★ Free online encyclopedia. Did you know? page 194                                               

1950-es járásrendezés

Az 1950-es járásrendezés a tanácsrendszer magyarországi bevezetéséhez kapcsolódó közigazgatási területi reform egyik eleme volt az 1950-es megyerendezés mellett. Megvalósítására 1950 februárja és júniusa között került sor. Ennek során a járások s ...

                                               

Megyei jogú város (tanácsrendszer)

Megyei jogú város volt Magyarországon a négy legnagyobb vidéki város jogállása 1954 és 1971 között, a második tanácstörvény időszakában. A tanácsokról szóló 1954.évi X. törvény csak kisebb változásokat hozott, a törvény kiemelte a városokat a jár ...

                                               

Megyei város (tanácsrendszer)

Megyei város volt a legnagyobb vidéki városok jogállása a tanácsrendszer alatt, pontosabban 1971 és 1990 között, a harmadik tanácstörvény időszakában Magyarországon. A megyei városi jogállást a korábbi 1954–1971 közötti megyei jogú városi jogállá ...

                                               

Tanácsrendszer (Magyarország)

A tanácsrendszer Magyarországon a szovjet mintára kialakított, 1950 és 1990 között működött helyi államhatalmi és államigazgatási illetve közigazgatási szervek rendszere volt. A Magyar Népköztársaság alkotmányának hatályba lépésekor a tanácsok cs ...

                                               

Nagyközségkörnyék

Városi jogú nagyközség volt Magyarországon 1984. január 1-jétől az a 34 nagyközség, melyeket az akkor bevezetett új közigazgatási rendszerben körzetközponti szerepre jelöltek ki, de a várossá nyilvánítás kritériumrendszerének nem feleltek meg. A ...

                                               

Városkörnyék

A városkörnyékek községeket összefogó közigazgatási egységek voltak a tanácsrendszer időszakának második felében 1971 és 1990 között Magyarországon. A városkörnyéki közigazgatás bevezetésére szovjet minta alapján került sor, közvetlen előzménye e ...

                                               

Magyar kalandozások

A 9. század vége óta kalandozó hadjáratoknak vagy kalandozásoknak nevezik azokat a magyar hadjáratokat, amelyeket a honfoglalást követően a magyarság vezetett Európa különböző vidékeire. 862 és 970 között bizonyosan legalább negyvenhét hadjáratot ...

                                               

Hegyaljai felkelés

A hegyaljai felkelés Habsburg-ellenes kuruc felkelés volt 1697-ben. Vezetői Tokaji Ferenc kuruc hadnagy, Szalontai György végardói bíró és Kabai Márton református prédikátor voltak. A felkelők Sátoraljaújhelyen megsemmisítették a császári katonas ...

                                               

Mercurius Hungaricus

Mercurius Hungaricus az első magyarországi újság volt, ami 1705 és 1710 között jelent meg. A Mercurius Hungaricus a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc félhivatalos tájékoztatója volt a magyar függetlenségi háború eseményeiről a külfö ...

                                               

Horthy Miklós 1944. október 15-ei hadparancsa

A hadparancsot a rádióban beolvasták, azonban a szerveződő nyilas puccs révén a harcoló alakulatokhoz már nem jutott el. A vezérkarnál is voltak, akik hátráltatták a csapatoknak való leadást, 14.30-kor a vezérkar meg is tiltotta további sugárzásá ...

                                               

A Magyar Honvédség a második világháborúban

Habár a Magyar Királyság külpolitikáját a fegyveres semlegesség jellemezte, a területrevíziók prioritása és geopolitikai körülmények elkerülhetetlenné tették a magyar hadba lépést. A magyar haderőnek az 1920-as évek gazdasági nehézségei, de legfő ...

                                               

Südwind hadművelet

A Südwind hadművelet 1945. február 17. és 24. között lezajlott német hadművelet a Garam folyó mentén. Célja a szovjet csapatok Garam menti hídfőállásainak megsemmisítése volt.

                                               

Magyar–török háborúk

A magyar–török háborúk I. Lajos uralkodása idején indultak a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom között. A történelem könyvek Lajost tartják az első európai uralkodónak aki az oszmánokkal megütközött. A Bulgáriában, 1377-ben aratott győzelmet ...

                                               

Magyar–török háború (1375–77)

A magyar–török háború a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom harmadik összecsapása a Balkánon, amelynek végkimenetelét illetően számos kérdés vetődik fel még ma is. Napjainkban elfogadott az a tény, hogy magyar győzelemmel zárult le, ugyanis I ...

                                               

A magyar jobbágyság története

A magyar jobbágyság története egy 20. század eleji magyar történelmi mű, amely a magyarországi jobbágyság történetét dolgozta fel, témakörében elsőként, erős kontrasztban mutatva be a magyarországi nemesség történetéhez képest.

                                               

A magyar katona vitézségének ezer éve

A magyar katona vitézségének ezer éve egy 20. század első felében megjelent nagy terjedelmű magyar nyelvű történelmi mű volt, szerkesztője Pilch Jenő. Az 1933-ban a Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. jóvoltából szerkesztésében megjelent, összességé ...

                                               

A magyar nemzet hadtörténelme

A magyar nemzet hadtörténelme egy 20. század első felében megjelent nagy terjedelmű magyar nyelvű történelmi mű volt, szerzője Bánlaky József.

                                               

A magyar nemzet története (Szalay–Baróti)

A mű első változatát Bodon József és a fiatalon elhunyt Szalay József készítette el 1879 és 1883 között. A Szalay halála után esedékessé vált második kiadás részére Baróti Lajos dolgozta át a köteteket. A második kiadás 1896–1897-ben jelent meg L ...

                                               

A magyar nemzet története (Szilágyi)

A magyar nemzet története, korabeli közkeletű nevén Millenniumi történelem 10 kötetes történelmi mű, amelynek főszerkesztője Szilágyi Sándor történész. 1894 és 1898 között jelent meg Budapesten az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. gondozásában. A ...

                                               

A magyar nép múltja és jelene

A századforduló népszerű írója, Benedek Elek egy 1021 nyomtatott oldalas műben tett kísérletet arra, hogy népszerű–olvasmányos módon feldolgozza a magyar nép történetét. A kortárs nagy történelmi szintézisektől tehát eltért abban, hogy nem elsőso ...

                                               

A magyar törvényhozás és Magyarország történelme

A magyar törvényhozás és Magyarország történelme című mű egy igen nagy terjedelmű 19. század végi történeti munka, amely a magyar történelmet a jogtörténet szemszögéből tárgyalja.

                                               

A magyarok története (Horváth)

A Horváth Mihály-féle A magyarok története című mű egy több, egymás után bővített kiadásban megjelent magyar történelemmel foglalkozó 19. századi történeti munka.

                                               

Annales regum Hungariae

Az Annales regum Hungariae, teljes alcímén Ab anno Christi CMXCVII. ad annum MDLXIV. Deducti ac maximam partem ex scriptoribus coaevis, diplomatibus, tabulis publicis et id genus litterariis instrumentis congest Pray György XVIII. századi jezsuit ...

                                               

Az ifjuság és a világháboru

Az ifjuság és a világháboru, alcímén A világháboru története az ifjuság számára egy 20. század elején megjelent nagy terjedelmű népszerűsítő jellegű történelmi mű volt, szerzője Seress Imre. Az 1914 és 1917 között a Magyar Kereskedelmi Közlöny Hi ...

                                               

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis

A latin nyelvű címén Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, azaz magyarul Magyarország egyházi és világi okmánytára, gyakran rövidítve csak Codex diplomaticus egy 19. század első felében megjelent, igen nagy terjedelmű magyar tör ...

                                               

Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen

A Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen Fessler Ignác Aurél 19. század eleji német történettudós nagy terjedelmű, német nyelvű, magyar történelemmel foglalkozó műve. Fessler ötvenhat éves korában kezdte meg nagy magyar történelmének közr ...

                                               

Hadifogoly magyarok története

A Hadifogoly magyarok története egy 20. század első felében megjelent nagy terjedelmű magyar nyelvű történelmi mű volt, szerkesztője Pilch Jenő. Az 1930-ban az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. jóvoltából szerkesztésében megjelent, összességében ...

                                               

Historia critica regum Hungariae

A Historia critica regum Hungariae Katona István XVIII. századi jezsuita szerzetes és történetíró rendkívül nagy terjedelmű latin nyelvű magyar történettudományi munkája, valószínűleg minden idők legnagyobb magyar történeti összefoglaló alkotása, ...

                                               

Hunyadiak kora Magyarországon

A Hunyadiak kora Magyarországon Teleki Józsefnek, a Magyar Tudományos Akadémia első elnökének és Erdély kormányzójának nagy terjedelmű, de félbemaradt magyar történelmi műve a XV. századi Magyarországról.

                                               

Magyarország a XX. században

A Magyarország a XX. században egy 20. század végi magyar nyelvű, nagy terjedelmű történelmi–művelődéstörténeti szintézis. A Kollega Tarsoly István, Bekény István, és Dányi Dezső által szerkesztett alkotás a Babits Kiadó gondozásban jelent meg Sz ...

                                               

Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre

Bocsor István a neves pápai református főiskolán tanár működött tanárként, tantárgyai a közjog és a történelem voltak. Fő műve az 1861 és 1869 között megjelent 4 kötetes Magyarország történelme, amely azonban 7 füzetben látott először napvilágot. ...

                                               

Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig

A Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig létrehozása egy 20. század első felében megjelent nagy terjedelmű magyar nyelvű történettudományi mű volt.

                                               

Magyarország története (Varga)

Magyarország története, alcímén fiataloknak és öregeknek elbeszéli Varga Ottó egy 19. század végi nagy terjedelmű, olvasmányos magyar történelmi összefoglalás.

                                               

Nagy képes világtörténet

A Nagy képes világtörténet egy 12 kötetes, nagy enciklopédikus történettudományi mű a 20. század legelejéről, mely egyike az Egyetemes irodalomtörténet, a Beöthy-féle A magyar irodalom története, A magyar nemzet története, és A zsidók egyetemes t ...

                                               

Tolnai Világtörténelme

A Tolnai Világlapja az 1900-as évek elején kezdett el foglalkozni egy nagyobb terjedelmű, önálló, magyar, sok illusztrációval ellátott, kifejezetten a nagyközönség számára készítendő világtörténelem tervével. Az ötletet 1908 és 1912 között kivite ...

                                               

Tolnai: A világháború története

A Tolnai: A világháború története egy 20. század elején megjelent nagy terjedelmű történelmi mű volt, tulajdonképpen a Tolnai Világtörténelmé nek folytatása. Az 1915 és 1920 között Zigány Árpád tollából, és a Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és ...

                                               

Világtörténelem (Cantu)

A mű tulajdonképpen Cesare Cantù 1804–1895 olasz történész 1840 és 1847 között megjelent Storia universale ja. A magyar, Szent István Társulat-féle 1861–1876 kiadásban 15 kötetben megjelent sorozat körülbelül 12.000 oldal terjedelemben tárgyalja ...

                                               

Világtörténelem (Ribáry–Molnár–Marczali)

A Ribáry–Molnár–Marczali-féle Világtörténelem, pontos nevén Világtörténelem a mívelt magyar közönség számára egy 8 + 1 kötetes magyar egyetemes történeti mű a 19. század második feléből.

                                               

Világtörténet (Francev)

A 10 kötetes Világtörténet a Szovjetunióban megjelent orosz nyelvű világtörténeti munka, a Всемирная история magyar fordítása az 1960-as évekből. Az eredeti mű első kötete Jurij Francev szerkesztésében jelent meg, a teljes 10 kötetes munka főszer ...

                                               

Világtörténet (Weisz)

A Weisz Keresztély János-féle Világtörténet egy nagy, az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában megjelent egyetemes történeti munka. Valószínűleg a létező legterjedelmesebb magyar nyelvű világtörténet.

                                               

1790–91-es országgyűlés

Az 1790–91-es országgyűlés negyed évszázados szünet után összehívott magyar országgyűlés volt, amely felélesztette a rendek és az uralkodó együttműködését. 1790. június 6-ára hívták össze, június 10. és 1791. március 13. között ülésezett, először ...

                                               

1061. évi székesfehérvári országgyűlés

Az 1061-es székesfehérvári országgyűlést I. Béla király hívta össze uralkodásának kezdetén uralma és a keresztény államberendezkedés megerősítése céljából. Ezen az országgyűlésen került sor az utolsó nagy pogánylázadás leverésére, mely Vata fia J ...

                                               

1526. évi székesfehérvári országgyűlés

Az 1526. évi székesfehérvári országgyűlés a Magyar Királyság kora újkori történetének egyik legfontosabb országos tanácskozása, mely 1526. november 10. és 12. között ülésezett. Ez az országgyűlés döntött Szapolyai János királlyá választásáról, íg ...

                                               

1938. évi székesfehérvári országgyűlés

Az 1938. évi székesfehérvári országgyűlés az 1938-as Szent István-emlékév egyik legjelesebb eseményének számított. Az országgyűlés 1938. július 14-én, a XXIV. törvénycikkben rendelte el, hogy 1938. augusztus 18-án, Szent István király halálának k ...

                                               

Ojinagai csata

Az 1914. január 11-én zajlott ojinagai csata a mexikói forradalom egyik csatája volt, ahol a Pancho Villa vezette forradalmárok vereséget mértek Salvador Mercado huertista erőire.

                                               

Tierra Blanca-i csata

Az 1913. november 24–25. között zajlott Tierra Blanca-i csata a mexikói forradalom egyik jelentős csatája volt, ahol a Pancho Villa vezette forradalmárok vereséget mértek José Inés Salazar huertista erőire.

                                               

A szerik története

A szeri indián népcsoport már legalább 2000 éve Mexikó északnyugati részén, Sonora állam tengerparti vidékén él.

                                               

Acatempani ölelés

A történelembe acatempani ölelés néven bevonult, 1821. február 10-én történt esemény a mexikói függetlenségi háború legjelentősebb fordulópontja volt. A függetlenségiek vezére, Vicente Guerrero és az addig ellenük harcoló csapatok irányítója, Agu ...

                                               

Córdobai egyezmény

Az 1821. augusztus 24-én a mexikói függetlenségért harcoló Agustín de Iturbide és Juan ODonojú új-spanyolországi alkirály által a Veracruz-beli Córdoba városában megkötött códrobai egyezmény az a szerződés volt, melyben a felek rögzítették, jórés ...

                                               

Grito de Dolores

Az 1810. szeptember 16-án Dolores városában elhangzott Grito de Dolores Miguel Hidalgo y Costilla felhívása volt, melyben Ignacio Allende és Juan Aldama társaságában arra buzdította a népet, hogy keljenek fel és harcoljanak Mexikó függetlenségéér ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →