★ Free online encyclopedia. Did you know? page 188                                               

Arti

Arti ókori egyiptomi és núbiai királyné volt, a XXV. dinasztiához tartozó Sabataka fáraó felesége. Piye egyiptomi fáraó és núbiai király egyik lánya volt. Említik Hóremahet karnaki szobrának talapzatán, mely ma a kairói Egyiptomi Múzeumban találh ...

                                               

Atahebaszken

Atahebaszken vagy Ahetbaszaken ókori egyiptomi és núbiai királyné volt, a XXV. dinasztiához tartozó Taharka fáraó nagy királyi hitvese. Főleg piramisáról ismert, amely Nuriban található Nu. 36. A sír két kamrából áll, régészeti alapon datálták Ta ...

                                               

Hensza

Hensza ókori egyiptomi és núbiai királyné volt, a XXV. dinasztiához tartozó Piye fáraó felesége. Egyike annak a kevés núbiai királynénak, akit Egyiptomban és Núbiában is említenek. Básztet istennő egyik szobrán említik Piyével. Mivel ezen a királ ...

                                               

Kalhata

Kalhata ókori egyiptomi és núbiai királyné volt, a XXV. dinasztiához tartozó Sabaka fáraó felesége. Piye egyiptomi fáraó és núbiai király egyik lánya volt. Említik Tanutamon Álom-sztéléjén, emellett piramisából, az el-Kurru-i 5-ös sírból is ismer ...

                                               

Naparaye

Naparaye ókori egyiptomi és núbiai királyné volt, a XXV. dinasztiához tartozó Piye fáraó lánya és Taharka fáraó felesége. Sírjából ismert, mely az el-Kurru-i királyi temető 3. piramisa. Itt megtalálták alabástrom áldozati asztalát, mely ma Kartúm ...

                                               

Naszalsza

Naszalsza núbiai kusita királyné volt, az egyiptomi XXV. dinasztiával egyidőben, Szenkamaniszken felesége. Említi egy usébtije felirata ma a British Museumban, valamint kupák feliratai, egy bizonyos Khaliut sztéléjének szövege, egy dedikációs fel ...

                                               

Pebatjma

Pebatjma vagy Pebatma a núbiai Kusita Királyság királynéja volt, Kasta király felesége, valószínűleg Piye kusita királynak és egyiptomi fáraónak, a XXV. dinasztia alapítójának anyja. Lánya, I. Amenirdisz papnő sztéléjén említik, amely ma a kairói ...

                                               

Pekszater

Pekszater vagy Pekareszlo ókori egyiptomi és núbiai királyné volt, a XXV. dinasztiához tartozó Piye fáraó felesége. Kasta núbiai uralkodó és Pebatjma királyné lánya volt, így férjének, Piyének a testvére. Laming és Macadam szerint Pebatjma király ...

                                               

Szehmah

Szehmah núbiai királyné volt, az i. e. 4. században uralkodó Nasztaszen kusita király felesége. Szehmah az uralkodó nagy sztéléjéről ismert, melynek lunettájában ábrázolják, valamint halotti sztéléjéről, melyet egy Dzsebel Barkal-i templomban tal ...

                                               

Tabekenamon

Tabekenamon ókori egyiptomi és núbiai királyné volt, a XXV. dinasztiához tartozó Piye fáraó lánya, valószínűleg testvérének, Taharka fáraónak a felesége. Más feltételezés szerint Sabaka felesége lehetett. Hóremahet karnaki szobrának talapzatán em ...

                                               

Tabiri

Tabiri ókori egyiptomi és núbiai királyné volt, Alara núbiai király lánya, a XXV. dinasztiához tartozó Piye fáraó felesége. Alara núbiai király és Kaszaka királyné lánya volt. Az Alarát követő Kasta király utódjához, Piye núbiai királyhoz ment fe ...

                                               

Takahatenamon

Takahatenamon ókori egyiptomi és núbiai királyné volt, a XXV. dinasztiához tartozó Piye fáraó lánya és Taharka fáraó felesége. Egy Dzsebel Barkal-i templomi jelenetről ismert, melyen Taharka mögött áll, a fáraó Ámon-Rének és Mutnak áldoz. Említik ...

                                               

Kizzuvatna uralkodóinak listája

Kizzuvatna az ókori Anatólia délkeleti régiója, a klasszikus ókorban Kilikia néven ismert térség. Önálló államisága először a középhettita korból ismert. Az állam jelentős szerepet játszott abban, hogy Mitanni képtelen volt Észak-Szíriától nyugat ...

                                               

Melíd uralkodóinak listája

Melíd az észak-szíriai újhettita királyságok egyike. Már az i. e. 12. században fennállt, és az asszír hódítások vetettek véget önálló létének.

                                               

Bar-rakib

Bar-rakib Szamal tizenegyedik, egyben utolsó ismert királya. Feliratain sajátságos váltás figyelhető meg a nyelvezetben. Uralkodása kezdetén állította atyja, II. Panamuva emlékére a Panamuva-sztélét, amely az arámi nyelv szamali nyelvjárásában ír ...

                                               

Koreai buddhizmus

A koreai buddhizmus megkülönböztethető a buddhizmus más formáitól, mivel kísérletet tesz azoknak az ellentmondásoknak a feloldására, amiket a mahájána buddhizmusban tapasztal. A korai koreai szerzetesek úgy vélték, hogy belső inkonzisztenciákat t ...

                                               

I. Theodórosz epiruszi despota

I. Theodórosz epiruszi despota. Az új despota Mihály féltestvére, Theodórosz lett, aki azon nyomban támadást indított a Thesszalonikéi Királyság ellen. Közben az egyre erősödő bolgárokkal is harcolt. I. Henrik konstantinápolyi latin császár megha ...

                                               

Dukátus

A dukátus Magyarországon a trónörökös kormányzása alatt álló terület a honfoglalástól körülbelül 1110-ig. Az intézmény régi türk hagyományra megy vissza, miszerint a trónörökös állt a törzsszövetséghez csatlakozott népek élén, akik általában az e ...

                                               

Etelköz

Etelköz történeti–földrajzi fogalom, melyet az Árpád népe által a honfoglalást megelőzően birtokolt terület megjelölésére használnak. Az elnevezés egyetlen forrása VII. Kónsztantinosz, bizánci császár A birodalom kormányzásáról című műve. Kónszta ...

                                               

Gyászmagyarok

A Képes krónika szerint a 955. évi augsburgi csata után a legyőzött magyarokat a szász seregek megölték, hét harcos kivételével. Őket fülüket levágva megcsonkították és megalázásként gyalog indították útnak, hogy legyen, aki figyelmeztetésként el ...

                                               

Kettős fejedelemség

A magyar kettős fejedelemség intézményéről, a honfoglalás előtti állapotot leírva a Dzsajháni-hagyományban Ibn Ruszta emlékezik meg, miszerint a magyarok 20 ezer lovassal vonulnak ki, főnökük neve a künde / kende, valójában azonban a dzsula / dzs ...

                                               

Levédia

Levédia a magyar törzsek szállásterülete volt a kelet-európai pusztán a 9. században. A magyarok e területre költözése VII. Kónsztantinosz bizánci császár műve – A birodalom kormányzásáról DAI – alapján 950-hez képest "régen” volt: "A türkök népe ...

                                               

Magyar törzsek

A honfoglalás kori magyarok más sztyeppei népekhez hasonlóan törzsekre tagozódtak. Maga a "törzs” szó csak részben tudományos kategória: feltételezések szerint a korabeli megnevezése a "had” volt. A törzsek ennek megfelelően az együtt hadakozók m ...

                                               

Somogyi hercegség

A Somogyi hercegség az egységes Magyarország kialakulása előtt létezett dukátus vagyis önálló igazgatású terület. Somogy megye egyik elnevezése, a "Somogyország" ennek az időszaknak lehet az emléke.

                                               

Mao-tun

Mao-tun a Hsziungnu Birodalom sanjüje, Tou-man sanjü fia volt. Alatta élte a birodalom első fénykorát. A Mao-tun név egyes nyelvészek szerint azonos a köktürk és mongol baɣatur szóval, amit a kínaiak mâw-ton formában vettek át.

                                               

Arzsán

Arzsán község Tuvában, a Szaján hegység déli részén. A település a mellette föltárt szaka királysírok kapcsán lett nevezetes.

                                               

Akkád (terület)

Akkád Mezopotámiának azon földrajzi területe, ahol az i. e. 3. évezred derekán az akkádok megtelepedtek, városokat alapítottak. Nem tévesztendő össze az Akkád Birodalommal, amely politikai képződmény, változó határokkal, míg Akkád földrajzi, etni ...

                                               

Kháldok

A kháldok egy ókori mezopotámiai sémi félnomád nép voltak az i. e. 9. században, amikor először feltűnnek az asszír forrásokban. Később ők adták az Újbabiloni Birodalom vezető rétegét. Valójában nem önálló nép, hanem az arámiak egyik törzse, amel ...

                                               

Kassúk

A kassúk, más néven kassziták ókori nép. A történelem színpadán a nyugat-iráni fennsík lótenyésztő népeként jelentek meg, innen vándoroltak az i. e. 18. században Babilóniába. Leigázták és az i. e. 12. századig fennhatóságuk alatt tartották a ter ...

                                               

Sumerek

A sumerek ókori mezopotámiai nép voltak a mai Irak középső és déli részén az i. e. 4. évezred végétől az i. e. 2. évezred elejéig. Ők magukat szag-gigának, "fekete fejűeknek” hívták. Hammurapi idején a "feketefejű” egyszerűen közembert jelentett, ...

                                               

Szutúk

A szutúk ókori nomád nép volt a Mezopotámia és Kánaán közötti területen. Az i. e. 2. évezred elején az amoritákkal együtt támadásaikkal veszélyeztették a sumer és akkád városállamok népét, egy idő után az oda betelepülő amurrúkat is. Az i. e. 2. ...

                                               

Azupiranu

Azupiranu egy máig ismeretlen helyen fekvő akkád település. Sarrukín akkád király születési legendája szerint e városban született, a középső kronológia szerint az i. e. 23. században, de sem korábbi, sem későbbi történetére nézve nincs adat. Sar ...

                                               

Ningírszu (település)

Ningírszu a kora ókori Sumer egyik jelentős települése. Neve eredetileg valószínűleg csak Girszu volt, amelynek jelentése általában "tönkölybúza”. Írásban ezért megkülönböztették tőle a NIN logogrammával, így lett Ningirszu, amely névalak megegye ...

                                               

Zalabijja

Zalabijja egy ókori erődrom az Eufrátesz szíriai szakaszának középső vidékén. Eredetileg a palmüraiak alapították a túlparti Zenobia párjaként, majd római és bizánci helyőrségként működött. A bizánci időszakban Annoukasz néven ismert erődöt I. Ju ...

                                               

Olasz Redenta Légió

Az Olasz Redenta Légió az Olasz Királyság katonai különítménye, mely részt vett a szibériai intervencióban a Távol-keleti Olasz Expedíciós Hadtest katonai alakulataként. A 2500 főt számláló egység tagjai korábban az Osztrák–Magyar Monarchia katon ...

                                               

Akkád uralkodóinak listája

Akkád uralkodóinak listája a Kr. e. 3. évezredben létezett mezopotámiai állam, az Akkád Birodalom uralkodóinak listáját tartalmazza. A mai Irak, Kelet-Törökország és Szíria területén fennálló kora ókori birodalom uralkodóinak névsorát a fennmarad ...

                                               

Asszíria uralkodóinak listája

Asszíria központja a termékeny félhold északi részén, a Tigris folyam középső szakaszán terült el. Az Assur, később Ninive központú apró állam története során meghódította egész Mezopotámiát, Kis-Ázsia keleti részét és a Földközi-tenger keleti pa ...

                                               

Íszín uralkodóinak listája

Íszín az ókori Mezopotámia egyik jelentős városállama volt az i. e. 2. évezredben. Első virágkorát a sumer-kor és az Óbabiloni Birodalom között élte akkád uralkodók alatt.

                                               

Kis uralkodóinak listája

Kis az ókori Sumer politikailag legjelentősebb városállama volt az i. e. 3. évezredben. Ez a lista tényleges uralkodóinak listája. A "Kis királya” cím ugyanis az i. e. 3. évezred végétől korábbi tekintélye miatt az egész Mezopotámia feletti igény ...

                                               

Lagas uralkodóinak listája

Lagas az ókori Sumer egyik jelentős városállama volt az i. e. 3. évezredben. Uralkodói az enszi címet viselték, időnként más városokra is ki tudták terjeszteni uralmukat, mint lugal, azaz király.

                                               

Mári uralkodóinak listája

Mári az ókori Mezopotámia egyik jelentős városállama volt az i. e. 3. évezredben és a következő évezred első harmadában, amíg Hammurapi, Babilon királya le nem rombolta. A kassziták babiloni hatalomra jutása előtt Mári fontos települése volt Kuss ...

                                               

Mitanni királyainak listája

Mitanni a hurrik állama volt Kis-Ázsia keleti részén és Észak-Mezopotámiában. Az i. e. 15 14. században az ókori Kelet legjelentősebb katonai hatalma volt, s uralkodóinak kiterjedt diplomáciai levelezéséből kiderül, hogy az egyiptomi fáraókkal eg ...

                                               

Sumer királyok listája

Az i. e. 4. évezredben, az Ubaid-kortól kezdve az Uruk-korban alakultak ki Sumer területén a korábbi falusias településrendszer helyén a városi jellegű települések adminisztratív épületekkel és templomokkal. Ezzel párhuzamosan alakult ki nyilván ...

                                               

Ur uralkodóinak listája

Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott?: Uralkodói táblák a világtörténelemhez: császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek. Átdolgozott, felújított kiadás. Budapest: Magyar Könyvklub. 2003. ISBN 963 547 849 6. A. ...

                                               

Uruk uralkodóinak listája

Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott?: Uralkodói táblák a világtörténelemhez: császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek. Átdolgozott, felújított kiadás. Budapest: Magyar Könyvklub. 2003. ISBN 963 547 849 6. Roa ...

                                               

Karkemis uralkodóinak listája

Karkemis uralkodói az ókori Szíria meghatározó politikai szereplői voltak a Hettita Birodalom újkorától a nagyszabású asszír hódítások koráig, az I. e. 8. századig. Hatti bukásától önálló.

                                               

Udvari Kamara

A bécsi székhelyű Udvari Kamarát I. Ferdinánd magyar és cseh király hozta létre, hogy hatékonyan irányítsa az uralma alá tartozó országok és tartományok pénzügyet, s hogy katonai vállalkozásait finanszírozni tudja. Az Udvari Kamara a Habsburg Bir ...

                                               

Basztarnák

A basztarnák a germánok közé tartozó ókori nép, amelyet az i. e. 200 körüli időktől ismerünk az Al-Duna vidékén. A Dnyeszter és a Prut térségéből hullámokban törtek elő és keltek át a Dunán. Az írott történelembe a Boirebisztasszal megalakuló dák ...

                                               

Chattusok

A chattusok ókori germán nép, amely a mai Hessen középső és északi, és Alsó-Szászország déli területein telepedett le, az agri decumates területétől északra, székhelyük Mattium volt. Szomszédaik a hermudurusok és a heruszkok. Sokat harcoltak a ró ...

                                               

Chaucusok

Chaucusok, ókori germán törzs az Északi-tenger mellékén, a frisiusok szomszédságában. A történelemben is velük együtt léptek fel: Drusus előbb a frisiusokat győzte le, azután indult a chaucusok ellen. Tacitus a területükön római őrséget említ. Ot ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →