★ Free online encyclopedia. Did you know? page 209                                               

Márkuska

A falut egy Márton nevű bíró alapította 1311-ben vételi jog alapján. A csetneki Bebek család birtoka volt. 1427-ben "Kerekreth ” néven említik először, Jolsva uradalmához tartozott. A 15. században a murányi váruradalom része. Ezután Kerekrét fal ...

                                               

Méhi

Területén ősidők óta éltek emberek. A korai bronzkor és a későbbi hallstatti kultúra településének nyomait is megtalálták itt. A falu határában egykor tó volt, melyet tengerszemnek tartottak. Sok emberi csontot is találtak itt, melyek középkori e ...

                                               

Melléte

1243-ban említik először. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "MELENTHE. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai Draskóczy, és több Uraságok, lakosai többfélék, fekszik Csoltónak szomszédságában, és annak filiája, határja búzát terem, legelő ...

                                               

Murányhosszúrét

1357-ben "Hoszu Reth ” alakban említik először, de már korábban is létezett. A murányi váruradalomhoz tartozott. 1435-ben "Huzywret ” néven említi oklevél. Szlovák neve 1551-ben bukkan fel először "Dlua Luka ” alakban. 1605-ben "Dluha Luka alias ...

                                               

Murányhuta

A mai település helyén 1652 és 1670 között üveghuta működött, a murányi uradalomhoz tartozott. Első írásos említése 1691-ből származik. 1715-ben 15 ember dolgozott itt. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "HUTA. Tót falu Gömör Várm. föld ...

                                               

Murányszabadi

1453-ban "Lehota” néven említik először. A falut a 15. század közepén a vlach jog alapján telepítették a jolsvai uradalom területén. 1551-ben "Lehota Maior”, 1573-ban "Lehotka, Lehotta Maior et Minor”, 1672-ben "Murany Lehota” alakban szerepel az ...

                                               

Nandrás

A mai falu a tatárjárás után keletkezett, első írásos említése 1318-ban "Nandras ” néven történt. Ekkor a Bebek család birtoka volt. 1346-ban "Nandraz ” néven említik. 1427-ben 24 portája állt. A 17. században a Wesselényi, egy évszázaddal kébőbb ...

                                               

Naprágy

1254-ben IV. Béla adománylevelében Neporad alakban említik először. 1323-ban Noprad ", 1340-ben Naprad alakban szerepel. A gömöri uradalom része volt. 1427-ben Náprágyi János 12 portával, 1431-ben Náprágyi Lőrinc 21 portával rendelkezett a telepü ...

                                               

Nyilas (Szlovákia)

1290 után keletkezett bányásztelepülés, 1315-ben "Guylnicz” néven említik először. Főként ezüstöt bányásztak itt, melyet nagyrészt Lengyelországba exportáltak. Lakói később fuvarozók, molnárok voltak, gőzfűrész üzemben dolgoztak, szövéssel, faesz ...

                                               

Nyustya

Rimaszombattól 21 km-re északra, a Rima és a Klenóci-Rima összefolyásánál fekszik. Nyustya keletről Kopárhegy, Rónapatak, Gömörhegyvég és Dobrapatak, délkeletről Balogrussó, délről Rimabrézó és Kiéte, délnyugatról Rimabánya és rövid szakaszon Rim ...

                                               

Osgyán

Rimaszombattól 10 km-re, nyugatra található. Osgyán a Szuha-patak völgyében fekszik, az 50-es országos főútvonal Losonc-Rimaszombat közötti szakasza mentén. Érinti a megszűnt Poltár-Rimaszombat-vasútvonal is. Tőle délre halad el az R2-es autóút. ...

                                               

Otrokocs

1274-ben IV. László oklevelében "Atrachyk néven említik először, de valószínűleg sokkal régebben alapították. 1277-ben Otrochyk fia Buhta és testvérei szerepelnek a Egri káptalan előtt tett nyugtában. 1291-ben "Otrochok néven szerepel az írott fo ...

                                               

Özörény

Rozsnyótól 19 km-re délnyugatra, a Szlovák karszthegység délnyugati részének és a Rima-völgyének határán, a Sajó-folyó teraszán, félúton Rozsnyó és Tornalja között fekszik. Lakosainak száma 1316 fő 2006, területe 12.79 km².

                                               

Páskaháza

A környéken jazigok, hunok, majd avarok éltek. 803 után északnyugatról szlávok húzódtak ide. A honfoglalást követően a Sajó vidékét elfoglaló Bors alvezér kapta adományként. A Bors nemzetség 1242-es kihalását követően IV. Béla a vidéket az Ákos n ...

                                               

Perjése

Perjése Rimaszombattól 7 km-re északkeletre, 271 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a Perjései-patak Dražický potok völgyében. A község területének nagy részét erdő borítja. Alsópokorágyon át mellékút köti össze Rimaszombattal, Vámo ...

                                               

Pétermány

A falut valószínűleg a 13. században alapították, első említése 1320-ban "Peturmanfalua ” alakban történik. Nevét alapítójáról és első bírájáról, Petermanról kapta. 1426-ban "Petermanhaza ”, 1427-ben "Peterwagasa ”, 1498-ban "Petherman ” néven sz ...

                                               

Poloszkó

A település a 14. század közepén keletkezett, 1413-ban "Palazka ” néven említik először. 1450-ben "Polozka ”, 1563-ban "Plosky ”, 1571-ben "Ploskie ”, 1590-ben "Ploskuo ”, 1600-ban "Polosko ”, 1620-ban "Ploszka ” alakban szerepel az írott forráso ...

                                               

Ratkósebes

Fillér 1427-ben az adóösszeírásban "Filleyer ” néven bukkan fel először, amikor 9 porta után adózott. A falu azonban valószínűleg sokkal korábbi és már a 13. században is létezett. Részben a Derencsényi, részben a Zsoldos család birtoka volt. A 1 ...

                                               

Ratkószuha

Nagyrőcétől 18 km-re, délnyugatra fekszik az 526-os Nyustya-Jolsva országút mentén. Nyugatról Rónapatak, északkeletről Poloszkó, keletről Ratkó, délkeletről Ratkószabadi, délnyugatról pedig Dobrapatak községekkel határos.

                                               

Rekenyeújfalu

A település Berzéte határában keletkezhetett a 13. század második felében. Már ekkor állt Szent Mária Magdolna tiszteletére szentelt kápolnája. 1290 és 1352 között a Máriássy család birtoka. 1327-ben "Rakunchas ” néven a bozóki uradalom részeként ...

                                               

Rimabánya

A települést a 12.–13. században német arany és vasbányászok alapították. Első írásos említése "Bana alakban 1270-ből származik. 1334-ben "Banya ", 1456-ban "Rymabanya ", 1596-ban "Ryma Banya alias Korona Banya néven említik a korabeli források. ...

                                               

Rimabrézó

A mai község területén, a bronzkorban a pilinyi kultúra népe élt, melynek hamvasztásos temetőjét is feltárták. A települést 1334-ben "Brezou alakban említik először, amikor a kalocsai érsekség birtoka volt, de valószínűleg már a 13. században is ...

                                               

Rimaszabadi

Rimaszabadi a Rimóca Rimavica-patak völgyében fekszik, 270 méteres tengerszint feletti magasságban, Rimaszombattól 17 km-re északra. Keletről Rimazsaluzsány, északkeletről Rimabánya és rövid szakaszon Nyustya, északnyugatról Rimakokova, délkeletr ...

                                               

Rozsnyórudna

A falu 1243 után keletkezett a berzétei uradalom területén, a 13. században, az Ákos nemzetség birtokaként. 1291-ben "Rodna ” alakban említik először. Régi bányásztelepülés, 1423-ban pelsőczi Nagy János királyi tárnokmesteré, 1427-től a csetneki ...

                                               

Runya

A község területén már a hallstatt korban is éltek emberek. A mai települést 1266-ban Runya ", Runa alakban említik először. 1340-ben Nogrona ", 1384-ben Kysrunya alias Kyshanwa ", Nogrunya ", Kysronua alias Kyshanua" néven szerepel a korabeli fo ...

                                               

Sajókeszi

Sajókeszi község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban. A helyi és környékbeli magyar ajkú lakosság egyszerűen csak Keszi nek hívja.

                                               

Serke

A falu melletti 378 m magas hegyen állott egykor vára. A várat 1274 után valószínűleg a Rátót nemzetségbeli Dezső, a Kaplai család őse építtette, eredeti neve Kapla. 1443-ban Giskra huszitái foglalták el, majd Mátyás szabadította fel. Valószínűle ...

                                               

Süvete

A település a 12. században egy korábbi falu helyén keletkezett, 1262-ben "Sueta" alakban említik először. 1435-ben "Swethe", 1453-ban "Zwyhete", 1455-ben "Sywethe", 1590-ben "Seuitiche" alakban említik a korabeli források. A jolsvai uradalomhoz ...

                                               

Szabados (település)

A falu a 15. században a vlach jog alapján keletkezett, első írásos említése 1551-ben "Lehota ” néven történt. 1559-ben "Ober Lehota ”, 1601-ben "Fekete Lehota ” néven említik. A csetneky Bebek család birtoka volt, később a 17. századtól az Andrá ...

                                               

Szásza

A települést a 13. században szász telepesek alapították. 1266-ban említik először "Zazteluk ” alakban. Lakói erdei munkákkal, állattartással, később mész- és szénégetéssel, fuvarozással, bányászattal foglalkoztak. Vályi András szerint: "SZÁSZA. ...

                                               

Szirk

A falu felett 2 km-re, északnyugatra emelkedő Hradziste hegyen egykor vár állt. Szirk a 13. században keletkezett bányászok és favágók településként. 1421-ben "Chyrk ” néven említik először, nevét valószínűleg egykori birtokosáról kapta. 1551-ben ...

                                               

Szkáros

A település már a honfoglaláskor fontos gyepűvédő hely volt. 1243-ban "Staruch néven említik először. 1266-ban "Scarus ", 1353-ban "Strasa néven említi oklevél. A 16. században több nemesi család birtokolta. A 18. században a Draskóczy és Kubinyi ...

                                               

Szútor

1410-ben Zutor alakban említik először, de valószínűleg már sokkal korábban keletkezett. Balog várának tartozéka volt, majd a murányi váruradalomhoz tartozott. 1566-ban és 1567-ben elpusztította a török. 1828-ban 58 házában 428 lakos élt, akik fő ...

                                               

Telep (Szlovákia)

Rimaszombattól 16 km-re északnyugatra, Poltártól 5 km-re keletre fekszik, a Szuha-patak Suchá völgyében. Területének túlnyomó részét erdő borítja. Délnyugatról Cserepes, északnyugatról Csehberek, északkeletről Rimaszabadi, keletről Kecege és Rima ...

                                               

Turcsok

A település a 14. század közepén a vlach jog alapján keletkezett, első írásos említése 1427-ben "Chirkeuagasa ” alakban történt. A rákosi váruradalom része volt, 1567-ig a Bebek család birtoka. 1555-ben a török az egész falut elpusztította és csa ...

                                               

Újantalfalva

Rimakokovától 10 km-re, nyugatra fekszik. 2 km-es bekötőút köti össze az 526-os Nyustya-Herencsvölgy közötti országúttal. Északról és keletről Rimakokova, délről Vágó, nyugatról pedig Málnapatak községekkel határos. Nyugati határa a történelmi Gö ...

                                               

Uzapanyit

A falu valószínűleg a 12. században keletkezett egy még korábbi település helyén. Kezdetben Balog várának tartozéka volt. 1427-ben az adóösszeírásban "Panith néven említik először, mint az Úsz család birtokát. 1503-ban "Panyt ", 1525-ben "Wzapany ...

                                               

Velkenye

A települést 1216-ban említik először predium Pavla Pál birtoka néven. 1289-ben Welkenye ", 1336-ban Weelkunie ", Wlkwnya ", 1344-ben Velkenye néven szerepel a korabeli forrásokban. Az esztergomi érsekség birtoka volt. A 14. században előbb a Put ...

                                               

Vernár

A települést a német jog alapján 1295-ben alapították a Görgey család szepesi birtokán. Alapítója az izsákfalvi Hans fia Werner volt, akit a Görgeyek a soltészjog alapján bíztak meg a terület betelepítésével. 1310-ben "villa Vernari" néven említi ...

                                               

Zádorháza

A település a 14. században keletkezett, első írásos említése 1372-ből származik Zadorhaza alakban. Alapítójának és névadójának a szomszédos Iványit birtokló Iványi nemzetségbeli Zádort tartja a hagyomány. Keletkezése óta magyar falu, melyet hatá ...

                                               

Zsip

A települést 1295-ben Izep alakban említik először. Az 1332 és 1337 között kelt pápai tizedjegyzékben Isyp ", 1395-ben Isep ", 1427-ben Iseph néven szerepel. Balog várának uradalmához tartozott, a Széchy család birtoka volt, majd a 17. századtól ...

                                               

Bőnyrétalap

Bőnyrétalap Győr vármegyei, majd Győr-Sopron megyei község 1888-ban jött létre Bőny és Rétalap egyesítésével. A település rendszerváltás utáni első és egyetlen polgármesterévé 1990-ben Bogdán László független jelöltet választották. 1992-ben a két ...

                                               

Szap

Szap a Csilizközben fekszik, Dunaszerdahelytől 20 km-re délre, a Duna bal partján. Területén torkollik a Duna főágába a bősi vízierőmű alvízcsatornája. A Duna elterelésével létrejött mesterséges sziget legdélebbi része a község területéhez tartoz ...

                                               

Árapatak

Árapatak falu Romániában, Kovászna megyében. A falu Előpatak község központja, amihez rajta kívül Előpatak, Erősd és Hete tartozik.

                                               

Erősd

Területe ősidők óta lakott. A falu területén a Tyiksz-hegyen virágzó őskori erődített település volt, az erősdi kultúra néven ismert festett kerámiás műveltség névadója. A falutól negyedórányira az Olt és a Várpatak által körülölelt Csókás nevű h ...

                                               

Feldoboly

1461-ben Doboilj néven említik. 1910-ben 510 lakosából 503 magyar, 3 román, 1 német volt. A trianoni békeszerződésig Háromszék vármegye Sepsi járásához tartozott. 1992-ben 211 lakosából 173 magyar, 34 cigány és 4 román volt.

                                               

Futásfalva

A szóbeli hagyomány szerint Kun László magyar király a Hamar családot ide száműzte. Amikor harcai során erre a vidékre került, egy életveszélyes helyzetből, futása közben, éppen a Hamarok mentették meg. Így kapta a királytól donációban ezt a hely ...

                                               

Hídvég (Románia)

1332-ben Hydueg néven említik először. A falunak a tatárjárás előtt szász lakossága lehetett, de 1242 után magyarokkal telepítették újra. A falut 1612-ben a brassói szászok, 1658-ban és 1690-ben a tatárok dúlták fel. A 18. század elején a nemesi ...

                                               

Ikafalva

A települést 1334-ben Ika néven említik először. Az Ika és a Csernáton patak találkozásánál keskeny fennsíkon állnak Ika várának romjai, keleti tornya kb. 10 m magasságban áll. Építéséről és pusztulásáról nincsenek adatok. Régi temploma a Paphegy ...

                                               

Imecsfalva

A település neve először 1561-ben említették oklevelekben, ekkor Imeczfalva alakban szerepelt. 1567-ben Imechfalwa, Imechffalwa, 1733-ban Imetsfalva, 1750-ben Imecsfalu, 1854-ben Imecsfalva formában említették. Régi temploma 1583 előtt épült, nyo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →