★ Free online encyclopedia. Did you know? page 150                                               

Neutrínó-kísérlet

A neutrínó kísérletet, másik nevén Cowan és Reines neutrínó kísérletét 1956-ban Clyde L. Cowan és Frederick Reines amerikai fizikusok hajtották végre. Ez a kísérlet bizonyította közvetlenül a neutrínók – ezeknek az elektromosan semleges, nagyon k ...

                                               

Napneutrínó-probléma

A napneutrínó-probléma a részecskefizika egyik problémája volt. A problémát az jelentette, hogy a neutrínódetektorok kevesebb neutrínót észleltek, mint amit a Nap működési modelljéből várni lehetett volna. A napneutrínók számában tapasztalt hiány ...

                                               

Bayer-féle jelölés

A legtöbb fényes csillag Bayer-féle jelölés sel is rendelkezik. Ezt a jelölésmódot Johann Bayer vezette be az Uranometria nevű csillagatlaszában 1603-ban. A jelölés egy görög kisbetűből és annak a csillagképnévnek a latin nyelvű birtokos alakjábó ...

                                               

Caldwell-katalógus

A Caldwell-katalógus mélyég-objektumok katalógusa, melyet Sir Patrick Caldwell-Moore állított össze amatőrcsillagászok részére, és a Sky & Telescope havilap 1995. decemberi számában jelentetett meg. Készítésének oka az volt, hogy Charles Messier ...

                                               

Hipparcos-katalógus

A programot 1980-ban fogadta el az ESA, majd a műhold fellövésére 1989. augusztus 4-én került sor. A küldetés elsődleges célja az volt, hogy körülbelül 100 000 csillagnak 2 milliívmásodpercnél kisebb pontossággal meghatározzák az asztrometriai ad ...

                                               

Washington Double Star Catalog

A Washington Double Star Catalog egy csillagászati katalógus, amely kettőscsillagok listáját tartalmazza. A katalógust az Egyesült Államok Tengerészeti Obszervatóriuma gondozza.

                                               

Abu Iszhák Ibráhím ibn Jahja az-Zarkáli

Abu Iszhák Ibráhím ibn Jahja az-Zarkáli arab csillagász. Neve latinosított formában Arzachel vagy Arsechieles. Többnyire Toledóban élt, majd Córdobába költözött. Munkái jelentős hatást gyakoroltak a kor arab csillagászaira, elsősorban Andalúziába ...

                                               

Franzenau Félix

Franzenau Ágoston bátyja volt. Középiskoláit Kolozsvárt végezte, ezután a bécsi műegyetem hallgatója lett. 1866. május 16-án a bécsi csillagvizsgálóhoz asszisztensnek nevezték ki.

                                               

Mártonffy Antal

Gyulafehérváron elvégzett tanulmányai után, a városban található papnevelde tanára lett. Amikor Batthyány Ignác püspök elhatározta, hogy létesít egy csillagvizsgálót, Bécs városába küldte Hell Miksa mellé. 1788 és 1792 között tanulmányai a csilla ...

                                               

Állócsillag

Az állócsillagok kifejezéssel azokat a csillagokat jelölik, amelyek – óriási távolságuk miatt – hosszabb időszak alatt is csak elhanyagolható elmozdulást végeznek a földi megfigyelő számára. Laza értelemben ez bármely csillagra igaz lehet. A foga ...

                                               

Albireo (csillag)

Ez a szócikk a csillagról szól, a csillagászati folyóirat Albireo folyóirat, az egyesület Albireo Amatőrcsillagász Klub néven található. Az Albireo a Hattyú csillagkép harmadik legfényesebb csillaga. Bár a Bayer-féle jelölése "béta”, valójában a ...

                                               

HE 1523-0901

A HE 1523-0901 az eddig felfedezett egyik legöregebb csillag a Tejútrendszerben. A Mérleg csillagképben található, távolsága a Földtől mintegy 7500 fényév.

                                               

LBV 1806-20

Az LBV 1806-20 egy fényes kék változó egy lehetséges kettős csillagrendszerben, a Naptól 30 000–49 000 fényévre található a galaxis központja felé. A teljes rendszer tömege 130–200 naptömeg, és a becslések szerint a változó fényerő akár 40 millió ...

                                               

Nemezis (csillag)

A Nemezis feltételezett csillag, vörös, vagy barna törpe, mely a feltételezések szerint a Nap körül kering, mintegy 50 000–100 000 Csillagászati egységre, az Oort-felhőn kívül. A csillaggal kapcsolatos hipotéziseket a földtörténeti múlt kihalási ...

                                               

Nóva

A nóva a kataklizmikus változócsillagok egyik fajtája. Egy fehér törpéből és fősorozati csillagból vagy vörös óriásból álló kettőscsillagban bekövetkező robbanás, melynek során a nagyobb csillag főként hidrogént tartalmazó légköréből akkréciós ko ...

                                               

Óriáscsillag

Az óriáscsillag egy olyan csillagféle, amely lényegesen nagyobb sugarú és fényességű, mint a fősorozatbeli társai, melyeknek ugyanakkora a felszíni hőmérsékletük. Ezen égitestek jóval a fősorozatbeli csillagok felett állnak fényesség tekintetében ...

                                               

Preoncsillag

A preoncsillag egy hipotetikus kompakt csillag, melyet preonok alkotnak. A preonok az elméleti szubatomi részecskék egy csoportja, melyek a kvarkokat és a leptonokat alkotják. Valószínű, hogy a preoncsillagnak roppant nagy a sűrűsége: 10 20 g / c ...

                                               

Széncsillag

A C típusú csillagok, vagy széncsillagok olyan, különleges csillagok, amelyek általában K vagy M színképtípusúak, az átlagosnál több szenet tartalmaznak ami miatt C betűvel jelölik őket. Színképükben többnyire C 2, cián és szénhidrogén-gyök vonal ...

                                               

Vörös törpe

A vörös törpék kicsi, viszonylag hideg csillagok, a Hertzsprung–Russell-diagram fősorozatának kései K, vagy M színképosztályához tartoznak, a diagram jobb alsó sarkában helyezkednek el. A Világegyetem leggyakoribb csillagai, bár egyes feltételezé ...

                                               

Neith (feltételezett hold)

A Neith egy feltételezett objektum, amit először Giovanni Domenico Cassini látott és a Vénusz holdjának hitte, később azonban kiderült, hogy ilyen égitest nem létezik.

                                               

Mélyégobjektum

A mélyégobjektum kifejezést az amatőrcsillagászok használják a Naprendszeren kívüli, csillagnak nem minősülő égitestek összefoglaló neveként. A mélyég szó magyarra fordítását és elterjesztését nyelvünkön Szentmártoni Béla amatőrcsillagásznak kösz ...

                                               

7 Iris

A 7 Iris egy nagy kisbolygóöv-beli aszteroida. Az S típusú kisbolygók között ötödik az átmérők mértani közepe szerint az Eunomia, a Juno, az Amphitrite és a Herculina után. Fényes felszíne és a Naptól való kis távolsága miatt a negyedik legfényes ...

                                               

9 Metis

A 9 Metis a legnagyobb kisbolygóövbeli aszteroida. Szilikátokból és fémes nikkel-vasból áll, így valószínűleg egy nagyobb kisbolygó magjának maradványa lehet, amely elpusztult egy korábbi ütközés során.

                                               

15 Eunomia

A 15 Eunomia kisbolygó az S típusú színképpel rendelkező kisbolygók egyike, melyet azonban később átsoroltak a V típusú kisbolygók közé. Annibale de Gasparis fedezte föl 1851. július 29-én.

                                               

16 Psyche

A 16 Psyche egy nagyméretű kisbolygó. 1852. március 17-én fedezte fel Annibale de Gasparis Nápolyban. A görög istennőről, Psychéről nevezte el a 16-ik kisbolygót. A Psyche a legnagyobb tömegű az M típusú kisbolygók között.

                                               

21 Lutetia

A 21 Lutetia viszonylag nagy, 100 kilométer átmérőjű, M színképtípusú kisbolygó, ami a Kisbolygóövben kering. 1852. november 15-én fedezte fel Hermann Mayer Salomon Goldschmidt Párizsban. A Rosetta űrszonda a korábbi terveknek megfelelően 2010. j ...

                                               

55 Pandora

Az 55 Pandora E-színképű kisbolygó a kisbolygó-övben. Searle G. fedezte föl 1858. szeptember 10-én és a görög mitológiabeli Pandóráról nevezte el. A Hungaria kisbolygóra jellemző típusú E-színképe van.

                                               

64 Angelina

A 64 Angelina az E-típusú kisbolygókra jellemző színképű kisbolygó. Ernst Wilhelm Tempel fedezte fel 1861. március 4-én. Főbb pályaelemei: e=0.124, a=2.684 CsE, i=1.308, keringési idő: 4.4 év.

                                               

243 Ida

A 243 Ida aszteroida a Kisbolygóövben. 1884. szeptember 29-én fedezte fel Johann Palisa Bécsben. Az első aszteroida, amelyről fölfedezték, hogy holdja van. Az öv harmadik legnagyobb objektuma. A Galileo űrszonda 1993. augusztus 28-án elrepült mel ...

                                               

253 Mathilde

A 253 Mathilde főövi, C típusú kisbolygó. 1885. november 12-én fedezte fel Johann Palisa. Körülbelül 4 év alatt kerüli meg a Napot, tengely körüli forgása viszonylag lassú, 17.4 nap alatt tesz meg egy fordulatot. A "Mathilde” nevet V. A. Lebeuf, ...

                                               

317 Roxane

A 317 Roxane egy E típusú színképpel rendelkező kisbolygó. Auguste Charlois fedezte fel 1891. szeptember 14-én. Főbb pályaelemei: e=0.085, a=2.286 CsE, i=1.763, keringési idő: 3.46 év.

                                               

324 Bamberga

A 324 Bamberga egy 330 kilométer átmérőjű, C típusú színképű kisbolygó, amely a fő kisbolygóövben 2.683 CsE félnagytengelyű pályán kering a Nap körül. 1892. február 25-én fedezte föl Johann Palisa német csillagász Bécsben. Oppozíció idején a fény ...

                                               

434 Hungaria

A 434 Hungaria kisbolygó, melyet 1898-ban fedezett fel Max Wolf német csillagász és a Budapesten tartott Csillagászati Konferencia tiszteletére nevezte el Magyarországról. A Hungaria-típusú kisbolygók névadója, amely később a Hungaria dinamikai c ...

                                               

532 Herculina

Az 532 Herculina kisbolygó az S típusú kisbolygók közé tartozik. Max Wolf német csillagász fedezte föl 1904. április 20-án. Pályájának félnagytengelye 2.77 CsE. Excentricitása 0.177, pályahajlása i=16.30°, keringési ideje 4.62 év.

                                               

1442 Corvina

Az 1442 Corvina kisbolygó a Naprendszer kisbolygóövében, a Koronis-családhoz tartozik. Már 1902-ben és 1924-ben is észlelték egy-egy alkalommal Heidelbergben, 1931 októberében pedig az amerikai Lowell Obszervatóriumban fényképezték le két éjjelen ...

                                               

1445 Konkolya

Az 1445 Konkolya fő kisbolygóövbeli égitest, melyet 1938. január 6-án fedezett föl Kulin György Budapesten, a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. Konkoly-Thege Miklós csillagászról nevezte el. A kisbolygó a Themis-családba tartozik. Kulin György ugyana ...

                                               

1452 Hunnia

Az 1452 Hunnia egy kisbolygó, melyet Kulin György fedezett fel a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. Kulin György az 1028 Lydina megfigyelése közben akadt a kisbolygóra, melyről április 4-éig még további nyolc pozíciót tudott gyűjteni. Legközelebb 1949 ...

                                               

1489 Attila

Az 1489 Attila kisbolygó a Naprendszerben, a kisbolygóöv külső felében. 1939. április 12-én fedezte fel Kulin György a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, ahol ezután június 7-éig sikerült követni a kisbolygót. Ugyanezen év áprilisában Johannesburgban ...

                                               

1513 Mátra

Az 1513 Mátra a Naprendszer kisbolygóövének belső szélén keringő kisbolygó. Az égitestet Kulin György fedezte fel 1940. március 10-én a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. Azonban többször nem sikerült a nyomára bukkannia, bár öt nappal később és ápril ...

                                               

1538 Detre

Az 1538 Detre kisbolygó a Naprendszer kisbolygóövében, melyet 1940. szeptember 8-án fedezett fel Kulin György Budapesten, a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. Kulin György a felfedezést követően november 27-éig tudta követni az égitestet, amely ezután ...

                                               

1546 Izsák

Az 1546 Izsák a kisbolygóövben keringő kisbolygó. 1941. szeptember 28-án fedezte föl Kulin György a budapesti Svábhegyi Obszervatóriumban. Az égitest Izsák Imre magyar matematikus, fizikus, csillagász nevét őrzi, aki a Föld alakjának műholdak moz ...

                                               

1566 Icarus

Az 1566 Icarus kisbolygó az Apollo kisbolygó családjához tartozó, Földpályát metsző, úgynevezett Near-Earth kisbolygó. Walter Baade fedezte föl 1949-ben. Pályájának érdekessége, hogy napközelpontja még a Merkúr pályájánál is közelebb esik a Napho ...

                                               

1710 Gothard

Az 1710 Gothard a Naprendszer kisbolygóövében keringő kisbolygó. 1941. október 20-án fedezte föl Kulin György a budapesti Svábhegyi Obszervatóriumban. A kisbolygó a nevét Gothard Jenő magyar csillagászról kapta, aki először fényképezte le a Lant ...

                                               

1772 Gagarin

Az 1772 Gagarin a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Ljudmila Csernih fedezte fel 1968. február 6-án. Az első űrhajósról, Jurij Gagarinról nevezték el.

                                               

1999 Hirayama

Az 1999 Hirayama egy kisbolygó, melyet Hirajama Kijocugu japán csillagászról neveztek el. Hirajama ismerte föl azt, hogy a kisbolygók pályái csoportokba rendezhetők. E csoportokat Hirajama családoknak nevezik ma is. Hirajama 1918-tól a következő ...

                                               

2006 RH120

A 2006 RH120 egy kisbolygó, amelyet 2006. szeptember 14-én fedeztek fel az arizonai Catalina Sky Survey kutatóközpont 68 cm-es Schmidt-távcsövével. Az égitest fényessége 19.3 magnitúdó volt, mérete körülbelül 1-6 méter. Felfedezése után hamar kid ...

                                               

2043 Ortutay

A 2043 Ortutay a Naprendszer kisbolygóövében, a Themis-család közelében keringő kisbolygó, melyet Kulin György fedezett fel 1936. november 12-én a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. A kisbolygót már 1908-ban is lefényképezték Heidelbergben, majd 1935- ...

                                               

2058 Róka

A 2058 Róka kisbolygó a Naprendszer kisbolygóövében, a Themis-család közelében. 1938. január 22-én fedezte föl Kulin György a budapesti Svábhegyi Obszervatóriumban. A csillagász az 1444 Pannonia, az 1445 Konkolya és a 3427 Szentmártoni kisbolygók ...

                                               

2242 Balaton

A 2242 Balaton a Naprendszer kisbolygóövében keringő kisbolygó. 1936. október 13-án fedezte fel Kulin György a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. A Kulin György által felfedezettként számon tartott kisbolygók közül ennek bukkant legkorábban a nyomára ...

                                               

2712 Keaton

A 2712 Keaton kisbolygó a Naprendszer kisbolygóövében, melyet 1937. december 29-én fedezett fel Kulin György Budapesten, a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. Kulin György ugyanazon a felvételen akadt a nyomára, mint amelyiken az 1442 Corvinát is felfe ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →