★ Free online encyclopedia. Did you know? page 214                                               

Ulm (Románia)

Ulm, Ólyom nevét 1499-ben említette először oklevél Olyom néven. 1507-ben Wlm alakban írták, ekkor a Hermán-nemzetség leszármazottai, Pestesi Mátyás és Soklyósi Péter görgényi várnagy kapta királyi adományként. 1507-ben Czentúritól részben vásárl ...

                                               

Valár

Valár, Válya nevét 1482-ben p. Walya néven említette először oklevél. Későbbi névváltozatai: 1506-ban v. Wayla, 1733-ban Velári, 1750-ben Velar, 1805-ben Velár, 1808-ban Vallár ~ Golyes-Valár, 1861-ben Valár, 1888-ban Vallár Velár, 1913-ban Valár ...

                                               

Valealunga

Valealunga, Vajlalonga nevét 1468-ban p. Waylalonga néven említette először oklevél, mint Illye város birtokát. Későbbi névváltozatai: 1539-ben Walalwngha, 1599-ben Valielung, 1733-ban Valya, 1750-ben Vale lunga, 1805-ben Vállyalunga, 1808-ban Va ...

                                               

Valeamare

Valeamare, Patakfalva nevét 1449-ben említette először oklevél Vallya néven. 1464-ben Walyafalva, 1525-ben Walye mayr, 1808-ban vicus Vallye-máre Tyulesd határában, 1854-ben Patakfalva, Valea Mare, 1888-ban Valemáre Valiamare, Valyemare, 1913-ban ...

                                               

Valisora

Nevét arról a patakról kapta, amely tőle északra ered és mintegy húsz kilométeren keresztül délnek tartva, Bezsánnál egyesül a Kaján-patakkal, majd nem sokkal lejjebb a Marosba folyik. Ennek neve a román valea szó kicsinyítő képzős változatából v ...

                                               

Vecel

1785-ben 151 polgári és 150 határőr lakosát írták össze. 1790-ben 304 görög és 18 római katolikus lakta. Vulcsesdnek 1785-ben 130 lakosa volt, valószínűleg valamennyien ortodoxok. 1910-ben 444 lakosából 432 volt román és 11 magyar anyanyelvű, 324 ...

                                               

Viszka

Viszka nevét 1468-ban említette először oklevél p. Wyzka néven, mint Illye város birtokát. A későbbiekben nevét többnyire Viszka, Vizka formákban írták. A trianoni békeszerződés előtt Hunyad vármegye Marosillyei járásához tartozott. 1910-ben 1266 ...

                                               

Zám

Dévától 45 km-re nyugatra, a Maros jobb partján fekszik. A falu három, egymással össze nem függő településrészből áll, melyek egy hegyet vesznek körbe. A történelmi Erdély legnyugatabbra fekvő községe. "A község két részből áll. Egyik a földesúri ...

                                               

Zsilymacesdparoseny

Neve három elemből áll: zsil + macesd + paroseny. Az első a Zsil folyó nevének régies alakváltozata. A másik két névelem két, a Retyezát északi oldalán fekvő falura utal: Macesdre és Parosra paroșeni a magyar parosiak. Más zsil-völgyi településne ...

                                               

Egán Imre

Borostyánkői Egán Imre ír származású magyar politikus, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kormánybiztos-főispánja.

                                               

Abosfalva

Abosfalva neve az Árpád-korban Beznik volt, a település ekkor beznik nevű udvari kutyapecérek lakhelye volt. Nevét 1357-ben Obusfolua Beznik néven említették először a korabeli oklevelek. 1361-ben Obusfaolua, 1433-ban Abusfalwa, 1456-ban Abosfalw ...

                                               

Alsóbajom

Az Ördögárok nak nevezett helyen késő bronzkori leleteket tártak fel. A római korból egy Mithrász-oltár maradt fenn, amely bikaáldozatot ábrázol. A falu első írásos említése 1309-ből maradt fenn, villa Boneti néven. Nevének további változatai: vi ...

                                               

Alsókápolna

1332-ben említették először a pápai tizedjegyzékben Capella néven. Lakossága ekkor még német nemzetiségű volt és római-katolikus vallású. A pápai tizedjegyzék megemlíti, hogy temploma Mindenszentek tiszteletére volt szentelve, az akkori pap neve ...

                                               

Bábahalma

1278-ban Much néven említették először. Neve jelenlegi formájában először 1332-ben a pápai tizedjegyzékben fordul elő. Középkori lakossága valószínűleg magyar, római katolikus volt, azonban a lakosok korán eltűntek, mert 1461-ben már román lakoss ...

                                               

Balázstelke

Nagyszebentől 65, Medgyestől 9 kilométer távolságra található a Küküllőközi-dombságon. Nagyszeben irányából a DN14, Medgyes felől a DN14A országúton közelíthető meg.

                                               

Betlenszentmiklós

Betlenszentmiklós Szentmiklós szász település volt és egykor a Küküllői vár birtokai közé tartozott. 1309-ben villa Sancti Nicolai néven említik először, papját ekkor a tizedmegtagadó szász papok közt említették. 1332-ben Nicolay, Nycolai, 1390-b ...

                                               

Bonyha

Már Anonymus is említi, mint Szent István-kori falut. Először 1291-ben Bahna alakban említik. 1330-ban már egyházas hely, várkastélyát először 1495-ben említik. A Bethlen család kedvenc tartózkodási helye, 1545-ben Bethlen Farkas alakította át. 1 ...

                                               

Bún

1301-ben Bwn alakban említik először. Reneszánsz kastélyát a 17. század elején Bethlen Farkas építtette, 1640–41-ben fia Bethlen János újjáépíttette, bővítette és magas várfallal, bástyákkal vetette körül. Itt írta gr. Bethlen János Rerum Transil ...

                                               

Búzásbesenyő

1910-ben 1107 lakosa volt, ebből 758 magyar, 282 román, 61 cigány, 5 német és 1 egyéb nemzetiségű volt. 2002-ben 1170 lakosából 881 magyar, 258 román és 31 cigány nemzetiségű volt.

                                               

Dányán

1301-ben említik a források Danyan néven. Szász alapítású falu, de az őshonos lakosság a 15. század folyamán teljesen eltűnt, 1492-ben már magyar és román lakossága volt. Középkori lakossága a reformáció idején felvette a református hitet. A tria ...

                                               

Désfalva

Nevének előtagja személynévi eredetű, a latin Desiderius rövidült alakjából való vö. Dés. A középkorban Hagymás néven is említették. Első okleveles említése 1270–72-ből való, mint Hagmas alio nomine Desfolua.

                                               

Egrestő (Maros megye)

Marosvásárhelytől 19 km-re délkeletre a Kis-Küküllő bal partján a Szénaverős- egykor Egres- patak beömlésénél fekszik, Balavásárhoz tartozik, melytől 3 km-re délnyugatra van.

                                               

Erzsébetváros (Románia)

Mai nevét az örmény katolikus plébánia védőszentjéről, Árpád-házi Szent Erzsébetről kapta 1733-ban. A korábbi Ebesfalva név az eb kutya szóból származik. A névadás motívuma állítólag az volt, hogy a bethleni Bethlen család itt tartotta vadászkutyáit.

                                               

Felsőkarácsonfalva

Felsőkarácsonfalva nevét 1332-ben Karachini néven a pápai tizedjegyzék említwette először, tehát ekkor már templomos hely volt. Papaja 1332-ben 30 dénár pápai tizedet fizetett, és ekkor Vesszős és Bajom után sorolták fel. 1462-ben Küküllővár tart ...

                                               

Fületelke

1342-ben említik először Fyleteluke néven. A települést az 1960-as évekig főként erdélyi szászok lakták, az ő nevükhöz fűződik egy lutheránus erődtemplom építése, melynek keletkezési dátumáról nincs tudomásunk, de 1500 körül már biztosan állt. Ma ...

                                               

Gógán

A falu melletti hegyen állt egykor Újvár, melyet 1347-ben említenek először. A várat valószínűleg Kán László erdélyi vajda építtette 1332 körül, ezután királyi várként az erdélyi vajdához tartozott. 1392-ben a losonci Dezsőfieké, akik 1405-ben ad ...

                                               

Harangláb (település)

1301-ben Haranglaab néven említik először a források. 1332-ben plébániatemploma volt, papja, Mihály a pápai tizedjegyzék szerint 15 dénár adót fizetett. A középkori római-katolikus lakosság a reformációt követően felvette a református vallást, ma ...

                                               

Héderfája

1331-ben Heruhfaia néven említik először. Területe híres bortermő vidék. 1910-ben 1090, túlnyomórészt magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Kis-Küküllő vármegye Dicsőszentmártoni járásához tartozott. 1992-ben 733 lakosából 722 magyar, 11 ...

                                               

Hétúr

1301-ben Hetwr néven említik először. Szász jobbágyfalu volt Küküllő vármegyében. A nagyváradi Szent Lélek-kápolnának adományozott falut 1451-ben Hunyadi János a maga számára foglalta el. Két halastavát Bethleni Miklós 1499-ben a segesvári domonk ...

                                               

Hosszúpatak (Szeben megye)

Hosszúpatak nevét 1461-ben említette először oklevél Hozywazopataka nobilium néven. További névváltozatai: 1476:-ban p. Hwzywpathak, 1477-ben Hwzywpathak, 1499-ben p. Hozywpathak, 1733-ban Theunn, 1750-ben Teun, 1760–1762 között Hosszupatak, 1808 ...

                                               

Jövedics

1301-ben említik először Ivedeech néven, a falu ekkor egy Belus nevű nemes birtokát képezte. 1446-ban már a nagyváradi Szent Elek-kápolna és kórház birtokaként hivatkoznak rá. Jövedicset erdélyi szász telepesek alapították, akik a reformáció idej ...

                                               

Kerelőszentpál

Marosvásárhelytől 19 km-re délnyugatra a Maros bal partján a Kolozsvár-Marosvásárhely országút mellett fekszik. A község a Marosvásárhely Metropoliszövezethez tartozik.

                                               

Kóródszentmárton

1324-ben Sanctus Martinis néven említették először. 1325-ben p. Zentmarten, 1332-ben Sancto Martino, 1369-ben Sanctus Martinus, Zenthmarthun-11, 1412-ben Korogzenthmarthon, 1444-ben Chorodzenthmarthon, 1507-ben Koroghzenthmarton, 1808-ban Szentmá ...

                                               

Küküllőalmás

1850-ben a falu 769 lakosából 545 román, 163 magyar, 5 zsidó és 56 roma volt. 1992-re a 884 lakos nemzetiségi összetétele a következőképpen alakult: 572 román, 288 magyar, 5 német és 19 roma.

                                               

Küküllődombó

Küküllődombó falu Maros megyében, Erdélyben. Közigazgatásilag Ádámos községhez tartozik. Néveredetét tekintve a "dombó” kifejezés nagy valószínűséggel a szláv "dobovo” szóból származik

                                               

Küküllőfajsz

1332-ben katolikus papjáról, 1344-ben pedig egy német nevű lakosáról emlékeztek meg. 1553-ban már "possessio Walachalis”-nak, vagyis román lakosságúnak írták. 1764 előtt telepedett meg benne egy Iacov nevű resinári festő, és attól kezdve az 1870- ...

                                               

Küküllőszéplak

Küküllőszéplak falu Maros megyében, Erdélyben, a Kis-Küküllő partján, Küküllőszéplak község központja. Közigazgatásilag hozzá tartozik Héderfája, Oláhszentlászló, Kisszentlászló és Vajdakuta.

                                               

Magyarbénye

Nevét már 1200 körül említette oklevél az I. István által legyőzött harmadik Gyula fiának, Buának nevében, valószínű először az ő szállásbirtoka lehetett itt, később a település e Buáról vehette a nevét. 1346-ban p. Benye, 1431-ben Benyebua, 1474 ...

                                               

Magyarpéterfalva

Magyarpéterfalva nevét 1318-ban Peturmesturfolua módon írva említette először oklevél. 1332-ben Kechkezevepeturhaza, 1341-ben Peturfolua, 1413-ban Peterfalwa, 1505-ben Peterfalwa, 1808-ban Péterfalva, 1913-ban Magyarpéterfalva alakban írták. A te ...

                                               

Magyarsáros

1322-ben Sarus néven említik először. Középkori temploma 1400 körül épült, de a lejtős helyen megcsúszott és annyira megrongálódott, hogy a 20. század elején le kellett bontani. Mai unitárius temploma 1912-ben épült. Haranglába 1600-ban készült, ...

                                               

Maroscsapó

Már az őskorban is lakott hely volt. Határában a mintegy 8000 évvel ezelőtt virágzó Starčevo–Körös-kultúra telepét fedezték fel, oszlopos szerkezetű, tapasztott sövényfalú házakkal. Területén római pénzeket, 5. századból származó ezüsttárgyakat, ...

                                               

Marosdég

1332-ben Deog néven jelentkezik először a pápai tizedjegyzékben. Ekkor saját plébániatemploma is volt a településnek. Katolikus magyar lakosságáról utoljára 1366-ban emlékeznek meg, de a magyarok ismeretlen okokból nemsokára kipusztultak, mert 14 ...

                                               

Marosugra

Marosugra falu Romániában, Maros megyében, Marosugra község központja. Gyulas, Lackod, Mezőújfalu és Oláhdellő tartozik hozzá.

                                               

Mikefalva

Mikefalva nevét 1319-ben említette előszöroklevél Mike comes nevében, aki valószínűleg a település névadója is volt. 1376-ban Alfalu, 1376-ban Olfalu, 1392-ben Mykefalwa, 1438-ban Alfalu vagyis Mikefalua, 1440-ben Mykefalwa Kezpfalu, 1521-ben Mik ...

                                               

Mikeszásza

A község és környéke már a római korban is lakott hely volt. Területén római kori település maradványait – többek között egy fogadalmi oltárt – tártak fel. 1215–1216-ban az ekkor erdélyi vajdaságot viselt Kán nemzetségbeli Nagy Jula birtoka volt ...

                                               

Oláhkocsárd

Nevét az oklevelek 1278-ban említették először Kuchard néven, mint Ravasz fia Mihály birtokát, mely Dicsőszentmártonnal volt határos. 1332-ben Kohard néven írták, neve szerepelt a pápai tizedjegyzékben is, ez évben papja 22, illetve 15 dénár pápa ...

                                               

Pánád

A település nevét 1290-ben Panad néven említették először, mikor Magnus fia János bán Pánádot 40 márkáért eladta Gyógyi András fiainak: Miklós comesnk és András vajdának, és ekkor leiratták határait is. 1332ben a Kán nemzetségbeli László vajda fi ...

                                               

Pócstelke

Pócstelke nevét 1366-ban említette először oklevél Posteleke néven. További névváltozatai: 1373-ban p. Poustelke, 1375-ben p. Powstelke, 1427-ben officialis de Pochthelke, 1587-ben Poczytelke, 1733-ban Poutsa, 1750-ben Poucsa, 1760–1762 között Po ...

                                               

Somogyom

1317-ben, Károly Róbert király alatt nevét már említették az oklevelek p. Sumugun néven, mikor a király a Szalók nemzetségből való Simon bán itteni birtokait vette védelme alá. További névváltozatai: 1325 körül p. Symyg, 1352-ben Sumugy, 1355-ben ...

                                               

Sövényfalva

1332-ben Sveyn néven említik először. Neve arra utal, hogy határában az Árpád-korban gyepű húzódott. A tatárjárás után épített régi református templomát 1899-ben az új templom építésekor lebontották.Mennyzetkazettái méhkastartó polcként pusztulta ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →