★ Free online encyclopedia. Did you know? page 102                                               

Rodokrozit

A rodokrozit egy karbonátásvány, a mangán-karbonát trigonális kristályrendszerű ásványa. Romboéderes, szkalenoéderes, prizmás vagy táblás kristályokban található. Kristályának lapjai gyakran görbültek. Gyakori tömeges formában cseppköves, szemcsé ...

                                               

Smithsonit

A smithsonit egy karbonátásvány, a cink-karbonát trigonális kristályrendszerű ásványa. Csak romboéderes kristályokban található, rosszul kristályosodik. Kristályának lapjai gyakran görbültek, kristályosan finomszemcsézettségű gömbös, cseppkőszerű ...

                                               

Stroncianit

A stroncianit a karbonátásványok közé tartozó ásvány. Az aragonittal sokszor izomorf, de sűrűsége annál magasabb értékű. Az ásvány gyenge radioaktivitást mutat. UV fényben kissé fluoreszkál. Skóciában Crawford közelében a Stontian bánya telérében ...

                                               

Vaterit

A vaterit egy karbonátásvány, a kalcium-karbonát hexagonális kristályrendszerű ásványa. Főleg ortorombos kristályokban található. Gyakori tömeges kristályos, finomszemcsés megjelenése. A kalcit és aragonit polimorf változata, megkülönböztetni csa ...

                                               

Witherit

A witherit egy karbonátásvány, a bárium-karbonát rombos kristályrendszerű ásványa. Anglia területén L. Werner fedezte fel Chumberland Alston Moor bányájában 1789-ben és William Withering angol fizikus-ásványgyűjtőről nevezte el. Az ásvány gyenge ...

                                               

Hidrotalcit

A hidrotalcit egy réteges kettős hidroxid, a neve a magas víztartalma és a talkumhoz való hasonlóságból származik. Gyakran keverednek manasseittel.

                                               

Rutilcsoport

A rutilcsoport a III. Oxidok és hidroxidok ásványosztály egyszerű oxidok alosztályába tartozó, a tetragonális rendszerben kristályosodó ásványokat tartalmazza. Karcsú oszlopos, tűs, ritkábban szálas megjelenésűek kristályai. A szálas megjelenés a ...

                                               

Anatáz

Az anatáz tetragonális kristályrendszerű, az oxidok kvarcváltozatai ásványcsoportjának tagja. Apró kristályai dipiramisosak, rombos és torzult táblás formában is megtalálhatóak. Fontos titánérc és festékalapanyag. Kifejlett példányait ékszerek ké ...

                                               

Kassziterit

A kassziterit óntartalmú tetragonális kristályrendszerű ásvány, a III.Oxidok és hidroxidok ásványosztályban a rutilcsoport ásványegyüttese közé tartozik. Zömök dipiramisos és tűs kristályai gyakoriak. Előfordul rostos változatban is, ekkor fás ón ...

                                               

Piroluzit

A piroluzit mangántartalmú tetragonális kristályrendszerű oxidásvány, a rutilcsoport ásványegyüttese közé tartozik. Fontos mangánérc. Neve a görög pyr πυρ = tűz és loyszisz λοῦσις = mosás, fürösztés szóból származik, a piroluzitot ui. a zöld és b ...

                                               

Rutil

A rutil titántartalmú tetragonális kristályrendszerű ásvány, a III, Oxidok és hidroxidok ásványosztályon belül az egyszerű oxidok alosztály önálló rutilcsoportjának névadó tagja. Prizmás vagy tűs kristályokban előfordulnak szépen fejlett kristály ...

                                               

Uránszurokérc

Uránszurokérc más néven az uraninit ásvány, az urán-dioxid és az urán-trioxid 1:2 arányú sztöchiometrikus keveréke, képletét meg szokták adni U 3 O 8 alakban is. Az uránszurokérc szennyezett más anyagokkal is. Az uránszurokérc másodlagos kőzetkén ...

                                               

Cinkit

A cinkit hexagonális rendszerben kristályosodik, szerkezete a wurtzitéval azonos izotíp. Jó kristályokban a természetben ritka, inkább vaskos, leves, pátos formában található. A kristályok alakja jellegzetesen hemimorf, hasadása tökéletes. Gyémán ...

                                               

Kuprit

A kuprit magas réztartalmú, szabályos kristályrendszerű, az egyszerű oxidok csoportjának ásványegyüttesébe tartozó ásvány. Oktaéderes vagy rombdodekaéderes kristályokban és tűs halmazokban is megtalálható. Kristályai leggyakrabban durva vagy fino ...

                                               

Tenorit

A tenorit vagy feketeréz az oxidásványok közé tartozó ásvány. A réz-oxid egyik természetben előforduló ásványa. Nevét felfedezőjéről, Michele Tenore olasz botanikusról kapta.

                                               

Armalcolit

Az első Holdra szállás a Mare Tranquillitatisban Nyugalom tengerén történt. Az Apollo–11 űrhajósai 1969 júliusában jártak a Holdon, és mintegy 25 kilogramm holdkőzetet gyűjtöttek. A kőzetminták között olyan ásványok is szerepeltek, amelyek ebben ...

                                               

Arzenolit

Az arzenolit, arzénoxid a szabályos kristályrendszerben kristályosodik. Az egyszerű oxidok ásványcsoportjának tagja. Lisztszerű vagy kérges bevonatokban, cseppkőszerű földes képződményként található. Fontos arzén nyersanyag, erősen mérgező.

                                               

Ilmenit

Az ilmenit az oxidásványok közé tartozó ásvány, az ilmenitcsoport névadó ásványa. A trigonális kristályrendszerben kristályosodik, lapos lemezes kristályai tömött szemcsés halmazokat alkotnak. Előfordul mangán vagy magnézium szennyeződése, ekkor ...

                                               

Ilmenitcsoport

Az ilmenitcsoport az Oxidok és hidroxidok ásványosztály egyszerű oxidok alosztályának önálló ásványcsoportja. Az ásványcsoport több tagjában jellemző a magas titán tartalom. A csoport ásványai trigonális kristályrendszerben kristályosodnak, többn ...

                                               

Smirgel

A smirgel szürke, barna vagy kékes, szemcsés korund, ami a műkorundgyártás felfutása előtt a legkeresettebb csiszolóanyag volt. Mivel a természetben általában nagyon egyenlőtlen szemnagyságú és nem önállóan, hanem jóval kevésbé kemény szennyező á ...

                                               

Valentinit

A valentinit az oxidásványok közé tartozó ásvány. Az antimon-trioxid egyik természetben előforduló ásványa. Az ásványt Basilius Valentinus 15. századi alkimistáról nevezték el. A 18. század végén fedezték fel a franciaországi Allemont mellett. Tí ...

                                               

Spinellcsoport

A spinellcsoport tagjai szabályos kristályrendszerű oxidok. A III.Oxidok és hidroxidok ásványosztály összetett oxidok alosztályban önálló spinelcsoportot alkotnak, jellemzően a fém:oxid=3:4 arány. A hasonló összetevők alapján szokásos a csoportot ...

                                               

Kromit

A kromit az oxidásványok közé tartozó ásványfaj, azon belül is a spinellcsoport tagja. Kémiailag vas-króm-oxid. Köbös rendszerben kristályosodik oktaéderként, de kristályos formában igen ritkán található meg, leggyakrabban tömeges, szemcsés és gu ...

                                               

Manganit

A manganit mangántartalmú monoklin kristályrendszerű OH tartalmú oxidásvány, a hidroxidcsoport ásványegyüttese közé tartozik. A fontosabb mangánércek közé tartozik.

                                               

Apofillitcsoport

Az apofillit-csoport a Szilikátok ásványosztály rétegszilikátok alosztályának önálló csoportja. A csoport ásványai jellemzően atomcsoportot tartalmaznak. Az ásványok tetragonális vagy áltetragonális rendszerben kristályosodnak. Különös tulajdonsá ...

                                               

Biotit

A biotit egy a filloszilikátok csoportjába tartozó csillám ásványok közül, amelyek gyakran megtalálhatóak a metamorfikus kőzetekben. Ezek kémiai összetételben különböző, de nagyon hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező lapos szilikátásványok ...

                                               

Fluorapofillit

Az fluorapofillit a szilikátásványok közé tartozó ásvány. Tetragonális kristályrendszerben szabályos négyzetes prizmákban, kettős piramisokban jelenik meg, de ritkábban előfordul megnyúlt prizmák vagy táblás, lapos kristályalakban. Tömeges előfor ...

                                               

Halloysit

Bazaltos és alkálimagmás kőzetek átalakulásának terméke, de savanyú magmás kőzetek földpátjainak bomlása során is keletkezhet. Ritkán pegmatitokban és bauxitokban, valamint tengeri eredetű üledékes kőzetekben is megtalálható.

                                               

Krizokolla

A krizokolla réz tartalmú hidroszilikát. Kristálycsoportba sorolása nem egyértelmű, a kutatók egy része a turmalincsoport tagjának tekinti, de besorolják az agyagásványok közé is. Fürtös, vesés cseppköves kérgekben, többnyire amorf, ritkábban mon ...

                                               

Zsírkő

A zsírkő a IV. Szilikátok ásványosztály réteg- vagy filloszilikátok alosztályába, a pirofillit-talk önálló ásványcsoport tagja. Elnevezésének szinonimája: talk és szteatit. Ritkán kristályos, leggyakrabban tömött, lemezes halmazok, csillámszerű m ...

                                               

Aktinolit

Az aktinolit a szilikátok osztálya amfibolok csoportjába tartozó ásványfaj. Elnevezésének eredete: aktis = sugár, lithos = kő, kristályainak gyakori sugaras halmazokban való megjelenéséből. A tremolit-aktinolit izomorf elegysor közepes Fe-tartalm ...

                                               

Augit

Az augit a lánc- vagy szalagszilikátok piroxéncsoportjának tagja, ezen belül a klinopiroxének közé sorolják. Werner nevű geológust tartják felfedezőjének, mert 1792-ben először ismertette tulajdonságait. Gyakran megtalálható a vastartalmú meteori ...

                                               

Diopszid

A diopszid a IV.Szilikátok ásványosztályon belül a piroxéncsoportba tartozó ásvány. Elnevezése: di- = kettős, opszisz = látás szavak összetételéből ered.

                                               

Ensztatit

Az ensztatit a láncszilikátok között a piroxéncsoport gyakoribb tagja, magnézium tartalmú szilikátásvány. Rombos kristályai gyakoriak a vastartalmú meteoritokban hipersztén és ferroszilit társaságában. Felfedezőjének G. A. Kengott nevű geológust ...

                                               

Hipersztén

A hipersztén a láncszilikátok között a piroxéncsoport leggyakoribb tagja, magnézium és vastartalmú szilikátásvány. Rombos kristályai gyakoriak a vastartalmú meteoritokban ensztatit és ferroszilit társaságában. Változata a bronzit, melyben a vasox ...

                                               

Kozmoklor

A kozmoklor a szilikátásványok közé tartozó ásvány. 1897-ben Laspeyres nevű geológus fedezte fel. Gyakran vas, magnézium vagy titán szennyezést tartalmaz. Kőzetalkotó ásvány. Neve a görög koszmosz és khlórosz szavak összetételéből származik.

                                               

Magneziohornblende

A magneziohornblende a ferrohornblendével együtt a Hornblende-családba tartozó, bonyolult kémiai helyettesítésekkel jellemezhető kalcium-amfibol ásvány. Évtizedek óta intenzíven folyik a kutatásuk. Az amifbolok sokban hasonlítanak a piroxénekhez, ...

                                               

Piroxéncsoport

A piroxének a láncszilikátok csoportjába tartozó ásványok. Szerkezetükben az 4- négy negatív töltését. A piroxéneknek a kationok méretétől függően létezik egy rombos és egy monoklin kristályrendszerű sora. Az elnevezés a görög pyr πυρ = tűz és ks ...

                                               

Spodumen

A spodumen az ino- vagyis láncszilikát a piroxéncsoport tagja. Néha hatalmas kristályokban is megtalálható, bordázott felszíni lapokkal. A legnagyobb felfedezett kristály 12.8 méter hosszú és a súlya 56 tonna volt. Először 1800-ban a francia dAnd ...

                                               

Wollastonit

A wollastonit a szilikátásványok, azon belül a szalagszilikátok közé tartozó ásvány. Táblás. lemezes kristályai nagyobb tömegben szemcsés halmazokat alkotva jelennek meg, gyakori ikerkristályokban, átnövésekben. A monoklin kristályrendszerben val ...

                                               

Kianit

Fénye: gyöngyház-üvegfényű. Színe: égkék cián, melyből neve is származik, szürkésfehér, ritkán sárga, barna, rózsaszín. Hasadása: jó. Sűrűsége: 3.6 g / cm³. Keménysége: kristálytani iránytól függően 4-7 a Mohs-féle keménységi skála alapján. Szimm ...

                                               

Olivin

Az olivin a szilikátásványok közé tartozó ásvány. Az olivin nem önálló ásványfaj, hanem a fayalit Fe 2 SiO 4 és a forsterit Mg 2 SiO 4 ásványfajok közötti elegysor köztes összetételű változata, képlete: Mg,Fe 2 SiO 4. Míg a fayalit esetén a katio ...

                                               

Olivincsoport

Az olivincsoport ásványi a IV. Szilikátok ásványosztály nezo- vagy rétegszilikátok alosztályában önálló csoportot alkotnak. Jellemzőjük, hogy az SiO 4 atomcsoportok közvetlenül nem kapcsolódnak össze. Az olivincsoport ásványai rombos rendszerben ...

                                               

Szillimanit

Többnyire szálas-rostos, nemezszerű halmazokban jelenik meg. Közepes és nagy fokú metamorfózis során keletkező, a katametamorf övre jellemző metamorf kőzetek elegyrésze például szillimanit-cordierit gneisz, biotit-szillimanit szaruszirt. Ritkán g ...

                                               

Sztaurolit

Hasadása: jó. Képlete: 2 Al 2 SiO 5 FeOH 2. Szimmetriája: rombos dipiramisos. Fénye: üvegfényű áttetsző, néha opak. Sűrűsége: 3.7 g / cm³. Színe: vörösbarna, feketésbarna. Keménysége: 7.15 a Mohs-féle keménységi skála alapján.

                                               

Titanit

A titanit titántartalmú monoklin kristályrendszerű ásvány. A nezoszilikátok ásványegyüttese közé tartozik. Ék alakúan prizmás vagy lemezes, lapos kristályokban fordulnak elő. Megtalálható aprószemű rombos kristályokban is. Gyakori szennyeződése: ...

                                               

Axinitcsoport

Az axinitcsoport ásványai a IV,Szilikátok ásványosztály szoro- vagy csoportszilikátok alosztályában önálló csoportot alkotnak. Általában triklin rendszerben kristályosodnak, boroszilikátoknak is nevezik a csoport tagjait. Általános kémiai képletü ...

                                               

Epidotcsoport

Az epidotcsoport tagjai a szoro- vagy csoportszilikátok között átmeneti szerkezetben önálló ásványcsoportot alkotnak a IV. Szilikátok ásványosztályhoz tartozóan. Jellemzően monoklin és rombos kristályrendszerben, lapos prizmás alakban jelennek me ...

                                               

Epidot

Az epidot a szilikátásványok közé tartozó ásványfaj. Elnevezésének eredete: francia közvetítéssel, a görög epidotos vagy epididonai szavakból.

                                               

Vezuvián

A vezuvián a szilikátok osztályába tartozó ásványfaj. Alternatív elnevezése: idokrász eidosz = forma, alak, krasze = keverék. Elnevezésének eredete a Vezúvból származik Vesuvius.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →