★ Free online encyclopedia. Did you know? page 128                                               

Toby kancsó

A Toby kancsó egy ülő embert vagy egy ismert személyt formázó kerámiakancsó. Az ülő alak általában tizennyolcadik századbeli hosszú kabátot és háromszögletű kalapot visel, zömök és kedélyes kinézetű férfi, akinek az egyik kezében egy korsó sör, a ...

                                               

MVM

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított elismert társaságcsoport tevékenységi területe a magyar nemzetgazdaság egyik legfontosabb, stratégiai jelentőségű ágazata, a villamosenergia-ipar. A cég jogelődje az 1963-ban létrejött Mag ...

                                               

Nemzeti Borkincstár Program

A Nemzeti borkincstár program célja a világörökségi magterületen található két helyszínen közel több százezer palack Tokaji Aszú és borkülönlegesség megmentése. Ez rendkívül magas eszmei értékkel bír. A Tolcsván található muzeális pince- és borké ...

                                               

Pannon Bormíves Céh

A céh tagjai fontos feladatuknak tekintik a kimagasló minőségű magyar borok népszerűsítését, és elkötelezettek a kulturált borfogyasztás meghonosítása iránt. Lényeges vonásuk az önkorlátozó rendszabályok önkéntes vállalása és az etikus magatartás ...

                                               

Cukoripari Igazgatóság

A Cukoripari Igazgatóság az 5380 / 1948. számú kormányrendelettel létrehozott harminc ipari igazgatóság egyike volt, a pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozott. Vezetését a kormány által kinevezett igazgató látta el. A 10.810 / 1948. számú k ...

                                               

Híglé

A híglé a cukorrépából történő cukorgyártás köztes terméke, világos sárga színű, átlátszó folyadék. Miután a répát szeletelés után meleg vízben áztatják, az oldatból mésztejjel kicsapatják a szennyeződéseket, széndioxiddal megkötik, majd kiszűrik ...

                                               

Kampány (cukoripar)

A cukoripari kampány az alapanyag feldolgozási időszaka, amikor a cukorgyár megszakítás nélkül, azaz heti hét napon és napi 24 órán át működik. A berendezések meghibásodása esetén nem állítják le a teljes gyártási folyamatot. Európában a répakamp ...

                                               

Porcukor

A porcukor nagyon apróra porított cukor. Az otthoni használatra szánt változatban kis mennyiségben olyan anyag is található, mely meggátolja a cukor tömbösödését. Ipari célra akkor alkalmazzák, ha olyan cukorra van szükség, amely gyorsan felszívó ...

                                               

Sűrűlé

A sűrűlé a cukorgyártás köztes terméke, amelyet a hígléből bepárlással állítanak elő. A bepárlás során a híglét a telítettnél valamivel kisebb szárazanyag-tartalomig sűrítik, amelyből utána ki lehet kristályosítani a cukrot. Optimális esetben a s ...

                                               

Vinasz

A vinasz a cukorgyártás egyik mellékterméke, sötétbarna színű, jellegzetes szagú folyadék. Szárazanyagtartalma jellemzően 68-70%, pH-ja 6.1–6.3.

                                               

Mechanikailag szeparált hús

A mechanikailag szeparált hús egy húsipari pépes állagú félkésztermék, amelyet a vágóállat kézi csontozása után visszamaradó ún. "hasított test” élelmezési célra még felhasználható maradék izommaradványainak gépi elválasztásával állítanak elő. A ...

                                               

Műbél

A műbél egy húsipari csomagolási forma. Speciális nyomdában bármilyen grafikát vagy szöveges információt rá tudnak nyomtatni a műbelekre, melyeket raffolt formában is el tudnak készíteni. A 10 m-es, valamint a raffolt kiszerelésű műbelek csomagol ...

                                               

Parízer

A parízer a vörösáruk közé tartozó húsipari termék. Az 1333 / 2008 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti élelmiszer-kategória. A hasonló hústermékeket egyes külföldi országokban más és más néven ismerik. A Magyar Élelmiszerkönyv ré ...

                                               

Vörösáruk

A vörösáruk termékcsoportba a homogén metszéslapú, főzéssel hőkezelt, füstölt vagy füstöletlen húskészítmények tartoznak. Barnásvörös felületű, rózsaszín metszéslapú, gyorsan romló, nagy víztartalmú termékek.

                                               

Járgányos malom

A járgányos malom az állati erővel hajtott szárazmalmok egyik fajtája. Járgánynak hívják azt a szerkezetet, mely az állati erővel való hajtást szolgáltatja. Ez függőleges tengelyre erősített küllőkből áll, ehhez fognak be két vagy több igavonó ál ...

                                               

Malomkő

A malomkő szélmalomban, vízimalomban vagy emberi illetve állati erővel hajtott szárazmalmokban szolgált a gabona vagy más darabos anyag őrlésére. A malomkő készítésére leginkább alkalmasak a kova SiO2 tartalmú porózus, de kemény kőzetek, a finoms ...

                                               

Szárazmalom

A szárazmalom jelentése a középkorban minden olyan malom, melyet emberi vagy állati erővel hajtottak. Ebbe beletartozott a kézi hajtású kis malom, a taposómalom, a tiprómalom és a járgányos malom. A szárazmalmon kívül vízimalmok és szélmalmok őrö ...

                                               

Taposómalom

A taposómalom emberi erővel hajtott malom egy fajtája. A taposómalom legfontosabb része a taposókerék. A taposókerék fából ácsolt 5–6 m átmérőjű vízszintes tengelyű kerék. Leggyakoribb formájában két azonos küllős kerék koszorúját bedeszkázzák a ...

                                               

Tiprómalom

A tiprómalom az állati erővel meghajtott szárazmalmok egyik fajtája. A malom hajtótengelye a függőlegessel -10-20°-os szöget zár be, így a ráácsolt tiprótárcsa is a vízsszinteshez képest ferde helyzetű. A tiprótárcsára lovat vagy ökröt hajtanak, ...

                                               

Pálinkafőzés

A pálinkafőzés a pálinka elkészítésének legfontosabb része, olyan biokémiai folyamat, amely az erjesztésből, a lepárlásból és az érlelésből áll. A gyümölcsfeldolgozás technológiája ennél összetettebb, többlépcsős folyamat. Része a gyümölcs váloga ...

                                               

Energiaszegénység

Az energiaszegénységben élők helyzetét általában háztartásokra lebontva szokták vizsgálni. Egy háztartást akkor nevezünk energiaszegény nek, ha az nem képes megfizetni a fűtés vagy az egyéb alapvető energiaszolgáltatások olyan szintjét, mely a ti ...

                                               

Nem megújuló energiaforrás

A meg nem újuló energiaforrás olyan természeti erőforrás, aminek nincs újraképződési mechanizmusa, vagy ha van, az emberi léptékkel túlságosan hosszú időbe telik. A nem megújuló energiaforrás nem gyártható, termeszthető, illetve nem újrafelhaszná ...

                                               

Neutronmoderátor

A moderátor az atomreaktorokban alkalmazott anyag, aminek a szerepe, hogy lelassítsa a maghasadásból származó gyors neutronokat, így lehetővé téve, hogy azok részt vegyenek a láncreakcióban, és táplálják azt. Moderátorra csak az urán üzemanyagú r ...

                                               

Nukleáris energia Egyiptomban

Adli Manszúr egyiptomi elnök 2013. november 7-én jelentette be az ország nukleáris energia programjának újraindítását az Egyiptom északi részén, a Földközi-tenger partján fekvő El Dabaa város területére vonatkozóan.

                                               

Energiamix

Energia mixnek nevezzük az energiatermelésben a különböző forrásokból származó összesen felhasznált energia forrásainak az összegét. A különböző országok eltérő energiamixszel rendelkeznek. Az energiatermelés módját meghatározza az országok fekvé ...

                                               

RETScreen

A RETScreen tisztaenergia-kezelő szoftver Kanada kormánya által fejlesztett szoftvercsomag. A RETScreen Expert verziót a San Franciscóban tartott 2016-os Clean Energy Ministerial rendezvényen mutatták be széles körben. A szoftver 36 nyelven, több ...

                                               

Csőtároló

A csőtárolók közepes nagyságú földgáztározók az ingadozó szükségletek kiegyenlítésére. Mindenekelőtt a napi csúcsfogyasztások lefedésénél alkalmazzák, mivel nagy a leadó- és tározóteljesítményük. Kisebb térfogatuk miatt a szezonális ingadozások k ...

                                               

West Texas Intermediate

A West Texas Intermediate egy nyersolajfajta, amelyet referenciaként használnak az olajkereskedelemben. A neve utal a származási helyére, valamint a fajtájára. A New York-i árupiac egyik alapterméke. Hordónkénti árát gyakran említik az amerikai é ...

                                               

Parázs

A parázs az izzó, forró elszenesedett fa, szén vagy egyéb szén-alapú anyag maradványa tűz után. A parázs magában hordozza a tűz előidézésének a lehetőségét is. A parázs nagyon nagy hőfokra felhevülhet, időnként akár elérheti a tűz hőfokát is. A t ...

                                               

Rostély

A rostély a tüzelésre, fűtésre készített szerkezetek azon része, melyen a tüzelőanyag elég, egyrészt az elégetendő anyagot tartja, másrészt pedig az égéshez szükséges levegőt is átereszti. Rendszerint vasrudak, hasábok, lemezek alkotják, melyeket ...

                                               

Ellingham-diagram

Az Ellingham-diagram különböző vegyületek stabilitását ábrázolja a hőmérséklet függvényében. Általában arra használják, hogy meghatározzák különböző fémek oxidjainak és szulfidjainak redukciós hajlamát. Az ilyen diagramokat elsőként 1944-ben hozt ...

                                               

Hengerállvány

A hengerállvány a hengersor alapegysége. A hengerállványban csapágyazzák a hengerlés szerszámait, a hengereket. A hengerállvány részei: A csapágyak. Az állító berendezés. Az állványfelek a gyakorlatban ezeket is szokták hengerállványnak nevezni. ...

                                               

Kokilla

A kokilla a kohászatban használatos, fémből készült eszköz, öntőforma, amely a folyékony fém leöntésére és kristályosítására szolgál. A kokillákat alapvetően kétféle célra használják: A metallurgiai módszerekkel előállított vagy csak felolvasztot ...

                                               

Öntészet

Az öntészet vagy fémöntés lényege az, hogy elkészítenek egy olyan üreget, ami a munkadarab negatívját tartalmazza, az üregbe megolvasztott fémet öntenek, majd hagyják megdermedni. Az öntészet mint tudomány foglalkozik a forma- és magkészítés anya ...

                                               

Porkohászat

A porkohászat olyan eljárás, amely fél- és készterméket állít elő fémporokból. A porkohászati eljárásokkal azonban lehetőség van olyan anyagok keverésére is, amelyek normál ötvözéssel és más eljárásokkal nem elegyíthetők, sőt fémes és nemfémes an ...

                                               

Vegyipari műveletek

A vegyipar folyamatainak alapvető lépéseit vegyipari műveleteknek nevezzük. Ezek alapos ismerete a vegyészmérnöki tudomány körébe tartoznak. A fogalom angol megfelelője, unit operations, a múlt század elején jött használatba, amikor 1923-ban egy ...

                                               

Ceres Könyvkiadó

Az első évtizedben igazgatója Gabriel Manoliu, magyar szerkesztősége működött Kolozsvárt szerkesztők Szalay András és Schweiger Ágnes. 1970 és 1980 között összesen 90 művet jelentetett meg magyarul a mezőgazdaság, állattenyésztés, kertészet és sz ...

                                               

Creangă Könyvkiadó

Creangă Könyvkiadó a romániai könyvkiadás 1970-ben történt újjászervezése során az Ifjúsági Könyvkiadó utódjaként létesült kiadóvállalat.

                                               

Litera Könyvkiadó (1944–1945)

A Litera Könyvkiadó Temesváron 1944 őszén létesült és 1945 végéig működött magánkiadó és nyomda. Magyar nyelven összesen nyolc művet jelentetett meg: Ernyes László, Herczeg-Hermann Zsuzsi és Pető Tibor versesköteteit, Szobotka András, a később is ...

                                               

Litera Könyvkiadó (1969–1989)

A Litera Könyvkiadó Bukarestben 1969 végén létesített és 1989-ig fennállt állami könyvkiadó, amely a szerzők költségén vállalta eredeti műveik megjelentetését. A kisszámú belső munkatárs feladata a benyújtott kéziratok lektoráltatása s kedvező vé ...

                                               

Meridiane Könyvkiadó

Meridiane Könyvkiadó – az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó 1960-ban történt osztódása folytán létesült művészeti és turisztikai könyvkiadó, amelynek gondozásában albumok, művészeti munkák és igényes kivitelű turisztikai kiadványok jelentek meg, ...

                                               

Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Könyvkiadó

Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Könyvkiadó – 1953 júniusában jött létre bukaresti székhellyel és viszonylag önálló kolozsvári magyar szerkesztőséggel. Elnevezése 1960-tól: Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, majd a romániai könyvkiadás átsze ...

                                               

Orosz Könyv Kiadó

Orosz Könyv Kiadó 1945-59 között működött romániai könyvkiadó az orosz – illetve a szovjet – kultúra hazai népszerűsítésére. Kezdettől fogva élvezte az ARLUS erkölcsi és anyagi támogatását, s kiadványainak, sorozatainak jó része annak ideológiai- ...

                                               

Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó

Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó – A román tanügyminisztérium alárendeltségébe tartozó állami könyvkiadó, amelynek gondozásában 1948-at követően a romániai magyar általános és középiskolai oktatásban használatos tankönyvek, egyetemi tankönyvek és ...

                                               

Technikai Könyvkiadó

Technikai Könyvkiadó – A műszaki irodalom kiadására szakosított, 1952-ben létesített, bukaresti székhelyű romániai kiadó. 1952–59 között 107, 1960–69 között 75, 1970–83 között 51 magyar nyelvű könyvet adott ki.

                                               

Afrika vasúti közlekedése

Afrika vasúti közlekedése nagyon elavult. A kontinensen 50 275 km vasútvonal található, holott Afrika a világ területének 14%-a, és itt él a népesség 22%-a. Marokkóban, Algériában, Zimbabweben, Egyiptomban, Tunéziában és Dél-afrikai Köztársaságba ...

                                               

Ázsia vasúti közlekedése

Mivel Ázsia fejletlenebb részén még nem olyan nagymértékű a motorizáció, a tömegközlekedésnek igen fontos szerepe van a nagyméretű és nagy lakosságszámú országokban. Szükség van az olcsó teherszállításra és a nagy kapacitású távolsági személyszál ...

                                               

Transzázsiai vasútvonal

A transzázsiai vasútvonal egy tervezet, melynek célja az Európát és Ázsiát átívelő egységes teherfuvarozási vasúthálózat létrehozása. A TAR az ENSZ Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági és Szociális Bizottságának tervezete.

                                               

Európa vasúti közlekedése

Európa vasúthálózata a legrégebbi és a legsűrűbb a világon. A forgalom legnagyobb részét az állami vasúttársaságok bonyolítják. De a magántársaságok előretörése is egyre gyorsabb. A legnagyobb hálózattal Németország rendelkezik. A kontinens vasút ...

                                               

EuroDomino

Az EuroDomino egy kedvezményes nemzetközi vasúti jegy volt. 2007 április 1-jén beleolvadt az InterRailba. Ezt a jegyet országonként adták ki, melyek dominószerűen egymáshoz illesztve adták ki az európai hálózatot. A jegy árát a vasúttársaságok ma ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →