevődik össze, melyek központja a Láz nevű tanya lett. Rókarét tartozik hozzá.

                                               

Csuszka (település)

Csuszka nevét 1614-ben említette először oklevél Thywska néven. 1651-ben Nagythiuska, 1715-ben Tyuska néven írták. Csuszkát a 16. század végén a Dolhay és a Lipcsey családok telepítették a Tyuska-patak mellett, a Verhovinán. A falu lakói ruszinok ...

                                               

Dolha

1454-ben Nagh Dovha néven említik. A hagyomány szerint a falu egykor nem itt, hanem a Szvinka-patak völgyében feküdt, de egy földrengés elpusztította. 14. századi eredetű falu, a Dovhay család egykori birtoka. 1454-ben királyi rendeletre helyezté ...

                                               

Felsőszinevér

A Szinevér helységnév ruszin eredetű. Az összetett név előtagja a ruszin-ukrán синій ’kék’ melléknév СУМ.9: 182-3, Чопей 362, utótagja pedig a вир ’örvény, forgó’ СУМ. 1: 466, Sztripszky 119 főnév. Pesty Frigyes írta a település elnevezéséről: "N ...

                                               

Gernyés

Gernyés nevét 1455-ben Gernyesfalva néven említette először oklevél. 1462-ben Gernecsi, 1610-ben Gernyes néven írták. A Husztica-patak völgyében fekvő Gernyést valószínűleg a Rosályi Kún család telepítette még a 15. század elején, mivel a Gernyés ...

                                               

Husztsófalva

A Sófalva helységnév magyar eredetű, a magyar só és a birtokos személyjellel ellátott falu főnévnek az összetételével keletkezett, a település határában található sólelőhelyekre utalva. A település nevének változatai közül a legrégebbi a Husztakn ...

                                               

Irhóc

A falu nevét 1389-ben említette először oklevél Ilhoba alakban. 1404-ben Ilhoch, 1411-ben Ialhoch, 1419-ben Ielhouch, 1474-ben Ylholcz, 1492-ben Iholcz néven írták. A falu a 14. század második felében települt, és 1404-ig királyi birtok volt. 140 ...

                                               

Iza (település)

1387-ben említik először. Területe ősidők óta lakott. Határában két, 3. – 4. századi halomsírra bukkantak. 1786-ban a lakosok harmada pusztul el az éhínségben. A falu kosárfonóiról volt híres. Szent Miklós kolostorát és templomát 1921-ben alapíto ...

                                               

Kerecke

A Kerecke helység-név tisztázatlan etimológiájú, Kiss Lajos szerint Kerekcse talán a ’kerek erdőcske’ helynévből származik, amiből Kerecske&gt, Kerecke alakulhatott. A hivatalos ukrán Керецьки átvétel a magyarból, többes számú alaknak tűnik. Kiss ...

                                               

Kovácsrét

Kovácsrét nevét 1318-ban Cusmuca néven említette először oklevél, mint a Gutkeled nemzetséghez tartozó Tyba birtokát. Ez éven Tyba fia Mihály és Tyba fiai Péter, László, Tamás, és János osztoztak meg rajta. 1446-ban Custicza, 1454-ben Kwsnycza, 1 ...

                                               

Középapsa

Középapsa, oroszul Среднее Водяное, románul Apsa de Mijloc) falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Rahói járásban.

                                               

Lipcsemező

Nevének első Lipcse előtagja a szomszédos Lipcse község nevéből ered Polyána, поляна elnevezése ruszin, ukrán eredetű, mely erdei tisztást, rétet jelent. a magyar Lipcsemező névalak 1900-ban, a helységnévrendezés során jött létre az utótag leford ...

                                               

Majdánka

Majdánka Ruszin lakosságú falu. Környékét nagy fenyveserdők borítják. Határában több ásványvízforrás is fakad. A település egykori birtokosai a Teleki grófok voltak, de birtokrésze volt itt a Pogány családnak is. A településnek már a 19. századba ...

                                               

Mihálka

Mihálka nevét 1389-ben említette először oklevél villa Karaynokfalua néven. 1462-ben Myhalfalua, 1604-ben Krajnikfalva alias Mihalkafalva néven írták. 1389-ben királyi birtok volt, de 1391-ben a Rosályi Kún család szerezte meg. Később is a Rosály ...

                                               

Nagybocskó

Nagybocskó, szlovákul Bočková, románul Bocicoiu Mare) falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Rahói járásban.

                                               

Ósándorfalva

Ósándorfalva nevét 1455-ben említette először oklevél Sandorfalwa néven. A falu a 15. század elején a Szeklence-patak felső völgyében a Rosályi Kún család birtokán települt. Később birtokosai zálogba adták a falut, és a 20. századig más magyar ne ...

                                               

Ökörmező

Ökörmező, románul: Boureni, szlovákul és csehül: Volové, Mežhorje) városi jellegű település Ukrajnában, Kárpátalján, az Ökörmezői járás székhelye. Fenyves és Gombástelep tartozik hozzá.

                                               

Repenye

Ökörmezőtől 7 km-re északnyugatra a Repinka-patak Nagyágba torkollásánál fekszik, Hegyfok Gyilok, Szárazpatak Szuha és Vízköz Szolyma tartozik hozzá.

                                               

Száldobos

Száldobos, oroszul Стеблевка, szlovákul Saldoboša): falu Ukrajnában Kárpátalján, a Huszti járásban. Mihálka tartozik hozzá.

                                               

Szuhabaranka

A falut Bronica néven 1454-ben említette először oklevél. 1463-ban Bronyka, 1555-ben Boronka néven írták. Szuhabaranka a Bronyka pataknak a Borzsába való beömlésénél keletkezett, a Dolhaiak által telepített ruszin jobbágyok által lakott település ...

                                               

Taracújfalu

A Tarac mellett fekvő települést először 1371-ben említette oklevél Nerezleuche néven. 1389-ben Nerezlincze, 1410-ben Nereznyche, 1506-ban Neleznice, 1610-ben Also Nyireznycze néven írták. Nereznice a legkorábban említett Tarac völgyi telelepülés ...

                                               

Désy Zoltán

Nagygelváchi Désy Zoltán függetlenségi, majd Kossuth-párti politikus, államtitkár, főispán, aki az első világháború során hadnagyi rangban hősi halált halt.

                                               

Abafája

1332-ben említik először Abafaya néven. Eredetileg vsz. a Beng határrészben feküdt és egy török kori pusztítás után települt át mai helyére. A 15. században összeolvadt a kolozsmonostori apátság által telepített Apáti faluval. 1595-ben a dunántúl ...

                                               

Alsóbölkény

1453-ban Villa Belken néven említik a források. Rákoczi fejedelem idejéből már írott dokumentumok vannak róla. A Gőrgényszentimrei vár kirendeltségéhez tartozott, más falukkal együtt (Felsőbölkény, Kakucs, Szentmihály, Soropháza, Nádas, Hétbükk.

                                               

Beresztelke

Beresztelke falu Romániában Maros megyében. Szászrégentől 5 km-re nyugatra a Lúc-patak jobb partján fekszik. Beresztelke község központja, Kisfülpös és Magyarfülpös tartozik hozzá.

                                               

Déda

Déda a Kelemen-havasok lábánál fekszik, a Maros partján. Fontos szerepet tölt be Románia vasúti közlekedésében. Itt végződik a Szeretfalva–Déda-vasútvonal CFR 400-as vasútvonal, amelyet a MÁV épített a második bécsi döntés után abból a célból, ho ...

                                               

Felsőbölkény

Nevét 1453-ban említették először az oklevelekben Belke néven, mint Görgény vár tartozékát. 1642-ben nevét Olah Beölken néven írták, ekkor I. Rákóczi György birtokai közt szerepelt. Neve 1733-ban Oláh-Bölkény, 1750-ben Bölkény. Az 1784-1787-es né ...

                                               

Felsőidecs

1332-ben Felydech néven említik először, a települést azonban valószínűleg még a 13. század elején alapították szász telepesek. Lakossága a reformáció idején felvette a lutheránus vallást. A falu a trianoni békeszerződésig Maros-Torda vármegye Ré ...

                                               

Galambod

1334-ben Galambud néven említik először. Régi temploma a Szurduk-dombon állott, a faluval együtt tatárok pusztították el. 1910-ben 486 lakosából 293 magyar és 163 román volt. A trianoni békeszerződésig Maros-Torda vármegye Marosi felső járásához ...

                                               

Gernyeszeg

1319-ben Knezeg néven említették először. 1395-ben p. Gernyezeg, 1398-ban Gerneseg, 1477-ben Gernezeeg néven írták. Gernyeszeg a Kacsics nemzetséghez tartozó Szécsényiek birtoka volt. 1323-ban Szécsényi Tamásé volt, majd a Szécsényiek a birtokot ...

                                               

Görgényadorján

Görgényadorján nevét 1333-ban Yordani, 1393-ban Adrian néven említette oklevél. 1453-ban Adrianus, 1808-ban Adorján, 1913-ban Görgényadorján néven írták. Az 1332 - 1337 között összeálított pápai tizedjegyzék szerint római-katolikus lakossága volt ...

                                               

Görgényoroszfalu

Görgényoroszfalu nevét 1381-ben említette először Orozfalu néven. 1509-ben NaghOrozfalw, 1644-ben Nagy Oroszfalu, 1645-ben Nagyoroszfalu, 1733-ban Oroszfalva, 1750-ben Oroszfalu, 1760-1762-ben Görgényoroszfalva, 1888-ban Görgény-Oroszfalva, Reuss ...

                                               

Görgényszentimre

Nevének előtagja vagy az 1281-ben adatolt és talán német eredetű Gergen személynévvel, vagy egy török közszóval függ össze, melynek párhuzama az oszmán-török gürgen agaçi gyertyánfa. Utótagját Szent Imrének szentelt templomáról kapta. Először 132 ...

                                               

Jedd

A falu Marosvásárhelytől keletre fekszik, a 46°33 északi szélességen és a 24°38 keleti hosszúságon. A református templom 358 m tengerszint fölötti magasságban van. 2005-ben Koronka és Székelybós népszavazással kivált Jedd községből. A község a Ma ...

                                               

Jobbágyfalva

Nem összetévesztendő a hasonló nevű Jobbágytelke faluval. Jobbágyfalva falu Romániában, Maros megyében. Közigazgatásilag Csíkfalva községhez tartozik.

                                               

Koronka

Koronka: falu Romániában Maros megyében. Közigazgatásilag Jeddhez tartozott 2004-ig. 2004-töl Székelybós faluval egyetemben új községet alkot.

                                               

Körtekapu

1319-ben villa Kurtelkopu néven említik. 1334-ben Kurtuelkapu néven volt említve, ekkor a pápai tizedjegyzék szerint már plébániatemploma is volt, papját Lőrincnek hívták. Római-katolikus lakossága a reformáció idején felvette a református vallás ...

                                               

Magyarfülpös

1319-ben Nagfilpus néven említik először. A falu régen a templom környékén a Kóródvár alatt állott, de az országút építésekor lejjebb húzódott. Református temploma a falu nyugati részén áll, a 15. század második felében épült. 1912-ben egy szélvi ...

                                               

Marosfelfalu

A falu területe már a bronzkorban lakott terület volt amint az 1924-ben felszínre kerülő bronzleletek is bizonyítják. 1924 tavaszán, a pala kitermelése során a téglagyár melletti bányából egy bronz letétet találtak, amely i.e. a XII. századból va ...

                                               

Marosvécs

A Maros folyó jobb partját szegélyező dombtetőn már a római időkben emeltek egy kisebb erődítményt, ami a népvándorlás viharaiban pusztult el. Elnevezése a földből előkerült feliratos táblák szerint "Ala nova Illiricorum” lehetett. Maradványai a ...

                                               

Marosszentanna

1332-ben említik először. Határában fontos régészeti lelőhelyek vannak. Különösen jelentős a gótok itt feltárt temetője az i. sz. 4. századból., melyről a régészek önálló kultúrát, a marosszentannai kultúrát nevezték el. A környék római kori lele ...

                                               

Mezőmajos

1256-ban említik először Moys néven. 1344-ben katolikus plébániatemploma is van. Lakossága reformáció idején felvette a református vallást. 1602-ben előbb Giorgio Basta katonái, majd 1661-ben a tatárok égették fel. Ez utóbbi pusztítás teljesen me ...

                                               

Nagyercse

1397-ben említik először. Református temploma a 15. század közepén épült, 1924-ben átépítették. 1910-ben 721, többségben román lakosa volt, jelentős magyar kisebbséggel. A trianoni békeszerződésig Maros-Torda vármegye Régeni alsó járásához tartozott.

                                               

Nyárádszentmárton

Marosvásárhelytől 18 km-re keletre, Nyárádszeredától északra, a Nyárád bal partja közelében. Csíkfalvához tartozik, mellyel teljesen egybeépült. Eredeti Csíkszentmárton nevét névazonosság miatt 1872-ben belügyminiszteri rendelettel változtatták meg.

                                               

Palotailva

Maros megye északi részén helyezkedik el a Felső-Maros-áttörésben, a Maros két partján, 550 méteres tengerszint feletti magasságban, a Kelemen- és a Görgényi-havasok között. Áthalad rajta az E578-as európai út a Romániai útszámozás szerint DN15.

                                               

Petele

Először 1332-ben Pytula és Pycula, 1348-ban Pechwle, 1426-ban Petele néven említették. Kiss Lajos véleménye szerint szláv személynévből ered vö. cseh Petula. Német neve népetimológiával keletkezett a Birka- eredetileg Belyken- patak szintén szláv ...

                                               

Pusztaalmás

1256-ban Almas néven említik először. Katolikus lakossága a reformáció idején felvette a református vallást. A települést 1600-ban Giorgio Basta katonái a földig rombolták, ezt követően kapta Puszta előnevét is. Később románokkal települt újra. A ...

                                               

Ratosnya

Ratosnya községközpont a hozzá tartozó falvakkal a Görgényi- és a Kelemen-havasok lábánál fekszik, felezi a Szászrégen és Maroshévíz közötti távolságot 35 km, valamint a Marosvásárhely–Gyergyószentmiklós 70 km útvonalat. Ratosnyán, Galonyán, Andr ...

                                               

Székelybő

1332-ben Beu néven említik. Veszély esetén lakói az 521 m magas Őrvárra menekültek. Lakói a 16. században nagyrészt reformátusok lettek és a templom az övék lett, de 1767-ben megint a katolikusok kerültek többségbe és visszavették a templomot. 19 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →