★ Free online encyclopedia. Did you know? page 192                                               

Második marne-i csata

A második marne-i csata, vagy reims-i csata az utolsó jelentősebb német offenzíva volt a nyugati fronton az első világháború alatt. A német támadást meghiúsította az antant hadserege, amikor az ellentámadást vezette francia erők és több száz tank ...

                                               

Cartwheel hadművelet

A Cartwheel hadművelet egy szövetséges hadmozdulat volt a második világháborúban, 1943-ban a csendes-óceáni hadszíntéren. Az akciót 1943. június 30-án indította meg Douglas MacArthur amerikai táboronok a japán támaszpont, Rabaul és a Salamon-szig ...

                                               

Chronicle hadművelet

A Chronicle hadművelet a második világháború csendes-óceáni hadszínterén zajlott 1943 nyarán. Része volt a rabauli japán támaszpont semlegesítését célül kitűző Cartwheel hadműveletnek. Az akció kidolgozása 1943 májusában, Walter Krueger tábornok ...

                                               

Dexterity hadművelet

A Dexterity hadművelet a második világháború csendes-óceáni hadszínterének egyik nagyszabású szövetséges katonai akciója volt 1943. december 16. és 1944. február 10. között. Az amerikai erők elfoglalták Új-Britannia nyugati részét, hogy biztosíts ...

                                               

Gilbert- és Marshall-szigeteki hadműveletek

A Gilbert- és Marshall-szigeteki hadműveletek a második világháborúban a csendes-óceáni hadszíntéren végrehajtott amerikai katonai akciók voltak. Az amerikaiak 1943 novembere és 1944 februárja között stratégiai fontosságú szigeteket foglaltak el, ...

                                               

Hailstone hadművelet

A Hailstone hadműveletet az amerikai haditengerészet hajtotta végre a második világháborúban a csendes-óceáni hadszíntéren 1944. február 17-18-án a japánok megerősített bázisa, Truk ellen. Az amerikaiak hatalmas flottával, több mint hatvan hajóva ...

                                               

Postern hadművelet

A Postern hadművelet a második világháború egyik csatasorozata volt Új-Guineán 1943. szeptember 4. és 1944. április 24. között. A szövetséges csapatok célja a Markham-völgy és a Huon-félsziget megtisztítása volt a japánoktól.

                                               

Carwood Lipton

Carwood "Lip" Lipton amerikai katonatiszt a második világháborúban, nevét Az elit alakulat című könyvből készült, ugyanezen a címen futó sorozat tette ismertté.

                                               

Angauri csata

Az angauri csata egy ütközet volt a második világháborúban az amerikai és a japán csapatok között a csendes-óceáni hadszíntéren, 1944. szeptember 20. és 24. között.

                                               

Arawei csata

Az arawei csata a második világháború csendes-óceáni hadszínterének egyik szövetséges katonai akciója volt 1943. december 15. és 1944. január 16. között. Az akciót a Dexterity hadművelet keretében hajtották végre Új-Britannia nyugati részén. Az a ...

                                               

Bairokói csata

Az bairokói csata a második világháború egyik ütközete volt az amerikaiak és a japánok között 1943. július 20-án a Csendes-óceánon, az új-georgiai hadműveletek részeként. A japánok, az amerikai akció szervezetlensége miatt, győzelmet arattak, és ...

                                               

Enogai csata

Az enogai csata a második világháború egyik ütközete volt az amerikaiak és a japánok között 1943. július 5. és 11. között a Csendes-óceánon, az új-georgiai hadműveletek részeként. Az amerikaiaknak sikerült elhallgattatniuk a keskeny Enogai-öböl m ...

                                               

Gilbert- és Marshall-szigeteki csapások

A Gilbert- és Marshall-szigetek elleni taktikai csapásokat amerikai repülők és hadihajók hajtották végre a második világháborúban, 1942. február 1-jén a japán birodalmi haditengerészet helyőrségei ellen. A garnizonok felettese Inoue Sigejosi alte ...

                                               

Nyugat-hunani csata

A nyugat-hunani csata a második kínai–japán háború és a második világháború egyik utolsó összecsapása volt 1945. április 9. - június 7. között. A csatára az 1944 nyarán lezajlott negyedik csangsai csata folyományaként került sor, amikor is a japá ...

                                               

Rendova-szigeti csata

A Rendova-szigeti csata a második világháború egyik ütközete volt az amerikaiak és a japánok között 1943. június 30-án a Csendes-óceánon. A sziget elfoglalása az új-georgiai invázió első fontosabb lépése volt.

                                               

Szingapúr bombázása (1944–1945)

Szingapúr bombázása 1944 - 1945-ben a szövetséges légierő által végrehajtott bombatámadások sorozata volt, amelynek célpontja a japán császári haderő által elfoglalt Szingapúr kikötője volt. 1944. november 5. és 1945 márciusa között az amerikai-b ...

                                               

Viru Harbor-i csata

A Viru Harbor-i csata a második világháború egyik ütközete volt az amerikaik és a japánok között 1943. június 30. és július 1. között a Csendes-óceánon, a Salamon-szigeteki hadjáratban.

                                               

Wickhami csata

A wickhami csata a második világháború egyik ütközete volt az amerikaik és a japánok között 1943. június 30. és július 3. között a Csendes-óceánon, a Salamon-szigeteki hadjáratban.

                                               

A szeretet napja (1458)

A szeretet napját 1458. március 24-én tartották Angliában a rózsák háborújában szemben álló felek, hogy békülést mutassanak. A szeretet napja VI. Henrik kísérlete volt arra, hogy ismét egységesítse birodalmát és a harcban álló főúri családokat. A ...

                                               

Jack Cade-lázadás

A Jack Cade-lázadás 1450 nyarán tört ki Angliában. A lázadás oka VI. Henrik angol király minisztereinek megvesztegethetősége és mohósága, valamint a népet nyomorba döntő adó- és munkatörvények voltak. A felkelés nem érte el célját, vezetőjét, Jac ...

                                               

Lovell–Stafford-felkelés

Az 1486-os Lovell–Stafford-felkelés az első jelentős York-párti lázadás volt a középkori Angliában VII. Henrik uralkodása idején. 1486 áprilisában, nyolc hónappal a bosworthi csata után, amelyben elesett az utolsó York-király, III. Richárd, három ...

                                               

Megbékélési dekrétum (Anglia, 1460)

Az Angliában 1460. október 24-én elfogadott megbékélési dekrétum a rózsák háborúja alatt született egyik parlamenti döntés, amely lehetővé tette a York-háznak a korona öröklését.

                                               

Oxford-összeesküvés

Az Oxford-összeesküvés egy 1462 februárjában leleplezett Lancaster-párti királyellenes szervezkedés volt Angliában. 1461–62 telén szóbeszédek terjedtek Angliában egy Lancaster-párti összeesküvésről. A pletykák arról szóltak, hogy Jasper Tudor, Pe ...

                                               

Redesdale-i Robin zendülése

Redesdale-i Robin zendülése 1469 tavaszán tört ki Észak-Angliában. A lázadók IV. Eduárd uralma ellen keltek fel, és az ország talán leghatalmasabb embere, Richard Neville, Warwick grófja állt mögéjük.

                                               

Stamford Bridge-i csata (1454)

A Stamford Bridge-i csata egy összecsapás volt 1454. október 31-én vagy november 1-jén John Neville, Montagu őrgrófja és Thomas Percy, Egremont bárója között, amely lezárta Egremont és Henry Holland, Exeter hercege lázadását. Az összecsapásra Sta ...

                                               

Warkworth-krónika

A Warkworth-krónika a középkori Angliából származó kézirat, amely John Warkworth cambridge-i tudós-pap nevét viseli, bár arra semmi bizonyíték nincs, hogy ő lett volna a szerzője.

                                               

II. Edgár angol király

Száműzött Eduárd fiaként, II. Edmund angol király unokájaként Magyarországon született, ahová édesapja menekült Nagy Knut vérengzése elől. Miután édesapjával visszatért Angliába, és édesapját meggyilkolták, ő lett volna Hitvalló Eduárd király jog ...

                                               

I. Perrex

Amikor Gorbudoc király megöregedett, Gorboduc életének utolsó éveiben Perrex titokban azt tervezte, hogy megöli a testvérét, Ferrexet, mert viszály támadt köztük amiatt, hogy ki kövesse majd apjukat a trónon. De Ferrex rájött erre, ezért Ferrex G ...

                                               

Auberoche-i csata

Az auberoche-i csatát az angolok és a franciák vívták 1345. október 21-én a százéves háborúban. Az angolok az ütközetben legyőzték a nagyobb létszámú, Auberoche-t ostromló franciákat. A győzelem révén az angolok megvetették a lábukat Gascogne-ban ...

                                               

1916. február 29-ei ütközet

Az 1916. február 29-ei ütközet az első világháború egy kisebb tengeri összecsapása volt, melyben brit hadihajók megsemmisítették az Atlanti-óceánra kijutni igyekvő német Greif segédcirkálót. A britek már előre értesültek a Greif kifutásáról, így ...

                                               

Robert Arbuthnot

Sir Robert Keith Arbuthnot ellentengernagy a Brit Királyi Haditengerészet tisztje volt az első világháború alatt. A skagerraki csatában veszítette életét mikor a cirkálórajával egy mozgásképtelen német hajót akart megsemmisíteni, de a szituációt ...

                                               

John Chick

Feltehetően már rendelkezett katonai múlttal amikor a légierőhöz került, ugyanis a forrás szerint a pilótaképzésének megkezdésekor már alhadnagy volt. A Ruislipi Katona Akadémián tanult repülni, és 1917. május 27-én megszerezte pilótaigazolványát ...

                                               

Robert Chidlaw-Roberts

Robert Leslie Chidlaw-Roberts walesi származású angol ászpilóta, katona. Első világháborús szolgálata során 10 igazolt légi győzelmet ért el, bekerülve ezzel az ászpilóták közé.

                                               

Eric Hughes

Hughes már az első világháború kitörésének évében a brit hadsereg kötelékéhez tartozott. A forrás azonban nem tesz róla említést, hogy önszántából lépett-e a seregbe vagy behívták. A gyalogságnál kezdte szolgálatát, ahol a 2. Walesi Ezredhez 2nd ...

                                               

Hubert Jones

Katonai szolgálatát valószínűleg a háború kitörése körül kezdte. A gyalogságnál szolgált, a 4. walesi ezredben 4th Welsh Regiment, majd 1916. július 22-én belépett a Királyi Repülő Hadtest Royal Flying Corps kötelékébe. Ezt megelőzően természetes ...

                                               

Howard Saint

Korai katonai pályafutásáról nincs forrás. 1915-ben csatalakozott a Brit Királyi Tengerészeti Repülő Szolgálathoz Royal Naval Air Service. Pilótaigazolványát a hendoni repülőiskolában szerezte meg Grahame-White biplán gépen, s a tengerészeti repü ...

                                               

Kontinentális zárlat

A kontinentális zárlatot Napóleon császár rendelte el a kontinentális Európa körül. A brit kereskedelemnek az európai kontinensről való kizárása, melyet Napóleon rendelt el 1806-os berlini dekrétumával, válaszul a britek részéről Franciaország eg ...

                                               

Első karnátakai háború

Az első karnátakai háború az osztrák örökösödési háború egyik részkonfliktusa volt és az első a karnátakai háborúk sorában, melyek a brit dominanciához vezettek az indiai szubkontinens keleti felén. A konfliktus során a Francia Kelet-indiai Társa ...

                                               

Első sziléziai háború

Az első sziléziai háború az osztrák örökösödési háború egyik részkonfliktusa, a Szilézia birtoklásáért folytatott porosz–osztrák háborúk első felvonása volt.

                                               

Nymphenburgi szerződés

A nymphenburgi szerződés t 1741. május 28-án kötötte Bajorország, Franciaország, Szászország, Poroszország és Spanyolország a München melletti nymphenburgi kastélyban. A bajor Károly Albert választófejedelem a szerződéssel biztosította magának V. ...

                                               

Avignoni békekonferencia

Az avignoni békekonferenciát VI. Kelemen pápa hívta össze 1344-ben, hogy kibékítse a százéves háborúban hadakozó francia és angol uralkodót. A megbeszéléssorozat eredménytelenül ért véget, mert sem VI. Fülöp francia király, sem III. Eduárd angol ...

                                               

Chevauchée

A chevauchée középkori harcmodor volt, amelyet az angolok alkalmaztak a százéves háborúban és a skótokkal folytatott összecsapásokban. A chevauchée modern megfelelője a totális háború. A chevauchée egyfajta portya, fosztogatóakció, rablóhadjárat ...

                                               

Reginald Earnshaw

Reginald Hamilton Earnshaw ismertebb nevén Reggie Earnshaw, úgy tudják, hogy a ő volt a legfiatalabb halottja a második világháborúban, a brit haderő kötelékében szolgált. Éppen 14 éves és 151 napos volt, amikor 1941-ben az SS North Devon katonai ...

                                               

Catherine hadművelet

A Catherine hadművelet egy 1940 tavaszán tervezett balti-tengeri hadművelet volt a Brit Királyi Haditengerészet részéről. Célja a német tengeri kereskedelem akadályozása volt a Szovjetunióval, Svédországgal, Finnországgal, Észtországgal és Lettor ...

                                               

Csillagkép hadművelet

A Csillagkép hadművelet Louis Mountbatten sorhajókapitány terve volt a Csatorna-szigetek visszafoglalására. A hadművelet a sziget lakosságára és a Wehrmacht erős védelmére való tekintet miatt nem hajtották végre. A Csatorna-szigetek 1940 júniusáb ...

                                               

Deadlight hadművelet

A Deadlight hadművelet egy második világháború utáni szövetséges akció volt, amelynek során 116 – korábban magát megadó – német tengeralattjárót süllyesztettek el.

                                               

Edgár skót király

III. Malcolm és Skóciai Szent Margit fiaként született. Nagybátyja, III. Donald elűzése után jutott a trónra. II. Vilmos angol király vazallusaként uralkodott, ugyanakkor a Hebridákat átengedte – a szigetek meghódítására korábban hadjáratot vezet ...

                                               

Grandsoni csata

Az 1470-es évekre Merész Károly burgundi herceg Európa egyik legerősebb uralkodójává vált, aki folyamatos hadakozással igyekezett birodalma területét növelni. A Franciaország és a Német-római Birodalom közé beékelődött Burgundia erősen központosí ...

                                               

Héricourt-i csata

Az héricourt-i csatát a Burgundi Hercegség, valamint az ellene szövetkező Svájci Ószövetség és Zsigmond osztrák főherceg csapatai vívták 1474. november 13-án.

                                               

Murteni csata

A murteni csatát az Ósvájci Konföderáció és a Burgundi Hercegség vívta 1476. június 22-én. Az ütközetet a svájciak nyerték. Merész Károly a grandsoni csata elvesztése után 22 ezres sereget szervezett, és 1476 májusában ismét megindult a svájciak ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →