★ Free online encyclopedia. Did you know? page 201                                               

Zsarnó

A régészeti leletek tanúsága szerint területén a paleolit, a neolit korban, majd később a hallstatt és a római korban is éltek emberek. A mai települést 1332-ben említik először, Torna várának uradalmához tartozott, majd helyi nemesek birtoka vol ...

                                               

Alsókarácsonfalva

Árpád-kori település. Nevét 1272-ben említette először oklevél Aruszegh néven. 1324-ben Karachyni, 1410-ben Karachonfalua Aruszeg, 1733-ban Alsó-Kracsunfalva, 1750-ben Krecsunel, 1808-ban Karacsonfalva néven írták. 1272-ben V. István király a szé ...

                                               

Alsótatárlaka

A település és környéke jelentős régészeti lelőhely. Itt került napvilágra több más lelettel együtt az úgynevezett tatárlakai lelet, mely a sumer agyagtáblákhoz hasonló piktografikus táblácska és korong i. e. 5000. A település nevét 1488-ban emlí ...

                                               

Alsóváradja

Alsóváradja avagy Váradja Árpád-kori település. Nevét már 1290-1295 között említették az oklevelek Thomas f. Petri de Warda néven, az ide való Tamás fia Péter nevében. 1290 körül Várdai Tamás eladta Buzd felét Alvinci Herbordnak, majd 1291-ben Ku ...

                                               

Aranyosszohodol

Aranyosszohodol nevét csak 1805-ben, említették először Szohodol néven. 1808-ban Szohodol, 1861-ben Szohodos néven írták. Határában márványt bányásznak. 1910-ben 4713 lakosából 135 magyar, 4670 román volt. Ebből 257 görögkatolikus, 4421 görögkele ...

                                               

Bolgárcserged

Bolgárcserged, 1911-ig Kiscserged falu Romániában, Erdélyben, Fehér megyében. Közigazgatásilag Cserged községhez tartozik.

                                               

Borosbocsárd

Kiss Lajos szerint a Bocsárd helynevek a kádár vagy pohárnok jelentésű ómagyar bocsár szó -d képzős alakjából valók és ilyen foglalkozású várnépekre utaltak. Először 1238-ban említették, Buchard alakban. Előtagja Buzásbocsárdtól különítette el el ...

                                               

Bucsony

Verespataktól délre, Abrudbányától 10 km-re keletre fekszik, a Torockói-havasok délnyugati részén. Megközelíthető Abrudbánya irányából a DN74-es úton, illetve Nagyenyed irányából a DJ107-es megyei úton.

                                               

Buzásbocsárd

A Bocsárd-patak mentén, Balázsfalvától 12 km-re terül el a Maros-Küküllő közben, Gyulafehérvártól északkeletre, Balázsfalvától északnyugatra, Magyarkapud és Magyarpéterfalva közt fekvő település.

                                               

Buzd (Fehér megye)

A falu területén korai bronzkori településre utaló szerszámokat találtak. A római korból a XIII. Gemina legio pecsétjével ellátott cserepek maradtak fenn. Buzd Árpád-kori település, mely még a 13. században keletkezett. Nevét 1290-1291 között eml ...

                                               

Celna

1880-ban 945 lakosából 890 volt román, 20 magyar, hét német és 26 egyéb cigány anyanyelvű, 916 ortodox, 18 református és hét zsidó vallású. 1761-ben 88 ortodox és tíz görögkatolikus családot írtak össze benne. 2002-ben 1120 lakosából 1118 volt ro ...

                                               

Cintos

Neve a latin eredetű Hyacinthus férfinévből származik. A kezdőhang a magyarban lekopott, a román név azonban megtartotta. Először 1357-ben Acynthus és Acentus, majd 1461-ben Acinctus, 1469-ben pedig Jacinthus alakban említették.

                                               

Csongva

Csongva és környéke már a honfoglalás előtt lakott volt, területén 9. századelőtti temetőt tártak fel. Árpád-kori település, nevét 1215-ben említette először oklevél Chengua néven. 1268-ban Chungua, 1351-ben Chongowa, 1468-ban is Chongwa néven ír ...

                                               

Demeterpataka

Nevét patakjáról kapta, a román név párhuzamos jelentésű. Előtagja valószínűleg az 1269-ben előforduló Demetert jelölte. Akkor terra Demetrii, 1311-ben Demeterpotoka, 1345-ben Demeturpataka, 1435-ben Demeter pataka, 1733-ban Dumitra, 1808-ban Dum ...

                                               

Drassó

Drassó nevét 1309-ben említette először oklevél Drasseu néven. 1332-ben Drasov, 1380-ban Drassow, 1403-ban Drasso -nak írták. 1309-ben már egyháza is volt, ekkor már János nevű plébánosát is említették, aki a spingi kerület papjainak és a székesk ...

                                               

Drombár

1299-ben Dorumbar, 1332-ben Dumbar, 1333-ban Drumbar, 1520-ban Drombar néven írták. Első említésekor püspöki birtok volt és később is a gyulafehérvári püspökség uradalmához tartozott. 1332-ben plébánosát említették, tehát valószínűleg magyarok va ...

                                               

Enyedszentkirály

Enyedszentkirály Árpád-kori település, nevét már 1256-ban Zenthkyral néven említette először oklevél, mint a Csanád nemzetségbeli Belenig Belényes bán fia Nagy Fülöp birtokát, melyet Kelemen Kelemenös és Waffa utódai közös birtokként hagytak meg. ...

                                               

Felgyógy

Nevét patakjáról, a Diódi-patakról kapta. Előtagja nem a távolabb fekvő Algyógyra, hanem Diódra utal. Első említései: Gyod 1332, Felgyogy 1410, Felső Diod 1583 / 1670, Oláh vagy Fel Gyogy 1665. A korai említésekről nem mindig lehet eldönteni, hog ...

                                               

Felsőmarosújvár

1177-ben Vyuuar, 1268-ban Novi Castri, 1296-ban Kuncedvyuar ~ Kincsedújvár, 1576-ban Arx Nova, 1620-ban Maros-Ujvár néven említették. Talán már 1068-ban, de a 11–13. században mindenképpen várispánság központja volt. Első vára földből készült, a ...

                                               

Fugad

Fugad Árpád-kori település. Nevét már 1177-ben említette oklevél Asszonynépének az aradi prépostság számára történt határjárásakor, Fugad területe ekkor Asszonynépéhez tartozott. 1317-ben pr. Fugud írásmóddal volt említve, 1319-ben pedig már megt ...

                                               

Gábod

Gábod nevét 1458-ban említette először oklevél Gabud néven Iczkovits 55. 1458-ban Gabwd néven volt említve. Birtokosa Csesztvei Jakab volt, aki egy oklevél adatai szerint Gabwd felét élete végéig átadta Csesztvei Miske fiainak. 1461-ben Mócsi Bal ...

                                               

Gáldtő

Gáldtő nevét 1329-ben, majd 1333-ban említette először oklevél quartam partem. p-is Galdtu ~ v. Galdtu néven. 1335-ben Petrus ds Zakalus de Galdtu néven említették, birtokosai ekkor a Gáldi nemesek voltak. 1329-ben Gáldi Adorján, nénjének, Margit ...

                                               

Gombostelke

Nevét 1296-ban említette először oklevél t. Gumbuch sessio Gumbuchtelke néven. További névváltozatai: 1303-ban Gumbuch, 1339-ben p. Gombocz. A település birtokosai közül 1296-ban Csúcsi Mokou fia Miklós ispán nevét jegyezték fel, aki ekkor Gomboc ...

                                               

Havasgáld

A falut 1525-ben említette először oklevél Olahgald néven. 1808-ban Intragolo, Koliben, 1861-ben Intra-Gáld, 1913-tól Havasgáld néven írták. A trianoni békeszerződés előtt Alsó-Fehér vármegye Tövisi járásához tartozott. 1910-ben 1686 lakosából 16 ...

                                               

Havasgyógy

Havasgyógy nevét 1413-ban említette először oklevél alter Gyog volahalis néven. 1416-ban Volagog, 1850-ben Havas Gyogy, Muntele Gyogely, 1854-ben Havas Gyógy, Muntari Geogel, 1861-ben Havas-Gyógy, Muntoru, 1913-ban Havasgyógy Dealu Geoagiului név ...

                                               

Hosszútelke

Hosszútelek Pauli Villa Árpád-kori település. Nevét már 1299-ben villa Pauli f. Ladislai László fia Pál faluja néven említette oklevél. Ekkor ugyancsak említették a Buzdról ide, László fia Pál falujába vezető nagy út is említve volt. 1320-ban nev ...

                                               

Igenpataka

Nevét patakjáról kapta lásd Magyarigennél. Román neve Magyarigen Ighiu nevének kicsinyítő képzős alakja. Először egy 1620-ból való okirat említi, amely 1754-es másolatban maradt fönn: Egenpataka. 1649-ben Ighen pataka alias Olah Ighen. Román nevé ...

                                               

Ispánlaka

1887-ben más forrás szerint 1881-ben két, Erdélyben egyedülálló vaskori, Krisztus előtti 13. századi bronzlelet került elő a falu északkeleti határában. A Podaie határrészben egy korsóban 120 bronztárgy, a Dudău határrészben pedig egy-két tonna s ...

                                               

Kisenyed

Először 1292-ben, Enyed néven említették, majd 1335-ben Enyd Saxonica, 1439-ben pedig Kys Enyed. Nevét Szent Egyedről kapta. Román neve 1805, Szingetyin alighanem egy szász * San Angetn alak átvétele.

                                               

Kisgyógypatak

Gyógypatak nevét 1867-ben említette először oklevél Valea Geogelului, Kis Gyógypatak néven, később 1913-ban Kisgyógypatak néven szerepelt az írásos forrásokban. A trianoni békeszerződés előtt Alsó-Fehér vármegye Nagyenyedi járásához tartouzott. 1 ...

                                               

Kiskerék

1272-ben Kyssebkerethnuk néven említették először. Magyar nevét jelenlegi formájában 1510-ben említik először. Beke Antal feltételezi, hogy az 1333-ban említett Berunsten település tulajdonképpen ezzel a településsel azonos és Kiskerék román neve ...

                                               

Kisludas

Kisludas románul: Gusu, az erdélyi szászok nyelvén Gässhiwell, német nyelven Gießhübel, falu Romániában, Erdélyben, Szeben megyében. Közigazgatásilag Nagyludas községhez tartozik.

                                               

Kismindszent

1303-ban Mendzenth néven említették először. A középkorban magyar lakossága volt, neve pedig Mindenszentek tiszteletére szentelt templomáról tanúskodik. A magyar lakosság azonban még a középkorban elpusztult, mert már a 15. században román lakoss ...

                                               

Középorbó

Középorbó, Orbó nevét 1505-ben említette először oklevél Középorbo néven. Későbbi névváltozatai: 1733-ban Girbovicza, 1750-ben Gerboviza, 1760–1762 között Közép Orbó, 1808-ban Orbó Kis-, Közép-, Klein-Orbau, Girbová de minslok ~ Girbovicz de mins ...

                                               

Kútfalva

A 13. század végén vagy a 14. század elején települt szászsebesszéki szász falu volt. Első említései: 1291-ben még terra Kut, 1332-ben Kutis és 1438-ban Kuthfalu. A 16. században szász lakosságát románok váltották föl. 1761-ben 160 ortodox és 11 ...

                                               

Kutyfalva

Kutyfalva falu Romániában Maros megyében. Kutyfalva község központja, Marosdátos, Marosoroszi, Oláhpéterlaka és az elnéptelenedett Hegymegett tartozik hozzá.

                                               

Ladamos

Nagyszebentől 31 kilométerre északnyugatra, a Viza patak partján fekszik. A község területének 42%-a szántóföld, 28%-a legelő, 15%-a rét és 6%-a erdő.

                                               

Magyarbagó

A Bagó személynévből való, amely etimológiailag megfelel a bagoly közszónak. 1296-ban említik először Bogo alakban, jelezve, hogy korábban Perech -nek hívták. 1431-ben Bagó.

                                               

Magyarcserged

Magyarcserged, 1911-ig Nagycserged falu Romániában, Erdélyben, Fehér megyében, Cserged község központja.

                                               

Magyarcsesztve

Marosújvártól nyugatra fekvő település. Magyarcsesztve nevét 1318-ban Chestue néven említette először oklevél. 1332-ben Cheztus, 1888-ban Maroscsesztve, 1913-ban Magyarcsesztve néven írták. 1332-ben már egyházas hely volt, papja a pápai tizedjegy ...

                                               

Magyarforró

Magyarforró Árpád-kori település. Nevét 1299-ben említette először oklevél. 1303-ban Forrou, 1308-ban Forro néven írták. 1299-ben a közéletben szereplő Forrai nemesek nevében tűnt fel. Ekkor említette egy oklevél Péter comes nevét is, mint király ...

                                               

Magyarigen

Nevét Kiss Lajos az ómagyar Egen ill. Hegun személynévi adatokhoz köti, amely talán az Egon név német Egin v. Egen változatának átvétele. Benkő József a Hyginus névből eredezteti ld. Szent Hüginosz. Először 1206-ban említik Crapundorph néven, maj ...

                                               

Magyarlapád

1030–1038 között így szerepel a forrásokban: contuli in Transsilvanis partibus villam Lapath. 1177-ben és 1202-ben Lapad, 1316-ban Lapad, 1317-ben Lapath néven említik. Gizella királyné adományából az 1030-as években a déli apátság birtoka lett, ...

                                               

Magyarsülye

1319-ben Syle néven említik először a források. A középkorban katolikus lakossága a reformáció idején felvette a református vallást. A 17. századi háborúskodások során a település magyar lakossága megcsappant így román jobbágyokat telepítettek be ...

                                               

Magyarszentbenedek

Magyarszentbenedek nevét 1332-ben említette először oklevél S. Benedicto néven. 1332-ben már állt plébánia temploma is. Albert nevű papja a pápai tizedjegyzék szerint 7 liliomos-, és 4 közönséges dénárt fizetett. 1339-ben a Szentbenedeki nemesek ...

                                               

Maroskáptalan

Maroskáptalan Árpád-kori település. Nevét már 1285-ben említette oklevél Iuankathelke Ivánkatelke néven. 1286-ban Iowanka teluke, 1291-ben Ivankatelke, 1857-ben Nagylak, Kaptalan, 1733-ban Kaptalan, 1760-ban Maros Káptalan, 1808-ban Káptalan, 191 ...

                                               

Maroskoppánd

Maroskoppánd Árpád-kori település. Nevét 1285-ben említette először oklevél Coppan néven. 1286-ban Coppantelke, 1291-ben Cuppan, 1301-ben Koppan néven írták. Koppan első birtokosa örökös nélkül halt el, s birtoka a királyra szállt, IV. Béla királ ...

                                               

Marosnagylak

Marosnagylak falu Romániában, Fehér megyében, az azonos nevű község központja. Gábod, Maroscsúcs, Maroskáptalan és Maroskoppánd tartozik hozzá.

                                               

Marosszentimre

Györffy György azonosítja a korábbi Gyomord dal első említése 1262 előtti, Gyvmurd alakban. Ez a tatárjárás után szászokkal települt be. 1262 előtt IV. Béla a boroskrakkói és a magyarigeni hospeseknek adományozta, IV. László 1289-ben megerősített ...

                                               

Mihálcfalva

1488-ban a törökök elpusztították. Valószínűleg a 17. században népesült be román lakossággal. A helyi szájhagyomány szerint Vitéz Mihály katonái alapították. 1848 májusában jobbágyai a magyarországi jobbágyfelszabadításon és az első balázsfalvi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →