★ Free online encyclopedia. Did you know? page 180                                               

Juthungok

A juthungok valószínűleg alemann nép, amely a Dunától és Altmühltől északra élt. Publius Herennius Dexippus és Ammianus Marcellinus is írt róluk. Nevük jelentése ivadék, leszármazott, és a szvébek néptörzséhez, a szemnonokhoz fűződő kapcsolatukra ...

                                               

Rugiak

A rugiak egy a Weichsel és az Odera folyók között letelepedett keleti-germán törzs volt. A népvándorlás idején csatlakoztak a hunokhoz és később birodalmat alapítottak a mai Alsó-Ausztria területén, majd ezután a keleti gótokkal Itáliába vándoroltak.

                                               

Abantészek

Abantészek, ókori görög néptörzs. Eredetük vitatott, a legtöbben Euboia sziget őslakóinak tartják őket. Már Homérosz is említést tett róluk, miszerint Elephenor vezetése alatt negyven hajóval vonultak Trója falai alá, amikor pedig Trója bevétele ...

                                               

Akhájok

Az akhájok ókori görög nép, az ókori görög törzsek egyike. A törzs Homérosz Iliászában tűnik föl, mint a Tróját ostromló törzsek egyike. Területüket Homérosz a görög szárazföldre, a nyugati görög szigetekre, Krétára, Rodoszra és – a Kükládok szig ...

                                               

Dolopszok

A dolopszok Délnyugat-Thesszáliában és Szkürosz szigetén lakó félbarbárnak számító görög néptörzs voltak. Tagjai voltak a 12 népet magában foglaló delphoi amphiktüoniának. Athén szerint kalózkodásukkal veszélyeztették az égei-tengeri hajózást, ez ...

                                               

Epeioszok

Epeioszok, ókori görög törzs, amely már Homérosz korában s lakta "az isteni Éliszt". Ennek legrégebbi lakóinak a szintén Homérosz által említett kaukónokat tartották, akikhez azután többek között Pelopsz uralma megdőlésével északról, Thesszália f ...

                                               

Magnészok

A magnészok a mai Thesszália keleti részének, Magnésziának a lakói voltak a mükénéi és az antik Görögország idején. A magnészok területén volt Iolkosz (a mai Vólosz, ahonnan Iaszón az Argonautákkal az Aranygyapjú megszerzésére indult, így Iaszón ...

                                               

Malisziak

A malisziak ókori népcsoport voltak, akik a Szperkheiosz folyó torkolata környékén Thermopülaitól északra, Thesszáliától délre, Maliszban, a Maliszi-öböl névadójában éltek. Nyelvük indoeurópai volt, valószínűleg a görög nyelvjárások közeli rokona ...

                                               

Molosszok

A molosszok hellén eredetű ókori nép. A hagyomány szerint Thesszáliából a később Épeirosznak nevezett Molossziába vezette őket Akhilleusz fia, Pürrhosz. Ennek fiáról, Molosszosz héroszról kapták nevüket. Később a görögök oresztai néven is ismerté ...

                                               

Mürmidónok

Mürmidónok, mitikus görög nép. A név a mürméx szóból származik. A közkeletű hagyomány szerint Péleusszal vándoroltak Aiginából Thesszáliába. Már Homérosz említi őket, mégpedig Thesszália déli részére helyezve területüket. Elnevezésük több eredetr ...

                                               

Thesszaloszok

A thesszaloszok ókori görög népcsoport voltak Thesszáliában, amely róluk kapta a nevét. Híresek voltak lovasságukról, ami a legjobb volt a görög világban. A thesszaloszok az i. e. 2. évezred végén – a mükénéi korszak után, a görög sötét korban – ...

                                               

Britonok

A britonok kelta népcsoport voltak, akik a vaskorszaktól kezdve a kora középkorig éltek a mai Nagy-Britannia területén. A brython szó latin eredetű, jelentése "festett arcú”. Az elnevezés a rómaiaktól ered, akik a csatában mindig színesre festett ...

                                               

Caletusok

A caletusok ókori belga caletus törzs tagjai. A mai Calais táján, a mai Pays de Caux régióban éltek, fővárosuk Juliobona volt. A Iulius Caesar ellen harcoló egyesült gall sereghez 10 000 harcossal járultak hozzá. Sztrabón kaletoszok néven említi ...

                                               

Kelta betörések a Balkánon

La Tène-kultúrához tartozó kelta népcsoportok már az i. e. 4. században megkezdték délkeleti irányú vándorlásukat a Balkán-félsziget felé, feltehetően a Közép-Dunántúlon található otthonukból. A legtöbb kelta település a Kárpát-medence nyugati fe ...

                                               

Keltibérek

A keltibérek az Ibériai-félsziget középső-északkeleti részén, az Ebro völgyében és a Meseta keleti részén élt ókori kelta nép volt, akik a régészeti kutatások tanúbizonyságai alapján a Kr. e. II. és I. évezred között telepedhettek le a félszigete ...

                                               

Lingók

A lingók kelta törzs volt, akik az ókorban a Szajna és a Marne folyók forrásvidékének környékén éltek. Kr. e. 400 körül egy részük átvándorolt az Alpokon és a Pó folyó torkolatvidékének környékén telepedett meg Észak-Itáliában, a későbbi Gallia C ...

                                               

Szkordiszkuszok

A szkordiszkuszok kelta törzs az egykori Jugoszlávia területén élt. Sztrabón tett először említést a szkordiszkuszokról. I. e. 300-ban betörtek Görögország területére, de 279-ben Delphoinál vereséget mértek rájuk. Ezután Sirmiumtól keletre, a Dun ...

                                               

Géták

A géták trák eredetű, állattartással és földműveléssel foglalkozó törzs volt, mely az Al-Duna környékén élt az i. e. 5. században. Szkíta és görög befolyások érték őket. Az eredetileg politeista, természeti vallást követő géták később napimádók l ...

                                               

Odrüsziak

Az Odrüsziak az ókori Trákia egyik leghatalmasabb népe. Hérodotosz szerint a Hebrusba ömlő Artiscudsnak mindkét partján laktak, azonban az idők során feltehetőleg nyugat felé is terjeszkedtek. Híresek voltak kiváló lovasságukról. Eredetükre nézve ...

                                               

A három király asztala

A három király asztala a Pireneusok egyik hegycsúcsa Franciaország és Spanyolország határán, a spanyol Navarra autonóm közösség legmagasabb pontja. Nevét onnan kapta, hogy úgy tartották, a csúcson találkozhatott a három király, vagyis annak a hár ...

                                               

Német-ausztriai Köztársaság

A Német-ausztriai Köztársaság az első világháború végén az Osztrák–Magyar Monarchia egyik rövid életű utódállama volt. Területileg Ciszlajtánia német nyelvterületeit foglalta magába, mintegy 118 311 km²-t és 10.4 millió lakost. Magába foglalta a ...

                                               

Bábony-kultúra

Lelőhelyei az Északi-középhegység területén találhatók, nevét Sajóbábonyról kapta, amelynek határában a Méhész-tetőn először tártak fel ilyen leletanyagot. A kultúra eszközeire a kétoldali bifaciális megmunkálás jellemző, amiben rokonságot mutat ...

                                               

Bükkaljai kőkultúra

A Bükkalja kőzettani felépítésének köszönhetően, elsősorban az állékony, de jól faragható vulkáni kőzetekhez, a riolit- és a dácittufához kötődően e tájegység településein jelentős hagyománya van a kő megmunkálásának, a kő népi alkalmazásának. Az ...

                                               

Szelepitánok

A szelepitánok az ókori illírek egyik törzse volt, akik a Labeátiszi-tótól nyugatra húzódó partvidéken éltek, közvetlenül az északi dasszaréták szállásterületeitől délre. Az egyébként ismeretlen szelepitánokat az i. e. 168. évi harmadik római–ill ...

                                               

Bunai csata

A bunai csata a második világháború egyik ütközete volt 1942. november 19. és 1943. január 2. között Pápuán a szövetséges csapatok és a japánok között. Ez volt az első alkalom, hogy a szövetségeseknek erős védelmi vonalakból kellett kivetniük a j ...

                                               

Huon-félszigeti hadjárat

A Huon-félszigeti hadjárat a második világháború csatasorozata volt Új-Guineán 1943. szeptember 22. és 1944. április 24. között. A szövetségesek célja az volt, hogy kiverjék a japánokat a Huon-félszigetről, és ezáltal haditengerészetük szabadon h ...

                                               

Laei csata

A laei csata egy ütközet volt a második világháború csendes-óceáni hadszínterén, Új-Britannián 1943. szeptember 4. és 16. között. A Huon-félszigetért folyó csatában a szövetségesek kiszorították Laéból a japánokat.

                                               

Nassau-öbölbeli csata

A Nassau-öbölbeli csata a második világháborúban, a csendes-óceáni hadszíntéren zajlott 1943. június 30. és július 2. között, amikor a szövetséges csapatok partra szálltak Új-Guineán. Az akció a Cartwheel hadművelet egyik fázisát jelentő Postern ...

                                               

Sananandai csata

A sananandai csata a második világháború egyik ütközete volt Pápuán 1942. november 19. és 1943. január 22. között. A szövetséges csapatok az ütközet révén visszafoglalták a Buna és Gona melletti harmadik japán hídfőt.

                                               

Waui csata

A waui csata a második világháború csendes-óceáni hadszínterén, Új-Guineán zajlott 1943. január 28. és 30. között. A támadó japán csapatok célja az ausztrálok által ellenőrzött falu, Wau és repülőtere elfoglalása volt. A védők jóval kevesebben vo ...

                                               

ANZAC-öböl

Az ANZAC-öböl kis öböl a Dardanellák partjainál, a törökországi Gallipoli félszigeten. Az öböl nevét onnan kapta, hogy az első világháborúban itt szálltak partra az ANZAC hadtest katonái a Dardanellák ostroma hadművelet során, 1915. április 25-én ...

                                               

Branyiszkói ütközet

A branyiszkói ütközet az 1848–49-es szabadságharc téli hadjáratának egyik jelentős következményekkel járó ütközete volt. 1849. február 5-én a Branyiszkói-hágónál Guyon Richárd honvéd ezredes csapatai vereséget mértek Franz Deym tábornok csapatair ...

                                               

Gálfalvi ütközet

A gálfalvi ütközet az 1848–49-es téli hadjárat egyik ütközete, melynek helyszíne Küküllő vármegyében, Szőkefalva és Vámosgálfalva között volt. 1849. január 16–17-én Puchner mozgósította csapatait, s Bem elé sietett. Január 16-án Gálfalva és Szőke ...

                                               

Ozorai ütközet

Az ozorai ütközet az 1848–49-es forradalom és szabadságharc első olyan diadala volt, amelyet magyar részről népfelkelők és nemzetőrök vívtak meg. 1848. október 7-én a Perczel Mór vezette magyar sereg fogságba ejtette a Karl Roth és Nicolaus Phili ...

                                               

Perlaszi ütközet

Az 1848–49-es szabadságharc során 1848. szeptember 2-án lezajlott perlaszi ütközet során a Kiss Ernő vezette magyar csapatok elfoglalták a délvidéki szerb felkelők három nagyobb tábora közül az egyiket, ezzel a déli hadszíntéren a szabadságharc e ...

                                               

Schwechati csata

A schwechati csata az 1848–49 évi szabadságharcban, az 1848 őszén a Dunántúlon folyó hadműveletek utolsó csatája volt. 1848. október 30-án a Bécs melletti Schwechat falu közelében a Móga János vezette magyar sereg vereséget szenvedett a Windisch- ...

                                               

Tömösi-szorosi csata

A tömösi-szorosi csata 1849. június 19–20-án zajlott le a Kiss Sándor huszárezredes vezette magyar sereg, az többszörös túlerőben lévő orosz sereg között. A két napos csata végén a magyarok kénytelenek voltak feladni a Tömösi-szoros védelmét.

                                               

Turai csata

A turai csata a Perczel Mór vezette tiszai hadsereg és egy orosz hadosztály között zajlott le. A csata eredményeként a magyaroknak sikerült feltartóztatnia az ellenséget, ez által sikerült megakadályozniuk, hogy az oroszok elvágják Görgey és a fe ...

                                               

Doberdói csata

A doberdói csata az első világháború egyik legvéresebb csatája volt, melyet 1916 augusztusában vívott meg az olasz haderő az osztrák–magyar hadsereg főként magyar és szlovén nemzetiségű egységével. A csata, amely a hatodik isonzói csata része vol ...

                                               

Flămândai offenzíva

A flămândai offenzíva román hadművelet volt az első világháború idején, amelyre 1916. szeptember 29. és október 5. között került sor. Az offenzíva célja a Dobrudzsában előrenyomuló bolgár és német csapatok lelassítása lett volna, egy a Dunán kere ...

                                               

Kerenszkij-offenzíva

A Kerenszkij-offenzíva az utolsó orosz offenzíva volt az első világháborúban. 1917 júliusában hajtották végre.

                                               

Ojtozi csata (1917)

A második ojtozi csata az első világháború román frontjának egyik összecsapása volt 1917. augusztus 8-20 között. A csatát az osztrák-magyar és német csapatok támadása váltotta ki, akik Mărășeștinél és az Ojtoz-patak völgyében párhuzamosan indítot ...

                                               

Orosz visszavonulás (első világháború)

Az orosz visszavonulás az orosz Lengyelország kiürítése és a cári hadsereg visszavonulása volt a mai Fehéroroszország és Ukrajna területére az első világháborúban. 1915 júniusában kezdődött, és szeptemberben ért véget.

                                               

Rawai csata

A rawai csata az Osztrák–Magyar Monarchia és Oroszország közötti ütközet volt az első világháború korai fázisában, 1914. szeptember 3. és 11. között. Az orosz hadseregek legyőzték és visszavetették ellenfeleiket a Kárpátokig. A csata a galíciai c ...

                                               

Döbröközi harcok

A döbröközi harcok elsősorban Tolnában Döbrököz, valamint Ozora vidékén zajlottak Werbőczy Imre főispán katonái és Kászim mohácsi és szekszárdi szandzsákbég csapatai között. A leghíresebb része ennek az ún. kozári csata, ahol Werbőczy emberei leg ...

                                               

Kaposi csata

A Kaposi csata a Kapos baranyai szakaszán lezajlott csata a magyarok és a törökök között, 1543. április 13-án, amelyről Kászim szekszárdi török parancsnok tesz említést levelében. Az Ozoráról, Simontornyáról és Székesfehérvárról jövő várkatonák á ...

                                               

Tarcali csata (1527)

A tarcali csata vagy tokaji csata Tokaj közelében zajlott le Szapolyai János magyar király és az úgyszintén magyar uralkodóvá választott I. Ferdinánd osztrák főherceg seregei között 1527. szeptember 27-én. A két király közti háborúnak ez volt az ...

                                               

Degói csata (1796)

A második degói csata 1796. április 14–15-e zajlott le a francia forradalmi háborúk idején a francia erők és az osztrák-szárd erők között. A csatát Dego falu közelében vívták Északnyugat-Itáliában, és francia győzelmet eredményezett.

                                               

Belényesi csata

A belényesi csata a Rákóczi-szabadságharc egyik összecsapása, mely 1704. január 14-én zajlott Belényesen. A kurucokat a bihari rajtaütés során legyőző, gazdag zsákmánnyal vonuló báró Löffelholz ezredes belényesi várkastélyt ostromló csapatai vere ...

                                               

Bihari rajtaütés

A bihari rajtaütés a Rákóczi-szabadságharc egyik csatája, mely 1704. január 8-án zajlott. Nagyvárad felmentése után a bihari földvárban táborozó kurucokat váratlanul megtámadta a Georg Wilhelm Löffelholz ezredes által vezetett császári sereg. A k ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →