★ Free online encyclopedia. Did you know? page 183                                               

Katolikus és Királyi Hadsereg

A Katolikus és Királyi Hadsereg néhány, a nyugat-franciaországi tartományokban aktív gerillahadsereg kollektív megnevezése a francia forradalom idején. Az első hadsereget 1793-ban hozták létre Vendée tartományban, a jakobinus rezsim vallásellenes ...

                                               

Lajos, Vendôme grófja

János 1428 –1477, Vendôme grófja. Gabrielle * 1426, fiatalon halt meg. Catherine * 1425, fiatalon halt meg. 1414-ben feleségül vett Blanche de Roucy-t † 1421. gyermekük nem született. 1424-től Jeanne de Laval 1405–1468 a második felesége volt. La ...

                                               

Mária Amália spanyol infánsnő

Bourbon Mária Amália, a Bourbon-házból származó spanyol infánsnő, IV. Károly spanyol király és Mária Lujza Bourbon–parmai hercegnő harmadik leánygyermeke, egyben nagybátyja, Antal Paszkál spanyol infáns felesége.

                                               

Fülöp orléans-i herceg (1336–1375)

Philippe d’Orléans első hercege, Beaumont-le-Roger és Valois grófja, VI. Fülöp francia király és Burgundi Johanna második felnőtt kort megért gyermeke, II. János öccse és V. Károly nagybátyja volt. 1344-ben kapta meg apanázsul Valois-t, atyja haj ...

                                               

Epidamnoszi konfliktus

Epidamnosz város a mai Durres Albánia helyén létesített kerkürai Korfu gyarmat volt, melyet Eratokleidész fia, a Héraklidák Korinthoszból való utóda, Phaliosz alapított. A város szomszédságában az illír taulantok törzse lakott. A város növekedésé ...

                                               

Poteidaia ostroma

Poteidaia, Athén adófizetésre kötelezett szövetségese volt a Palléné-félszigeten. Ugyanakkor kapcsolatokat ápolt az alapító anyavárossal Korinthosszal is. Kr. e. 432-ben a Déloszi Szövetség egy másik tagja, a Khalkidiké-félszigeten fekvő Olünthos ...

                                               

Püdnai csata

A püdnai csata a harmadik római–makedón háború döntő csatája, melyben a rómaiak i. e. 168-ban vereséget mértek a hellenisztikus Makedóniára. Az ütközet a két birodalom hadseregének alapvető szervezeti egységei, a makedón phalanx és a római légió ...

                                               

Xanthipposz (Periklész apja)

Xanthipposz, Ariphron fia, Periklész apja, a görög–perzsa háborúk kiemelkedő athéni hadvezére, i. e. 479-ben Athén arkhón epónümosza volt. i. e. 489-ben ő volt a fő vádlója Miltiadésznak, akit sikertelen pároszi hadjárata után hazaárulással vádol ...

                                               

Szicíliai hadjárat

A szicíliai hadjárat az ókori görög történelem egyik legnagyobb tengeri hadművelete volt, amelyre a peloponnészoszi háború utolsó évtizedének kezdetén, i. e. 415-413-ban került sor. A vállalkozás hadműveleti célja a Földközi-tenger nyugati medenc ...

                                               

HNLMS K XI

A HNLMS K XI a Holland Királyi Haditengerészet három K XI osztályú tengeralattjárójának első példánya volt. A tengeralattjárót eredetileg a holland gyarmatok körüli járőrözésre szánták.

                                               

Péterváradi harcok

A péterváradi harcok a Bács és Pétervárad közti al-dunai mocsarakban zajlottak. A parasztok megerősített táborát a szultáni haderő ostromolta hasztalanul. A mohácsi vész és a budai bevonulást követően a török sereg martalócai, az akindzsik szerte ...

                                               

Újlak elfoglalása

Újlak elfoglalása az 1521–26 magyar-török háború egyik állomása volt a mohácsi csata előtt. Újlak várát döntően horvát katonák védelmezték I. Szulejmán oszmán szultán csapatai ellen. A török csapatok egyheti ostrom után vették be a várat. A török ...

                                               

Török háborúk Magyarországon

A török háborúk Magyarországon azon konfliktusok egész sorát alkotják, amelyek az 1526-os mohácsi vésztől 1699-ig, az oszmánok kiűzéséig tartottak. A háborút 1699-ben a karlócai béke zárta le, a török hódoltság maradványát 1716–1718-ban számolták ...

                                               

Jelek (Árpád fia)

Jelek – Anonymusnál Hülek, helynevekben Üllő – Árpád magyar fejedelem fia volt. Neve a török *ellig "államszervezettel bíró, uralkodó, király” szó kazár közvetítésű csuvasos alakjából magyarázható. A szó köztörök megfelelője helynevekben az Üllő. ...

                                               

Jutocsa (Árpád fia)

Jutocsa Árpád nagyfejedelem fia volt. Jutocsa fia volt a későbbi Falicsi nagyfejedelem. Györffy György szerint neve a Jutas helynevekben azonosítható – ezt Kristó Gyula vitatta –, téli szállása a későbbi Tolna vármegye területén volt, ahol testvé ...

                                               

Koppány vezér

Koppány vezér, egyes forrásokban Cupan dux Géza magyar fejedelem rokonának, Tar Zerindnek a fia volt. A jelenleg legelfogadottabb tudományos álláspont szerint Géza halála után a sztyeppei népekre jellemző szeniorátus elve alapján magának követelt ...

                                               

Levente magyar herceg

Levente herceg az Árpád-ház tagja, az I. István elől külföldre menekülő három fiútestvér közül a legidősebb. Testvérei, András és Béla Magyarország királyai lettek. Szüleire vonatkozóan ellentmondásos a hagyomány, mivel hol Szár László és feleség ...

                                               

Mihály (Taksony fia)

Mihály – valószínűsített pogány nevén Béla – Taksony fejedelem fia, Géza fejedelem öccse, a megvakított Vazul herceg apja. Mihály 972-ben keresztelkedett meg bátyjával, Gézával együtt, aki az István nevet kapta a keresztégben. A keresztelő szerta ...

                                               

Szabolcs vezér

Szabolcs a 10. században élt magyar vezér, a 11. századtól induló magyar gesztairodalomban megőrzött hagyomány szerint a honfoglalók "második kapitánya” és a Csák nemzetség őse volt.

                                               

Szár László

Szár László az Árpád-dinasztia tagja. Taksony egyik unokájaként született, ő volt a lázadó és emiatt később I. István által megvakíttatott Vazul egyetlen ismert fivére. Egyes középkori krónikaírók, arra irányuló törekvésükben, hogy elhallgassák a ...

                                               

Taksony magyar fejedelem

Taksony – latinul Toxun, Taxis, görögül: Τάξις – magyar fejedelem a 10. század közepén. Zolta fejedelem fia, Árpád fejedelem unokája. Születésének, halálának és uralkodásának pontos ideje bizonytalan. Anonymus krónikája szerint Anno Domini 931-be ...

                                               

Tarkacsu

Tarkacsu, Tarhacsi vagy Tarhos Árpád fejedelem második legidősebb fia. Létezéséről Bíborbanszületett Konstantintól tudunk, akinek 948 körül a nála járt magyar küldöttség beszélt a magyarokról és Árpád családjáról.

                                               

Termecsü

Termecsü – vagy Tarmacsu, Termacsu, Tormás – Teveli fia, Tarkacsu unokája, Árpád fejedelem dédunokája volt. 948 körül ő képviselte a fejedelmi dinasztiát a Bulcsú harka vezetésével Bizáncba látogató küldöttségben. Valószínűleg az ő információi al ...

                                               

Teveli

Teveli – vagy Tevel, Tebel – Tarhacsi fia, Árpád magyar fejedelem unokája volt. Az ő fia volt Termacsu – Tormás –, aki Bulcsú harka követségének tagjaként 948 körül Bizáncban járt Bíborbanszületett Konstantinnál. Nevét megpróbálták származtatni a ...

                                               

I. Bahádur mogul sah

Bahadur Sah, a hetedik mogul sah, aki 1707-től uralkodott haláláig, 1712-ben. Születésekor a Muazam sah nevet kapta, és Aurangzeb harmadik fia és Sáh Dzsahán unokája volt. Moszlim rádzsput feleségét Navab Bainak hívták. Fiatal korában számos alka ...

                                               

Rafi al-Daradzsat mogul sah

Rafi al-Daradzsat, Rafi-us-San legifjabb fia és Azim ush Shan unokaöccse volt, valamint a 10. mogul sah. Farukszijárt követte a trónon 1719. február 28-án, padisahnak a Szajjid fivérek kiáltották ki.

                                               

Darai csata

A Bizánci Birodalom 527 óta állt háborúban a Szászánidákkal, feltehetően azért, mert I. Kavád király kényszeríteni próbálta a kaukázusi Ibéria lakóit, hogy vegyék fel a zoroaszter vallást. Ibéria királya elszökött Kavád elől. Kavád békét próbált ...

                                               

I. Ardasír szászánida király

I. Ardasír az Újperzsa Birodalom vagy Szászánida Birodalom alapítója, aki először Istakr uralkodója volt, majd Perzsia ura, "a királyok királya”, miután legyőzte a Pártus Birodalom utolsó királyát, IV. Ardavánt. I. Ardasír ismert Ardasír-i-Papaga ...

                                               

II. Ardasír szászánida király

II. Ardasír a Szászánida Birodalom királya 379-383 között. II. Sápúr unokaöccseként került trónra, nem tudta betölteni a nagybátyja által hagyott űrt. Uralkodásának fő eredménye az új főváros, Taq-I-Bustán felépítése volt.

                                               

I. Bahrám szászánida király

I. Bahrám a Szászánida Birodalom királya, I. Sápúr fia, I. Hurmuz testvére volt. Üldözte a vallási kisebbségeket, közte Manit és követőit. Manit Kartír főpap fellépésére bebörtönözte és elrendelte kivégzését, de a legenda szerint Mani a fogságban ...

                                               

III. Bahrám szászánida király

III. Bahrám a Szászánida Birodalom királya 293 négy hónapján keresztül. II. Bahrám fia volt, apja uralkodása alatt Szisztánt kormányozta, erről kapta Saganshah nevét. 293-ban követte apját a trónon, de csak négy hónapig uralkodott, mivel nagyapja ...

                                               

Balás szászánida király

Balás Péroz testvére, a Szászánida Birodalom királya 484-488 között. A heftalita támadást követő káosz után egy perzsa nemes, az ősi Karen-családból származó Zarmikr állította helyre a rendet Perzsiában. Ő emelte trónra Balást, aki Péroz testvére ...

                                               

Dzsamaszb szászánida király

Dzsamaszb a Szászánida Birodalom királya 496-498 között. I. Kavád nemesek általi trónfosztása után került trónra. Jó király volt, csökkentette az adókat, hogy ezzel segítse a parasztokat és a szegényeket. A mazdakita szekta felé is mutatott némi ...

                                               

I. Hurmuz szászánida király

I. Hurmuz, a Szászánida Birodalom királya 273-274 között. I. Sápúr fia, apja uralkodása alatt Horászán kormányzója.

                                               

I. Jazdagird szászánida király

I. Jazdagird IV. Bahrám fia, a Szászánida Birodalom királya 399-421 között. Sokan I. Constantinushoz hasonlítják. Hasonlóan hozzá szintén erős egyéniség volt, úgy fizikai, mint diplomáciai értelemben. Római ellenlábasához hasonlóan hatalmát ő is ...

                                               

II. Jazdagird szászánida király

II. Jazdagird V. Bahrám fia, a Szászánida Birodalom királya 439-456 között. Szerény és igazságos király volt, ám elnyomta a vallási kisebbségeket, főleg a kereszténységet. Uralkodása elején II. Jazdagird létrehozott egy soknemzetiségű hadsereget, ...

                                               

III. Sápúr szászánida király

III. Sápúr II. Ardasír fia, a Szászánida Birodalom királya volt 383-388 között. Túl gyengekezű uralkodó volt ahhoz, hogy komolyabb eredményeket érjen el.

                                               

Óe Szueo

Óe Szueo olimpiai bronzérmes japán atléta. Rúdugróként versenyzett, az 1936-os berlini olimpián holtversenyben végzett honfitársával, Nisida Suhejjel. A szervezők a két atlétára bízták az érmek elosztását, Nisida lett az ezüstérmes. Hazatérve a k ...

                                               

Kógjoku császárnő

Kógjoku császárnő, más néven Szaimei császárnő, a 35. és a 37. uralkodója Japánnak, a hagyományos Japán uralkodói lista szerint. Kógjoku uralkodása 642-től 645-ig tartott. Szaimei-ként való uralkodása a 655-től a 661-ig terjedő időt öleli fel. Má ...

                                               

Csata a merville-i ütegért

Az üteget a németek a szövetséges partraszállás megakadályozására kiépített Atlanti fal részeként állították fel Franceville településrésztől mintegy két kilométerre délre, Merville településtől néhány száz méterre. A komplexumot nyílt mezők és g ...

                                               

Omaha partszakasz

Omaha Beach volt a fedőneve az egyik normandiai partszakasznak, ahol szövetségesek szálltak partra a német megszállás alatti Franciaországban 1944. június 6-án. A partszakasz Franciaország északi partján helyezkedett el szemben La Manche-csatorná ...

                                               

Pointe du Hoc

A Pointe du Hoc egy szirtfal teteje a normandiai partvidéken, amely a normandiai partraszállás idején pontosan az Omaha és Utah partszakaszok közé esett. 30 méter magas meredek sziklafala miatt a német hadvezetés a tenger felől támadhatatlannak h ...

                                               

Utah Beach

Utah Beach volt a fedőneve a legnyugatibb partszakasznak, ahol a szövetségesek az Overlord hadművelet keretében szálltak partra 1944. június 6-án. A partszakasz mintegy 5 km hosszúságú volt, Pouppeville-től egyészen La Madeleine, Manche városáig ...

                                               

Csangsai csaták (1939–1944)

A csangsai csaták ra 1939 és 1944 között került sor, amikor is a japán hadsereg és a kínai nacionalisták vívtak véres harcokat a városért. Csangsa Hunan tartomány fővárosa. A város a Vuhan–Kanton-vasútvonal mentén található, így természetesen fon ...

                                               

Anders-hadsereg

Az Anders-hadsereg a Lengyel Fegyveres Erők keleten állomásozó alakulata volt a második világháború első felében, amit parancsnokukról, Władysław Anders-ről azonosítanak. A hadsereget a Szovjetunióban alakították meg az 1939-es szovjet–lengyel há ...

                                               

Svéd–lengyel háborúk

Svéd-lengyel háborúk: A két középhatalom, Lengyelország, és Svédország már a livóniai háború idején összecsapott 1563-ban. A háború célja a Livónia feletti hatalom, és a kereskedelem felügyelete a Balti-tengeren. Határmenti villongásokon túl nagy ...

                                               

Tengerszem (Czarny Staw)

A Tengerszem a Magas-Tátra egyik gleccsertava. A lengyelek nevezik még Czarnym Stawem nad Morskim Okiem, vagyis magyarul Fekete-tó a Tengerszem felett néven is. A Tengerszem a tó régi magyar neve, sajnos napjainkban sokan a lengyel elnevezést mag ...

                                               

Beregi egyezmény

A beregi egyezmény az 1233. augusztus 12-én II. András király által a pápai legátussal a beregi erdőben kötött szerződés, melynek célja az 1233 előtti években az egyházat ért sérelmek orvoslása volt.

                                               

19. századi magyar történelem

A 19. század a magyar történelemben nagy fordulatokat hozott. A század elején megkezdődött a modernizációt magával hozó reformkor, majd két éven keresztül zajlott a magyar forradalom és szabadságharc. A század végén az osztrák és magyar politikai ...

                                               

Demokratikus ellenzék

A demokratikus ellenzék a Kádár-kor ellenzékiségének központi csoportja volt. Elsősorban az ún. szamizdat irodalom kiadása kapcsolódik hozzá, de számos későbbi ismert, főként liberális politikus is ebből a közegből indult. A demokratikus ellenzék ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →