★ Free online encyclopedia. Did you know? page 101                                               

Magnetostrikció

A magnetostrikció vagy magnetosztrikció a ferromágneses anyagok mágneses igénybevétel hatására létrejövő rugalmas alakváltozása. Magnetostrikciót mutató anyagot mágneses térbe helyezve a felmágneseződés közben megváltozik a mérete, és alakja.

                                               

Piroelektromosság

A piroelektromosság egy olyan fizikai jelenség, melynek során bizonyos kristályok határfelületein a hőmérséklet megváltozásakor ellentétes előjelű, un. polarizációs töltések jelennek meg. A hőmérséklet-változás a töltésszétválasztás révén elektro ...

                                               

Sávelhajlás

A félvezetők fizikájában sávelhajlásnak nevezzük azt a jelenséget, mely különféle anyagok összeérintésekor azok határfelületén jelentkezik. A neve abból származik, hogy az anyagok sávszerkezetében jelölt energiasávok a felület közelében a tértölt ...

                                               

Szabadelektron-modell

A szilárdtestfizikában a szabadelektron-modell egy egyszerű modell a fémes szilárdtestek kristályos szerkezetében a vezetési sáv működésének leírására. Eredetileg Arnold Sommerfeld fejlesztette ki ezt az elméletet, kombinálva a klasszikus Drude-m ...

                                               

Tiltott sáv

A tiltott sáv a szilárdtestfizika egyik alapvető fogalma, a szilárd test sávszerkezetének egy olyan tartománya, melyben az elektronállapotok tiltottak. A sávszerkezet modelljében a tiltott sáv a vegyértéksáv teteje és a vezetési sáv alja között h ...

                                               

Van Hove-szingularitás

A szilárdtestfizikában a van Hove-szingularitás egy szilárdtest állapotsűrűségének olyan anomális pontja, mely bizonyos esetekben szinguláris pont is lehet, mely esetben az állapotsűrűség divergálhat. Gyakran kvanzumbezárás következtében lép fel, ...

                                               

Aerodinamika

Az aerodinamika a hidrodinamika része, az áramló levegő, illetve más gázok törvényszerűségeit, az áramló gázban lévő test felületén ébredő erők keletkezését, változásait tanulmányozó tudomány. Lényegében csak a hangsebességnél kisebb sebességű ár ...

                                               

Áramvonal

Az áramvonal a folyadékok és gázok mechanikájában olyan görbe, amelyet egy adott pillanatban a folyadékrészecskék sebességvektora minden pontjában érint. Az áramvonalak jól használhatók az áramlás szemléltetésére. A köznapi nyelvben elterjedt ára ...

                                               

Bernoulli törvénye

Bernoulli törvénye azt mondja ki, hogy egy közeg áramlásakor a sebesség növelése a nyomás csökkenésével jár. Például, ha valaki egy papírlapot tart vízszintesen tartott tenyere alá és ujjai közé fúj, a papírlap a tenyeréhez tapad. Ennek oka, hogy ...

                                               

Euler-egyenletek

Az Euler-egyenletek a belső súrlódás nélküli ideális közeg mozgását leíró differenciálegyenlet rendszer. Nevét Leonhard Euler után kapta. Az egyenletek a tömeg, az impulzus és az energia megmaradását fejezik ki és a Navier-Stokes egyenletek viszk ...

                                               

Euler-turbinaegyenlet

Az Euler-turbinaegyenlet vízturbinák, gőzturbinák, gázturbinák és örvényszivattyúk, ventilátorok, kompresszorok számításának alapegyenlete, melyet Leonhard Euler vezetett le először. Az összefüggés az áramlástani elven működő erőgépek és munkagép ...

                                               

Felhajtóerő (aerodinamika)

Az dinamikus felhajtóerő áramló közegbe helyezett testre ható erőnek az a komponense, mely merőleges az áramlás irányára. Az áramlás irányával párhuzamos erőkomponens neve közegellenállás. Felhajtóerőnek azért nevezzük, mert a levegőnél nehezebb ...

                                               

Froude-szám

A Froude-szám dimenzió nélküli szám, folyadékok áramlásának egyik hasonlósági kritériuma a Reynolds-számhoz hasonlóan. Két áramlás akkor hasonló, ha a kialakuló tehetetlenségi erők és a nehézségi erők aránya azonos. A Froude számnak olyan áramlás ...

                                               

Görbületi nyomás

Egy vékony csövön keresztül felfújt szappanbuborék, ha lehetővé tesszük a cső nyitott végén a levegő áramlását, összehúzódk. A szappanbuborék belsejében a külső légnyomáshoz képest nyomástöbblet uralkodik. Görbült folyadékfelszín esetén a felület ...

                                               

Határréteg

A határréteg az áramlásba helyezett test felületét körbevevő vékony réteg, melyben az áramlást a közeg viszkozitása határozza meg. Ideális összenyomhatatlan közeg esetén belső súrlódás nincs, az áramlást az Euler-egyenletek írják le. Ilyen esetbe ...

                                               

Hidrodinamika

A hidrodinamika a hidromechanika részeként a folyadékok mozgásával, áramlásával foglalkozó tudomány. A hidrodinamika törvényszerűségei, módszerei a gázok áramlására is alkalmazhatók, ha áramlási sebességük a hangsebességnél kisebb. A hidrodinamik ...

                                               

Huzat

Huzat a hétköznapi nyelvben egy épületben két nyílás szembenyitásakor keletkező fuvallat. A műszaki használatban az a nyomáskülönbség, ami egy kéményben mérhető. Ez a nyomáskülönbség működteti a kéményt: létrehozza azt a légáramot, ami a kémény a ...

                                               

Kavitáció

A kavitáció fizikai jelenség, mely akkor következik be, ha egy anyag a nyomás esése következtében folyadék fázisból hirtelen gáz fázisba megy át. Ha a folyadék sebessége hirtelen megnő, akkor az energiamegmaradás törvénye értelmében a nyomása lee ...

                                               

Lamináris áramlás

A lamináris kifejezést a folyadékok és gázok mechanikája használja, az áramló közeg belső mozgásának leírására. Latin eredetű szó, jelentése: réteges.

                                               

Mach-hullám

Az áramlástanban és a hangtanban a Mach-hullám olyan hangsebességgel haladó nyomáshullám, melyet valamely összenyomható közeg áramlása során jelentkező kis nyomásingadozások okoznak. Szuperszonikus áramlás esetén ezek a gyenge hullámok összeadódh ...

                                               

Magnus-effektus

A Magnus-effektus a folyadékok mechanikájába sorolható jelenség, mely akkor lép fel, ha egy forgó test halad valóságos közegben, ekkor a haladási irányára merőlegesen egy erő lép fel, mely abba az irányba mutat, ahol a forgó test felületén a legn ...

                                               

Nemnewtoni folyadék

A nemnewtoni folyadék olyan folyadék, ami nem követi a Newton-féle viszkozitási törvényt. Newton elmélete szerint a viszkozitás – a folyadék belső súrlódását jellemző anyagi paraméterként – állandó. A nemnewtoni folyadékok viszkozitása azonban ne ...

                                               

Területszabály

A területszabály aerodinamikai képlet, amelyet az 1950-es évek elején a szuperszonikus sebességre képes sugárhajtású repülőgépek kifejlesztése során ismertek fel. Otto Frenzl, majd Richard T. Whitcomb szélcsatorna tesztek közben - egymástól függe ...

                                               

Torlónyomás

A torlónyomás vagy össznyomás egy áramlásba helyezett test torlópontján mérhető nyomás. Az test egyetlen, az áramlással szemben lévő pontján a közeg a testhez képest lefékeződik, ezt a pontot torlópont nak nevezik. Forgástest estén, ha szimmetria ...

                                               

Turbulencia

A turbulencia vagy turbulens áramlás egy fontos fizikai fogalom az áramlástanban. A turbulens áramlás egy olyan áramlási tartomány, amikor az áramló közeg fizikai jellemzői gyorsan, kaotikusan változnak. Ellentéte a lamináris áramlás.

                                               

Venturi-cső

A Venturi-cső csővezetékbe épített szűkítő elem, egy fokozatosan csökkenő keresztmetszetű, kúpos konfúzorból egy rövid állandó keresztmetszetű csődarabból majd utána egy fokozatosan növekvő keresztmetszetű diffúzorból áll. A Venturi cső középső r ...

                                               

Schottky-hiba

A kristálytanban a pontszerű kristálytani hibák egy típusa a Schottky-hiba, vagy Schottky-pár. Utóbbi elnevezés arra utal, hogy ezt a hibatípust valójában két ponthiba: két ellentétes ion vakanciája alkotja. Az ionkristályok jellemző hibatípusa, ...

                                               

Gyémántcsiszolás

A csiszolás és fényezés azon eljárások, melyek során a gyémánt természetes rejtett szépségeit, tüzét, színszórását a legjobban érvényre juttatják. Különbség figyelhető meg a keleti és európai csiszolási mód között. Az európaiak arra törekednek, h ...

                                               

Gyémántlelőhelyek

A gyémántok leggyakrabban másodlagos lelőhelyeken, azon belül is inkább folyami üledékekben fordulnak elő, ahová az eredeti kőzet elmállása után kerülnek. Az első gyémántokat az i. e. 9 században találták meg a mai India területén, mely egészen a ...

                                               

Gyémántok színe

Az ékszerminőségű gyémántok értékének meghatározó jellemzője a színük. Leszámítva a ritka, színes gyémántokat a kövek értéke annál magasabb, minél fehérebb a színük. A gyémánt általában a sárga szín irányába tér el a fehértől, az árnyalatokat sok ...

                                               

Gyémántok tisztasága

A gyémánt tisztasága azt mutatja, hogy egy kristály színe mennyire egyenletes eloszlású, átlátszóságát csökkentik-e zárványok vagy sem. A gyémántok tisztaságának ellenőrzését tízszeres nagyítás alatt végzik. Mindent, ami ilyen nagyítás mellett lá ...

                                               

Mesterséges gyémánt

Mesterséges gyémánt a megnevezése azon gyémántkristályoknak, melyeket technológiai folyamatok során nyernek, ellentétben a természetben előforduló kristályokkal.

                                               

Monacit-Ce

A monacit-Ce a foszfátásványok közé tartozó ásványfaj, amelyben a cérium, lantán, neodímium és a tórium szerepel kationként a foszfát anion mellett. Közeli rokonai a monacit-La, monacit-Nd és monacit-Sm, amelyek csak a kationok szerinti összetéte ...

                                               

Monacitcsoport

A monacitcsoport foszfát- és rokon ásványok osztályába, azon belül is a pótanion nélüli vízmentes foszfátok alosztályába tartozó ásványcsoport. Monoklin rendszerben kristályosodnak. Általános képlete MTO 4, ahol M valamilyen ritkaföldfém kation, ...

                                               

Xenotim

A xenotim a tetragonális kristályrendszerbem, benn-nőtt, ritkábban fenn-nőtt oszlopos kristályokban alakul ki. Prizmás és piramisos kristályok ritkán ikresedve is megjelennek. Durva kristályos halmazokban, kristálycsoportokban fordul elő. A vízme ...

                                               

Vivianitcsoport

A vivianitcsoport a monoklin kristályredszerben előforduló arzenátokat és foszfátokat foglalja magában. Általános képletük: A 3 ZO 4 2 x8H 2 O. Ahol: Z = As, P. A = Co, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn. A csoport elnevezését John Henry Vivian) angol minerológu ...

                                               

Annabergit

Az annabergit hidratált nikkel-arzenát. Monoklin kristályrendszerben a fejlett kristályok ritkán találhatóak. Tűszerűen vékony, pelyhes földes halmazokban, lisztszerű bevonatként fordulnak elő. A vivianitcsoport ásványegyüttesének tagja. Nikkelér ...

                                               

Eritrin

Az eritrin hidratált kobalt-arzenát. Monoklin kristályrendszerben többnyire megnyúlt prizmás termetű kristályok. Sokszor legyezős, csillag alakú tűs-sugaras kristályokban vagy gömbös összenövésekben található, gyakran földes vagy porszerű halmazo ...

                                               

Vivianit

A vivianit hidratált foszforsavas vasoxidul. Monoklin kristályrendszerben többnyire megnyúlt prizmás, oszlopos vagy táblás termetű kristályok. Tömeges lemezes és szálas formában is előfordul, lemezei hajlékony leveleket alkotnak, gyakran földes é ...

                                               

Uráncsillámok

Az uráncsillámok a Foszfátok és rokon vegyületek ásványosztályának önálló ásványcsoportja. Az uráncsillámok csoportjának tagjai általában tetragonális vagy monoklin, ritkábban rombos vagy triklin rendszerben kristályosodó ásványok, melyekbe az ur ...

                                               

Autunit

Az autunit hidratált kalciumurán-foszfát. Kalciumtartalmú, magas urántartalmú, az uráncsillámok ásványegyüttesébe tartozó tetragonális kristályrendszerben megjelenő ásvány. Vékony táblás, lemezes kristályainak keresztmetszete négyzetes, gyakoriak ...

                                               

Lehnerit

A lehnerit mangántartalmú hidratált urán-foszfát, az uráncsillámok ásványcsoport tagja. Monoklin rendszerben lapos, táblás és prizmás kristályokban, földes tömegekben fordul elő.

                                               

Metatorbernit

A metatorbernit a torbernit kisebb víztartalmú változata, önállóan megjelenő ásvány. Réztartalmú hidratált uránfoszfát, az uráncsillám ásványcsoport tagja. Tetragonális rendszerben lapos, táblás kristályokban, földes tömegekben fordul elő. UO 2: ...

                                               

Torbernit

A torbernit hidratált réz-urán-foszfát. Réztartalmú, magas urántartalmú az uráncsillámok ásványegyüttesébe tartozó tetragonális kristályrendszerben megjelenő ásvány. Vékony táblás, lemezes kristályainak keresztmetszete négyzetes, gyakoriak az öss ...

                                               

Aragonitcsoport

Az aragonitcsoport a borátok, nitrátok, karbonátok ásványosztályának önálló csoportja. Ide sorolják a karbonátok főleg rombos rendszerben kristályosodó tagjait. Az aragonitcsoport általános képlete: ACO 3, ahol A= Ca, Pb, Sr és Ba, illetve ezek k ...

                                               

Dolomitcsoport

A dolomitcsoport a VII.Borátok, nitrátok, karbonátok ásványosztályában a vízmentes karbonátok alosztály önálló csoportja. Ide sorolják a vízmentes karbonátok trigonális rendszerben kristályosodó tagjait. A dolomitcsoport általános képlete: AB 2, ...

                                               

Kalcitcsoport

A kalcitcsoport a VII.Borátok, karbonátok, nitrátok ásványosztályon belül a vízmentes karbonátok alosztályhoz tartozó önálló ásványcsoport. A trigonális karbonátok tartoznak a csoportba, melyek általános képlete: ACO 3, ahol A lehet: Ca, Cd, Co, ...

                                               

Ankerit

Az ankerit vas, magnézium és mangán tartalmú karbonátásvány. Gyenge minőségű vasérc. 1825-ben az osztrák Alpokban fedezte fel Wilhelm Haidinger bécsi geológusprofesszor és Mathias Joseph Anker ről, a Grazi Egyetem ásványtani tanszékének professzo ...

                                               

Cerusszit

A cerusszit egy karbonátásvány, az ólom-karbonát rombos kristályrendszerű ásványa. Magas ólomtartalma miatt fontos ólomérc. UV fényben egyes példányai fluoreszkálnak. Szennyező anyagai ezüst, króm és cink lehet, ezek elszíneződést eredményeznek. ...

                                               

Magnezit

A magnezit egy karbonátásvány, a magnézium-karbonát trigonális kristályrendszerű ásványa. Nevét az ókori Thesszália egyik városáról, Magnésziáról kapta. Főleg romboéderes, szkalenoéderes, ritkábban prizmás vagy táblás kristályokban található. Gya ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →