★ Free online encyclopedia. Did you know? page 181                                               

Észak-magyarországi hadjárat (1703)

Az észak-magyarországi hadjárat a Rákóczi-szabadságharc második hadművelet-sorozata volt, mely során a kurucok a Tiszától a Dunáig terjedő felvidéki területeket foglalták el. A hadjárat kezdetét az első kuruc csapatoknak a Tisza jobb partjára val ...

                                               

Feketehalmi csata

A feketehalmi csata a Rákóczi-szabadságharc egyik összecsapása, mely 1704. április 13-án zajlott a Brassótól nyugatra fekvő Feketehalom közelében. A csatában a Henter Mihály által vezetett székely felkelők súlyos vereséget szenvedtek a császári c ...

                                               

Holdvilági csata

A holdvilági csata a Rákóczi-szabadságharc egyik összecsapása, mely 1704. január 28-án zajlott az Erzsébetváros mellett lévő Holdvilág falu mellett. A csatában a húszszoros túlerőben lévő székely felkelők súlyos vereséget szenvedtek a császári ha ...

                                               

Koroncói csata

A koroncói csata a Rákóczi-szabadságharc egyik csatája, melyet 1704. június 13-án vívtak a Rába mellett fekvő Koroncó és Győrszemere között. A csatát az ötszörös létszámfölény és jó hadvezetés és taktika ellenére a kurucok elveszítették, mert kép ...

                                               

Munkács megszállása

Munkács megszállása a Rákóczi-szabadságharc első, Rákóczi által személyesen irányított hadművelete volt 1703. június 19. és június 26. között. Rákóczi csapatai elfoglalták a várost, ám a vár császári kézen maradt. A vár felmentésére érkező erősít ...

                                               

Szomolányi csata

A szomolányi csata a Rákóczi-szabadságharc egyik kisebb ütközete, melyet 1704. május 28-án vívtak a Kis-Kárpátokban fekvő Szomolány közelében. A szabadságharc első olyan diadala volt, ahol a tapasztalatlan és képzetlen kurucok reguláris császári ...

                                               

Tiszabecsi csata

A tiszabecsi csata a Rákóczi-szabadságharc első kuruc győzelemmel végződött összecsapása, melyben Rákóczi seregének sikerült a Tisza bal partjára átkelnie. Ez volt a fejedelem tiszántúli hadjáratának első csatája. A katonailag jelentéktelen össze ...

                                               

Tiszántúli hadjárat (1703)

A tiszántúli hadjárat a Rákóczi-szabadságharc első hadművelet-sorozata volt, mely során a Vereckei-hágótól elinduló II. Rákóczi Ferenc egyre növekvő hadserege elfoglalta a Tiszántúl legnagyobb részét, valamint a Felvidék, a Duna-Tisza köze és Erd ...

                                               

Adalbert itáliai király

Adalbert itáliai király az Itáliai Királyság uralkodója volt 950–963 között, aki apjával, II. Berengárral közösen uralkodott, míg I. Ottó német király erőszakkal félre nem állította a hatalomból, saját magát téve meg itáliai királynak.

                                               

II. Berengár itáliai király

I. Adalbert ivreai őrgróf és Friuli Gizella gyermeke volt, valamint I. Berengár itáliai király unokája. 945-ben fellázadt Hugó itáliai király ellen és lázadása sikeres volt, annál is inkább, mivel a németek is támogatták, ugyanis Berengár hűséget ...

                                               

Habsburg György osztrák herceg

Habsburg György, németül: Georg von Habsburg / Österreich, csehül: Jiří Habsburský, osztrák herceg és morva őrgróf a születése jogán. Apja révén Ausztria trónörököse és az édesanyja jogán a magyar korona várományosa. A Habsburg-ház alberti ágának ...

                                               

Legnanói csata

A legnanói csata 1176. május 29-én zajlott le a Milánótól 30 km-rel északnyugatra lévő Legnano mellett I. Barbarossa Frigyes és a Lombard Liga seregei között. A csata I. Frigyes vereségével végződött, és döntő jelentőséggel bírt az észak-itáliai ...

                                               

Alsó-rajna–vesztfáliai körzet

Az Alsó-rajna–vesztfáliai körzet a Német-római Birodalom egyik közigazgatási, védelmi és adózási egysége a tíz körzet közül. Ezt a körzetet is I. Miksa császár hozta létre 1500-ban, amikor a birodalom fennmaradása érdekében bizonyos reformokat ke ...

                                               

Alsó-szászországi körzet

Az Alsó-szászországi körzet a Német-római Birodalom tíz kialakított körzetének egyike. Abba a hat körzetbe tartozik bele, amelyet I. Miksa császár birodalmi reformjai során először hozott létre 1500-ban. A császári rendeletnek az volt a célja, ho ...

                                               

Ausztriai körzet

Az Ausztriai körzet a Német-római Birodalom tíz körzetének egyike. Az Ausztriai körzet is az 1495-ös birodalmi gyűlésen a császár által átvitt birodalmi reform részeként jött létre. I. Miksa császár 1512-ben az elsőként megalapított hat körzet si ...

                                               

Bajor körzet

A Bajor körzet a Német-római Birodalom 10 körzetének egyike. Ezt a körzetet I. Miksa császár hívta életre a birodalmi reform során 1500-ban. A körzetek alapvetően a császárság intézményi rendszerének működését könnyítették meg. Minden körzet véde ...

                                               

Felső-szászországi körzet

A Felső-szászországi körzet a Német-római Birodalom tíz körzetének egyike. I. Miksa császár birodalmi reformjai hívták életre 1512-ben. Ekkor az uralkodó már másodjára nyúlt a körzetalkotás eszközéhez, hiszen az 1500-ban alapított hat körzet véde ...

                                               

Frankóniai körzet

A Frankóniai körzet a Német-római Birodalom egyik körzete, amelyet 1500-ban hoztak létre. Az 1495-ös birodalmi gyűlésen az összegyűlt hercegek engedve a császár nyomásának birodalmi reformokat hagytak jóvá. A körzetek a császárság intézményi megú ...

                                               

Rajna-vidéki körzet

A Rajna-vidéki körzet a Német-római Birodalom tíz körzetének egyike. 1512-ben hozta létre I. Miksa császár az 1495-ben a wormsi birodalmi gyűlésen megszavazott reformok jegyében. A körzetek mindegyike védelmi, adózási valamint képviseleti szerepk ...

                                               

Száli-ház

A Száli-ház vagy száli frank dinasztia frank uralkodócsalád volt, akik a Mosel és Saar folyók által körülölelt vidékek birtokosaiként tűnnek fel a 7-8. században. A család a 10. századra kiterjesztette befolyását a környező vidékekre, így Speyer ...

                                               

Andrássy-kormány

Az Andrássy-kormány az osztrák–magyar kiegyezést követő első felelős magyar kormány, amely 1867. február 17. és 1871. november 14. között állt fenn. Legnagyobb politikai sikere egyrészt az új, dualista államberendezkedés sikeres elfogadtatása, am ...

                                               

Bánffy-kormány

A Bánffy-kabinet Wekerle Sándor lemondását követően alakult, 1895. január 15-én. A kormány a Szabadelvű Párt történetének második legnagyobb arányú győzelmét hozó 1896-os választásokat követően is gyakorlatilag változatlan formában, Bánffy Dezső ...

                                               

Deák-párt

A Deák-párt név alatt az 1865-től 1875-ig hatalmon lévő politikai csoportosulást, a korábbi Felirati Pártot értjük, amelyet maga a kiegyezés megkötője, Deák Ferenc vezetett.

                                               

Esterházy-kormány

Az Esterházy-kormány – alig két és fél hónapig, 1917. június 15-étől 1917. augusztus 23-áig volt hatalmon. IV. Károly, miután menesztette Tisza Istvánt és kormányát, annak utódjául 1917. június 8-án – meglepetésre – a politikai életben kevéssé is ...

                                               

Hadik-kormány

A Hadik-kormány volt Magyarország történelmének legrövidebb ideig regnáló kormánya. Hadik János ténylegesen mindössze 17 órán át volt hatalmon, 1918. október 30-án délelőtt 10 órától október 31-én hajnali három óráig, mikoris az őszirózsás forrad ...

                                               

Janszky-ügy

A Janszky-ügy Janszky Lajos vezérőrnagy nevéhez fűződik, aki 1886-ban Budapesten a 61. gyalogdandár parancsnoka volt. Janszky tábornok 1886. május 21-én Budavár visszafoglalásának évfordulóján a fővárosban állomásozó műszaki csapatok tisztjeivel ...

                                               

Első Khuen-Héderváry-kormány

Az Első Khuen-Héderváry-kormány alig több mint négy hónapig volt hivatalban, 1903. június 27-e és 1903. november 3-a között Khuen-Héderváry Károly vezetésével, aki miniszterelnöki kinevezése miatt július 1-jei hatállyal lemondott az általa 1883 ó ...

                                               

Második Khuen-Héderváry-kormány

A második Khuen-Héderváry-kormány 1910. január 17-én alakult gróf Khuen-Héderváry Károly vezetésével és 1912. április 22-én oszlott fel. Ez volt Magyarország történetének legkisebb létszámú kormánya: megalakulásakor mindössze hat tagja volt.

                                               

Lukács-kormány

A Lukács-kormány 1912. április 22-én alakult Lukács László vezetésével. Lukács rövid ideig tartó miniszterelnöksége idején zaklatott légkör uralkodott: ekkor történt Tisza István elnöklete alatt a képviselőházi obstrukció kíméletlen elfojtása, a ...

                                               

Szapáry-kormány

A Szapáry-kormány a kiegyezés utáni hetedik magyar kormány volt, 1890. március 15-étől Szapáry Gyula miniszterelnök 1892. november 19-i lemondásáig. Szapáry később a Szabadelvű Pártból is kilépett, és átmenetileg szakított az aktív politizálással ...

                                               

Első Tisza István-kormány

Az első Tisza István-kormány 1903. november 3-án alakult és 1905. június 18-ig irányította az országot. A Tisza István vezette kabinet gyakran erőszakos tevékenysége addig példátlan módon polarizálta a korabeli közvéleményt és gyakorlatilag egyen ...

                                               

Tisza Kálmán-kormány

A Tisza Kálmán-kormány Magyarország kiegyezés utáni hatodik kormánya volt, ami azóta is a leghosszabb ideig volt hatalmon 1875 ősze és 1890 tavasza között, azaz közel tizennégy és fél évig. Vezetője a vaskezű miniszterelnök, Tisza Kálmán volt, ir ...

                                               

Második Wekerle-kormány

A második Wekerle-kormány 1906. április 8-ától 1910. január 17-ig volt hivatalban. A Szabadelvű Párt, mely jogelődét, a Deák-pártot is tekintve a kiegyezés óta az összes országgyűlési választást megnyerte, az 1905-ös választásokon történelmi vere ...

                                               

Állami Tervbizottság (Szovjetunió)

Az Állami Tervbizottság az egykori Szovjetunió "tudományos" tervgazdasági szerve volt. Lenin kezdeményezésére 1921-ben alakult. A központi Goszplan a tevékenységében a gazdasági közigazgatási körzetek Népgazdasági Tanácsaira "támaszkodott", össze ...

                                               

Brüsszel városfalai

Brüsszel városfalait a 12-13. században építették, amelyek körülvették és megvédték a várost. Ma már csak romok és maradványok léteznek belőlük. Két fal létezik, a külső és a belső.

                                               

Az első világháború évei (1915)

Falkenhayn, a német vezérkar főnöke, 1914 végére láthatólag a következő következtetésekre jutott: 1 a háború felőrlő háború lesz, és hosszú ideig fog tartani, 2 bár a végső döntést nyugaton fogják kivívni, Németországnak nincsenek ott közvetlen k ...

                                               

Az első világháború évei (1917)

A téllel beálló műveleti szünet alatt jutott idő a stratégiai helyzet átgondolására. A somme-i csata megmutatta, hogy az Egyesült Királyság ereje korántsem korlátozódik a tengerre. Sőt, hadianyag tekintetében oly bőségesen el vannak látva, hogy h ...

                                               

Antanthatalmak az első világháborúban

Az antanthatalmak az első világháborúban a központi hatalmak mellett a másik nagy szövetségi rendszer volt. Az antanthatalmak száma folyamatosan bővült a háború alatt, és mint győztesek kerültek ki az I. világháborúból. A szövetségi rendszer azon ...

                                               

Dunsterforce

A Dunsterforce dandár erejű szövetséges egység, mely alatt az általuk végrehajtott katonai feladatot is lehet érteni. Felállítására 1917-ben kerül sor ausztrál, brit, kanadai és új-zélandi katonákból és létszáma ezer fő körül mozgott. Létrehozásá ...

                                               

A háború, amely véget vet minden háborúnak

A háború, amely véget vet minden háborúnak vagy A háború, amely véget vet a háborúnak szerkezetet az első világháború megnevezésére használták a kortársak. Az eredetileg optimista, idealisztikus megnevezést a háború után már inkább szarkasztikus, ...

                                               

Második harmincéves háború

Már 1946-ban Charles de Gaulle úgy nyilatkozott: "A mi győzelmünkkel végződött harmincéves háború drámája számos váratlan eseményt foglalt magában”. Erről a teóriáról írt Sigmund Neumann könyvében, szerinte az első harmincéves háborúhoz hasonlóan ...

                                               

Mikronézia az első világháborúban

A távoli tengereken cirkáló német hadihajókhoz hasonlóan alakultak a különböző német gyarmatok sorsai is. A csendes-óceáni német gyarmatokon néhány kivétellel nem tartózkodott jelentősebb katonai erő, ezért könnyen meg lehetett szállni őket. Mind ...

                                               

Zimmerwaldi konferencia

A zimmerwaldi konferencia a második Internacionálé háborúellenes csoportjainak első nemzetközi találkozója a svájci Zimmerwald faluban, 11 ország 38 delegátusának részvételével. A forradalmi internacionalisták akiket Vlagyimir Iljics Lenin vezete ...

                                               

Nyílt város

A nyílt város olyan települést jelent, amelynek polgári vagy katonai hatóságai úgy döntenek, hogy a közeledő ellenséges erőkkel szemben nem védekeznek, azoknak szabad bevonulást biztosítanak. Ezért a lépésért elvárják a támadóktól, hogy megkímélj ...

                                               

Brit királyi család

A brit királyi család Nagy-Britannia mindenkori uralkodójának családja Nagy-Britanniában, illetve azokban a Brit Nemzetközösségi országokban uralkodik, amelyek államfője II. Erzsébet brit királynő. Jelenleg a Windsor-ház tagjai alkotják a királyi ...

                                               

Cambridge hercege

A Cambridge hercege brit nemesi cím, amelyet Cambridge városáról neveztek el és amelyet a brit királyi család tagjai viselnek. A hercegi címet először Stuart Károly, Jakab yorki herceg legidősebb fia kapta, bár hivatalosan sosem iktatták be. A cí ...

                                               

Mountbatten-Windsor-család

Mountbatten-Windsor a családneve II. Erzsébet brit királynő és Fülöp edinburgh-i herceg bizonyos leszármazottainak II. Erzsébet 1960-as királyi rendelete alapján. Hivatalosan a Mountbatten-Windsor a Windsor-ház oldalága. Nagy-Britannia jelenlegi ...

                                               

Délszláv háború

A délszláv háború a Balkánon elterülő volt Jugoszlávia hat tagköztársaságának függetlenedési törekvései nyomán kirobbant, összességében tíz évig tartó háború. A tízéves intervallumot három – egymástól jól elkülöníthető – időszakra lehet bontani: ...

                                               

Savoyai Beatrix provence-i grófné

Savoyai Beatrix Tamás savoyai gróf és genfi Margit leánya. Provence grófnéja lett IV. Rajmund Berengár provence-i gróffal való házassága révén.

                                               

Henry Gunther

Henry Gunther az első világháború utolsó amerikai áldozata. 1918. november 11-én 10:59-kor esett el, a fegyverszünet életbelépése előtt egy perccel. Polgári foglalkozása szerint banki alkalmazott volt Baltimore-ban. A 313. gyalogezreddel 1918 júl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →