★ Free online encyclopedia. Did you know? page 139                                               

Saxon-Szász János polidimenzionális mezői

Saxon-Szász János polidimenzionális mezői Perneczky Géza angol–magyar nyelvű képzőművészeti könyve. Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány, Budapest, 2002, 104 oldal.

                                               

Andovske zgodbe

Az Andovske zgodbe, vagy Andovske prpovejsti Holecz Károly 2003-ban megjelent könyve. A könyvet Szlovéniában adták ki, a magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, illetve a szlovén Ministrstva RS za kulturo in Ministrstva za nacionalno kul ...

                                               

Félelmek és szimbólumok

A műben a szerző az embert körülvevő, számára "idegen" világról alkotott elméletét mutatja be. Az elmélet lényege, hogy az ember egy "idegen világba" van belevetve, amely ellenséges vele szemben. Az ezzel szembeni önvédelemhez különféle szimbólum ...

                                               

Rózsa és tövis (könyv)

A Rózsa és tövis egy életrajzi könyv, melyet Philippe Crocq és Jean Mareska írt Édith Piaf életéről.

                                               

Helmut Kohl: A fal leomlásától az újraegyesülésig

Helmut Kohl életrajzinak mondott, történeti-politikai-lélektani visszaemlékezése sorsfordító időszakba kalauzolja az olvasót: a német újraegyesülési folyamat korszakába. A könyv a második világháború utáni időszak legjelentősebb európai államférf ...

                                               

A keresztes háborúk világa (könyv)

A keresztes háborúk világa című, kódex utánzatú kivitelezéssel, mélynyomású technikával készült könyv a középkor keresztes háborúit dolgozza fel hét fejezetben. A feldolgozott időszak: X. század – XV. század.

                                               

Erőt s Erényt!

Az Erőt s Erényt! című könyv Cseri Dávid második alkotása, mely 2014 tavaszán jelent meg. A magyar lovastársadalom számára kultúrtörténeti mű Pettkó-Szandtner Tibor kalandos életútjáról és munkásságáról szól. Szerzője családi relikviák és visszae ...

                                               

Megleszünk itt

A Megleszünk itt Schein Gábor korunkban játszódó regénye, megjelent a Magvető Kiadónál 2019-ben. "Először versben írtam meg Kiefer történetét, majd a Megölni, akit szeretünk című kötet címadó novellájában. De továbbra is foglalkoztatott a téma, m ...

                                               

A székelyek eredete (Kristó Gyula)

A székelyek eredete Kristó Gyula történész 1996-ban megjelent műve, melynek második, átdolgozott és javított kiadása a tárgyban folytatott kutatásai összefoglalójaként 2005-ben jelent meg.

                                               

Kálmáncsai graduál

A Kálmáncsai graduál egy 1622–1626 között keletkezett kéziratos liturgikus énekeskönyv. Ma a Csurgói Református Gimnázium Könyvtárában található.

                                               

Kuun-kódex

A Kuun-kódex gróf Kuun Géza filológus, orientalistáról elnevezett 1621 és 1647 között keletkezett kéziratos énekeskönyv. Nem összetévesztendő a Kun kódexszel, amely a magyarságba beolvadt kun nép legjelentősebb 14. századi nyelvemléke.

                                               

Kun kódex

A Kun kódex a magyarságba beolvadt kun nép, egyben a kipcsak-török népek irodalmának és nyelvének legrégibb és legjelentősebb nyelvemléke. Ma a velencei Marciana Könyvtárban őrzik. Nem tévesztendő össze a 17. század elején keletkezett Kuun Géza u ...

                                               

Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai

Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai nevéből adódóan az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat saját könyvsorozata volt, szerkesztési munkálatait Bánóczi József látta el. Az első kötet a társulat megalakulása után, 1895-ben hagyta el a ny ...

                                               

Az MTA Elhunyt Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek

A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek a Magyar Tudományos Akadémia sorozata volt. A sorozat 24 kötete 1883–1947 között jelent meg és a Magyar Tudományos Akadémián elhangzott emlékbeszédeket tartalmazta. Az első ...

                                               

Búvár Könyvek

A Búvár Könyvek a Móra Kiadó ismeretterjesztő könyvsorozata a 12-14 éves korosztály számára. Az ötlet és az első kötet egyaránt a német Kinderbuchverlagtól származik. A sorozatot, amelynek 1960 és 1967 között 71 kötete jelent meg, az iskolai szak ...

                                               

Denevér könyvek

A Denevér könyvek a Magyar Hirdető valamint az RTV kiadó könyvsorozata volt. Emblémája telihold előtt elrepülő denevért ábrázol. A telihold körül a sorozatcím: Denevér könyvek. A sorozat szerkesztője Kisbán Gyula volt. A sorozatban négy alsorozat ...

                                               

Győz a tudomány

Győz a tudomány az Ifjúsági Könyvkiadó 1954-ben indított tudománynépszerűsítő sorozata. Székhely: Bukarest, fiókok például Kolozsvárt. Eleinte románból és oroszból fordított kötetei a matematika, fizika, kémia, távolbalátás, csillagászat, űrkutat ...

                                               

Jogtörténeti és Népi Jogi Tanulmányok

Jogtörténeti és Népi Jogi Tanulmányok – sorozat Bónis György szerkesztésében Kolozsvárt, a következő két tanulmány jelent meg benne: Tárkány Szűcs Ernő: Mártély népi jogélete 1944. Bónis György–Valentiny Antal: Jacobinus János erdélyi kancellár f ...

                                               

Kozmosz Fantasztikus Könyvek

Ez a sorozat magyar és külföldi sci-fi irodalmi válogatásokat tartalmazott. Az első kötetek 1969-ben jelentek meg kisalakban 9.5×18.5, majd 1980-tól nagyalakú 12.5×20.5 formátumban. 1969-től egészen 1987-ig Kozmosz Fantasztikus Könyvek címmel jel ...

                                               

Kozmosz Könyvek

A Kozmosz Könyvek a Móra Ferenc Könyvkiadó 1964-től megjelentetett sorozata. A kiadott könyvek az 1970-es évektől kezdve népszerűvé váltak a felnőttek és az ifjúság körében egyaránt. A sorozat a hazai és külföldi szerzők – többek között – klasszi ...

                                               

Magyar Történeti Színműtár

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában 1893-1907 között jelent meg Magyar Történeti Szinműtár tíz kötete. Az első kötet bevezetésében Gyulai Pál így ír: "Túzberki Kóczán Ferencz 1887. jun. 6-án kelt alapító levelében 12.000 forint alapítványt te ...

                                               

MesterMűvek (könyvsorozat)

Robert E. Howard: Fekete Turlogh és a kelták - Conan testvérei IV. Clark Ashton Smith: Sarki regék. Robert E. Howard: Cormac Mac Art és a vikingek - Conan testvérei III. M. R. James: Szellemjárás Angliában. Robert E. Howard: Kull király és az ősö ...

                                               

Tértár kötetek

A sorozat célja olyan tematikus kötetek szerkesztése és megjelentetése, amelyek egyrészt a külföldi tudományos eredményeket tolmácsolják a hazai olvasók felé, másrészt a hazai, a tér, térformálás, térértelmezés humán oldalát megvilágító kutatások ...

                                               

Láncmentes beágyazás

A matematika, azon belül a topologikus gráfelmélet, illetve a térbeli gráfelmélet területén egy irányítatlan gráf láncmentes beágyazása a gráf az euklideszi térbe történő beágyazása oly módon, hogy a gráf semelyik két köre nincs összeláncolva. Eg ...

                                               

Shine–Dalgarno-szekvencia

A Shine–Dalgarno-szekvencia a bakteriális RNS egy meghatározott nukleotidbázisokból álló, konszenzus része, amelyet a fehérjeszintézis transzlációs szakaszának megkezdése előtt a kapcsolódó riboszóma felismer. Riboszómális kötőhely, amely elősegí ...

                                               

Freedom űrállomás

A Freedom űrállomás a NASA földközeli pályára tervezett űrállomása volt 1993 novemberéig. Egy rövid időre elnevezését az Alfa űrállomás váltotta föl. Elemeinek fölhasználásával épült meg a Nemzetközi Űrállomás.

                                               

Manned Orbiting Laboratory

A felderítő műholdak gazdaságosabb megoldásának a Dyna-Soar programot tekintették. A Dyna-Soar program leállításával 1965. augusztus 25-én kapott zöld utat a MOL Manned Orbiting Laboratory program. A fedélzeti személyzettel ellátott űrállomás pro ...

                                               

Almaz

Az Almaz egy szovjet katonai űrállomás volt, amelyet a Vlagyimir Cselomej irányítása alatt álló OKB–52 tervezőirodában terveztek. Az űrállomáson az űrhajósok rendelkezésére álltak volna nagy teljesítményű kamerák, radar és az állomás védelmére sz ...

                                               

CST–100 Starliner

A CST–100 Starliner egy többször felhasználható űrhajó, melyet az amerikai Boeing vállalat épít, a NASA kereskedelmi személyzet fejlesztési programjának keretében. Az űrhajó elsődleges célja a Nemzetközi Űrállomás legénységének szállítása. Az űrh ...

                                               

Kliper

A Kliper az orosz RKK Enyergija vállalat tervezett többször felhasználható űrhajója, amely a tervek szerint a Szojuz űrhajót váltaná fel. A Kliper arra alkalmas, hogy utánpótlást szállítson a Föld körül keringő űrállomásokra, de autonóm repülést ...

                                               

Buran

A Buran) szovjet űrrepülőgép, amelyet Gleb Lozino-Lozinszkij vezetésével az amerikai Space Shuttle mintájára fejlesztettek ki az 1980-as években az NPO Molnyija vállalatnál. Csupán egyetlen teljes példánya készült el, amely személyzet nélküli pró ...

                                               

Buran 1.02

A Ptyicska a Buran program során megépített második űrsikló nyugati szakirodalomban használt nem hivatalos neve. Az elnevezés azonban hibás, mert a program mindegyik űrsiklójára a ptyicska becenevet használták. Gyakran 1.02-es sikló néven is emlí ...

                                               

SpaceShipOne

A SpaceShipOne többször felhasználható, légi indítású űrrepülőgép, melyet Burt Rutan vállalata, a Scaled Composites fejlesztett ki, kizárólag magántőke felhasználásával, űrturisták szállítására. A repülőeszközzel csak űrugrás hajtható végre, az a ...

                                               

SpaceShipTwo

A SpaceShipTwo szuborbitális űrrepülőgép, melyet a SpaceShipOne alapján űrturisták szállítására fejleszt a Spaceship Company, a Scaled Composites és a Virgin Group közös cége. A WhiteKnightTwo hordozó repülőgép fedélzetéről indulva szuborbitális ...

                                               

Ares I

Az Ares I Az Ares hordozórakéta-család legkisebb tagja, mellyel a Space Shuttle utódjának szánt az Orion űrhajókat tervezték indítani. A Constellation programot, és ezen belül az Ares hordozórakéták fejlesztését 2010 januárjában törölték. A kétfo ...

                                               

Ares V

Az Ares V tervezett nehéz hordozórakéta lett volna, az Ares hordozórakéta-család legnehezebb tagja, mellyel nagy tömegű terhet terveztek a világűrbe juttatni. A Constellation programot, és ezen belül az Ares hordozórakéták fejlesztését 2010 januá ...

                                               

Ares hordozórakéta

Az Ares hordozórakéta-család, melyet az Amerikai Egyesült Államokban terveztek, a Constellation-terv űrhajóinak indításához. A Constellation programot, és ezen belül az Ares hordozórakéták fejlesztését 2010 januárjában törölték. A rendszert meglé ...

                                               

Conestoga 1620

A Conestoga 1620 az 1990-es években tervezett és létrehozott kereskedelmi célú hordozórakéta volt, melynek fejlesztését egyetlen, sikertelen indítás után leállították. Üzemeltetője az EER cég, amely kisebb műholdak pályára állítását tűzte ki célu ...

                                               

Juno I (hordozórakéta)

A 2. világháborút követő fegyverkezési verseny egyik eredménye a ballisztikus rakéták különböző magasságot és távolságot teljesítő típusainak megjelenése. Az ismert Hirosima, Nagaszaki és a legnagyobb pusztításra képes atomfegyverek hordozására k ...

                                               

Jupiter hordozórakéta

A Jupiter hordozórakéta a NASA mérnökei és független szakemberek által, a Constellation program számára, az Ares hordozórakéta alternatívájaként tervezett űrrakéta-rendszer, mely támogatói szerint biztonságosabb és sokkal gyorsabban és olcsóbban ...

                                               

Scout hordozórakéta

Scout amerikai négyfokozatú, szilárd hajtóanyagú könnyű hordozórakéta-család, melyet kisméretű műholdak alacsony Föld körüli pályára állítására szolgáló, alacsony költségű hordozóeszközként fejlesztettek ki az 1950-es évek végén.

                                               

Taurus hordozórakéta

A Taurus szilárd hajtóanyagú hordozórakéta, melyet az Amerikai Egyesült Államokban, az 1990-es évek közepén fejlesztett ki és gyárt az Orbital Sciences Corporation. A négyfokozatú hordozórakéta" a Pegasus hordozórakétán alapul, első fokozata pedi ...

                                               

Thor–Agena

Az amerikai hordozórakéták fejlesztését 1945-ben kezdték el a zsákmányolt német rakéták és kutatási eredmények alapján. Az amerikai légi haderő 1955-1957 között a Convair–774, Hermes, Thor, Atlas, Titan folyékony hajtóanyagú ballisztikus rakéták ...

                                               

Thor (hordozórakéta)

Az amerikai hordozórakéták fejlesztését 1945-ben kezdték el a zsákmányolt német rakéták és kutatási eredmények alapján. Az amerikai légi haderő 1955–1957 között a többek között a Convair MX–774, Hermes rakétaprogram, Thor, Atlas, Titan folyékony ...

                                               

Titan hordozórakéta

Az amerikai hordozórakéták fejlesztését 1945-ben kezdték el a zsákmányolt német rakéták és kutatási eredmények alapján. Az amerikai légi haderő 1955-1957 között a többek között a Convair MX–774, Hermes rakétaprogram, Thor, Atlas, Titán folyékony ...

                                               

Vanguard rakéta

A Vanguard rakéta az Egyesült Államok által létrehozott hordozórakéta volt, amit a világ első űrrakétájának szántak. A Vanguard-program során műholdak pályára állítására szolgált. A Szputnyik–1 sikere, és az utáni pánikban sietve feljuttatott Exp ...

                                               

Tronador–2

A Tronador-program 1998-ban indult. Feladata egy hazai fejlesztésű, új generációs, többlépcsős, folyékony hajtóanyagú rakéta készítése a polgári űrkutatás elősegítésére. Tervek szerint évente 5–10 indítással számoltak nem csak nemzeti, hanem nemz ...

                                               

Mu hordozórakéta

1985-1993 között a Mu–3SII. 1980-1984 között a Mu–3S. 1971. február 16-án Mu–4S hordozórakétával indították a Tansei–1 műholdat. 1997-2006 között az MV 5. generáció modellt használtál. Három vagy négylépcsős változatban alkalmazták. A Mu család l ...

                                               

Proton (hordozórakéta)

A Proton, korábbi jelzése UR–500 vagy D–1 szovjet-orosz hordozórakéta, amely 1965-től van használatban és ma az egyik legerősebb hordozórakéta. A rakéták gyártását a Hrunyicsev Gépgyár, kereskedelmi indításait napjainkban az International Launch ...

                                               

Ciklon hordozórakéta

A Ciklon szovjet, majd ukrán könnyű hordozórakéta-család, melyet R–36 interkontinentális ballisztikus rakétából fejlesztettek ki a Juzsnoje tervezőirodában. Két fő változata volt, a kétfokozatú Ciklon–2 és a háromfokozatú Ciklon–3. Eredetileg kat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →