★ Free online encyclopedia. Did you know? page 166                                               

Aromás elektrofil szubsztitúció

Az aromás elektrofil szubsztitúció olyan szerves kémiai reakció, amelyben egy aromás rendszerhez kapcsolódó atomot egy elektrofil helyettesít. A legfontosabb aromás elektrofil szubsztitúciós reakciók közé tartozik az aromás vegyületek nitrálása, ...

                                               

Aromás nukleofil szubsztitúció

Az aromás nukleofil szubsztitúció olyan szerves kémiai szubsztitúciós reakció, melynek során egy aromás gyűrűhöz kapcsolódó jól távozó csoportot – például halogenidet – nukleofil helyettesít. Aromás rendszerek esetén 6-féle nukleofil szubsztitúci ...

                                               

Aromás szulfonálás

Az aromás szulfonálás szerves kémiai reakció, melynek során egy arén hidrogénatomját aromás elektrofil szubsztitúciós reakcióban szulfonsav funkciós csoporttal helyettesítik.

                                               

Béchamp-redukció

A Béchamp-redukció aromás nitrovegyületek aromás aminná történő redukciója vasforgáccsal, híg sósavas közegben. Az anilint eredetileg nagy mennyiségben gyártottak a vegyipar számára ezzel a reakcióval, de ma már inkább katalitikus hidrogénezést h ...

                                               

Cannizzaro-reakció

A felfedezőjéről, Stanislao Cannizzaroról elnevezett Cannizzaro-reakció olyan szerves kémiai reakció, melynek során egy alfa-hidrogént nem tartalmazó aldehid báziskatalízis hatására diszproporcionálódik. Cannizzaro ezt az átalakítást elsőként 185 ...

                                               

Claisen-kondenzáció

A Claisen-kondenzáció szén–szén kötés kialakítására alkalmas szerves kémiai reakció, melynek során két észter vagy egy észter és egy másik karbonilvegyület erős bázis hatására β-keto észterré vagy β-diketonná alakul. A reakciót felfedezője, Raine ...

                                               

Dehidrogénezés

A dehidrogénezés olyan kémiai reakció, melynek során egy szerves vegyületből hidrogént távolítanak el – az ellentétes folyamat a hidrogénezés. Fontos reakciótípus, mellyel az – egyébként viszonylag kevéssé reakcióképes, ezért nehezen felhasználha ...

                                               

Dehidrohalogénezés

A dehidrohalogénezés olyan kémiai reakció, amelynek során egy molekulából hidrogén-halogenid lép ki. Ez a reakció általában alkének szintéziséhez kapcsolódik, de szélesebb körű alkalmazásai is vannak.

                                               

Dekarboxilezés

A dekarboxilezés kémiai reakció, amelyben egy karboxilcsoportot szén-dioxid kilépése mellett elbontunk. A folyamat karbonsavakra jellemző, azok szénláncából egy szénatom kilép ilyenkor. Leggyakrabban a karbonsavakat nátrium-hidroxiddal vagy NaOH- ...

                                               

Elektrofil szubsztitúció

Az elektrofil szubsztitúció s reakció olyan kémiai reakció, melynek során a molekula funkciós csoportjának helyébe – amely általában, de nem mindig, hidrogénatom – egy elektrofil lép. Az aromás elektrofil szubsztitúciós reakciók az aromás vegyüle ...

                                               

Finkelstein-reakció

A Hans Finkelstein német kémikusról elnevezett Finkelstein-reakció egy S N 2 reakció, melynek során egy halogénatom egy másikra cserélődik ki. A halogéncsere folyamat egyensúlyi reakció, de a reakció teljessé tehető, ha kihasználjuk a halogenid s ...

                                               

Friedel–Crafts-reakciók

Friedel–Crafts-reakció nak nevezzük azokat a szubsztitúciós, izomerizációs, eliminációs, polimerizációs illetve addíciós reakciókat, melyekre vízmentes közegben Lewis- és Brönsted-savak egyaránt katalizáló hatást fejtenek ki. Charles Friedel és J ...

                                               

Gattermann–Koch-szintézis

A Ludwig Gattermann és Julius Arnold Koch német kémikusokról elnevezett Gattermann–Koch-szintézis olyan Friedel–Crafts acilezési reakció, melynek során benzolszármazékból szén-monoxid és sósav hatására Friedel–Crafts-katalizátor, név szerint AlCl ...

                                               

Hidroformilezés

A hidroformilezés vagy oxoszintézis fontos vegyipari homogén katalitikus folyamat aldehidek alkénekből történő előállítására. A reakció során egy formilcsoport és hidrogénatom addícionálódik a szén–szén kettős kötésre. Az eljárás folyamatos fejle ...

                                               

Hofmann-elimináció

A Hofmann-elimináció aminok eliminációs reakciója, melynek során a legkevésbé stabil alkén, a Hofmann-termék keletkezik. Ez ellentétes a Zajcev-szabállyal, mely szerint a szokásos eliminációs reakciók eredményeként a legstabilabb alkén keletkezik ...

                                               

Kolbe-féle nitrilszintézis

A Kolbe-féle nitrilszintézis alkil-nitrilek előállítására alkalmas szerves kémiai szintetikus módszer, melynek során a megfelelő alkil-halogenidet reagáltatják fém-cianiddal. A reakció egyik melléktermékeként izonitril keletkezik, mivel a cianidi ...

                                               

McCormack-reakció

A McCormack-reakció foszfororganikus vegyületek szintézisére szolgáló eljárás. A reakció során egy 1.3-dién és R 2 P + forrás kapcsolódásával foszfolénium kation keletkezik. A reakciót W. B. McCormack, a duPont kutató vegyésze után nevezték el. E ...

                                               

Mumm-átrendeződés

A Mumm-átrendeződés szerves kémiai átrendeződési reakció. A reakció során egy acil imidátból vagy izoimidből 1.3 acil vándorlással imid keletkezik. Ez a folyamat az Ugi-reakció részeként bír jelentőséggel.

                                               

Rosenmund-redukció

A Rosenmund-redukció névvel jelölt szerves kémiai reakció, melynek során savhalogenidet hidrogéngázzal aldehiddé redukálnak bárium-szulfáttal mérgezett palládium-csontszén katalizátor fölött. A reakció nevét Karl Wilhelm Rosenmundról kapta. A kat ...

                                               

Sabatier-folyamat

A Sabatier reakció egy vegyipari technológia a hidrogén és szén-dioxid magas hőmérsékleten és nyomáson történő metánná és vízzé alakítására nikkel katalizátor jelenlétében. A hatékonyság növelésére ruténiumot és alumínium-oxidot is használhatnak. ...

                                               

Schiemann-reakció

A Schiemann-reakció olyan szerves kémiai reakció, mellyel anilinszármazékokat diazónium-fluoroborát köztiterméken keresztül aromás fluoriddá lehet alakítani. Ez a reakció – mely nevét Günther Schiemann német kémikus után kapta – a fluorbenzol és ...

                                               

SN1 reakció

Az S N 1 reakció a szerves kémiai szubsztitúciós reakciók egyik fajtája. Az "S N ” a nukleofil szubsztitúció rövidítése, míg az "1” azt jelenti, hogy a reakció sebességmeghatározó lépése unimolekulás. A reakció sebességi egyenlete emiatt többnyir ...

                                               

Strecker-szintézis

Az Adolph Strecker által kigondolt Strecker-szintézis kémiai reakciók sorozata, mellyel egy aldehidből aminosav szintetizálható. Aldehidből és ammónium-klorid kálium-cianid jelenlétében végzett kondenzációs reakciójában α-aminonitril keletkezik, ...

                                               

Walden-inverzió

A Walden-inverzió egy molekula kiralitáscentrumának kémiai reakció közben történő inverziója. Mivel egy kiralitáscentrumra nézve egy molekulának két enantiomerje létezhet, a Walden-inverzió során a molekula konfigurációja az egyik enantiomerből a ...

                                               

Williamson-féle éterszintézis

A Williamson-féle éterszintézis névvel jelölt szerves kémiai reakció, melyben szerves halogenid és alkohol reakciójával éter állítható elő. A reakciót Alexander Williamson fejlesztette ki 1850-ben. A reakció jellemzően alkoxidion és primer alkil- ...

                                               

Acetál

Az acetál R 2 C 2 kötést tartalmazó funkciós csoport, ahol R′ szerves csoportot jelöl. A központi szénatomhoz négy szubsztituens kapcsolódik, így az telített, a térszerkezete tetraéderes. A két R′O csoport egymástól különböző is lehet. Ha a két R ...

                                               

Acetilcsoport

Az acetilcsoport a szerves kémiában egy funkciós csoport, az ecetsav savmaradéka. Képlete: -COCH 3. Gyakran Ac -nek rövidítik. Az acetilcsoport egy olyan acilcsoport, ami metilcsoportot tartalmaz egyszeres kötéssel egy karbonilcsoporthoz kapcsolv ...

                                               

Acilcsoport

Az acilcsoport olyan funkciós csoport, melyet oxosavakból – beleértve a szervetlen savakat is – egy vagy több hidroxilcsoport eltávolításával lehet levezetni. A szerves kémiában az acilcsoport IUPAC elnevezése: alkanoil csoport többnyire karbonsa ...

                                               

Aktív észter

A szerves kémiában aktív észter nek az olyan észter funkciós csoportot nevezik, amely fokozottan érzékeny a nukleofil támadásra. Az aktiválást a normál észter, például etil-acetát acil vagy alkoxi komponensének megváltoztatásával lehet elérni. Je ...

                                               

Allének

Az allének olyan szénhidrogének, amelyekben egy szénatom kettős kötéssel kapcsolódik két másik szénatomhoz. Az allén egyben az alapvegyület propadién triviális neve is. A két szomszédos kettős kötés következtében az allének az alkéneknél sokkal r ...

                                               

Aminál

Az aminál vagy aminoacetál oyan szerves kémiai funkciós csoport, amelyben ugyanahhoz a szénatomhoz két aminocsoport kapcsolódik: −C−. Az aminál- és hemiaminálcsoportok analógok az acetálokkal és félacetálokkal, csak bennük oxigén helyett nitrogén ...

                                               

Benzilcsoport

A szerves kémiában benzilcsoport nak a C 6 H 5 CH 2 − szerkezetű szubsztituenst vagy molekularészletet nevezik. A benzilcsoport egy benzolgyűrűből és az ahhoz kapcsolódó CH 2 -csoportból áll.

                                               

Diolok

A diolok vagy glikolok olyan szerves vegyületek, amelyekben két hidroxilcsoport található. A funkciós csoportok páros előfordulása meglehetősen gyakori, így számos alkategóriát különböztetnek meg. A természetben a leggyakoribb diolok a cukrok és ...

                                               

Enoléterek

Az enoléterek alkoxi szubsztituenst tartalmazó alkének. Általános szerkezetük R 1 C = C − O − R 4 {\displaystyle {\ce {R_1C=C-O-R_4}}}, ahol az R alkil- vagy arilcsoportot jelöl. Az enoléterek és enaminok úgynevezett aktivált, más néven elektronb ...

                                               

Enonok

Az enonok olyan telítetlen szerves vegyületek vagy funkciós csoportok, amelyekben konjugált alkén és keton funkció található. A legegyszerűbb enon a metil-vinil-keton vagy CH 2 =CHCOCH 3. Enonokat, például kalkont Knoevenagel-kondenzációval lehet ...

                                               

Epoxidok

Az epoxidok háromtagú gyűrűs éterek. A molekula alakja közelítőleg egyenlő oldalú háromszög, ami jelentős gyűrűfeszültséget okoz, ezért az epoxidok erősen, más étereknél sokkal inkább reaktívak. Számos alkalmazásuk miatt nagy mennyiségben gyártjá ...

                                               

Félacetál

A félacetálok vagy félketálok alkoholoknak aldehidre vagy ketonra történő addíciójával keletkező vegyületek. Az elnevezés arra utal, hogy csak egy alkoholmolekula addícionál a karbonilcsoportra, ellentétben az acetálokkal vagy ketálokkal, melyekb ...

                                               

Halohidrin

A halohidrin szerves kémiai funkciós csoport, amelyben egy halogén és egy hidroxilcsoport szomszédos szénatomokhoz kapcsolódik, és amely szénatomokhoz csak hidrogén vagy szénhidrogéncsoport kapcsolódik. A kifejezés csak telített csoportokra vonat ...

                                               

Hemiaminál

A hemiaminál, más néven félaminál vagy karbinolamin olyan funkciós csoport vagy olyan szerves vegyület, amelyben ugyanahhoz a szénatomhoz egy hidroxil- és egy aminocsoport kapcsolódik: −C−, ahol R hidrogént vagy alkilcsoportot jelöl. A hemiaminál ...

                                               

Hidrazonok

A hidrazonok olyan szerves vegyületek, melyekben R 1 R 2 C = NNH 2 funkciós csoport található. A ketonok és aldehidek olyan származékainak tekinthetők, melyekben az oxigénatomot NNH 2 funkciós csoport helyettesíti. Többnyire hidrazin és ketonok v ...

                                               

Imid

Az imid olyan szerves kémiai funkciós csoport, amelyben egy nitrogénatomhoz két karbonilcsoport kapcsolódik. Ezek a vegyületek szerkezetileg a savanhidridekhez hasonlítanak. Az észterek és amidok, valamint az imidek és anhidridek analóg vegyülete ...

                                               

Ketének

A ketének R′R′′C=C=O általános képletű szerves vegyületek. A legegyszerűbb ketén az etenon, melyet keténnek is neveznek, benne az R′ és R′′ csoport hidrogénatom. A keténeket mint vegyületcsoportot elsőként Hermann Staudinger vizsgálta.

                                               

Laktol

A szerves kémiában a laktol a félacetál vagy félketál gyűrűs megfelelője. A vegyület úgy jön létre, hogy egy aldehid vagy keton karbonilcsoportjához intramolekuláris nukleofil addíciós reakcióval hidroxilcsoport kapcsolódik. A laktol forma gyakra ...

                                               

Nitrát-észter

A nitrát-észter az RONO 2 képletű szerves funkciós csoport, ahol R tetszőleges szerves csoportot jelöl. A nitrát-észterek a salétromsav és alkoholok észterei. Az egyik közismert példa a nitroglicerin, amely – nevével ellentétben – nem nitrovegyület.

                                               

Nitrozocsoport

A nitrozocsoport szerves kémiai funkciós csoport, a nitrozovegyületekben −NO csoport kapcsolódik a szerves lánchoz. Aszerint, hogy milyen atomhoz kapcsolódik, megkülönböztetünk C -nitrozo vegyületeket, S -nitrozo vegyületeket, N -nitrozo vegyület ...

                                               

Savanhidridek

A savanhidridek olyan szerves vegyületek, amelyekben két acilcsoport kapcsolódik ugyanahhoz az oxigénatomhoz. A két acilcsoport általában ugyanabból a karbonsavból származik, ilyenkor képlete) 2 O. Az egyszerű savanhidrideket úgy nevezzük el, hog ...

                                               

Schiff-bázis

A Schiff-bázisok R 2 C=NR általános képletű vegyületek. Az iminek egyik alcsoportjának tekinthetők, nevezetesen szerkezetüktől függően szekunder ketiminek vagy szekunder aldiminek. Gyakran az azometin kifejezés szinonimájaként használják, ez spec ...

                                               

Szulfonsavak

A szulfonsavak jellemzően sokkal erősebb savak, mint a megfelelő karbonsavak, egyedülálló sajátságuk, hogy szorosan képesek kötődni fehérjékhez és szénhidrátokhoz, ezért a legtöbb "mosható” színezék szulfonsav- vagy szulfonilcsoportot tartalmaz. ...

                                               

Tioacetál

A tioacetálok szerves vegyületek, az acetálok kéntartalmú megfelelői. Előállításuk az acetálokéhoz hasonló: tiol és aldehid reakciójában keletkeznek: RSH + RCHO → RCHOHSR A ditioacetálok előállítása a tioacetálokéhoz hasonló, melyek a reakcióban ...

                                               

Tioészter

A tioészterek C−S−CO−C funkciós csoportot tartalmazó vegyületek, a karbonsavak és tiolok közötti észterképzési reakció termékei. A tioészterek széles körben előfordulnak a biokémiában, a legismertebb ilyen származék az acetil-koenzim A.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →